Türkçemiz yok olmasın

3,573 views

Published on

savasakyildirim@gmail.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkçemiz yok olmasın

 1. 1. T.C.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİTürkçemiz YOQ yok olmasın ! Hazırlayanlar: 060804006 SAVAŞ AKYILDIRIM 060804002 YUSUF AYDIN060804032 MUSTAFA İRFAN ÖZABACI
 2. 2. Türkçemizin korunmasını vegeliştirilmesini destekliyor.
 3. 3. TARİHÇE 1944 yılında iki kardeşin emek ve çabaları ile tek çeşitbisküvi üreten atölye, bugün genç kuşakların yönetimindeglobal markaları da bünyesinde barındıran dev bir topluluğadönüşmenin gururunu yaşatıyor. Sabri ve Asım kardeşler 1944’te Ülker markasıyla bisküviüretmeye başladığında, bir gün dünya markalarını satınalacak güce ulaşacaklarını tahmin bile etmemişlerdi. İlkzamanlar, yıllık 75 ton bisküviyi bir kaç kazan, küçük bir fırınve 3 işçiyle üretilebiliyordu. Bugün için oldukça mütevazıgörünen bu üretim, ekmeğin bile karneyle dağıtıldığı o gününTürkiye’si için umut verici bir başlangıçtı ve arkası hızlageldi. İlk adımın üzerinden 4 yıl geçmeden Topkapı’dakibisküvi fabrikasına geçildi ve üretim kapasitesi 3 kat artırıldı. 1950’li yıllara gelindiğinde Ülker bisküvilerine artan talep,ürünün dağıtımı konusundaki düzenlemeleri de gerekli kıldı.Ürünler nakliye farkı alınmadan, fabrika fiyatına esnafaulaştırıldı. O günlerde temeli atılan dağıtım ağı bugün, 220bin noktaya her hafta en az bir kez ürün servis edenmükemmel bir sistemin de altyapısını oluşturdu.
 4. 4. TARİHÇE 1970’ler Ülker’in büyümesini sürdürdüğü yıllaroldu. Türk şirketlerini borsa ile tanıştıran ilk halkaaçık şirketlerden Anadolu Gıda, Ankara’dafaaliyete geçerek bisküvi üretim kapasitesiniikiye katladı. Aynı yıllarda Kuveyt’e yapılan 200bin dolarlık ihracatla dünyaya açılma konusundada ilk hamle yapılmış oldu. Ve dünya ile rekabetedebilmek için Türkiye’nin ilk Ar-Gedepartmanlarından biri kuruldu. Yine 1974’teTopkapı’da kurulan ikinci bir fabrikada Türkiye’ninmodern çikolata üretiminin de startı verildi.
 5. 5. TARİHÇE 80’li yıllar artan ürün grupları veşirketleri tek çatı altında toplamaçalışmalarıyla geçti. Böylece birbisküvi atölyesinde başlayan öyküYıldız Holding’in kurulmasıylakurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.90’lı yılların en önemli yeniliği isebisküvi, çikolata şekerleme gibigeleneksel ürünlerin yanında gıdanındiğer alanlarına da yatırım yapılmasıoldu.
 6. 6. TARİHÇE 1992’de Ülker markası artık margarin,bitkisel yağ ve endüstriyel yağürünlerinde de vardı. Ve ilerleyenyıllarda ürün çeşitlemesi hızlandı.Holding’in global pazarlarla entegrasyonsürecinin en önemli parçası olan dünyadevleriyle ortaklıklar da yine 90’lardagerçekleşti. 1993’te Avrupa’nın en büyüknişasta üreticisi Cerestar’la birliktePendik Nişasta kuruldu.
