Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E Journal Sirikt

637 views

Published on

predstavitev

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E Journal Sirikt

  1. 1. E-journal za spletno založništvo in e- izobraževanje v šoli Viljenka Šavli viljenka.savli @ guest.arnes .si Sirikt 2008 , 17.4.2008
  2. 2. O eJournalu na splošno <ul><li>LIveOnline srečanje z Ilpom Halonenom iz Finske </li></ul><ul><li>eJourna l je proizvod [email_address] Network , izdelali so ga izkušeni </li></ul><ul><li>strokovnjaki na področju projektnega dela iz različnih držav. </li></ul><ul><li>Združuje šole v Evropi in izven </li></ul><ul><li>Ponuja zbirke različnih spletnih časopisov, ki so na voljo uporabniku </li></ul><ul><li>Naslovi: </li></ul><ul><li>Knjižnica e-journalov: www.ejournal.fi/ ( http://ejournal.eduprojects.net/ ) </li></ul><ul><li>Primer uporabe e-journala za e-twinning projekt – BRIDGES </li></ul><ul><li>Project help: www.ejournal.fi/projecthelp/ </li></ul><ul><li>FastWrite: http:// fastwrite.ejournal.fi/englantilomake / </li></ul><ul><li>Seminar v Laplandu: http://ejournal.eduprojects.net/lapcom2/ </li></ul>
  3. 3. Kaj je eJournal? <ul><li>Je spletni časopis, ki omogoča različne oblike založništva </li></ul><ul><li>ter e-izobraževanja, tako da </li></ul><ul><li>uporabniki lahko sodelujejo med seboj, </li></ul><ul><li>oblikujejo in objavljajo članke, </li></ul><ul><li>z dodajanjem grafike, slik in risb popestrijo članke in jih naredijo zanimivejše, </li></ul><ul><li>teme projekta lahko predstavljajo zvočno ali z videom, </li></ul><ul><li>članke in prispevke lahko komentirajo in ovrednotijo, </li></ul><ul><li>omogočeno je medsebojno komuniciranje . </li></ul>
  4. 4. Podpora uporabnikom <ul><li>Navodila v angleščini, nemščini in holandščini </li></ul><ul><li>Pomoč v pisani besedi in z video posnetki </li></ul><ul><li>Primeri scenarijev za krajše in daljše projekte </li></ul><ul><li>Primeri dobre prakse </li></ul><ul><li>Orodje za evalvacijo projektov </li></ul><ul><li>Organizacija seminarjev na to temo </li></ul><ul><li>Stalni on-line seminarji za učitelje </li></ul>
  5. 5. Komunikacijo omogočajo <ul><li>kratka sporočila, </li></ul><ul><li>komentarji in ocenjevanje gradiv, </li></ul><ul><li>klepetalnica, </li></ul><ul><li>forum, </li></ul><ul><li>LiveOnline srečanja. </li></ul>
  6. 6. Vizija <ul><li>blogi </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Podkasting </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  7. 7. Ideje za projekt <ul><li>Elementi scenarija : </li></ul><ul><li>Tema / ime projekta: </li></ul><ul><li>Cilji projekta (medkulturnost, medpredmetnost, učenje jezika, opismenjevanje…): </li></ul><ul><li>Časovnica - trajanje projekta ( od-do ) : </li></ul><ul><li>Število vključenih šol / razredov/učencev: </li></ul><ul><li>Način uporabe e-journala </li></ul><ul><li>Objavljena gradiva/teme ( tipi gradiv, slike, članki, poročila, intervjuji, video, PPT… ) : </li></ul><ul><li>Tip in način komunikacije med partnerji (forum, chat) : </li></ul><ul><li>Eval v a c i ja proje k t a – orodja: </li></ul>
  8. 8. Hvala za sodelovanje! Želim vam dobrih izkušenj pri uporabi ejournala v praksi .

×