20110826070832kpt4033 kuliah04 dan_kuliah05

634 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110826070832kpt4033 kuliah04 dan_kuliah05

 1. 1. Faculty of Information and Communication Technology KPT 4033 :TEKNOLOGI & INOVASI DALAM PENDIDIKAN KULIAH 4 DAN 5 : PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (Computer-Assisted Instruction [CAI]) & PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (Computer-Integrated Instruction [CII])
 2. 2. PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI) • Pengajaran mata pelajaran menggunakan koswer atau perisian yang dibina khusus untuk mencapai objektif sesuatu kurikulum mata pelajaran tersebut • Bertujuan memudahkan proses P&P menggunakan kelebihan ciri-ciri multimedia: • Teks • Grafik • Animasi • Video • Audio • Interaktif • Dibina dengan mengambil kira keupayaan individu pelajar dan berpusatkan pelajar
 3. 3. • Sistem ini selalunya mengandungi fungsi: – Mentaksir keupayaan pelajar sebelum pembelajaran (ujian pra pembelajaran) – Menyediakan bahan pembelajaran yang bersifat interaktif – Menyediakan kemudahan latih tubi bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap pengetahuan sesuatu topik – Menyediakan permainan pendidikan yang boleh menarik minat pelajar untuk belajar sambil bermain – Menyediakan pentaksiran selepas pembelajaran (ujian pasca pembelajaran) – Merekod progres dan skor pencapaian pelajar PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI)- Sambung…
 4. 4. Melibatkan beberapa istilah dengan pengertian hampir sama • Pengajaran Berbantukan Komputer (CAI) – Berasal daripada istilah asal adalah Computer-Assisted Instruction (CAI) – Guru mengunakan perisian kursus untuk mencapai objektif pengajaran • Pengajaran Berasaskan Komputer – Daripada istilah Computer-based Instruction (CBI) – Maksud yang serupa dengan CAI • Pembelajaran Berbantukan Komputer – Daripada istilah Computer-Assisted Learning (CAL) – Murid menggunakan perisian kursus untuk mempelajari sesuato topik • Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer – Daripada istilah Computer-Assisted Language Learning (CALL) – Pembelajaran bahasa menggunakan teknologi komputer sebagai alat paparan, peneguhan, pentaksiran dan rekod PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI)- Sambung…
 5. 5. • Latihan Berasaskan Komputer – Berasal daipada istilah Computer Based Training (CBT) – Latihan dijalankan dengan bantuan komputer termasuk secara atas talian • Pembelajaran Berasasan Web (PBW) – Daripada istilah Web-based Learning (WBL) – Murid belajar sesuatu topik pelajaran menggunakan bahan yang dibina dalam Web (on-line) • Pengajaran Berasaskan Web – Daripada istilah Web-based Instruction (WBI) – Guru menggunakan bahan dalam Web bagi mencapai objektif pengajaran • Latihan Berasaskan Web – Berasal daripada istilah Web-based Training (WBT) – Latihan dijalankan secara atas talian PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (CAI)- Sambung…
 6. 6. PERISIAN CAI • Tutorial • Simulasi • Latih tubi • Permainan pendidikan • Persekitaran penerokaan
 7. 7. PERISIAN CAI – Sambung… • Latih tubi- murid boleh berlatih melaksanakan aktiviti berulang kali untuk meningkatkan kemahiran membuat keputusan tanpa mengambil masa yang lama • Dunia mikro dan permainan berkomputer- pelajar berfungsi sebagai sebahagian daripada eleman atau pembolehubah dalam permainan berkomputer bagi menyelesaikan masalah melalui simulasi persekitaran maya • Latihan amali- perisian aktiviti simulasi fizikal bagi menggantikan amali sebenar dalam makmal yang memerlukan perkakasan mahal dan merbahaya • Simulasi- komputer melaksanakan simulasi keadaan sebenar membolehkan pelajar menyesuaikan diri sebelum mengguna atau mengalami keadaan sebenar • Tutorial- perisian yang mengandungi siri langkah yang perlu diikuti bagi mencapai objektif
