Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Бързо и чисто
  Бръзо
с Рубин на Релси


     Сава Чанков
     sava.chankov@gmail.com
Какво е Rails
• Фреймуърк за бърза разработка на уеб
  приложения, които съхраняват данните
  си в SQL СУБД
•  Извлеч...
Какво Rails не е
• Система за управление на съдържание
• Платформа за интегриране на готови
  компоненти
•  Панацея за ...
Архитектура
• Модел - Изглед - Контролер
• Контрол на версиите на схемата на
  базата данни (миграции)
•  Автоматизация...
Съставки
• Съвкупност от независими библиотеки
• ActiveRecord
 •  Модел
 •  Обектно-релационна съпоставка
• ActionPack
 ...
Модели
 ActiveRecord съпоставя клас на всяка таблица
             Таблица locomotives


 Column  | Type  ...
Модели
• ActiveRecord
 •  автоматично създава свойства на класа,
   които отговарят на колоните в таблицата или
   из...
Модели
• Конвенция над конфигурацията:
 •  имената на таблиците са в множествено
   число (locomotives)
 •  имената на...
Модели
• Конвенцията е над конфигурацията, не
  вместо
•  Тя е просто удобство
•  Когато е необходимо, може да не я
 ...
Модели
• Асоциациите се описват чрез домейн
 език
 •  class Train < AciveRecord::Base
    belongs_to :locomotive
  ...
Модели
• Валидиране на данните
 •  задължително преди запис. При неуспех
   грешките се записват в обекта.
• Callback ф...
Модели
• Търсене с ModelClass.find()
 •  по първичен ключ (id)
 •  по зададени условия, съединения, подредба
 •  с пълна...
Модели
• Транзакции
 • все още не могат да се влагат автоматично
• Възможност за оптимистично
 заключване при конкурентна...
Модели
• Поддържани бази данни:
 •  PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, DB2,
   Firebird, Microsoft SQL Server, Sybase, ...
Изгледи
• Шаблони
 • •.rhtml
    embedded Ruby (ERb)
  •  кодът се грижи само за формлението, работната логика е в
 ...
Изгледи
 • Шаблони
  • • .rjs
      генериране на JavaScript от библиотека на Ruby
    •  Улесняват изграждане...
Изгледи
• Помощни методи
 • подобряват читаемостта
 • •много на брой вградени
   link_to, options_for_select

 • може да...
Контролери
• Осъществяват връзката между
  изгледите и моделите
•  Методите им са действия
  •  всяко действие прибл...
Контролери
• Параметрите са в хеш
 •  params[:user]
• Възможност за еднократни нотификации
 •  flash['Благодарим Ви, че с...
Пощальонът Печкин
• ActionMailer
 •  изпращане на поща от приложението
 •  обикновен текст или HTML
 •  може да прикачв...
На Вашите услуги
• ActionWebService
 •  Разбира XML-RPC и SOAP/RPC
 •  Автоматично генерира WSDL
Тестване
• Автоматично генериране на скелет на
  тест при създаване на модел или
  контролер
•  Тестовите данни за ба...
Тестване
• Три вида тестове в кутията:
  •  на модел (unit тест в термините на Rails)
  •  на контролер и свързаните...
Тестване
• А как да тестваме JavaScript?
• Unit тестване с приставката
 javascript_test
 •  тества само JavaScript код
 ...
Тестване
• А как да тестваме JavaScript-a на сложно
  AJAX приложение с тестови данни?
•  Приемни тестове със Selenium
...
Тестване със Selenium
• selenium-on-rails
 •  http://www.openqa.org/selenium-on-rails/

• selenium_jelly - Selenium RC
 •...
Дебъгване и
   производителност
• Rails автоматично генерира при
 създаване на приложението помощни
 скриптове
 •  де...
Внедряване
• Capistrano
 • не е част от Rails
 • работи отдалечено по ssh
 • •автоматизирате внедряването с рецепта:
   ...
Внедряване
• Като FastCGI приложение
 • Apache, lighttpd
• mod_ruby - уви, не
 •  Ruby няма виртуална машина, а Rails не ...
Мащабиране
• Ако държите сесийната информация в
 базата данни или на споделен дял,
 мащабирането е тривиално
 •  Балансир...
Добър вечер, приятелю млад,
320224320276320261321212321200
 320262320265321207320265321
  добре дошъл във България!
• З...
Добър вечер, приятелю млад,
 добре дошъл във България!
• Rails 1.2 ще поддържа операции върху
 многобайтови низове (leng...
Internationalisierung
• Не се поддържа в ядрото на
  Rails...
•  ...но има няколко приставки


