Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người

  1. 1. Triết họcCác nhà triết học cổ đại xem con người là vũ trụ thu nhỏ. Triết học tôn giáo xem con người là sự kết hợp giữa tinh thần và thể xác. Các học thuyết triết học duy tâm tuyệt đối hóa hoạt động của đời sống tinh thần. Hệ thống triết học duy tâm của Hêghen (Georg Wilhelm Friedrich Hegel 27/08/1770 – 14/11/1831). Ông cho rằng con người là hiện thân của ý niệm tuyệt đối, là bước cuối cùng của cuộc diễn hành của ý niệm tuyệt đối trên trái đất Feuerbach một nhà triết học duy vật siêu hình, đã tuyệt đối hóa mặt sinh học của con người, chia cắt con người khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, ông cũng không giải thích được bản chất thực sự của con người.
  2. 2. Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội, có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên – xã hội.
  3. 3. “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội” (Luận cương về Phoiơbách)
  4. 4. Không thể tách rời bản chất tự nhiên và bản chất xã hội, mà chúng là một thực thể thống nhất, trong đó: - Xã hội là phương thức cho con người thỏa mãn nhu cầu sinh học - Tự nhiên là mục đích của sự phát sinh những nhu cầu xã hội
  5. 5. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa
  6. 6. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  7. 7. Con người sống có văn hóa, có tình nghĩa với người thân, bạn bè và những người xung quanh
  8. 8. Thường xuyên có ý thức nâng cao trình độ tri thức về mọi mặt, ra sức rèn luyện sức khỏe, đảm bảo phát triển toàn diện cá nhân.
  9. 9. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người. Con người giàu lòng yêu nước, có ý thức và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ những thành quả Cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu

×