Saxion Ondernemers Top 50 en Tip 10 - editie 2012

523 views

Published on

De Top 50 van meest succesvolle spin-off bedrijven van Saxion is toe aan haar tweede editie. De lijst heeft sinds de vorige uitgave aan bekendheid gewonnen, de spin-off database van Saxion is uitgebreid tot ruim 700 bedrijven en dus is deze vervolgranking completer. Een jury heeft de uiteindelijke ranglijst gemaakt op basis van groei, innovativiteit, technologie, omzet en aantal werknemers. En als toetje is er de Tip 10: de meest succesvolle studentondernemers.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Saxion Ondernemers Top 50 en Tip 10 - editie 2012

  1. 1. Special, oktober 2012bestespin-offs
  2. 2. 2 3Top 50OndernemenTop 2 t/m 52 (-) Voortman Steel Ma-chinery (uitgelicht, ziepagina 4)3(2) De Zuivelhoeve 150 werknemers > 10 miljoen euro omzet4 (4) People & Print Group(Drukwerkdeal) 122 werknemers > 10 miljoen euro omzet5 (3) Switch 100 werknemers > 10 miljoen euro omzetDe Top 50 van meest succesvolle spin-off bedrijven van Saxion istoe aan haar tweede editie. De lijst van het kenniscentrum Innova-tie en Ondernemen heeft sinds de vorige uitgave aan bekendheidgewonnen, de spin-off database van Saxion is uitgebreider en dusis deze vervolgranking completer. Een jury heeft de uiteindelijkeranglijst gemaakt op basis van groei, innovativiteit, technologie,omzet en aantal werknemers. En als toetje is er de Tip 10: de meestsuccesvolle studentondernemers.Tekst: Willem Korenromp1EW Facility Services3500 werknemers> 10 miljoen euro omzetDe eerste plaats in de Top50 blijft ongewijzigd. Net alsvorig jaar voert Eric Wentinkmet zijn bedrijf EW FacilityServices de lijst aan. Hoewelde ondernemer geen opera-tionele functie meer in hetbedrijf heeft, heeft hij nogaltijd een meerderheidsbe-lang in de door hem opge-richte onderneming.EW Facility Services is door dejaren heen uitgegroeid tot eenvan de grootste bedrijven inde schoonmaakbranche. “De missie van het bedrijf is om vanuit de facilitaire diensten die we verleneneen bijdrage te leveren aan de beleving van gasten, bezoekers of medewerkers van onze opdrachtge-vers”, legt Wentink uit. “Via mijn studie Facility Management op Saxion ben ik in aanraking gekomenmet de schoonmaakbranche. Tijdens stages en mijn afstuderen viel het mij op dat facilitaire dienstenniet naar de behoefte van de eindgebruiker, maar vooral erg technisch georiënteerd waren.”Na verschillende functies te hebben verricht in de schoonmaak- en uitzendbranche besluit Wen-tink in 1989 zijn bedrijf EW op te richten. Een van de eerste opdrachtgevers van het bedrijf is HotelPapendal. “Het was het begin van de opkomst van mijn bedrijf. Tegenwoordig is Papendal nogsteeds klant van EW. Het concept wat we destijds voor het hotel hebben ontwikkeld, hebben wevervolgens succesvol doorvertaald in belevingsconcepten voor andere markten.”Het toepassen van het concept voor de hotelbranche in andere markten betekent de definitievedoorbraak voor EW Facility Services. Die insteek, en het aanstellen van Henk den Hollander alsalgemeen directeur, zorgt voor een omzetstijging van elf miljoen euro in 2000 naar 59 miljoen in2010. Inmiddels heeft EW een reeks van grote bedrijven als klant. Het bedrijf heeft vestigingenin Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. “Grote bedrijven passen beter ons dan kleinebedrijven”, vindt Wentink. “Bij grote bedrijven loont het om een objectverantwoordelijk leiding-gevende in te zetten. Wij geloven dat leidinggevenden in belangrijke mate bijdragen aan eencontinue kwaliteit van onze dienstverlening.”Waar EW de komende jaren verder hoopt te groeien naar een omzet van honderd miljoen euro in 2017,heeft Wentink dit jaar een stap terug gedaan bij EW Facility Services. Hij blijft grootaandeelhouder,maar het bedrijf wordt tegenwoordig geleidt voor directeur Bas Cornelissen. Wentink richt zijn focusop enkele andere bedrijven waar hij eigenaar van is. Wel licht de ondernemer een tip van de sluierop over zijn succes: “Doe niet alleen dat waar je goed in bent, maar zorg juist dat je aandacht hebtvoor datgene wat je als je achilleshiel beschouwt. Bezuinig daarnaast nooit op advies. Verzamel eenklankbordgroep om je heen die je op verschillenende disciplines met raad en daad kan bijstaan.”Foto:AukePluimTop50
