Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rola interwencji startowych w kształtowaniu motywacji do podejmowania pozytywnych interwencji

258 views

Published on

Badania eksperymentalne wykazały, że pozytywne interwencje promujące kultywowanie wdzięczności (np. w formie dzienniczka pozytywnych wydarzeń) skutecznie podnoszą
zadowolenie z życia. Jednak badania nad efektywnością prowadzone w warunkach naturalnych wykazały, że ludzie rzadko podejmują tego rodzaju interwencje z powodu niskiej motywacji wynikającej m. in. z przekonania o ich nieskuteczności. Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych badań nad skutecznością, oczekiwaliśmy, że chwilowe wzbudzenie
wdzięczności będzie prowadziło do zmiany postawy wobec przyszłej interwencji, co w dalszej perspektywie zwiększy prawdopodobieństwo jej podjęcia. W badaniu wzięły udział 244 osoby. Każda z nich otrzymała zaproszenie do podjęcia interwencji nasilającej wdzięczność (wersja internetowa) polegającej na regularnym spisywaniu rzeczy, za które jest się wdzięcznym. Losowo wybrana połowa uczestników została najpierw poproszona o wykonanie krótkiej interwencji startowej, polegającej na wypisaniu pięciu rzeczy, za które jest się wdzięcznym. Następnie wszystkie osoby biorące udział w badaniu wypełniły kwestionariusz mierzący satysfakcję z życia, zapoznały się informacją dotyczącą właściwej interwencji i odpowiedziały na pytanie dotyczące motywacji do jej realizacji. Analiza wyników (modelowanie równań strukturalnych) wykazała, że interwencja startowa powodowała bezpośredni wzrost satysfakcji z życia, który z kolei sprzyjał bardziej pozytywnej postawie wobec interwencji, silniejszej intencji i częstszemu jej podejmowaniu przez uczestników. Wyniki badań są ważne dla zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wdzięcznością a satysfakcją z życia. Pokazują również skuteczną strategię kształtowania motywacji do podejmowania pozytywnych interwencji. Michał Kosakowski, Łukasz Kaczmarek, Todd Kashdan, Joanna Garczarek

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rola interwencji startowych w kształtowaniu motywacji do podejmowania pozytywnych interwencji