 8. 8. PEMBELAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER Computer Assisted Language Learning (CALL) • Merupakan sebahagian daripada Pembelajaran Berbantukan Komputer tetapi khusus kepada pembelajaran bahasa • Menggunakan segala kelebihan komputer (persembahan isi pelajaran, pentaksiran, penilaian kefahaman dan peneguhan, interaktif) bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran • Pernah dikenali sebagai Computer Assisted Language Instruction (CALI), popular di USA sehingga akhir dekad 1980an • Pada tahun1980an CALL berkembang dengan penggunaan multimedia dan komunikasi berasaskan teknologi komputer • Pada tahun 1990an kerana kemajuan teknologi maka wujud istilah Technology Enhanced Language Learning (TELL), namun ia kurang digunakan
 9. 9. PEMBELAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER Computer Assisted Language Learning (CALL) • Program CALL mengandungi rangsangan (sama ada dalam bentuk teks, imej, bunyi, video, audio) • Pelajar bertindak seperti menaip menggunakan papan kekunci, memilih dan klik menggunakan tetikus atau bercakap menggunakan mikrofon. • Komputer memberi maklum balas sama ada tindakan pelajar betul atau salah, memberi gambaran, bimbingan kepada jawapan yang betul atau mengemukakan cadangan mengulang pelajaran • Perisian CALL boleh didapati dalam CD-ROM, DVD atau berasaskan Web (Web-based CALL)
 10. 10. KEBERKESANAN CAI • Boleh meningkatkan prestasi pembelajaran • Mengurangkan masa untuk mencapai objektif • Meningkatkan kemahiran menyelesai masalah • Membantu pelajar membuat pembetulan dan menyatakan idea sendiri • Memberi penekanan terhadap strategi mengemukakan alasan bagi setiap tindakan • Membantu meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan membuat keputusan
 11. 11. KEBAIKAN CAI • P&P menjadi lebih interaktif, meningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap 20 saat bertindak kepada rangsangan, berbeza dengan kaedah penerangan oleh guru • Pembelajaran mengutamakan keupayaan individu, tahap kendiri, carian kendiri, pentaksiran kendiri dan mengikut gaya belajar kendiri • Pembelajaran lebih fleksibel dengan interaksi yang menggalakkan pelajar meneroka dan mencuba, memahami dan mengemukakan soalan (method of tutorial question and student response) • Pembelajaran menggunakan pelbagai media sebagai alat memudahkan pembelajaran, bukan tambahan yang hanya meningkatkan kos
 12. 12. KELEMAHAN CAI • Sukar membina perisian kursus yang memenuhi keperluan gaya belajar dan kurikulum • mendapat perisian yang memenuhi gaya belajar, kurikulum dan jenis maklumat yang berbeza • Guru tidak memiliki cukup kemahiran menggunakan perisian kursus dalam P&P • Peralatan komputer tidak dapat memenuhi keperluan perisian kursus menyebabkan sebahagian daripada elemen perisian tidak dapat berfungsi • Terlalu mementingkan teknologi, bukan mementingkan pencapaian objektif pelajaran • Pelajar tidak memiliki kemahiran menggunakan perisian kursus dengan berkesan • Sukar mendapatkan perisian kursus yang baik dan sesuai dengan budaya pelajar
 13. 13. Apa perlu diambil kira sebelum menggunakan CAI?