  3. 3. 4 5Top 50Ondernemen2Voortman Steel Machinery210 werknemers> 10 miljoen euro omzetNuchterheid. Het is de omschrijving voor de bedrijfscultuur bij Voortman Steel Machi-nery. Het bedrijf is een wereldwijde speler in de metaalbewerking, maar je hoort eige-naar Mark Voortman het woord ‘trots’ niet in zijn mond nemen. “Want na het momentvan trots komt vaak de val”, aldus de voormalig Saxion-student Werktuigbouwkunde.Het bedrijf Voortman wordt in 1968 opgericht door de gebroeders Voortman. Alszoon van één van de twee broers stapt Mark Voortman na zijn opleiding bij Saxionin het bedrijf. “Een droom om in de staalbouw te gaan was het voor mij niet. Jegroeit uiteindelijk in het bedrijf op. We zitten in twee takken van staalbouw, zelf benik directeur van Voortman Steel Machinery. Dit bedrijf houdt zich met name bezigmet het ontwikkelen, bouwen en installeren van metaalbewerkingmachines.”De machines zijn indrukwekkend om te zien. Zonder dat het enige moeite lijkt te kostenboren de machines zich door dikke stalen balken. “Dat vinden mensen vaak het mooieaan onze machines. Het maakt lawaai en het beweegt”, lacht Voortman. De machinesworden over de hele wereld verkocht. Voor Voortman is dat reden geweest om locatiesin de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, Polen en Australië te openen. Het bedrijfdat meer dan veertig jaar geleden in een boerenschuur in Rijssen begon, is een onder-neming met internationale allure geworden. “Onze grootste kracht is innoveren. Daar-naast kunnen we ons inleven in de klant. Dat is belangrijk. We focussen ons eerst oponze klantengroep. Wie zijn dat? Welk type machine hebben ze nodig? Pas als de klantinteresse heeft in een bepaalde machine, dan beginnen wij met produceren.”12Quarantainenet25 werknemers1 – 5 miljoen euro omzetQuarantainenet BV gaat de strijd met virussen aan. Het Ensche-dese bedrijf is onder anderen opgericht door oud-Hogere Infor-matica-student Justin Ossevoort. Hij is nog altijd aandeelhouderin de onderneming en houdt zich voornamelijk bezig met soft-wareontwikkeling.De kiem voor Quarantainenet is gelegd in een project op deUniversiteit Twente. “Ik was daar woonachtig en betrokken bijstudentenactiviteiten. Zo was ik ondermeer actief bij StudentenNet Twente (SNT): een helpdesk voor studenten. In 2003 kreegde Universiteit Twente te maken met een grote virusuitbraak.Toen hebben we samen gekeken hoe we in de toekomst aan hetbestrijden van dit soort uitbraken vorm konden geven.”Er ontstond een idee voor een quarantainesysteem. Samen metBas van Sisseren en Casper Joost Eyckelhof besloot Ossevoorthet systeem verder uit te bouwen. Het leidde uiteindelijk de op-richting van een eigen bedrijf, dat tegenwoordig niet alleen deUniversiteit Twente en Saxion als klant heeft, maar tevens veleandere onderwijsinstellingen. Het bedrijf is tevens opgenomenin de Deloitte Technology Fast50 van snelstgroeiende techno-logie bedrijven.De kern van de producten van Quarantainenet is desondanksvoor een groot deel gelijk gebleven. “We bieden inmiddels tweeproducten aan, Qnet en Qmanage. Daarnaast is er Qnetlabs, deresearchafdeling: daar wordt uitgezocht hoe virussen en mal-ware zich gedragen, zodat onze producten in actie kunnen ko-men als ze dat gedrag observeren. Qnet en Qmanage zijn in deafgelopen jaren ontwikkeld van beveiligingssoftware naar eenvolwassen beveiligings- en beheersoplossing voor netwerken.We stellen instellingen en bedrijven ermee in staat om BringYour Own Device, wat echt een hot topic is, op een eenvoudigemanier te regelen.”21IKenIK.nl8 werknemers1 – 5 miljoen euro omzetPer toeval stuitte Gert-Jan Wolters eigenlijk op de webshopIKenIK.nl. De voormalig student Technische Bedrijfskunde iseigenaar van een schildersbedrijf, heeft een onderneming dierestauratiewerkzaamheden verricht en voert bij nog een aantalandere bedrijven de leiding. IKenIK.nl, een webshop die zichmet name op moeders, kinderkleding en kinderartikelen richt,is wat dat betreft een buitenbeentje.“IKenIK.nl is een online bedrijf. De doelgroep is de moeder metkinderen. Die doelgroep is vervolgens opgedeeld in subdoel-groepen als de dreumes, de kleuter enzovoort. In totaal hebbenwe tien subdoelgroepen. We hebben de webshop ooit overge-nomen van een bekende. De kennis achter de webwinkel wildenwe graag gebruiken voor onze andere bedrijven.”Wolters studeerde in de jaren negentig aan Saxion. Hij behoorttot de eerste lichting studenten die in Deventer afstudeerde aande opleiding Technische Bedrijfskunde. “Het ondernemen moetin je zitten”, denkt Wolters. “Je moet kansen zien en die durvente pakken. Toen we IKenIK.nl overnamen, maakten we een stapnaar een totaal andere branche. Je zou kunnen zeggen dat wehier bij toeval ingerold zijn.”Spijt heeft Wolters nooit van de aankoop van de webshop gehad.Met 