Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anlamsal Web

1,957 views

Published on

Anlamsal Web dünyası hakkında temel bir altyapı oluşturulmasını amaçlar.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anlamsal Web

 1. 1. Anlamsal Web & Web 3.0<br />Savaş YILDIZ<br />7 Eylül 2011 Çarşamba<br />
 2. 2. İçerik<br /><ul><li>Web’in Geçmişi
 3. 3. Web 3.0
 4. 4. Anlamsal Web</li></li></ul><li>Web’in Geçmişi<br />
 5. 5. Web’in Geçmişi<br />
 6. 6. Web 3.0<br />
 7. 7. Anlamsal Web<br /><ul><li>Web’in işbirliği içerisindeki bir araç haline getirilmesi ve
 8. 8. web’in anlaşılabilir hale getirilmesi dolayısıyla,
 9. 9. web’inmakinalar tarafından daha işlenebilir hale getirilmesi vizyonudur.
 10. 10. Data katmanının dağıtık olmasını destekler. Bir web sitesinden diğer web sitene bağlantı kurmak yerine, bir datadan diğer dataya bağlantı kurmaktır.
 11. 11. RDF - ResourceDescriptionFramework
 12. 12. OWL - Web OntologyLanguage
 13. 13. Ontolojiler</li></li></ul><li>Anlamsal Web<br /><ul><li>Anyone can say AnythingaboutAnytopic.
 14. 14. Diğer kaynaklardan gelen kişisel bilgilerin de datanın bir parçası olmasına web altyapısı tarafından izin verilmelidir.</li></li></ul><li>
 15. 15. Anlamsal Web<br /><ul><li>Amacımız datayı akıllı hale getirmek değil!
 16. 16. Dataların doğru olmasını sağlamaktır.
 17. 17. Pluton gezegeninin artık gezegen kabul edilmediği halde, internette eski bilgilerin varlığı bir sorun yaratır.
 18. 18. En önemli faktör; “ Tutarlılık (Consistency) “
 19. 19. NonuniqueNamingAssumption</li></li></ul><li>Ontoloji<br /> “Ontoloji; bir kapsamı olan, kapsamındaki bilgilerin belirli bir yapıya sahip olduğu ortak bir kelime dağarcıdır.”<br />
 20. 20. Ontolojiler Niçin Gerekli?<br /><ul><li>Data ve işlem ayrımı
 21. 21. Yeniden kullanılabilirlik
 22. 22. Data analizi
 23. 23. Ortak anlam ifade edilmesi</li></li></ul><li>Ontoloji Geliştirme Adımları<br />1.Ontolojinin domain vekapsamının belirlenmesi<br /><ul><li>Belirleyici soruların sorulması.</li></ul>2.Yeniden kullanılabilirlik kontrolünün yapılması<br />3.Ontolojideki önemli terimlerin sayılması(enumeration)<br />4.Sınıfların ve sınıf hiyerarşisinin tanımlanması<br />
 24. 24. Ontoloji Geliştirme Adımları<br />5.Sınıfların özelliklerinin tanımlanması<br />6. Özelliklerin detaylandırılması<br /><ul><li>Sayılarının belirlenmesi
 25. 25. Tiplerinin belirlenmesi
 26. 26. Alanı(domain)vegenişliğinin(range)belirlenmesi</li></ul>7. Örnek(instance) yaratılması<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Su Molekülleri Modellerinin Farklı Temsil Güçleri<br />
 30. 30. RDF – TheResourceDescriptionFramework<br />RDFS – The RDF Schemalanguage<br /><ul><li> Farklı diller veya diğer sınıf sistemlerine benzer olarak bir durum hakkında ortaklıkları(commonality) ve farklılıkları(variability) temel olarak tanımlamayı temsil eder.</li></ul>RDFS – Plus:<br /><ul><li>OWL’nin alt kümesidir.
 31. 31. OWL’nin karmaşıklığını içermeden varlıkları temsil eder.</li></ul>OWL:<br /><ul><li>Sınıflar, varlıklar (entities) ve özellikler(properties) arasındaki kısıtlamaları detaylarıyla beraber anlatılmasını sağlar.
 32. 32. 2003′te W3C tarafından bir öneri olarak kabul edildi.</li></li></ul><li>Endişeler<br />Tim Berners-Lee‘nin cevabı:<br /><ul><li>“Anlamsal Web, yapay zeka değildir!
 33. 33. Anlamsal Web’de yapay zekanın aksine insanlara dair herhangi bir şeyi makineler algılamak zorunda değildir!
 34. 34. Anlamsal Web sadece iyi tanımlanmış bir problemi, iyi tanımlanmış işlemlerle var olan iyi tanımlanmış dataları kullanarak çözmeyi içerir. “</li></li></ul><li>
 35. 35. Teşekkürler<br />

×