Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dodavanje ivica pomoću canvas size komande u photoshopu

438 views

Published on

Kako u Photoshopu dodati jednu ili više ivica oko slike pomoću Canvas Size komande.

Published in: Art & Photos, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dodavanje ivica pomoću canvas size komande u photoshopu

  1. 1. U Photoshopu možete dodavati ivice na mnogo načina a verovatnonajpopularniji je pomoću opcije Stroke koja se nalazi u Layer Stylesdijalogu do koga se dolazi klikom na fx ikonicu u dnu LAYERS kartice.Mane ovog načina su da morate raditi na normalnom sloju nikako naBackground, da ako hoćete da imate oštre a ne zaobljene ivice moratepodesiti da ivica ide unutar slike, providne ivice ne mogu biti dodateiz ovog dijaloga i na kraju ne možete dodati ivice oko jedne, dve ili tristrane slike.Sve ovo što sam prethodno nabrojao može biti postignuto preko Can-vas Size komande koja se nalazi u Image meniju. Prvo se uverite da stena Background sloju inače opcija za boju ivica koje dodajete neće bitidostupna i sav ekstra prostor koji dodate na ovaj način će biti providnipikseli. Da konvertujete normalan sloj u Background možete iz Layer >New > Background from Layer Photoshop tipovi i trikovi
  2. 2. Idite na Image > Canvas Size. U Canvas Size dijalogu možete isključitiopciju Relative i biće prikazane dimenzije dokumenta. Photoshop tipovi i trikovi
  3. 3. Obrišite dimenzije i ukucajte nove. Imaje na umu da ako od 480 pre-pravite dimenzije na 482, biće dodat po jedan piksel sa obadve stranei ovo važi za obadva polja. U principu treba broj piksela koji treba dabudu dodati pomnožiti sa brojem dva. Width je dužina a Height visinaplatna za crtanje odnosno slike. Drugi način dodavanja ekstra pikselaje da uključite opciju Relative i ukucate broj piksela koji hoćete da do-date. Boju za piksele koje dodajete odnosnoivicu možete izabrati iz Canvas extensioncolor padajuće liste ili klikom u kvadrat sabojom nasuprot nje. Photoshop tipovi i trikovi
  4. 4. Da dodate ivicu samo oko jednestrane slike kliknite na neku odstrelica u sekciji Anchor. Ivica će bitidodata na stranu na koju pokazujupreostale. U ovom slučaju trebaukucati broj piksela koje dodajete tojest ne treba ih množiti sa 2. U ovomslučaju sam dodao 3 piksela na vrhslike i izabrao žutu boju.Ako su vam potrebni providni pikseli sa jedne ili više strana morate senalaziti na normalnom sloju a sve ostalo je isto (nemate opciju da oda-berete boju). Photoshop tipovi i trikovi
  5. 5. Ovako nešto možete uraditi ako posetite Canvas Size dijalog dva puta: Photoshop tipovi i trikovi

×