   Интернационализ...
Интернационализация
• Ruby-GetText за кода
 • •използва инфраструктурата на gettext
    .po файловете може да се превеж...
Интернационализация
• Globalize за съдържанието
• ... и още няколко приставки
 •  подробно сравнение на
   http://wiki....
Предимства
• Мощен език
• Силна интеграция на тестването
• Автоматизация на задачите
• Конвенция пред конфигурация
• Лесно...
Недостатъци
• Ruby:
 •  слаба поддръжка на Уникод
 •  бавен е - няма виртуална машина
• В кода се промъква SQL
• Все още...
Възможности
• Ruby:
 • •най-сетне да се сдобие с виртуална машина
   освен разработването на собствена се работи по пус...
Заплахи
• Seaside - фреймуърк натранспорт правят
 Субсидиите на пътния Smalltalk
 • http://seaside.st
 железниците нерен...
Среди за разработка
•  Любимият ви текстов редактор (vim,emacs, kate,
  gedit, jedit ... )
•  FreeRIDE - IDE за Ruby
 ...
Ресурси за Ruby
• Първото издание на Кирката
 •  http://www.ruby-doc.org/docs/ProgrammingRuby/
   (Open Publication Lic...
Ресурси за Rails
•  Започнете оттук - http://docs.rubyonrails.com/docs
•  Официално уики - http://wiki.rubyonrails.org/
...
ÿ
     р
     à    !
    ä    î
   î    ò
  ãà
  à ç èå
 ë     í
Á     à
    ì
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quick and Clean with Ruby on Rails

2,771 views

Published on

Разработване, тестване, интернационализация на уеб приложения с Ruby on Rails. Представена на OpenFest 2006.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Quick and Clean with Ruby on Rails

