Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dizi7 bs

98 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dizi7 bs

  1. 1. 1. TEL (Cinemax)Baltimore, Md dört ?ehir içi ilkokul ö?rencisi üzerinde duruldu dördüncü en iyi ve en yürek sezon, onlar?korumak amac?n?, uyu?turucu ticareti ile serenat, her kurum taraf?ndan ba?ar?s?z oldu - Bu yay?lan sosyaldrama, gerçekte yaln?zca tek bir karakter onlarca, yapmak veya azap onlara ya?am için seçenekler kar??kar??ya. Bu arada, polisler, politikac?lar?, a??klar?n?, bürokratlar, bakanlar ve üçka??tç? göstermek romangoblen geni?letti. Ba?ka hiçbir Tv series?, bugüne kadar çok iyi bir ?ehir sevilen öylesine tutkuylalanetlenmi? ya da bu nedenle searingly söylenen vard?r.2. OF?S (NBC)Art?k sadece di?er Office p?ildir. Kahve, kabinleri ve Chili kalp ve lazer hassasiyeti ile kültür satirizing,büyük bir ?ngiliz komedisi yeniden kendi sesini buldu. Kendi döküm derin tezgah Amerikan ofis hayat?n?(Angela, Kevin veya bir Stanley ile çal??maz kim?) Bir pointillistic taksonomi sa?lar. Ve hüzünlü Pam veJim neredeyse romantizm ?imdi hep birlikte! Awww - Mike ve Diane destan uzun tamamlanmam?? paraiçin bir çal??ma vermek için tehdit ediyor.3. Friday Evening Lights (NBC)Underdog, karanl?k bir at?, bir yedinci tur draft art?k (kitap ve film tabanl?) sonbaharda en iyi yeni seri gözard? etmiyorum. Bu lise futbol tiyatro, TV çok s?k romanticizes veya görmezden küçük kasaba siyaset veinanç ince noktalar? çivileme sabit Dillon, Texas ya?am hareketli, si?iller ve tüm portre,. Bu dokunakl? bir?ampiyona ekibi, gelecek y?l kadar beklemek göze alamaz bir ?ehir için ne anlama geldi?ini bir resim.C4. KAYIP (ABC)TV en felsefi bir e?lence ya da felsefenin en e?lenceli i? büyük yenilik sundae Topingler gibi komplok?vr?mlar? üzerine y???lm??. Onun s?r gibi can s?k?c? olabilir (Tamam, bu yüzden duman canavar dörtparmakl? heykel ve ya?ayan Di?erleri taraf?ndan kuruldu - asmak, detaylar? ve her zamankinden enticing,bana bir kalem ...), büyük yaz?l? kapmak zengin karakterler inç daha derin bir ?ekilde birbirine p?er bir iplik5. Deadwood (Cinemax)Vah?i Softball bat? daha ç?lg?n tek ?ey, o ç?k?yor, uygar kapitalizmin i?tah oldu. Gerald McRaney GeorgeHearst, adaçay? Shakespearein ustal?kla yaz?lm?? bu çal??ma ac?mas?zca alt?n acele kamp asimilemadencilik patronu ve Misanthrope büyüleyici bir kötü adam oldu. (Ba?ka bir Tv series?, sadece dinlemekiçin bu kadar harika bir kelime ve tüm yemin ederim.) Backstage ili?kilerinde görünü?e göre serinindördüncü sezon engellendi - bir sonsözünde söz olmu?tur ama unutulmaz bir gün softball bat?m?na do?rusürdü.6. BÜYÜK A?K (Cinemax)
  2. 2. E?li için gel, thespians kal! Salt Lake City, Utah, adam (Bill Paxton) ve onun birden fazla e?leri hikaye, diniköktencilik ve bir ana s?n?f? oyunculuk vitrin ?a??rt?c? derecede sempatik bir tedavi oldu. Harry DeanStanton lezzetli y?lan bir kült lideri olarak y?l karakteri destekleyen iken, Ginnifer Goodwin, Chloë Sevignyve Jeanne Tripplehorn, karma??k bir "karde? e?leri" dinamik canland?rd?.7. Battlestar Galactica (SCI FIYüksek fikirli bir sava??n ac?mas?z bir batakl??a dönü?ür. Terörist uyuyanlar kamu paranoyak aç?n. Ve birsald?r? kurbanlar?na kendilerini savunmak için özgürlük feda bulabilirsiniz. Bildi?iniz herhangi bir gezegengibi geliyor mu? Topikal paralellikler bu dü?ünce izleyicinin uzay opera 2 ve 3 Seasons daha derin veürpertici oldu. Starship kavgalar ve s?cak görünümlü robotlar Irak Çal??ma Grubu raporu gibi.8. Heroes (NBC)Pelerinler, maskeler, hiç sorun p?il. Live-action çizgi roman ola?anüstü güçlerini ke?feden s?radan bir millethakk?nda internet, odaklanm?? bir arsa ve bir mizah dozu geek itiraz a??l?r. Özel onur zaman seyahatcubicle jokey Hiro, hiç gözlerini kapat?p olabilir diledi her çocuk (ve grownup), ?a??l?k için gerçekten zordurdu ve dünyay? kurtarmak gibi, Masi Oka, gidin.9 - Dexter (SHOWTIME)Oh, evet, onun ölümcül bir kesim taraf?ndan sadece kötü adamlar verimli kullan?m? ça?r?s? koymak içingenç ö?rendim seri katil Adalet Dexter Morgan (Michael C. Hall) cinayet, part-time hafiye ve. Hall olu?an,kendinin fark?nda bir performans düz çarp?c? ve böylece, bu psychoprocedural merkezi fikrin nas?l tedaviedilir: ona iyi ya da kötü hale getiren bir adam?n dü?ünceleri ya da eylemleri m??10 Kasvetli Ev (PBS)Charles Dickens büyük roman y?l Masterpiece Theatre en büyük ortak üretim vermi?tir. Hiciv, romantizm,melodram - adaptasyon yay?lan hukuki masal birbirinden farkl? tonlar yakalan?r ve ustaca say?s?z öykülerele. Sekiz saat bile, gizli bir gönül yaras? emziren bir aristokrat olarak Gillian Anderson (The X-Files) loftedtaraf?ndan uçtu. Kasvetli, evet, ama bu yüzden parlak.yabanci dizi izleyabanci dizileryabanci diziler

×