180.000 geboren baby’s op jaarbasis is er altijd vraag naarkinderkleding en –artikelen. “De markt in webshops is daarnaastontzettend snel. We zijn continu bezig om de webshop te optima-liseren. We blijven zoeken naar bijpassende artikelen, we moetende juiste betaalmethodes inzetten en de juiste content leveren.Het maakt de webshop heel dynamisch. Mensen denken dat eenwebshop vrijwel direct succes oplevert, maar je moet wel trafficgenereren. Social media is daarin erg belangrijk. Voor bedrijvenis dat een heel mooi marketing instrument.”Top 6 t/m 236 (5) PreScan*7 (7) Machinefabriek Boessenkool 5 – 10 miljoen/87 werknemers8 (-) TWS Groep 5 – 10 miljoen/50 werknemers9 (-) antonio shining places 1 – 5 miljoen/300 werknemers10 (18) PLT Products 1 – 5 miljoen/31 werknemers11 (11) Fresh Today*12 (-) Quarantainenet (uitgelicht)13 (-) Cohesie BV1 - 5 miljoen/25 werknemers14 (16) Design In The Crowd1 – 5 miljoen/15 werknemers15 (6) Synensis> 10 miljoen/7 werknemers**16 (-) Skyliner Automatisering1 – 5 miljoen/11 werknemers17 (12) Fidder & Löhr1 – 5 miljoen/80 werknemers**18 (-) XL Shop Group1 – 5 miljoen/9 werknemers19 (13) GEP Regenwater1 – 5 miljoen/11 werknemers**20 (20) Vertaalbureau Perfect500.000 – 1 miljoen/15werknemers**21 (-) IKenIK.nl (uitgelicht)22 (42) Lijnrecht500.000 – 1 miljoen/8 werknemers23 (10) Dealerdirect1 – 5 miljoen/60 werknemers*Bedrijfsgegevens niet openbaar**Gegevens uit 2011Foto:TomaTudorFoto:AukePluimFoto:TomaTudor
  4. 4. 6 7Top 50Ondernemen24Explore Tanzania2 werknemers1 – 5 miljoen euro omzetMarjolijn Duller-Pronk is als kind opgegroeid in Tanzania. Een groot deel van haar jeugdbracht ze door in het Afrikaanse land. Na afronding van haar studie Facility Manage-ment aan Saxion wilde ze iets met haar kennis over het land doen. In april 2002 richtteze het reisbureau Explore Tanzania op.De liefde voor Tanzania zit diep bij Duller-Pronk. ,,Het is voor mij een thuisbasis. Tan-zania is bovendien een heel bijzonder land. Het heeft veel verschillende landschappen.Er is het hooggebergte van de Kilimanjaro, er zijn uitgestrekte vlaktes, maar ook regen-woud en savannes. Als safariland is het een van de mooiste landen van Afrika.”Waar andere touroperators en reisbureaus reizen aanbieden naar verschillende landen,heeft Explore Tanzania zich volledig toegelegd op het Oost-Afrikaanse land. Duller-Pronk merkt dat er een steeds grotere vraag is naar reizen naar Tanzania. ,,We makenreizen op maat voor onze klanten. Dat kan een vakantie in de bergen zijn, maar ookeen safari, strandvakantie of een combinatie daarvan. We zijn een van de weinige bu-reaus die echt gespecialiseerd zijn in Tanzania. Wij willen dan ook bekend staan als despecialist voor het land.”Duller-Pronk komt vanwege haar werkzaamheden zelf ook nog geregeld in Tanzania.,,Ik probeer twee keer per jaar naar het land te gaan om van alles op de hoogte teblijven en afspraken te maken met leveranciers. Het is een heel veilig land, met vrien-delijke mensen. Wel zouden we in de toekomst verder willen uitbreiden en willen wenieuwe plekken in Tanzania ontdekken om te bezoeken. Op die manier willen we deTanzania-specialist van Nederland blijven.”31Dynteq10 werknemers250.000 – 500.000 euro omzetEigenlijk hadden de voormalig Saxion-studenten NielsMarkvoort, Christiaan Haverslag en Rob Lenferink nooit debedoeling om een bedrijf op te starten. Het gebeurde toch,en met succes. Dynteq heeft net als vorig jaar een plek in deTop 50 verworven.Het in Enschede gevestigde bedrijf is een productontwikkelaar.Of het nu om aangepaste fietsen gaat of machines die helpenaan het vruchtbaar maken van de grond van een golfbaan,Dynteq durft de uitdaging aan. Het maakt het bedrijf bijzonderveelzijdig. ,,Wel zoeken we producten met een technische uitda-ging”, zegt Markvoort. ,,Daarbij is de kracht van ons bedrijf datwe niet alleen als ingenieurs denken, maar ook als industrieelontwerpers. We belichten producten altijd van drie kanten: hoekunnen we het product produceren, wat zijn de behoeften vande gebruikers en sluit het product aan bij de klant zelf.”Dynteq zag in 2005 per toeval het levenslicht. ,,Rob, Christi-aan en ik hebben alle drie Werktuigbouwkunde gestudeerd opSaxion. Voor een bepaald vak moesten we een bedrijfsplan op-stellen. De Kamer van Koophandel heeft ons uiteindelijk overde streep geholpen. Ze zeiden dat het plan goed in elkaar stak.Daarna zijn we het bedrijf begonnen.”Na de studie bij Saxion volgden Markvoort, Haverslag en Lenfe-rink een studie aan de Universteit Twente. Dat bleek een goedebeslissing. ,,We willen dat de producten die we maken er mooi,modern en innovatief uitzien. Werktuigbouwkundigen denkendaarbij vaak aan hoe een product in elkaar zit. Wij denken ech-ter ook aan de gebruikers van het product, zij moeten uiteinde-lijk met het product overweg kunnen.”47Koffie & Bubbels11 werknemers100.000 – 250.000 euro omzetKoffie & Bubbels. De naam van het bedrijf doet denken aan eenonderneming in de cateringbranche, maar niets is minder waar.Het bedrijf van voormalig Saxion-student Emiel Nijenhuis houdtzich bezig met generatieleren. Koffie & Bubbels probeert ver-schillende generaties in het bedrijfsleven met elkaar in verbin-ding te stellen.