 7. 7. TARİHÇE 2000’li yıllar ise hem Yıldız Holding,hem de Ülker markasının tarihindeönemli bir dönemeç oldu. Ülker’inkurucusu Sabri Ülker, aktif yönetimikendisinden sonraki kuşaklaradevrederek, topluluğun “OnursalBaşkanı” oldu. Yeni bir yönetimorganizasyonu düzenlendi ve YönetimKurulu’nun başkanlığına Murat Ülkergetirildi. 90’larda başlayan dünyamarkalarıyla ortaklık yaklaşımı MuratÜlker başkanlığında 2000’lerde desürdü.
 8. 8. TARİHÇE 2000’li yılların belirgin özelliklerinden biride holdingin yenilikçi ürünleri dünyaylaeş zamanlı olarak Türk tüketicileriylebuluşturmak oldu. Uluslararası pazardagenişleyebilmek bölgedeki ihtiyacıkarşılayabilmek için yurtdışında çikolata vebisküvi fabrikaları kuruldu. Yine bu yıllardasakız, hazır çorba, gazlı içecek, bebekmaması, süt, dondurma, hazır kahve,kahvaltılık gevrek gibi ürünlerin üzerinde deÜlker markasını görmeye başladık.
 9. 9. TARİHÇE 2005’te Romanya’da açılan fabrika ile YıldızHolding Avrupa Birliği’nin kapısını da açmışoldu. 2007 yılı sonunda globalleşme yolundabüyük bir adım atılarak dünyanın liderPremium çikolata markası Godiva YıldızHolding bünyesine katıldı. Bu Türkiyeaçısından da önemli bir dönüm noktası oldu.Holding, 2008’de Uno, Doğa Çay, Oba Çay veKerevitaş gibi şirketleri bünyesine kattı. 2009yılında sakız-şekerleme alanında Gumlink ilegerçekleştirdiği %50-50 ortaklıkla kurulanContinental Confectionary Company ve Almançay şirketi LHS ile gerçekleştireceği ortaklıkile dünya şirketi olma yolunda ilerliyor.
 10. 10. MUTLU BİR AN
 11. 11. TÜRKÇENİN TARİHİ Türk yazı dilinin tarihiVII ve VIII. yüzyıllardaOrhon vadisinde dikilmişolan yazıtlarla baslar.Gerek Orhon Yazıtları’ndakullanılmış olan gelişmişve işlek dil gereksekomsu ülkekaynaklarında yer alanbilgiler, Türk yazı dilininbaşlangıcının çok dahaeskiye gittiğini gösterir.
 12. 12. TÜRKÇENİN TARİHİ Yakın donemde bulunan yeniyazıtların okunması Türk yazıdilinin tarihini daha da gerileregötürmemizi sağlayacaktır.Ayrıca karşılaştırmalı ses vebicim bilimi çalışmaları ve diğerdillerdeki alıntı sözlerdenTürkçenin yasının ortayakonulması yolunda önemli verilerelde edilmiştir.
 13. 13. TÜRKÇENİN TARİHİ Türkçeden Sümerceye geçmiş olduğukanıtlanan 168 Türkçe kökenli sözcük,Sümerce ile Türkçenin yaşıt olduğugörüsünün geliştirilmesini sağlamıştır.Esik kurganı buluntuları arasında yeralan ve MO 4’uncu yüzyıla ait olduğusaptanan bir çanaktaki Orhon yazısınabenzer harflerle yazılan iki satırlıkyazının en eski Türkçe metin olduğubilinmektedir.
 14. 14. TÜRKÇENİN TARİHİ Cin yıllıklarındaki bir Hun ağıtınaait iki dize ile birkaç sözcük MS4’uncu yüzyıl Türkçesi hakkındafikir vermektedir. Ancak, edebimetin niteliğindeki ilk büyükmetinler Tonyukuk (725), BilgeKağan (731) ve Kol Tigin (732)adına dikilmiş olan GöktürkYazıtları’dır.
 15. 15. TÜRKÇENİN TARİHİ Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisikitabı Divan-ı Lügati’t-Türk ise 1072yılında Kaşgarlı Mahmut tarafındanyazılmıştır. Yaklaşık 9 bin sözü içereneser, yalnızca bir sözlük, yalnızca bir dilbilgisi kitabı değil, aynı zamanda Türkyazı dilinin ve ağızlarının ele alındığı,kültür değerlerinin kayda geçirildiğianıtsal bir kaynaktır.