 14. 14. PERSIAPAN GURU • Perlu ada keinginan meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengajaran menggunakan teknologi • Pandai mengurus masa untuk menyelidik, membangun, pemilihan perisian kursus dan menyampaikan pengajaran • Memiliki pengetahuan memilih dan menyesuaikan bahan dengan pelajar dari pelbagai latar belakang, kemudahan mengakses perisian dan gaya belajar (Technology Pedagogical Content Knowledge) • Berpengetahuan dalam merancang dan melaksana pengajaran dengan berfungsi sebagai pemudahcara dan fleksibel (self-directed, self-assessed, self-accessed, self- paced) • Memiliki keinginan menggunakan teknologi seperti Internet, mel elektronik, Learning Content Management System (LCMS)
 15. 15. MASALAH & CABARAN GURU • Menghadapi kekurangan kemudahan • Perisian tidak sesuai dengan guru, kurikulum dan murid • Beban kerja bertambah terutama dalam menyesuaikan kaedah baru dan mengintegrasi perisian ke dalam pengajaran • Menghadapi masalah teknikal • Masalah mengawal pengajaran dalam makmal komputer • Masalah pelajar mengulang pelajaran kerana menggunakan kaedah self-paced • Pelajar hilang motivasi dan tidak berminat menggunakan perisian • Sikap negatif rakan sekerja • Tiada masa untuk preview perisian • Perisian ini serasi untuk komputer ini tetapi tidak untuk komputer lain
 16. 16. MATLAMAT TAMBAHAN PENGGUNAAN MODUL CAI • Melatih pelajar belajar mempelajari teknik tertentu • Membolehkan pelajar membina kemahiran menggunakan teknologi komputer • Membantu pelajar mengingat fakta-fakta, memahami konsep, prosedur dan prinsip • Menggalakkan pelajar bekerja secara kolaboratif, berbincang dan mengemukakan pendapat mengenai sesuatu topik yang dipelajari • Meningkatkan minat pelajar terhadap penggunaan ICT sebagai salah satu kaedah belajar
 17. 17. MATLAMAT GURU MENGGUNAKAN CAI DALAM P&P • Meningkatkan keberkesanan pengajaran • Pembelajaran berlaku dalam masa singkat • Menjimatkan masa untuk menjalankan penyelidikan tentang P&P • Menjimatkan masa untuk melaksana dan mengurus pentaksiran • Menjimatkan perbelanjaan • Mengambil kira keperluan semua pelajar
 18. 18. KEBAIKAN PENGGUNAAN CAI KEPADA SEKOLAH • Dalam jangka masa lama akan mengurangkan kos P&P • Kakitangan sekolah mendapat pengetahuan dan kemahiran bagaimana memenuhi keperluan murid yang pelbagai • Kualiti dan prestasi akademik sekolah meningkat • Menghasilkan pelajar yang memiliki pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknologi yang boleh meningkat pasaran kerja • Meningkatkan gred kualiti sekolah sebagai • Sekolah dapat mengamalkan prinsip pembelajaran fleksibel dalam aspek masa dan ruang • Membentuk persediaan untuk membangun dan melaksanakan program pembelajaran jarak jauh
 19. 19. Ada Soalan?
 20. 20. • CII di definasikan sebagai penggunaan perisian umum komputer seperti pemproses perkataan (Ms word), pangkalan data (Ms acess), dan program grafik, bagi membantu pelajar menyelesaikan masalah atau kerja dengan lebih berdaya maju. • Satu pilihan lain penggunaan pengajaran berbantukan komputer (CAI). PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII)
 21. 21. • CII melibatkan penggunaan komputer sebagai alat penyelesaian masalah – Peralatan ini menjadi perantara (medium) bagi melengkapkan sebahagain kerja dan mempertingkatkan kemampuan pengguna – Bina/reka alat atau pilih dari pelbagai alat sedia ada dan gunakan pada tugasan untuk penyelesai masalah • Campur tangan antara pengguna maklumat yang hendak dibuat, diterima, disimpan, dimanipulasi (manipulated) atau dihebahkan (disseminated) PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) – Sambungan…