“Wanneer je naar bedrijven kijkt zie je vier generaties”, legtNijenhuis uit. “Je ziet de screenagers (geboren tussen 1985en 2000), de pragmatische generatie (1970-1985), generatie X(1955-1970) en de protestgeneratie (1940-1955). De laatste tweegeneraties zijn vaak dominant in een onderneming. Door mid-del van vraagstukken proberen we dat te doorbreken. We latende oudere generatie met hun kennis naar de vraagstukken kij-ken en de jongere generaties met hun innovatieve ideeën. Opdie manier proberen we de generaties met elkaar in verbindin-gen te stellen.”Nijenhuis werkte na zijn opleiding Commerciële Economie opSaxion als innovatieversnellervoor de Business School vande Universiteit Twente. Daarbleek de Raad van Bestuur -bestaand uit een andere ge-neratie - niet altijd voor zijnideeën open te staan. “Toenben ik mij gaan verdiepen ingeneratieleren. Ik kwam erachter dat ik niet de enigewas waarbij dit gebeurde. Jewordt als jonge hond aange-nomen vanwege je kennis,maar daar wordt door eenbedrijf onvoldoende gebruikvan gemaakt als het puntje bijpaaltje komt. Het heeft te ma-ken met een andere manier van denken tussen generaties. Deprotestgeneratie volgt het poldermodel. Benaderd vraagstuk-ken door te vergaderen en te discussiëren, terwijl de pragma-tische generatie meer resultaatgericht denkt. We willen zorgenvoor een bewustwording in die sfeer bij bedrijven. Daar willenwe een slag in slaan.”Top 24 t/m 5024 (-) Explore Tanzania (uitgelicht)25 (14) EnerDeCo*26 (17) De Wilgenweard1 – 5 miljoen/60 werknemers**27 (-) 100%FAT75.000 – 100.000/3 werknemers28 (-) Younify500.000 – 1 miljoen/25 werknemers29 (36) ROMA Marktonderzoek500.000 – 1 miljoen/10 werknemers30 (8) ArrangeGroup1 – 5 miljoen/70 werknemers**31 (22) Dynteq (uitgelicht)32 (15) FITclinic1 – 5 miljoen/16 werknemers**33 (25) TS24500.000 – 1 miljoen/5 werknemers34 (41) Nationaal ForensischOnderzoeksbureau100.000 – 250.000/3 werknemers**35 (-) FiftySix Avenue500.000 – 1 miljoen/6 werknemers36 (21) Say Yeah Motion Media 500.000 – 1 miljoen/8 werknemers**37 (26) noSun Reizen 500.000 - 1 miljoen/6 werknemers38 (28) opwoco250.000 – 500.000/12 werknemers39 (19) BeSite Group 500.000 – 1 miljoen/9 werknemers40 (-) Infra Trading 1 – 5 miljoen/2 werknemers41 (-) Guidore Cycles 100.000 - 250.000/1 werknemer42 (34) Airlusion 250.000 – 500.000/2 werknemers43 (23) SIR Communicatiemanagement 500.000 – 1 miljoen/7 werknemers**44 (-) TB Travel 500.000 – 1 miljoen/6 werknemers45 (27) SIJN ICT Services 250.000 – 500.00 euro/16 werknemers46 (32) RitAssist Nederland 500.000 – 1 miljoen/5 werknemers47 (50) Koffie & Bubbels (uitgelicht)48 (-) Rensing Bouw Lichtenvoorde 500.000 – 1 miljoen/3 werknemers49(39) Sanitize 250.000 – 500.000/30 werknemers50 (-) Maxys Software 250.000 – 500.000/6 werknemers*Bedrijfsgegevens niet openbaar**Gegevens uit 2011Foto:TomaTudorFoto:TomaTudor
  5. 5. 8 9Tip 10 OndernemenTop 2 t/m 102 Topautoparts 75.000 – 100.000/5 werknemers3 Creative ICT 50.000 – 75.000/3 werknemers4 Realityweb 50.000 – 75.000/geen werknemers5 Thijs&Snijder 25.000 – 50.000/2 werknemers6 Show Night Productions 25.000 – 50.000/1 werknemer7 Basketballwear 25.000 – 50.000/geen werknemers8 Voizes 10.000 – 25.000/5 werknemers9 LeussinkOmbouw Service 10.000 – 25.000/1 werknemer10 JP Cocktails < 10.000/ 5 werknemers Honderden Saxion-studenten beginnen al tijdens hun studieals zelfstandig ondernemer. De tip 10 bestaat dan ook vol-ledig uit studentenbedrijven, die volgens de jury een mooietoekomst wacht. Zit hier een nieuwe multinational tussen?1Keupink LabsBedrijfsgegevens niet openbaar“De kracht van ons bedrijf? Wehebben een plezierige aanpak,zijn betrouwbaar en biedenkwaliteit.” Aan het woord isJob Keupink. De twintigjarigestudent Concept & ProductDevelopment timmert met zijnbedrijf aardig aan de weg. Keu-pink Labs is de nummer één inde Tip Tien van Sax.De jonge ondernemer is blijverrast met het