 16. 16. TÜRKÇENİN TARİHİ Kaşgarlı Mahmut;Karahanlı, Uygur,Oğuz, Kıpçak, Kırgızve diğer akrabatopluluklarının sözvarlığını bir arayagetirerek hazırladığıeserine Divan-ıLügati’t-Türk, yaniTürk LehçeleriSözlüğü adınıvermiştir.
 17. 17. TÜRKÇENİN TARİHİ Kasgarlı Mahmud’unyirmiyi askın yazı dilini veağzını Türk adı altındatoplaması, bilimsel birgerçekliği ortayakoymaktadır. Büyük ölçüdeortak dil öğelerine dayananbu yazı dilleri ve ağızlar,zaman içerisinde kendi içgelişmelerini sürdürerekbugün yazı dilleri ve resmidiller haline gelmişlerdir.
 18. 18. Türkçemiz YOQ yok olmasın !• Projenin konusu:Türkçenin korunması ve geliştirilmesini sağlama ve yapılan çalışmalara destek olma.• Projenin amacı: Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda ortaya çıkan Türkçenin yozlaşmasını engellemek bu yolla Türkçeyi korumak ve Türkçenin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak.
 19. 19. DURUM ANALİZİ Türkçe 1400 yıla yakın tarihi ile dünyanın enköklü dillerinden biridir ancak 2000’li yıllardaönce bazı iĢletmeler Türkçe karĢılığı olduğuhalde sözcüklere yönelmiĢtir. Daha sonra Ġnternet tüm evlere girmiĢ veinternetle karıĢık bir Türkçe ile gençler veçocuklar birbirlerine mesajlar göndermiĢlerdir. Türkçe Ġngilizceden daha köklü bir dilolmasına rağmen küresel boyutta kendisinigösterememiĢ ve halkımız tarafından daözenli kullanılmaması Türkçenin geliĢmesineengel olmuĢ ve onu aksine geriletmiĢtir.
 20. 20. DURUM ANALİZİ Okullarımızda Türkçe derslerininöğrenciler tarafından tam olarakkavranamadan ve öğrencilerin de “anladıkhocam” zihniyetinden dolayı TürkçeTürkçenin en özenle kullanılması gerekenyerlerden biri olan okullarda dahi özenlikullanılamamakta ve öğretilememektedir. Ülkemizde kitap okuma düzeyinin düĢükolması ve Türk kültürüne ait edebieserlerin okunmaması, TürkçeningeliĢmesine engel olarak gösterilebilir.
 21. 21. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER• Türk toplumunun milliyetçi yapısı• Kitap okuma seviyesini arttıracak sosyal sorumluluk projelerinin artması• TV de Türkçe konuĢmayı geliĢtirecek yarıĢmaların artması (Bir kelime bir iĢlem v.b.)• Üniversitelerde her yıl Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği mezunlarının artması.• Okul kütüphanelerinde kitap sayısının artması.
