Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació projecte 2011 12

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació projecte 2011 12

 1. 1. DINAMITZACIÓ DE LESNOVES TECNOLOGIES PRESENTACIÓ 22 de Novembre de 2011.
 2. 2. SESSIONS1). 22 de novembre. 6). 13 de desembre.2). 24 de novembre. 7). 15 de desembre.3). 29 de novembre. 8). 20 de desembre.4). 01 de desembre. A) Ponència: 3h. 22/11/2011.5). 05 de desembre. 1 Trimestre: 12 hores + 3h (CEFIRE).10). 10 de gener. 14). 7 de febrer.11). 17 de gener. 15). 14 de febrer.12). 14 de gener. 16). 28 de febrer.13). 31 de gener. 17). 6 de març. 18). 13 de març.19). 17 d’abril. 23). 22 de maig.20). 14 d’abril. 24). 29 de maig.21) 8 de maig. 25). 5 de juny.22). 15 de maig.
 3. 3. INCORPORACIÓ DE LES NOVESTECNOLOGIES AL CURRÍCULUM SESSIONS EN GRAN GRUP/ NIVELLS-ÀREES. 24 i 29 NOVEMBRE. Tractament de la informació i competència digital: punt present a les programacions didàctiques.
 4. 4. ITACA 01 i 05 DESEMBRE. SESSIONS EN GRAN GRUP Mòdul del professor, mòdul de les famílies.
 5. 5. INICIACIÓ PDI COORDINA MIGUEL A. AULA DE MÚSICA DALT 13 i 20 DESEMBRE. Elements que conformen la PDI, software smartboard, primeres possibilitats de treball….
 6. 6. MATERIALS PDI/ RECURSOS INFANTIL COORDINA VANESA AULA DE MÚSICA DALT. 13 i 20 DESEMBRE. Portals Educatius, programes 2.0, recopilació activitats, elaboració activitats pròpies.
 7. 7. RECURSOS INFANTIL PDI/ORDIN. COORDINA RAQUEL/NURIA 15 I 29 NOVEMBRE. MEDIATECA / PDI INFANTIL. Software, activitats interactives específics per a infantil
 8. 8. WEB COORDINA M. JOSÉ GOMIS. 15 de desembre. SALA DE PROFESSORS. Actualització de la web, nous elements, noves seccions, creació d’editors i/o autors.
 9. 9. INFOCOLE COORDINA VANESA 15 DE DESEMBRE. AULA INFOCOLE Farem alguna sessió anterior, per als tutors que usen la sala amb anterioritat, actualment en fase de remodelació.
 10. 10. BIBLIOTECA-MEDIATECA COORDINA MIGUEL ANGEL-PATRO/JULIO. 15 DE DESEMBRE. MEDIATECA. Informatització, renovació, propostes…
 11. 11. RECORDA EL PRESENTE PROJECTE NAIX DE LA NECESSITAT D’ACONSEGUIR UNA ACTUACIÓ COHERENT PER PART DE TOTS, PARTICIPANT DE MANERA ACTIVA EN NOVES EXPERIÈNCIES EDUCATIVES. TOTS FORMEM PART DEL PROJECTE I CAL QUE DECIDIM ENTRE TOTS LES ACTUACIONS, ELS COORDINADORS SOLS ORGANITZEN EL TREBALL DE TOTS. LES FULLES DE SIGNATURES ES SIGNARAN AL FINAL DE CADA SESSIÓ I ESTARAN A CÀRREC DELS DIFERENTS COORDINADORS. GRÀCIES PER LA IMPLICACIÓ I COL·LABORACIÓ.

×