 22. 22. • CII memfokuskan kepada komputer sebagai alat yang berdaya pengeluaran (sebagai bantuan kepada penyelesaikan masalah): 1. Pek perisian aplikasi umum (generic) atau serumpun seperti pangkalan data, grafik, helaian elektronik, pemprosesan perkataan dan telekomunikasi. Boleh digunakan dalam pelbagai subjek dan aras peringkat pembelajaran 2. Penggunaan perisian khusus yang direka bentuk untuk masalah yang berlaku dalam kursus atau tatatertib ilmu (disciplines) tertentu seperti mengubah muzik, Reka bentuk Berbantukan Komputer (CAD), Perisian pelukis grafik (penggambaran, lukisan drafting atau lukisan kejuruteraan). PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) – Sambungan…
 23. 23. • Komputer sebagai alat : – Aplikasi komputer sebagai pembantu penyelesai hajat umum menggunakan pemproses perkataan, pangkalan data, grafik, helaian elektronik, dan pek aplikasi lain perlu di gabungkan seluruhnya ke dalam rancangan pengajaran dan kurikulum – Pelajar perlu menerima latihan khusus bagi menggunakan peralatan ini, secara mutlaknya sebelum tamat persekolahan rendah. Rancangan pelajaran sekolah menegah, harus beranggapan pelajar telah tahu bagaimana hendak menggunakan alatan ini dan menambahkan lagi latihan khusus dalam penggunaannya. – Keseluruhan sekolah menengah dan di pengajian tinggi, pelajar diharapkan menggunakan perlatan ini dengan kerap dan guru harus merancang pelajaran (kurikulum) dan tugasan agar dapat mengambil kelebihan ini untuk menambah baik pengetahuan komputer sebagai alat. PENGAJARAN BERINTEGRASIKAN KOMPUTER (CII) – Sambungan…
 24. 24. Bacaan Tambahan • Papert, S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books, Inc., (1980). • Forcier, R. The Computer as an Educational Tool: Productivity and Problem Solving. New Jersey: Prentice-Hall, (1999). • Lockard, J, Abrams, P. & Many, W. Microcomputers for the Twenty-First Century Educators. New York: Longman, (1997).
 25. 25. Guru! CAI atau CII? • Untuk memilih CAI atau CII, guru sekurang- kurangnya perlulah memahami perkara-perkara berikut: – Proses P & P – Teknologi dan Pendidikan – TPCK – Komputer dalam Pendidikan – ICT dalam pembelajaran konstruktif
 26. 26. Wacana awam Refleksi pembelajaran Komunikasi/interaksi Pengalaman, Penyelidikan, Inkuiri PROSES P&P
 27. 27. • Wacana Awam  Buku  Terbitan berkala  Akhbar  Majalah  Filem  Muzik  Tarian  Dll. PROSES P&P (Sambung…) • Pengalaman, Penyelidikan & Inkuiri  Penjanaan data  Kumpulan berinteraksi dengan antologi bacaan  Penerokaan terarah kendiri  Penyediaan projek individu/kumpulan  Interaksi dengan laman web  Penyelidikan  Pemerhatian  dll
 28. 28. • Komunikasi / Interaksi • Bersemuka (face-to-face) – Empat mata – Kumpulan kecil – Diskusi • Kumpulan – Kumpulan kerja – Seluruh kelas • Bertulis/elektronik – Kendiri – Individu kepada individu – Kumpulan kecil – Diskusi PROSES P&P (Sambung…) • Refleksi/Pembelajaran  Teknologi membantu pembelajaran berlaku mengikut teori:  Tingkahlaku  Kognitif  Konstruktif
 29. 29. TEKNOLOGI & PENDIDIKAN Isi pelajaran (maklumat) murid guru Pedagogi Teknologi Proses pembelajaran Inovasi
 30. 30. PENGGUNAAN TEKNOLOGI OLEH GURU • Guru hanya bersedia menggunakan teknologi sebagai alat pengajaran jika memiliki Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) – Mahir menggunakan teknologi yang hendak digunakan – Kefahaman mendalam tentang struktur isi pelajaran yang hendak diajar – Pengetahuan menyesuaikan isi pelajaran dengan keupayaan teknologi untuk pengajaran – Memiliki keinginan memperbaiki kaedah pengajaran