 22. 22. SWOT ANALİZİ ZAYIF YÖNLER• Ülkemizde kitap, dergi, gazete okuma seviyesinin düĢük olması• Türkçe karĢılığı olduğu halde Ġngilizce sözcük kullanma gereksinimi duyulması.• Ġnternet kullanımının zararlarının büyük oranda yaĢanması• Ülkemizin birçok etnik yapıya sahip olması Türkçe kullanımının bölge bölge değiĢiklik göstermesi.• Türkçenin küresel çapta daha geri planda kalması• Okullarda verilen eğitimin yeterli olmaması• Okul ve Ģehir kütüphanelerinin yetersiz olması
 23. 23. SWOT ANALİZİ FIRSATLAR• Ülker gibi büyük bir firmanın projeye destek vermesi projenin etkisini arttırabilir.• Türkiye’de bu tip sosyal sorumluluk projelerinin az olması projenin tanıtımı için faydalı olabilir• TDK gibi kurumların iĢlevlerinin arttırılmıĢ olması
 24. 24. SWOT ANALİZİ TEHDİTLER• Türkçenin giderek popülaritesini kaybetmesi• Türkçenin özensiz kullanılmasının yaĢının düĢmesi• Ġnternetin olumsuz Ģekilde kullanılmaması• Türkçe ile ilgili geliĢtirici ve özenli kullanmaya özendirici hiçbir giriĢimin olmaması (yasa)
 25. 25. TÜRKÇENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ• BĠRĠNCĠ BÖLÜM:AMAÇ, KAPSAM VE BĠLGĠLER• Amaç: Madde-1: Bu kanunun amacı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde Türkçenin zararlı dıĢ etkilerden korunmasını ve kendi özüne ve dilbilgisi kurallarına uygun bir Ģekilde geliĢtirilmesini düzenlemektir.•• Kapsam: Madde-2: Bu kanun Türkçenin korunmasına ve geliĢtirilmesine yönelik alınacak önlemleri, uygulanacak yaptırımları ve eğitim-öğretim kurumlarında eğitim dili olarak Türkçenin etkinliğinin arttırılmasına iliĢkin ilke ve düzenlemeleri kapsar.•• İlkeler: Madde-3: a)Dilin doğru kullanımını ve kullanıcıların dil eğitimini geliĢtirmek ve kiĢiler arası iletiĢimin bir aracı olarak dilin özüne ve dilbilgisi kurallarına uygun bir Ģekilde geliĢtirilmesi koĢullarının yaratılmasını sağlamak, b)Yurt içinde ve dıĢında Türkçe ile eğitimi ve Türkçenin öğretimini desteklemek, c)Sınırlarımız dıĢında Türkçeyi geliĢtirmek, d)Türkçenin, bir dünya dili olarak uluslar arası kullanımını yaygınlaĢtırmak, hak ettiği saygınlığı kazanmasını ve, e)Toplumda Türkçe sevgisinin güçlenmesini sağlamak
 26. 26. İKİNCİ BÖLÜM Türkçenin geliştirilmesi• Okullarda Türkçe Öğretimi ve değerlendirilmesi Madde-4: Okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim ve yabancı dil öğretimi yapılamaz. Ġlk ve orta öğretimde öğrenciler, Türkçe, Türk dili ve Edebiyatı, Dilbilgisi ve Türkçe Kompozisyon derslerinden baĢarılı olmadıkça, yılsonu baĢarı ortalaması ile veya herhangi bir kurul kararı ile baĢarılı sayılamazlar ve bu derslerden baĢarılı sayılmadıkça da mezun olamazlar. Bu derslerden baĢarısız olanlar af kapsamına da alınamazlar.• Yüksek öğrenime giriĢ ve kamu personeli alımı sınavlarında, Türkçe bilgisini ölçen sorular, diğer dallara oranla daha ağırlıklı olarak belirlenir ve değerlendirilir.• Yazışma ve Toplantılarda Türkçe: Madde-5: Kamu kurum ve kuruluĢlarında, kamu tüzel kiĢiliklerinde ve noterliklerde: her türlü belge, sözleĢme ve yazıĢma Türkçe olarak düzenlenir. Muhatapların yabancı uyruklu olması durumunda, yabancı dille yazıĢma ve sözleĢme yapılabilir; ancak bu belgelerin de Türkiye Cumhuriyeti uyruklu muhataplar için ülke içindeki dağıtımında Türkçelerinin kullanılması zorunludur. Türkiye’de yapılacak her türlü resmi toplantı ve görüĢmelerde, Türkiye’yi temsil edecek kiĢilerin konuĢmalarını Türkçe olarak yapmaları zorunludur. Ancak Türkiye dıĢındaki toplantı ve görüĢmelerde zorunluluk halinde, istisnai olarak bir baĢka dil kullanılabilir.• Radyo ve televizyonlarda Türkçe: Madde-6: Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda, haftada bir saatten az olmamak kaydıyla ve 07:00 ile 24:00 saatleri arasında Türkçenin öğretilmesi, özendirilmesi ve sevdirilmesine yönelik programlar yapılıp yayınlanması zorunludur. Bu konudaki düzenleme, denetim ve yaptırım uygulaması Radyo televizyon Üst kurulu tarafından yerine getirilir.• Sunucu yeterlik belgesi: Madde-7: Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda görev yapacak sunucuların, Türkçeyi doğru ve kurallara uygun telâffuz edebildiklerini gösteren bir “yeterlik Belgesi”ne sahip olmaları zorunludur. Yeterlik belgesini verme konusunda TÜRK DĠL KURUMU görevli ve yetkilidir. Yeterlik belgesi sahibi olmayan sunucu çalıĢtıran veya sunucuları Türkçeyi doğru ve kurallara uygun kullanmayan radyo ve televizyonları denetlemeye ve bunlara yaptırım uygulamaya Radyo Televizyon Üst Kurulu görevli ve yetkilidir.