nieuws dat hijde Tip Tien aanvoert. “Echt waar? Supergaaf!”, klinkt het. In twee jaar tijd heeft Keupink Labs zijnnaam gevestigd. “We willen mooie websites maken. Daarnaast houden we ons bezig met makenvan websites voor mobiele telefoons, mobiele applicaties, vormgeving van advertenties, het ma-ken van banners en visitekaartjes. We zorgen voor de gehele Corporate Identity van ondernemin-gen. Op die manier proberen we bedrijven zo goed mogelijk in de markt te zetten.”De wereld van internet en mobiele applicaties gaat snel. Er is veel concurrentie. Een ondernemermoet innovatief zijn om het hoofd boven water te houden. Keupink Labs lijkt daar vooralsnog in teslagen. “Vaak zijn er meerdere partijen die een offerte aanbieden. Maar ik denk dat wij ons vooralop het grafische vlak onderscheiden. Daarnaast hebben we goede contacten met onze klanten. Wezijn laagdrempelig. Mensen met ideeën voor websites of applicaties lopen zo bij ons binnen.”Keupink start zijn bedrijf begin 2011. “Daarvoor deed ik dit meer als hobby. Had ik kleine op-drachten voor bekenden. In eerste instantie werkte ik vanuit mijn ouders huis, later begon ik ergeld mee te verdienen en zijn we gaan uitbreiden. We hebben nu een eigen kantoor in Albergen.”Voor sommige opdrachten hebben we specifieke kwaliteiten nodig, we werken dan ook vaak sa-men met freelancers zodat we samen bij ons op locatie aan opdrachten kunnen werken. Dit werktvolgens Keupink perfect, en hier ziet hij dan ook veel toekomst in omdat je op deze manier altijdeen goed resultaat neerzet.Hoewel Keupink veel tijd aan zijn bedrijf besteedt, vergeet hij zijn opleiding niet. De studenton-dernemer heeft geen studievertraging en hoopt aan het eind van het schooljaar af te studeren.“Soms is de combinatie wel lastig. Er wordt verwacht dat je je huiswerk af hebt, maar dat valtsoms net samen met de deadline van een opdracht. Problemen levert het echter niet op. Ik ga ookin mijn eigen bedrijf afstuderen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik wil een plan opstellen waarik uiteindelijk zelf ook iets van leer.”Als de opleiding eenmaal afgerond is, dan gaat de focus volledig op Keupink Labs. Als het aan Keu-pink ligt heeft zijn bedrijf het plafond nog niet bereikt. “Ik hoop dat we verder groeien, kleine engrote opdrachtgevers zijn van harte welkom. We werken nu bijvoorbeeld al voor de Rabobank, deapplicaties Football Meister, Fray en Autogroep Snijders. Het is supergaaf om met zulke grote orga-nisaties te werken. In de toekomst hopen we voor meer bedrijven van waarde te kunnen zijn.”Foto:TomaTudorOndernemerschap bij SaxionHet kenniscentrum Innovatie en Ondernemen voert ieder jaar een onderzoek uit naar ondernemerschap onderstudenten. In 2011 gaven bijvoorbeeld 452 studenten aan een eigen onderneming te hebben naast hun studie.Een flinke stijging ten opzicht van 2010, toen het aantal nog op 378 lag.Bij de academies Bedrijfskunde en Ondernemen, Bestuur en Recht, Marketing en InternationalManagement en de Hospitality Business School groeit de ondernemersgeest het sterkst. Demeeste studentondernemers zitten overigens bij de academie Creatieve Technologie. Bin-nenkort verschijnt de nieuwste versie van het onderzoek, met cijfers over 2012.Wil je het complete onderzoek uit 2011 eens terugkijken? Scan dan de QR-code hieronder ofga naar tinyurl.com/saxionondernemers.Eerste editieDe eerste editie nog eens terugkijken? Dat kan door deQR-code hieronder te scannen. Of door het december-nummer van 2011 in het archief van Sax.nu op te zoeken.Leuk om te vergelijken en te zien hoe sommige bedrijvenzich ontwikkeld hebben. Zo is het aan-tal werknemers bij sommige bedrijvendrastisch omhoog gegaan, bijvoorbeeldbij de People & Print Group. Ook in deomzetcijfers zit vaak een verschil tussen2011 en 2012.Over de lijstDe Top 50 en de Tip 10 worden samengesteld door het kenniscentrum Innovatie en Ondernemen. De beide lijstenbestaan volledig uit spin-off bedrijven van Saxion. Dat betekent dat die bedrijven zijn opgericht door een (oud-)student of een werknemer.Deelname aan de lijst is vrijwillig. Bedrijven melden zich dus aan. Dat is ook de reden waarom een bedrijf alsVoortman ineens kan binnenkomen op de tweede plaats van de Top 50. Vorig jaar waren ze niet op de hoogtevan het bestaan van de Top 50 (die toen voor het eerst werd gepubliceerd), of zagen ze de meerwaarde van eenvermelding niet in. Na de vele positieve publiciteit naar aanleiding van de eerste editie meldden zich daarom voordeze tweede editie veel extra spin-offs. Deze tweede editie is dan ook