 1. 1. Michał Kosakowski, Joanna Garczarek , Łukasz Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Todd Kashdan George Mason University
 2. 2. Wdzięczność Dostrzeżenie i docenienie pewnej osobistej korzyści pochodzącej od innych osobowych (dobroczyńcy) lub ze źródeł bezosobowych takich jak los, itp. Odpowiedź na akt życzliwości Pochodna: kosztów, które poniósł dobroczyńca, wartości czynu dla obdarowanego, intencjonalności czynu, dobrowolności czynu.
 3. 3. Kluczowe momenty procesu wdzięczności. Pozytywne wydarzenie Docenienie wydarzenia Atrybucja zewnętrzna Osobiste kultywowanie wdzięczności Uczucie wdzięczności Interpersonalne wyrażenie wdzięczności Wdzięczność
 4. 4. Interwencje wdzięczności (counting blessings) Wdzięczność może być aktywizowana indywidualnie przez proste, intencjonalne aktywności poznawcze:  „Są w naszym życiu rzeczy małe i duże, za które możemy czuć się wdzięczni. Wróć myślami do minionego tygodnia i wypisz poniżej do pięciu rzeczy, za które możesz być wdzięczna w swoim życiu” (Emmons, McCullough, 2003)  „Pomyśl o rzeczach w swojej pracy, małych lub dużych, za które jesteś wdzięczny/a. Mogą to być wspierające relacje w pracy, gdy ktoś poświęcił coś dla ciebie lub, zalety pracy lub możliwości, jakie daje lub w ogóle wdzięczność za posiadanie tej pracy. Spróbuj pomyśleć o rzeczach nowych, na których wcześniej się nie koncentrowałeś/aś.” (Kaplan, Bradley-Geist, Ahmad, Anderson, Hargrove, Lindsay, 2014,s. 372).
 5. 5. Praktykowanie wdzięczności w ramach interwencji - efekty Wzrost wdzięczności Wzrost optymizmu Wzrost emocji pozytywnych Spadek emocji negatywnych Ilość i jakość snu (osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymi) Ilość czasu poświęcanego na ćwiczenia fizyczne Mniej symptomów chorobowych Większa skłonność do pomagania innym i wsparcia emocjonalnego Zadowolenie z życia szkolnego (u nastolatków) Mniej opuszczonych dni w pracy z powodu choroby Wzrost pokory Wzrost dobrostanu społecznego Wzrost poczucia wspólnotowości
 6. 6. Ogólny problem PI Niska częstotliwość ochotniczego inicjowania Np. 7,4% (Kaczmarek i in., 2015) Oczekiwanie niskiej skuteczności
 7. 7. Teoria Planowanego Działania • W celu wyjaśnienia motywacji OB do podjęcia ćwiczenia posłużyliśmy się modelem Teorii Planowanego Działania (Ajzen 1991) • dotychczasowe badania pokazały, że model ten jest skuteczny w wyjaśnianiu motywacji do wykonywania PI (Kaczmarek i in, 2014)
 8. 8. Satysfakcja z życia Satysfakcja z życia = przekonania na temat jakości własnego życia (Diener i in., 1985) Silnie uwarunkowana informacjami dostępnymi w danym momencie (Schkade i Kahneman, 1998) Ćwiczenia poznawcze zwracają uwagę na pozytywne aspekty życia, zwiększając odczuwaną satysfakcję z życia (Quiodbach, Mikolajczak i Gross, 2015)
 9. 9. Nasze badanie Wdzięczność powoduje wzrost poczucia dobrostanu a poczucie dobrostanu powoduje wzrost wdzięczności (Krejtz, i in., 2014)
 10. 10. N = 244, wiek 18-39 (M = 21,17, SD = 2.03) W przeważającej większości kobiety (n = 221, 90,5%), co wynika ze specyfiki Wydziału Neofilologii na którym prowadzono badanie  n =119 wariant eksperymentalny, n = 114 wariant kontrolny  Analiza przy pomocy G*Power 3.1 pokazała, że do wykrycia małego efektu 0,1 (alfa 0,05, moc 0,95) wymagane będzie N = 132 Metoda: uczestnicy
 11. 11. Badanie składało się z dwóch części  Wypełnianie kwestionariusza (część motywacyjna)  Wykonywanie ćwiczenia w Internecie (interwencja) Połowa kwestionariuszy rozpoczynała się do prośby o wymienienie pięciu rzeczy, za które OB może być wdzięczna (interwencja startowa) •Wszystkie zawierały opis ćwiczenia „lista wdzięczności” (gratitude journal, counting blessings), OB były proszone o podanie adresu e-mail na który wysłany został link do strony internetowej •OB nie otrzymały żadnego wynagrodzenia za udział w badaniu Metoda: procedura
 12. 12. W badaniu wykorzystaliśmy skale pomiarowe wywodzące się z Teorii Planowanego Działania, skalę do pomiaru intencji i skalę do pomiaru satysfakcji z życia (Ajzen, 1991; Kaczmarek, Kashdan i in., 2014, Diener i in., 1985) Postawy (utility beliefs), α = 0,82 Normy (social norm beliefs), α = 0,91 Kontrola (self-control beliefs) α = 0,94 Intencja behawioralna, 3 pozycje, skala 1-7, α = 0,95 Skala satysfakcji z życia (SWLS), 5 pozycji, skala 1-7, α = 0,84 Metoda: kwestionariusz
 13. 13. W części internetowej wykorzystaliśmy paradygmat Emmons i McCullough (2003)  OB wykonywały interwencję trzykrotnie w odstępie trzech dni, otrzymując przypomnienia na podany e-mail  Interwencję stworzono za pomocą platformy LifeGuide (Yardley i in., 2009) Metoda: badanie internetowe
 14. 14. Za to, że mój ulubiony nauczyciel języka pochwalił moją dykcję, za to, że współlokatorka zrobiła mi herbatę o 2:00 w nocy, kiedy kończyłam się uczyć, za to, że koleżanka pożyczyła mi pieniądze na kawę, kiedy zapomniałam portfela, za to, że nieznajomy z korytarza uśmiechnął się kiedy mijał mnie rano, za to, że syn sąsiadów na mój widok krzyczy już ""ciocia"" zamiast ""pani"" i przybija mi piątkę na powitanie, bo przestał się wstydzić 10,2% (22 osoby) Wyniki: wdzięczność
 15. 15. Jestem wdzięczna swojemu chłopakowi, który dla mnie zmienił swoje plany, jestem wdzięczna mojej przyjaciółce za jej odwiedziny i rozmowę, babcia naprawiła mi sweterek, ciocia zrobiła mi darmowe oczyszczanie skóry, mama dala mi pieniądze na fryzjera Jestem wdzięczna, że w końcu dostałam link do badania bo naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby wziąć w nim udział Wyniki: wdzięczność
 16. 16. Wyniki: Statystyki opisowe
 17. 17. Miary dopasowania modelu Χ2 (113) = 127.47 p > .05, χ2/df = 1.12 RMSEA = .02, 90% CI [.00, .04], CFI = .98. Wyniki: Model
 18. 18.  Intencja behawioralna pozwalały istotne przewidywać ukończenie interwencji  Postawy i Normy pozwalały istotnie przewidywać Intencję  Satysfakcja z życia pozwalała przewidywać Postawy i Normy  Wpływało na nią wykonanie Interwencji Startowej Wyniki: Model
 19. 19. Wnioski Krótkie ćwiczenie mające na celu zwiększenie wdzięczności motywowało OB do podejmowania działań umożliwiających wyrażanie wdzięczności Wzbudzanie wdzięczności zwiększa satysfakcję z życia która wpływa na decyzje o jej dalszym rozwijaniu (samowspierająca natura wdzięczności)
 20. 20. Wnioski: praktyczne Stosunkowo proste i niskokosztowe interwencje startowe mogą motywować osoby korzystające z pomocy psychologicznej do większego zaangażowania w PI

×