 31. 31. KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN Pentadbiran Pendidikan Pengajaran & Pembelajaran Penyelidikan Pendidikan Subjek Komputer Berintegrasi Komputer Berbantukan Komputer Sila beri satu contoh bagi setiap kategori di atas
 32. 32. KOMPUTER SEBAGAI SUBJEK • Pengajaran komputer- mempelajari ilmu mengenai komputer seperti: – Sekolah/kolej • Information and Communication Technology (ICT) • Produksi Multimedia • Pengkomputeran • Grafik berkomputer • ICTL/KDP – Institut pengajian tinggi • Pangkalan data • Sistem komputer • Pengaturcaraan • dll Networking Games Application software Operating System
 33. 33. BERBANTUKAN KOMPUTER • Komputer sebagai alat P&P: – Pengajaran Berbantukan Komputer Computer Aided Instruction (CAI) – Pembelajaran Berbantukan Komputer Computer Aide Learning (CAL) – Pembelajaran Berasaskan Komputer Computer-Based Learning (CBL) – Latihan Berasaskan Komputer Computer Based Training (CBT) – Pentaksiran Berbantukan Komputer Computer Aided Assessment (CAA) – Komunikasi bermediakan komputer Computer Mediated Communications (CMC)
 34. 34. MENGAPA GUNA TEKNOLOGI ICT? Guru: – Membantu guru menjelaskan isi pelajaran menggunakan pelbagai media. Contoh PPSMI sebagai perisian kursus pengajaran (teaching coursewares) – Mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan penyampaian pengajaran seperti peneguhan, pengulangan penerangan dan pentaksiran – Membantu guru bertindak sebagai pemudahcara
 35. 35. MENGAPA GUNA TEKNOLOGI ICT? Pelajar: – Pembelajaran kendiri • Tahap kendiri (Self-paced) • Capaian kendiri (Self-Access) • Arah Kendiri (Self-directed) • Penilaian dan pentaksiran kendiri (Self-assessment) – Memenuhi gaya belajar individu melalui pelbagai media yang digunakan dalam perisian pendidikan • Gaya belajar visual • Auditori • Kinestetik
 36. 36. • Pembelajaran konstruktif – Pembelajaran tidak berlaku sendiri tetapi adalah hasil pengalaman sebenar pelajar (Jonassen, 1991) – Makna terbina berasas pengalaman individu ketika meneroka alam (Duffy, 1991), berakar menjadi kefahaman dan peganggan hidup (Brown, 1991) – Pelajar perlu aktif dalam aktiviti memperoleh dan memahami makna sesuatu yang hendak dipelajari (Perkins, 1991) – Guru perlu terlibat membantu pelajar memperoleh pengetahuan dan memastikan aktiviti yang diguna menyokong pembinaan pengetahuan (constructing knowledge) – Peranan guru adalah menyediakan persekitaran yang menggalakkan proses pembinaan pengetahuan berlaku ICT DALAM PEMBELAJARAN KONSTRUKTIF
 37. 37. • ICT boleh digunakan dalam membina lima (5) komponen persekitaran berikut: – Bank maklumat – Alas simbol – Kit pembangunan – Fenomenaria – Pengurusan tugasan • Dalam sebuah pembelajaran tidak semua persekitaran di atas perlu diadakan jika tidak signifikan (Perkins, 1991) ICT DALAM PEMBELAJARAN KONSTRUKTIF
 38. 38. BANK MAKLUMAT • Information banks merupakan tempat maklumat atau topik yang hendak dipelajari disimpan dengan lengkap dan boleh dicapai oleh pelajar • Contoh: – ICT: • Thesaurus • Encyclopedia atas talian • Laman Web • Leaning Management System (LMS) • Perisian kursus
 39. 39. ALAS SIMBOL • Symbol pads merupakan tempat yang membolehkan pelajar membina dan memanipulasi simbol menjadi maklumat – Contoh: • Perisian pemprosesan perkataan • Perisian grafik • Perisian persembahan • Perisian hamparan elektronik dll
 40. 40. KIT PEMBANGUNAN • Construction kits merupakan alat yang membolehkan pelajar membina maklumat dalam bentuk sebenar atau secara metafora • Melalui kit pembangunan ini pengetahuan yang terbina dalam pemikiran dapat dipersembahkan secara visual – Contoh: • Bahasa pengaturcaraan • Fitur di dalam hamparan elektronik • Fitur dalam perisian CAD • Fitur dalam perisian persembahan