een betere afspiegeling van de spin-offsvan Saxion. Henniscentrum Innovatie en Ondernemen wil de lijst de komende jaren steeds completer krijgen.21Coverthema20Top 50De top 5De eerste plaatsen van de Top-lijst brengen weinig verrassingen met zich mee. EW FacilityServices, De Zuivelhoeve en Switch zijn al jarenlang de grootste en bekendste spin-offs vanSaxion. People & Print Group (de mannen achter Drukwerkdeal.nl) is waarschijnlijk de meestopvallende naam: het bedrijf bestaat nog maar zes jaar. PreScan, marktleider in preventiefmedisch onderzoek, maakt de top vijf compleet.Top 6 t/m 161EW Facility Services3000 werknemers> 10 miljoen euro omzetOud-student Erik Wentink bouwde zijn bedrijf van de grond op en hij is nu één van de grootste facilitairedienstverleners van Nederland. Geen enkele andere spin-off kan aan de grootte van EW Facility Servicestippen. Sinds een aantal jaar heeft Wentink zijn naam verbonden aan de EW/Saxion Ondernemers Award.2De Zuivelhoeves160 werknemers> 10 miljoen euro omzetProducten van het bedrijf van Gerjhan Roerink zijn in elke supermarkt terug te vinden. Met zijn zuivel-producten heeft hij succes in Nederland, Duitsland, Engeland, België en Oostenrijk.3Switch100 werknemers> 10 miljoen euro omzetRené Lammers draait al meer dan twee decennia mee in IT-branche. Switch is ook al jarenlang het auto-matiseringsbedrijf dat computers, notebooks, printers en Apple-producten aan Saxion levert.4People & Print Group73 werknemers> 10 miljoen euro omzetHet begon voor Marco Aarnink en Gert-Jan Voortman met Drukwerkdeal.nl. Het afstudeerproject van debeide mannen groeide binnen de korte keren uit tot een miljoenenbedrijf.5PreScanWerknemers- enomzetgegevens onbekendHet bedrijf van oud-Verpleegkunde-student Eddy van Heel is Europees marktleider in preventief medischonderzoek. PreScan is actief in Nederland, Duitsland, Engeland en Oostenrijk.Uitgelicht:6 Synensis7 werknemers> 10 miljoen euro omzet“Mensen maken het verschil”, isde slogan op de website van Sy-nensis. De uitspraak past goed bijhet bedrijf waar Richard Bosman,voormalig deeltijd student Techni-sche Bedrijfskunde, oprichter eneigenaar. De 48-jarige ondernemer heeft de ontwikkeling vanzijn eigen werknemers immers hoog in het vaandel staan.“Het mooiste aan het bedrijf vind ik dat mensen er hun kansenpakken en zich ontwikkelen”, zegt Bosman. “Dat waarborgt im-mers de kwaliteit van het bedrijf. Dat vind ik belangrijk. Want alsik ooit stop, dan moeten er mensen zijn die het bedrijf van mijover kunnen nemen.”Zover is het, als het aan Bosman ligt, nog lang niet. Want de onderne-mer heeft plezier in het runnen van het bedrijf, dat hij in 1997 startte.“Ik had op dat moment voor drie verschillende bedrijven gewerkt. Bijmijn laatste werkgever heb ik carrière gemaakt in de ICT-detacheringen daarvoor heb ik ondermeer zeven jaar bij de Belastingdienstgewerkt in de datacommunicatie. Op een bepaald moment merkte ikechter dat ik eigen baas wilde zijn.”Bosman richtte het in Apeldoorn gevestigde bedrijf Synensis op,en in het verlengde daarvan begon hij met de deeltijdstudie Tech-nische Bedrijfskunde aan Saxion. “Niet direct omdat ik het nodigdacht te hebben in mijn bedrijf, maar meer voor de rest van mijncarrière. Misschien heeft het bedrijf wel geholpen bij de keuze omdeze studie te volgen.”Met Synensis richt Bosman zich op een vrij brede markt. Zo is hetbedrijf een ICT-detacheerder, werkt het als uitzendbureau en hetbedrijf is ook een Poortwachterscentrum, waarbij Synensis bemiddeltwanneer werknemers niet functioneren binnen een bedrijf. “Dat is hetleuke aan ondernemen. Je moet de kansen zien. Hoe je die herkent?Vaak is dat een soort onderbuikgevoel. Als ondernemer sta je in depraktijk en ben je bezig met veel ontwikkelingen. In het geval van hetPoortwachtercentrum is het ook een samenloop van omstandighe-den. Ik moet iets om handen hebben en op een bepaald moment zatik met het VNO-NCW om tafel. Toen is het snel gegaan.”Het ondernemen zit in de aard van Bosman en hoewel hij een goeddraaiend bedrijf heeft, blijft hij kritisch. “Het kan altijd beter of an-ders. Ook wij halen niet altijd de groeidoelstelling en halen niet altijdde gewenste omzet. Maar ook dat hoort bij ondernemen. Er blijftaltijd iets te doen.”Uitgelicht:16 Design In The Crowd8 werknemers500.000 – 1 miljoen euroomzetRoel Masselink is pas 25jaar, maar timmert aardigaan de weg met zijn bedrijfDesign in the Crowd. Deoud-Saxionstudent is on-dermeer ontwerper van dewebsite Ontwerpen-voor-geld.nl en stroomt naareigen zeggen over vanleuke ideeën. Een jonge on-dernemer om in de gatente houden.