Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Class Hierarchies in Relational Databases

1,522 views

Published on

Плъгин за класово-таблично представяне в Ruby on Rails. Представена на Webtech 2007.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Class Hierarchies in Relational Databases

 1. 1. Йерархии от класове в релационна база данни Сава Чанков sava.chankov@gmail.com
 2. 2. Как да представим релациите в обектно- ориентирания свят?
 3. 3. ActiveRecord автоматично създава свойства на класа, които отговарят на колоните в таблицата
 4. 4. Как да представим връзките между релациите в обектно- ориентирания свят?
 5. 5. или ако инсталирате magic_models, просто ...
 6. 6. И още: • динамично генерирани методи за търсене sea_people = Address.find_by_city('Варна') • транзакции вложени транзакции с arnesttransacts
 7. 7. И още: • валидиране • callback функции за пълен контрол върху жизнения цикъл на обектите
 8. 8. Как да представим йерархия от класове в релационния свят?
 9. 9. Single Table Inheritance
 10. 10. ActiveRecord реализира single table inheritance.
 11. 11. Concrete Table Inheritance
 12. 12. Class Table Inheritance
 13. 13. Една имплементация
 14. 14. + •позволява налагането на ограничения върху данните и запазва нормализацията
 15. 15. - •промяната на атрибутите на някой клас изисква повторно създаване на изгледите на всичките му наследници
 16. 16. За class table inheritance, наберете svn checkout svn://rubyforge.org/var/svn/clti/plugins/class_table_inheritance/ във вашия терминал За документация, наберете http://clti.rubyforge.org/ във вашия браузър

×