Regeldruk Cursus Webversie

406 views

Published on

Reducing bureaucracy administrative simplification administratieve lasten cursus course

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Toelichten verschil stock en flow. Stock: verminderen van regeldruk van bestaand beleid Flow: zoveel mogelijk beperken regeldruk nieuw beleid
 • Filmpje ter illustratie regeldruk (bekende procedures in ongebruikelijke omgeving) Bespreking filmpje in volgende sheet
 • Het filmpje van de bakker is natuurlijk overdreven. Maar veel van de ergernissen bij de bakker zijn heel normaal in het gemeentehuis. Het gaat dan om andere producten dan 10 broodjes, maar toch… Op één handeling na (je krijgt niet wat je wil) zijn al deze handelingen gevallen van regeldruk! Filmpje traint ook om cursisten te laten letten op verschillende doelgroepen: De meeste regeldruk komt op last van de klant, maar sommige zaken ook op last van de bakker (paraaf chef, controleren formulieren of bezwaarschrift). Misschien voert de bakker deze procedures gewoon uit, zonder dat hij deze heeft bedacht!
 • Bedrijven, burgers, medeoverheden en publieke professionals (zoals de politieman, de verpleegster, medewerker sociale dienst en de onderwijzer) voelen allemaal regeldruk. Bedrijven bijvoorbeeld omdat ze een vergunning nodig hebben als ze afval kwijt willen, of omdat ze een administratie moeten voeren als ze mensen aannemen – en dat ze dan aan arbo-voorwaarden moeten voldoen. Burgers omdat ze een parkeervergunning moeten vragen voor hun auto, een paspoort willen hebben, hun recht op ww-uitkering pas kunnen effectueren als ze het hebben aangevraagd. Medeoverheden omdat zij diezelfde paspoorten en parkeervergunningen op zorgvuldige wijze moeten verstrekken – en daarbij vaak moeten voldoen aan de kaders die in Den Haag (of Brussel) zijn opgesteld. Ook professionals moeten zaken administreren en verantwoorden. En als ze dit doen krijgen ze niet alleen dankbaarheid. De bekende opmerking aan het adres van de politieman: “Ga toch boeven vangen”. De politiek pleit dan voor ‘meer blauw op straat’. Daarom hebben wij 4 doelgroepen op de sheet gezet – om te benadrukken wie er uiteindelijk last heeft van de regeldruk. In het midden van de sheet staan vervolgens 4 termen: administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtslasten, dienstverlening. Dit zijn allemaal verschijningsvor­men/aspecten van regeldruk. Bij administratieve lasten gaat het bijvoorbeeld over de formulieren die je moet invullen, meldingen die je moet doen en registraties die je moet bijhouden om aan informatie­verplichtingen te voldoen. Bij nalevingskosten gaat het bijvoorbeeld om de investeringen die je moet doen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen – bijvoorbeeld een roetfilter. We komen op al deze termen nog uitgebreid terug. Waar het om gaat is dat de regeldruk die bedrijven/burgers voelen, is opgeknipt in verschillende aspecten en dat op de verschillende aspecten een specifieke aanpak is geformuleerd. Bovendien zijn er ook instrumenten ontwikkeld, zodat je bij het ontwikkelen van nieuw beleid kunt bepalen hoe je het beste rekening kunt houden met de doelgroepen van het beleid.
 • Officiële definities en extra toelichtingen komen in digitale leeromgeving. Hier gaat het om het snel kunnen begrijpen van de drie soorten regeldruk.