“Ik ben op mijn achttiendemet het bedrijf begonnen”, zegt Masselink. “Eigenlijk is het uitpraktische redenen ontstaan. Ik kom uit Beuningen, een kleindorp. Daar heb je al snel verstand van computers. Binnen dekortste keren werd ik daarom gevraagd voor reparaties aancomputers en laptops. Toen kwam ik op het idee om een bedrijfop te starten.”Inmiddels bestaan de werkzaamheden van Masselink al langniet alleen meer uit het repareren van websites en computers.De Beuninger reist door het hele land en bevindt zich zelfsop de internationale markt. Zijn opleiding heeft er echter welonder geleden. “Ik heb de opleiding Kunst en Techniek gevolgd.Omdat ik veel werkzaam was in de reclamewereld leek met dateen leuke opleiding. Na anderhalf jaar ben ik echter gestopt.Ik moest een keuze maken tussen de opleiding en het bedrijf,aangezien ik niet in mijn eigen bedrijf stage mocht lopen. Ikheb toen voor mijn bedrijf gekozen. Later heb ik nog wel ge-probeerd een opleiding Small Business & Retailmanagement tevolgen, maar dat was niet echt een succes.”Masselink is zodoende het levende bewijs dat je ook zonder di-ploma succes kan hebben. Een soort ‘selfmade man’, want metzijn bedrijf zit hij niet alleen achter Ontwerpen-voor-geld.nl,maar ook de Duitse website logo-design.de. In het eerste kwar-taal van 2012 hoopt hij met een soortgelijke website de Fransemarkt te veroveren. “Ik hou mezelf aardig bezig. Mijn geluk isdat alles in deze branche zo snel gaat… Dat kan je op schoolniet leren. Je moet alles zelf uitvinden en dat ligt me wel.”6 Synensis (uitgelicht)7 Machinefabriek Boessenkool5 – 10 miljoen/40 werknemers8 ArrangeGroup1 – 5 miljoen/70 werknemers9 Source Republic1 – 5 miljoen/12 werknemers10 Dealerdirect1 – 5 miljoen/60 werknemers11 Fresh Today*12 Fidder & Löhr1 – 5 miljoen/80 werknemers13 GEP Regenwater1 – 5 miljoen/11 werknemers14 EnerDeCo*15 Fit Clinic1 – 5 miljoen/16 werknemers16 Design In The Crowd (uitgelicht)*Bedrijfsgegevens niet openbaarFoto:AukePluimFoto:TomaTudorCoverthema23Top 50Top 17 t/m 37Uitgelicht:17 De Wilgenweard60 werknemers1 – 5 miljoen euro omzetHij hoefde nooit ergens tesolliciteren, maar toch heeftWilliam Hekman (32) eenplek in de top 20 verworven.Als één van de drie eigena-ren van het multifunctio-nele activiteitencentrum DeWilgenweard in Nijverdalontvangen Hekman en zijncompagnons Herman Pronken Marian Freriks jaarlijkszo’n 25.000 gasten.“We bieden veel sportieve ar-rangementen”, zegt Hekman.“Daarnaast hebben we 48bedden en drie ruimtes diegebruikt kunnen worden alsvergaderzaal.” Het geeft demultifunctionaliteit van deWilgenweard aan. Het is tegelij-kertijd een druk bestaan voor Hekman, dat hij combineert metde opleiding Small Business & Retail Management aan Saxion.“Daar ben ik in 2007 mee begonnen en ben ik nog steeds meebezig”, zegt Hekman. “Hiervoor heb ik Cultureel Maatschap-pelijke Vorming gestudeerd in Nijmegen, maar om ook dezakelijke kant onder de knie te krijgen heb ik voor een extraopleiding gekozen.”De Wilgenweard is een begrip in de Reggestreek. Of het nugaat om kanoën, vrijgezellenfeesten of bedrijfsuitjes, het inNijverdal gevestigde bedrijf kan aan veel vragen voldoen. Hetbedrijf speelt bovendien in op populaire tv-programma’s. Zokunnen groepen ondermeer een ‘CSI Moordspel’ spelen, is ereen Wilgenweard-variant van Wie is de Mol? en ook heeft hetbedrijf een eigen versie van Fort Boyard bedacht. Maar nietalleen in de zomermaanden loopt het storm bij het bedrijf. Ookin de winter is er van alles te doen. Wanneer er sneeuw ligtkunnen bezoekers bijvoorbeeld een huskeytocht maken, of zekunnen de lange latten onderbinden om te langlaufen in hetomliggende bosrijke gebied.Ondanks zijn jonge leeftijd behoort Hekman inmiddels al tothet inventaris van het bedrijf. Tien jaar bestaat het activitei-tencentrum aan de oevers van de Regge en even lang looptHekman mee. “Eigenlijk heb ik nooit hoeven te solliciteren.Ik ben als parttime medewerker nog in dienst geweest bij devoorganger van het bedrijf. Toen de bouw van de Wilgenweardbegon en het gebouw hier in 2001 werd geopend, ben ik vastin dienst gekomen. Nadat in 2004 een van de eigenaren weg-ging heb ik zijn plaats overgenomen. Het bijzondere is dat ikvanaf het eerste moment dat ik hier werkte mijn visie en gevoelkwijt kan in het bedrijf. Ik ben in principe meegegroeid met deWilgenweard. In het begin was het allemaal super onvolwassen,maar door de jaren heen is het steeds zakelijker geworden. Datis ook te merken voor de gasten. We kunnen ze steeds