 1. 1. Бързо и чисто Бръзо с Рубин на Релси Сава Чанков sava.chankov@gmail.com
 2. 2. Какво е Rails • Фреймуърк за бърза разработка на уеб приложения, които съхраняват данните си в SQL СУБД • Извлечен е от работещо приложение
 3. 3. Какво Rails не е • Система за управление на съдържание • Платформа за интегриране на готови компоненти • Панацея за уеб разработка
 4. 4. Архитектура • Модел - Изглед - Контролер • Контрол на версиите на схемата на базата данни (миграции) • Автоматизация с Rake: по-добрият make • Разширяване чрез приставки
 5. 5. Съставки • Съвкупност от независими библиотеки • ActiveRecord • Модел • Обектно-релационна съпоставка • ActionPack • Изглед + Контролер • ActionMailer - обработка на е-поща • ActionWebService - уеб услуги • Rails - лепилото за всичко това
 6. 6. Модели ActiveRecord съпоставя клас на всяка таблица Таблица locomotives Column | Type | Modifiers ----------+---------+----------------------------------------------- id | integer | not null default nextval('locomotives_id_seq') name | text | not null max_speed | numeric | not null ↓ class Locomotive < ActiveRecord::Base end
 7. 7. Модели • ActiveRecord • автоматично създава свойства на класа, които отговарят на колоните в таблицата или изгледа • капсулира достъпа до базата данни • добавя работна логика
 8. 8. Модели • Конвенция над конфигурацията: • имената на таблиците са в множествено число (locomotives) • имената на класовете - в единствено (Locomotive) • имената на съединителните таблици са подредени азбучно (engineers_locomotives) • първичен ключ e автоматично инкрементираща се колона с име id
 9. 9. Модели • Конвенцията е над конфигурацията, не вместо • Тя е просто удобство • Когато е необходимо, може да не я спазвате и да конфигурирате
 10. 10. Модели • Асоциациите се описват чрез домейн език • class Train < AciveRecord::Base belongs_to :locomotive has_many :wagons has_and_belongs_to_many :stations end • class Locomotive < ActiveRecord::Base has_one :train has_and_belongs_to_many :engineers end
 11. 11. Модели • Валидиране на данните • задължително преди запис. При неуспех грешките се записват в обекта. • Callback функции в основните моменти от живота на обекта • преди и след валидиране, създаване, променяне, изтриване
 12. 12. Модели • Търсене с ModelClass.find() • по първичен ключ (id) • по зададени условия, съединения, подредба • с пълна SQL заявка или фрагмент от нея • чрез динамично генерирани от свойствата методи find_by_X_and_Y
 13. 13. Модели • Транзакции • все още не могат да се влагат автоматично • Възможност за оптимистично заключване при конкурентна работа • добавете колона lock_version в таблицата • Наблюдатели (Observers) • поведение на тригери извън базата данни • Йерархии от класове • цялото семейство се представят в една таблица (single table inheritance)
 14. 14. Модели • Поддържани бази данни: • PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, DB2, Firebird, Microsoft SQL Server, Sybase, Openbase • Възможно е приложението да работи с повече от една база данни (указва се за всеки клас)
 15. 15. Изгледи • Шаблони • •.rhtml embedded Ruby (ERb) • кодът се грижи само за формлението, работната логика е в контролерите и моделите • •.rxml създаване на XML чрез изпълнение на вложени блокове xml.channel do xml.title (quot;Заглавиеquot;) end <channel> <title>Заглавие</title> </channel>
 16. 16. Изгледи • Шаблони • • .rjs генериране на JavaScript от библиотека на Ruby • Улесняват изграждането на AJAX приложения page.insert_html :after, @container_id, :partial => @object page[:current_item].visual_effect :highlight, :startcolor => quot;#88ff88quot;, :endcolor => quot;#114411quot;
 17. 17. Изгледи • Помощни методи • подобряват читаемостта • •много на брой вградени link_to, options_for_select • може да създавате собствени
 18. 18. Контролери • Осъществяват връзката между изгледите и моделите • Методите им са действия • всяко действие приблизително съответства на уеб страница • Eдно и също действие може да генерира HTML, XML, JavaScript и пр. по желание на клиента
 19. 19. Контролери • Параметрите са в хеш • params[:user] • Възможност за еднократни нотификации • flash['Благодарим Ви, че се регистрирахте'] • Конфигуриране на УРЛите чрез пътища • map.connect '', :controller => quot;homequot;
 20. 20. Пощальонът Печкин • ActionMailer • изпращане на поща от приложението • обикновен текст или HTML • може да прикачва файлове • използва шаблони за генерирането на писмата • по време на тестване може да изпраща писмата до масив в паметта
 21. 21. На Вашите услуги • ActionWebService • Разбира XML-RPC и SOAP/RPC • Автоматично генерира WSDL
 22. 22. Тестване • Автоматично генериране на скелет на тест при създаване на модел или контролер • Тестовите данни за базата данни се съхраняват в YAML формат • scoda:1 id: name: 14-47 max_speed: 124.59 • всеки тест може да укаже данните на кои таблици иска да зареди fixtures :stations, :engineers
 23. 23. Тестване • Три вида тестове в кутията: • на модел (unit тест в термините на Rails) • на контролер и свързаните с него изгледи (функционален тест в термините на Rails) • интеграционен - тестване на потребителски сценарий • Тестовете се изпълняват от командния ред • Rails автоматично стартира уеб сървър и парсва отговорите му при функционални и интеграционни тестове
 24. 24. Тестване • А как да тестваме JavaScript? • Unit тестване с приставката javascript_test • тества само JavaScript код • автоматично стартира наличните браузъри • поддържа Firefox, InternetExplorer, Konqueror и Safari • може добавите и други браузъри • http://dev.rubyonrails.org/svn/rails/plugins/ javascript_test