 • Kern van de materie: bij regeldruk gaat het om het voorkomen van ongewenste neveneffecten. Elk beleidsinstrument heeft een beoogd doel, maar er zijn bijna altijd neveneffecten. Daarvan moet je je goed bewust zijn! N.b.: er wordt gewerkt aan het zogenoemde Integraal Afwegingskader. Dat is bedoeld voor elke beleidsmedewerker, wetgevingsjurist en FEZ-er. Met dit kader kun je alle effecten van beleid in kaart brengen, en zo het beste alternatief kiezen. Daarbij zul je altijd een afweging tussen tegengestelde belangen moeten maken, maar het is belangrijk al die belangen te kennen. Regeldruk is één van die belangen.
 • Bedrijven: Doel is om ondernemers de ruimte te bieden, zonder onnodige last van de overheid. 25% minder administratieve lasten moet 1,7% meer arbeidsproductiviteit opleveren (meer handen aan de machine ipv aan het formulier). Die arbeidsproductiviteit levert weer economische groei van 1,5% op. Professionals: Veel administratie, bedoeld om kennis vast te leggen en te delen met instanties die dat weer gebruiken (denk aan het ROF-formulier vabn de politie). Veel verantwoording van bestede tijd en werkzaamheden (soms zeer gedetailleerd).
 • Burgers: Behalve hoeveelheid regeldruk is ervaren regeldruk erg beeldbepalend bij burgers. Regeldruk bepaalt sterk het beeld van de diestverlening van de overheid. Bepaalde groepen (chronisch zieken, vrijwilligers bijv) hebben buitengewoon veel informatieverplichtingen richting de overheid (vaak om voorzieningen te krijgen of te houden). Medeoverheden: Medeoverheden krijgen veel uitvoeringstaken van het Rijk. Het bestede geld moet soms uitgebreid worden verantwoord. Dat kan bijvoorbeeld minder door specifieke regelingen te vervangen door één pot geld voor verschillende taken. Bovendien weten bijv. gemeenten niet altijd op de hoogte van de laatste regels of van mogelijkheden om het mensen/bedrijven makkelijker te maken.
 • Eerste dag melding: mag ook later. Levert niet minder AL op, wel minder ergernis omdat het op de eerste dag moést. Welstandscommissie oordeelt over (ver)bouwen. Geen AL maar wel ergernis over ontransparante besluitvorming. Als de overheid al veel gegevens van je heeft, hoef je ze toch niet elke keer opnieuw aan te leveren? Zéker niet op internet, als je kunt inloggen met je burgerservicenummer en DigiD. Het kost meestal niet veel tijd, maar het is wel irritant. Onduidelijke formulieren wordt geïllustreerd in het filmpje.
 • Wie doet wat. Nb: Regeldrukprogramma voor burgers en medeoverheden eindigen eind 2010. Programma’s voor bedrijven, professionals, interbestuurlijke lasten (verantwoordingen richting Rijk) eindigen in 2011.
 • Overzicht van het krachtenveld. Tweede kamer is genoemd i.v.m. rol van wetgever (amendementen etc) en invloed op regeldrukprogramma’s.
 • N.b.: bij merkbare vermindering is het zaak om te letten op de doelgroepen. Per doelgroep kan de ervaren regeldruk verschillen.
 • 2 programma’s voor verminderen van regeldruk. Toelichting op aanpak bedrijven. Toelichting op aanpak burgers, medeoverheden, en professionals.
 • Hoeveel AL is er eigenlijk? En in welke eenheden druk je dat uit? AL Burgers doe je in tijd en geld. Want wat is het uurtarief van ‘de burger’? Bovendien bespaart de burger geen geld als hij ergens minder tijd aan hoeft te besteden. Daarom dus tijd én geld bij burgers. Bij bedrijven heb je uurtarieven en kun je dus alles in geld uitdrukken.
 • Het standaard kosten model: de geijkte manier om AL te berekenen.
 • Filmpje is een illustratie van: Aansluiten op praktijk Verschillende doelgroepen: betreft minder lasten voor gemeente (minder controle), bedrijven en burgers (minder informatie aanleveren en inspecties ondergaan)
 • Regeldruk Cursus Webversie