meerkwaliteit en continuïteit bieden.”Uitgelicht:28 opwoco6 werknemers100.000 – 250.000 euro omzetAls student een bedrijf beginnen om je studie te finan-cieren, je moet er maar opkomen. Patrick Bröckers (25)begon in november 2004 samen met Christofer Wesse-ling het bedrijf opwoco. Wat begon met het ontwerpenvan websites is uitgegroeid tot een onafhankelijke soft-wareproducent die producten maakt voor gemeentelijke,industriële- en marketingtoepassingen.Bröckers en zijn bedrijf zijn gevestigd op een industrieterrein inhet Duitse Coesfeld. “We werken inmiddels met vijf medewerkers”,zegt de Duitse studentondernemer. “In 2004 zijn we begonnenmet het bedrijf om de studie te financieren. Aan Saxion volg iksinds 2007 de opleiding Kunst en Techniek. In Duitsland wordtgeen vergelijkbare studie gegeven”, legt Bröckers de keuze omin Nederland te studeren uit. “Bovendien is de opleiding Kunst enTechniek heel breed in de media sector.”Bröckers combineert zijn werk bij Opwoco met zijn studie. Dat hetbedrijf succesvol is, blijkt ondermeer uit het feit dat Bröckers ditjaar de EW/Saxion Ondernemers Award won. “We zitten sinds kortin een nieuw pand, op een nieuw industriegebied. Het ziet er heelrepresentatief uit. We zijn vooral sterk in de interface-industrie.Daarnaast ontwikkelen we applicaties voor de mobiele telefoon.”Juist die markt is de laatste jaren flink in opkomst. Wat datbetreft hebben Bröckers en Wesseling een vooruitziende blikgehad bij het oprichten van hun bedrijf. “Dagelijks zijn we bezigmet het ontwikkelen van nieuwe concepten en ook ontwikkelenwe veel applicaties voor klanten. De Duitse markt is wat dat be-treft ideaal voor ons. Op dit gebied lopen ze hier namelijk nogéén of twee jaar achter.”Uitgelicht:37 Coen Dierenarts3 werknemers250.000 – 500.000 euro omzetCoen Dekker (37) is via een omweg het vak van dierenartsingerold. Dekker kwam in 1992 binnen bij Saxion, toennog Hogeschool Enschede, om Commercieel Managementte studeren. Een opleiding die hij in 1996 afrondde. Toenhij een oud-vriendin van de basisschool tegenkwam namde carrière van Dekker een verrassende wending.“Als kind leek het me leuk om dierenarts te worden, alleen hebje een vwo-diploma nodig om toegelaten te worden op de oplei-ding. Ik had echter de havo afgerond, dus ben ik naar de heaogegaan. Toen ik later die vriendin tegenkwam vertelde ze mij hoeze met een omweg diergeneeskunde had gestudeerd. Dat leekmij nog steeds wel wat, dus heb ik overlegd met het thuisfront enmet mijn heao-diploma werd ik toegelaten op de universiteit.”Dekker deed na afronding van zijn studie diergeneeskunde eenaantal waarnemingen bij praktijken in Nederland, werkte vervol-gens een tijdje in Engeland, om daarna terug te keren in eigenland, waar hij zich hoopte in te kopen in een praktijk. Toen datniet lukte, besloot hij zijn eigen bedrijf Coen Dierenarts op terichten. Zijn praktijk in Hengelo draait uitstekend. “Iedere dagwerk ik van half negen ’s morgens tot half negen ’s avonds. Ikbehandel alleen gezelschapsdieren, voornamelijk honden. Aande hand van de gegevens van de gemeente kan je zien hoeveeldieren er in de stad zijn. Als ik dat vergelijk met mijn eigen klan-tenbestand, kan ik alleen maar concluderen dat ik een aardigmarktaandeel heb. Wat dat betreft komt die studie CommercieelManagement toch nog van pas.”17 De Wilgenweard (uitgelicht)18 PLT Products500.000 – 1 miljoen/15 werknemers19 BeSite Group500.000 – 1 miljoen/9 werknemers20 Vertaalbureau Perfect500.000 – 1 miljoen/8 werknemers21 Say Yeah Motion Media500.000 – 1 miljoen/8 werknemers22 Dynteq250.000 – 500.000/10 werknemers23 SIR Communicatiemanagement500.000 – 1 miljoen/7 werknemers24 MuntInternet Networks500.000 – 1 miljoen/5 werknemers25 TS24500.000 – 1 miljoen/4 werknemers26 noSun Reizen500.000 – 1 miljoen/3 werknemers27 SIJN ICT Services100.000 – 250.000/13 werknemers28 opwoco (uitgelicht)29 Pure accessoires*30 Wirelab Creative250.000 – 500.000/9 werknemers31 Vanille250.000 – 500.000/6 werknemers32 RitAssist Nederland250.000 – 500.000/5 werknemers33 ISSX250.000 – 500.000/5 werknemers34 Airlusion250.000 – 500.000/0 werknemers35 Convenient 4U250.000 – 500.000/5 werknemers36 ROMA Marktonderzoek250.000 – 500.000/4 werknemers37 Coen Dierenarts (uitgelicht)*Bedrijfsgegevens niet openbaar22Foto:TomaTudorFoto:TomaTudorFoto:TomaTudorredactioneel onafhankelijk magazine van SaxionOp vredesmissie in SoedanAlumni platform neededOnderzoek uit de kinderschoenenGratis naarTheGirl withtheDragonTattooKijk snel oppagina 40Bestespin-offsNummer 3, december 2011Tip10

×