 27. 27. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkçenin Korunması• kurum ve kuruluş adlarında Türkçe madde-8: Türkiye’de faaliyet göstermek üzere, yürürlükteki mevzuat uyarınca kurulan bütün kurum ve kuruluĢların, ad ve unvanları Türkçe olmak zorundadır. Türkiye’de iĢ yapan yabancı firmalarda ve Türkiye’de satıĢı yapılan isim hakkı alınmıĢ yabancı mal, ürün ve hizmetlerde Türkçe ad ve unvan kullanma zorunluluğu aranmaz.• ürün mal ve hizmet adları ile ilan, reklâm ve tanıtımlarda Türkçe madde-9: bir ürün, mal ve hizmetin adı, sunuluĢ, tanıtımı, kullanımı kılavuzu, garanti belgesi, fatura ve makbuz gibi belgelerinde; yazılı, sözlü, görsel araçlarla yapılan her türlü ilan, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde, Türkçe kullanılması zorunludur. her türlü iĢ yeri, faaliyet alanı ile araç ve gereçlerde; kullanma, iĢaret, uyarı ve yönlendirme yazı ve levhaları Türkçe olacaktır. zorunlu hallerde, Türkçeden baĢka dillerin kullanılması da gerekiyorsa, bu dillere iliĢkin yazılı ve sözlü ifade ve metinler, Türkçeden daha önce, daha kapsamlı, daha okunaklı ve daha belirgin olamaz.• ölçüt ve başvuru kurumu madde-10: kurum ve kuruluĢların ad ve unvanları ile, mal ürün ve hizmetlerin adlarının Türkçe olmasında ölçüt, Türk dil kurumunca yayınlanan Türkçe sözlüğün son baskısında ve yine Türk dil kurumunca yayınlanmıĢ derleme ve tarama sözlüklerinde madde baĢı olarak yer almıĢ kelime ve deyimlerle; Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak bunlardan türetilmiĢ kelime ve deyimlerden oluĢmasıdır. Türk kültür ve tarihine iliĢkin özel adlarla Türkiye cumhuriyeti yurttaĢlarının adları da bu kanunun kapsamına giren konularda kullanılabilir. Türkçe sözlerden ve özel adlardan kısaltmalar ve birleĢtirmeler yapılabilir. yukarıda belirtilen kaynaklar dıĢında kalan bir kelimenin ad olarak kullanılması; ancak Türk dil kurumunun açık oturum oluru ile mümkündür.• yaptırım madde-11: bu kanundaki hükümlere uyulmaması durumunda yasağa konu levha, tabela ve yazılar ilgili belediyece; belediye olmayan yerlerde köy ihtiyarlar kurulunca ortadan kaldırılır, ayrıca sorumlular hakkında yetiĢkinlere ait asgari ücretin aylık brüt tutarının on katından az olmak üzere ticari kuruluĢlarda bir önceki yıla ait vergi matrahının binde beĢi tutarında para cezası uygulanır. yazılı, sözlü ve görsel araçlarla yapılan her türlü ilan, reklâm ve tanıtım faaliyetlerinde denetim ve yaptırım uygulanması ilgili valiliklerce yerine getirilir.