  1. 1. Regeldruk
  2. 2. Inhoud I Begrippen II Probleem III Aanpak stock IV Aanpak flow
  3. 3. I - Begrippen Bij de bakker
  4. 4. <ul><li>Afspraak maken </li></ul><ul><li>Formulier invullen </li></ul><ul><li>Wachten bij balie </li></ul><ul><li>Identificeren </li></ul><ul><li>Nog een formulier </li></ul><ul><li>Uittreksel KvK </li></ul><ul><li>Paraaf chef </li></ul><ul><li>Je krijgt niet wat je wil </li></ul><ul><li>Procedures bij bezwaar </li></ul>Last van de bakker? I - Begrippen En de lasten van de bakker?
  5. 5. Bedrijven Medeoverheden Administratieve lasten Nalevingskosten Toezichtslasten I - Begrippen Burgers Publieke Professionals
  6. 6. Administratieve lasten Betreft: informatieverplichtingen Dat is: het verplicht produceren/bijhouden van informatie voor de overheid <ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>moeilijke formulieren invullen </li></ul><ul><li>je laten keuren door arts voor een vrachtautorijbewijs </li></ul><ul><li>uittreksel uit bevolkingsregister leveren </li></ul><ul><li>gegevens aan CBS leveren </li></ul><ul><li>APK </li></ul><ul><li>in de rij staan bij gemeentebalie </li></ul><ul><li>vergunningen aanvragen </li></ul><ul><li>bedrijf inschrijven bij de KvK </li></ul><ul><li>belastingaangifte doen </li></ul>Dat kost tijd en geld I - Begrippen
  7. 7. Nalevingskosten Betreft: voldoen aan nieuwe eisen Dat is: investeringen doen (meestal bedrijven) zodat je aan nieuwe wettelijke eisen voldoet Dat kost vooral geld <ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>aanpassing machines door nieuwe veiligheidsvoorschriften </li></ul><ul><li>filter op schoorsteen door scherpere milieunorm </li></ul>I - Begrippen
  8. 8. Toezichtslasten Betreft: handhaving van beleid Dat is: het verplicht toestaan van toezicht en controle als handhaving van de wet Dat kost vooral tijd <ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>milieu-inspectie komt langs </li></ul><ul><li>WW-er wordt gecontroleerd of voldoende wordt gesolliciteerd </li></ul><ul><li>brandweer controleert café </li></ul>I - Begrippen
  9. 9. (On)gewenste impact van beleid <ul><li>milieu </li></ul><ul><li>economie </li></ul><ul><li>regeldruk </li></ul>II - Probleem beoogd effect neveneffecten instrument doelstelling
  10. 10. II - Probleem Impact voor bedrijven <ul><li>Ruimte voor ondernemers </li></ul><ul><li>Arbeidsproductiviteit 1,7 % </li></ul><ul><li>Economische groei 1,5 % </li></ul>Impact voor publieke professionals <ul><li>Veel administratie en verantwoording </li></ul><ul><li>Minder ruimte voor ‘echte werk’ </li></ul>
  11. 11. II - Probleem Impact voor burgers <ul><li>Ervaren last van de overheid </li></ul><ul><li>Kwetsbare groepen met veel regeldruk </li></ul>Impact voor medeoverheden <ul><li>Veel verantwoording naar Rijk </li></ul><ul><li>Onduidelijkheid regels </li></ul>
  12. 12. De grootste ergernissen zijn niet altijd die met de meeste lasten Administratieve lasten <ul><li>Bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>eerste dag melding werknemer </li></ul><ul><li>welstandcommissie </li></ul><ul><li>alweer je naam en adres invullen </li></ul><ul><li>onduidelijke formulieren </li></ul>II - Probleem Aanvraag kinder bijslag
  13. 13. III – Aanpak stock Regiegroep regeldruk (EZ&FIN) Regeldruk bedrijven: Regeldruk burgers, professionals en medeoverheden: Toetsen en adviseren: BZK ACTAL
  14. 14. REAL (BZK) RR (FIN/EZ) Wetgevings-kwaliteit (JUS) Ministeriële Stuurgroep + SG-overleg III – Aanpak stock ACTAL ministeries, gemeenten etc Tweede Kamer
  15. 15. III – Aanpak stock <ul><li>Nulmeting doen (standaard kostenmodel) </li></ul><ul><li>Lastenplafond </li></ul><ul><li>Compensatieregel (netto vermindering) </li></ul><ul><li>Merkbare vermindering </li></ul>Verminderen van regeldruk
  16. 16. III – Aanpak stock Burgers Professionals Medeoverheden Bedrijven
  17. 17. € 8,8 mld Bedrijven: Geld (out-of-pocket + uren x tarieven) Burgers: Tijd + Geld (out-of-pocket) 99 mln. uur € 1,25 mld Administratieve lasten III – Aanpak stock
  18. 18. Standaardkostenmodel Wet/AMvB/regeling/APV/etc.. Administratieve handelingen Tijd Uurtarief (bedrijf) Doelgroep Frequentie P Kosten/tijd per handeling (of Tijd per handeling AL-burger) Q Jaarlijkse aantal handelingen Administratieve lasten = P x Q Informatieverplichtingen III – Aanpak stock
  19. 19. IV – Aanpak flow <ul><li>Zijn de AL goed in beeld gebracht (SKM)? </li></ul><ul><li>Alternatieven om AL te beperken overwogen? </li></ul><ul><li>Gekozen voor minst belastende optie? </li></ul><ul><li>Is toezicht/uitvoering zo lastenluw mogelijk? </li></ul>Toetsvragen Actal
  20. 20. IV – Aanpak flow <ul><li>Nulvraag: is regelgeving eigenlijk nodig? </li></ul><ul><li>Treft het alleen de doel-groep, of ook anderen? </li></ul><ul><li>Wordt beschikbare info optimaal benut? </li></ul><ul><li>Wordt aangesloten op bedrijfspraktijk/burger? </li></ul><ul><li>… </li></ul>Meer aandachtspunten Bouw Aanvraag Heerenveen
  21. 21. Meer informatie www.regeldruk.nl Meldpunt regeldruk en administratieve lasten voor burgers, professionals in de openbare sector en medeoverheden. www.minderregelsmeerservice.nl Gemeentelijke aanpak administratieve lasten en betere dienstverlening. www.casusadoptie.nl Methode voor ambtenaren om beleid én organisatie te richten op de praktijk. www.kafkabrigade.nl Opsporen van overbodige bureaucratie vanuit het perspectief van de direct betrokken burgers. www.minderadministratievelasten.nl Te volgen denkstappen voor vermindering regeldruk bij voorgenomen regelgeving per fase van het beleidsproces. www.actal.nl Onafhankelijk adviescollege toetsing administratieve lasten www.rr.nl Regiegroep regeldruk www.minbzk.nl/real Regeldrukprogramma BZK

  ×