 25. 25. Тестване • А как да тестваме JavaScript-a на сложно AJAX приложение с тестови данни? • Приемни тестове със Selenium • поддържа основните браузъри върху BSD/ Linux/Windows/Mac OS X • тества директно в браузъра • генериране на тестове чрез записване на действия с приставката за Firefox Selenium IDE • интегриран с Rails чрез приставки • http://openqa.org/selenium/
 26. 26. Тестване със Selenium • selenium-on-rails • http://www.openqa.org/selenium-on-rails/ • selenium_jelly - Selenium RC • браузърът и тестовият сървър може да са на отделни машини • http://svn.viney.net.nz/things/rails/plugins/ selenium_jelly/ • selenium_testing • излиза от употреба
 27. 27. Дебъгване и производителност • Rails автоматично генерира при създаване на приложението помощни скриптове • дебъгване по време на изпълнение от уеб сървъра и при тестване - breakpointer • Профилиране и измерване на производителността profiler и benchmarker
 28. 28. Внедряване • Capistrano • не е част от Rails • работи отдалечено по ssh • •автоматизирате внедряването с рецепта: изтегляне от хранилището (Subversion,CVS,darcs,git,...) • мигриране на базата данни • презареждане на уеб сървъра • обаждане по телефона на системния администратор ако няма връзка • http://manuals.rubyonrails.com/read/book/17
 29. 29. Внедряване • Като FastCGI приложение • Apache, lighttpd • mod_ruby - уви, не • Ruby няма виртуална машина, а Rails не е thread-safe - върху mod_ruby може да се изпълнява само едно приложение • По-добрият вариант - балансиращ посредник + клъстер mongrel-и • Mongrel е приложен сървър за Ruby • http://mongrel.rubyforge.org/
 30. 30. Мащабиране • Ако държите сесийната информация в базата данни или на споделен дял, мащабирането е тривиално • Балансиране на натоварването между всички звена - уеб сървърите, приложните сървъри и базата данни • http://www.loudthinking.com/arc/000479.html • Кеширането е отлично поддържано
 31. 31. Добър вечер, приятелю млад, 320224320276320261321212321200 320262320265321207320265321 добре дошъл във България! • За Ruby все още низовете са прости последователности от байтове • Затова винаги указвайте кодиране в отговора на приложението • $KCODE=’UTF8’ • Ограничена поддръжка на UTF-8 в регулярни изрази и сравнения • Операциите върху низове няма да работят правилно
 32. 32. Добър вечер, приятелю млад, добре дошъл във България! • Rails 1.2 ще поддържа операции върху многобайтови низове (length, capitalize, truncate и пр.) • quot;уникодquot;.chars.length • => 6 • quot;уникодquot;.length • => 12 • quot;уникодquot;.chars.capitalize.to_s • => quot;Уникодquot;
 33. 33. Internationalisierung • Не се поддържа в ядрото на Rails... • ...но има няколко приставки Интернационализация
 34. 34. Интернационализация • Ruby-GetText за кода • •използва инфраструктурата на gettext .po файловете може да се превеждат от не-програмисти • rake задачи за извличане и обновяване на низовете, компилиране на .po в .mo • превод на метаданните (таблици и колони) • •работи дори когато няма превод показват се низовете от езика по подразбиране • •лесна употреба по време на разработка _(quot;Остават ви #{minutes} минути до срещатаquot;)
 35. 35. Интернационализация • Globalize за съдържанието • ... и още няколко приставки • подробно сравнение на http://wiki.rubyonrails.com/rails/pages/ InternationalizationComparison
 36. 36. Предимства • Мощен език • Силна интеграция на тестването • Автоматизация на задачите • Конвенция пред конфигурация • Лесно разширяване и промяна • Мащабируемост • Голяма общност
 37. 37. Недостатъци • Ruby: • слаба поддръжка на Уникод • бавен е - няма виртуална машина • В кода се промъква SQL • Все още не е зряла платформа • няма гаранция, че собствените ви разширения ще работят без промяна с бъдещи версии на Rails
 38. 38. Възможности • Ruby: • •най-сетне да се сдобие с виртуална машина освен разработването на собствена се работи по пускането му върху JVM и .NET • поддръжка на Уникод • Rails: • API за разширяване • Работа с не-SQL хранилища на данни
 39. 39. Заплахи • Seaside - фреймуърк натранспорт правят Субсидиите на пътния Smalltalk • http://seaside.st железниците нерентабилни • Django, TurboGears - Python • http://djangoproject.com/ • http://turbogears.org/ • PHP заплашва да изяде Rails на закуска
 40. 40. Среди за разработка • Любимият ви текстов редактор (vim,emacs, kate, gedit, jedit ... ) • FreeRIDE - IDE за Ruby • http://freeride.rubyforge.org/ • RadRails - плъгин за Eclipse • http://www.radrails.org/ • RDT - плъгин за Eclipse • http://rubyeclipse.sourceforge.net/ • Само под Windows: • RoRED • RIDE-ME (Rails IDE - Minus Eclipse) • Saphire Steel for Microsoft Visual Studio 2005
 41. 41. Ресурси за Ruby • Първото издание на Кирката • http://www.ruby-doc.org/docs/ProgrammingRuby/ (Open Publication License, v1.0) • why's poignant guide to ruby • http://poignantguide.net/ruby/ (Криейтив Комънс Признание-Споделяне на споделеното 2.0)
 42. 42. Ресурси за Rails • Започнете оттук - http://docs.rubyonrails.com/docs • Официално уики - http://wiki.rubyonrails.org/ • Учебници и въведения - остаряват ужасно бързо • http://www.digitalmediaminute.com/article/1816/ top-ruby-on-rails-tutorials • Pragmatic programmers (Кирката, Скейта и Рецептите) • http://www.pragmaticprogrammer.com/ • Официален блог - http://weblog.rubyonrails.com/ • На български - http://www.bgonrails.com/
 43. 43. ÿ р à ! ä î î ò ãà à ç èå ë í Á à ì è í â

×