 41. 41. FENOMENARIA • A phenomenarium dikenali juga sebagai makmal iaitu kawasan yang khusus untuk mempersembahkan sesuatu fenomena dan kesannya – Contoh: • Simulasi • Permainan berkomputer • Makmal maya (virtual laboratory)
 42. 42. PENGURUSAN TUGASAN • A task manager merupakan set panduan untuk dirujuk oleh pelajar bagi mendapatkan maklumat mengenai tugasan dan proses pembelajaran serta hasil atau objektif yang hendak dicapai – Contoh: • Pengurusan tugasan berasaskan elektronik • Pengajaran berbantukan komputer (CAI) • Sistem tutoran pintar (Intelligent tutoring systems)
 43. 43. PROSES P&P KONVENSIONAL 1. Kawalan oleh guru bagi memastikan pelajar belajar 2. Guru memberi arahan jelas dan memberi fokus kepada pengajaran 3. Rutin guru adalah memberi maklum balas dan memberi peneguhan kepada setiap peringkat pembelajaran 4. Guru merumus dan mengulang ajar jika perlu untuk membantu pelajar memahami isi pelajaran
 44. 44. PROSES P&P KONVENSIONAL – Sambungan… • Terlalu bergantung kepada: – Bank maklumat: • guru, buku teks – Alas simbol: • Papan tulis, buku nota dan lembaran kerja – Pengurusan tugasan: • Arahan lisan guru dan arahan bertulis • Tiada/sangat kurang set pembangunan dan fenomenaria • Pembelajaran berlaku dengan cara guru menerangkan, kurang membentuk pengetahuan melalui pengalaman • Pelajar tidak boleh mengurus pelajaran sendiri
 45. 45. Rehat sekejap….
 46. 46. Sejarah Komputer Dalam Pendidikan • Bermula sejak penciptaan MARK 1 pada 1944 di Harvard dan ENIAC pada 1946 di University of Pennsylvania • Penggunaan komputer dalam pendidikan bermula untuk matematik, sains dan kejuruteraan sebagai alat penyelesaian masalah matematik • Pada 1959, di University of Illinois, Donald Bitier membina PLATO (Programmed Logic for Automatic-Teaching Operations) komputer berskala besar • 1963 John Kemeny & Thomas Kurtz di Dartmouth mula guna komputer untuk memproses pendaftaran kumpulan secara kad tebuk • Konsep time-sharing yang membenarkan pelajar berinteraksi terus dengan komputer mula diperkenalkan dengan menggunakan bahasa FORTRAN. • Kemeny dan Kurtz membina bahasa BASIC yang lebih mudah digunakan
 47. 47. Sejarah Komputer Dalam Pendidikan Pengajaran Berbantukan Komputer • Pada1963 di Stanford, Patrick Suppes dan Richard Atkinson menubuhkan R&D CAI untuk Matematik dan bacaan • Program ini membenarkan murid mengambil bahagian aktif dalam prosess pembelajaran menggunakan kaedah latih tubi (drill-and-practice) • Awal dekad 70an di MIT, Seymour Papert membina pendekatan baru dengan bahasa LOGO bagi mengajar matematik dalam persekitaran "micro world“ • LOGO menjadi bahasa yang digunakan untuk literasi komputer di peringkat sekolah rendah • Kemudian Papert mengembangkan LOGO kepada LEGO construction kits menggunakan satu pendekatan melihat pembelajaran sebagai proses konstruktif pengetahuan
 48. 48. Sejarah Komputer Dalam Pendidikan Komputer mikro • Harga konputer yang sangat • 1975 komputer yang lebih murah mula dicipta • Akhir dekad 70an komputer ada di mana-mana dengan harga jauh lebih murah • Komputer menjadi milikan peribadi dikenali sebagai komputer peribadi
 49. 49. BACAAN TAMBAHAN • Papert, S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books, Inc., (1980). • Grabe, M & Grabe, C. Integrating Technology for Meaningful Learning. Boston: Houghton Mifflin, (1998). • Lockard, J, Abrams, P. & Many, W. Microcomputers for the Twenty-First Century Educators. New York: Longman, (1997). • http://www.lupinworks.com/lct • http://www.thejournal.com
 50. 50. SOAL JAWAB
 51. 51. TERIMA KASIH

×