 28. 28. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici hükümlerGeçici Madde-1: Bu Kanun kapsamına girenTürkçe olmayan ad ve unvanlar ile bunlara iliĢkinlevha, tabela ve yazılar, bu Kanun yürürlüğegirmesinden baĢlayarak en geç 2 yıl içindedeğiĢtirilir.Geçici Madde-2: Bu Kanunun uygulanmasınailiĢkin tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yürürlüğegirmesinden baĢlayarak en geç altı ay içindeçıkarılır.
 29. 29. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler• Yürürlük Madde-12: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.• Yürütme Madde-13: Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 30. 30. HEDEF KİTLELER• HÜKÜMET• MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI• GENEL KAMUOYU• ÜLKER FĠRMASINDA ÇALIġAN PERSONEL• TÜRK DĠL KURUMU• KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI• ÜNĠVERSĠTELER• BASIN
 31. 31. SOSYAL PAYDAŞLAR• ÜLKER FĠRMASI• MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI• KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI• KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ• KÜTÜPHANELER• YAYINEVLERĠ• SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠ
 32. 32. MESAJLAR• Bir milletin dili yok olmuĢsa o millet yok olmaya mahkumdur.• Türkçe dünyanın en köklü dillerinden biridir onu korumak ve geliĢtirmek herkesten önce Türk milletine düĢmektedir.• Dil bir milletin damarlarından akan kandır.
 33. 33. AKTİVİTELER• Ġlköğretim okullarında kompozisyon yarıĢmaları düzenlenmesi.• Lise ve üniversitelerde Türkçe olimpiyatları düzenlenmesi• Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kitap yardımında bulunulması• Tübitak’ın düzenlediği Türkçe olimpiyatlarının desteklenmesi• Kütüphanelere olan ilginin artmasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi• TV programlarında Türkçe ağırlıklı bilgi yarıĢmalarının desteklenmesi• Her eve bir kitap sloganı ile edebi eserlerin ürünlerin yanında promosyon olarak verilmesi
 34. 34. KULLANILACAK ARAÇLAR• TV PROGRAMLARI• REKLAMLAR• DERGİLER, BİLBOARDLAR• EL İLANLARI, BROŞÜRLER• İNTERNET• YEREL VE ULUSAL MEDYA
 35. 35. ZAMANLAMA• Proje 2011-2012 yılları arasında tamamlanacaktır.• Okullarda yapılacak etkinlikler 2011-2012 yılları arasında gerçekleştirilecektir.• Ürünlerin yanında verilecek promosyonlar (kitaplar) için yayınevleri ile 2011-2012 yılları için anlaşılacaktır
 36. 36. BÜTÇE• BROŞÜR İLAN BİLBOARD HARCAMALARI……………………….: 120 BİN DOLAR• HER EVE BİR KİTAP…………………………………………………………: 100 BİN DOLAR• TANITIM FİLMİ……………………………………………………………… : 3 BİN DOLAR• ÜRÜN PROMOSYANLARI………………………………………………..: 10 BİN DOLAR• OKULLARDA YAPILACAK ETKİNLİKLER…………………………….: 5 BİN DOLAR• OKULLARA KİTAP YARDIMI …………………………………………….: 50 BİN DOLAR• ETKİNLİKLERDE BİRİNCİ OLAN ÖĞRENCİLERE HEDİYELER..: 500 DOLAR• WEB SİTESİ OLUŞTRULMASI …………………………………………… :500 DOLAR• TV SPONSORLUKLARI……………………………………………………… :1000 DOLAR• REKLAM…………………………………………………………………………..:5000 DOLAR TOPLAM………………………………………………………………………….....:295000 DOLAR

×