Soalan

1,412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soalan

  1. 1. SOALAN KEUSAHAWANAN 1. Peniaga bermaksud a. Seorang yang mencipta produk baru b. Seorang yang bercita-cita tinggi dan berwawasan c. Seorang yang mendapat keuntungan dari urusniaga jual dan beli d. Seorang yang sentiasa memikirkan sumbangan kepada masyarakat 2. “entrepreneur” bermaksud usahawan diambil dari perkataan a. Jerman b. Perancis c. Greek d. Sepanyol 3. Usahawan dikatakan berbeza dari peniaga kerana a. Sentiasa memikirkan keuntungan semata-mata b. Aktivitinya terhad kepada jual beli barang sahaja c. Berpandangan jauh dan berani mengambil risiko d. Mudah berpuas hati dengan pencapaian sedia ada 4. Usahawan dikatakan mampu membantu masyarakat dari segi a. Mewujudkan peluang perniagaan b. Menjual pelbagai jenis barang c. Mendapat keuntungan yang tinggi d. Berani menanggung risiko 5. Peningkatan status sosial dikaitkan dengan a. Peningkatan taraf hidup masyarakat b. Bertambahnya bilangan ahli keluarga c. Meningkatnya jumlah pelajar di university d. Mampu untuk membeli barangan yang mahal harganya 6. Agensi apakah yang terlibat dalam memasarkan produk IKS a. MATRADE b. MARDI c. SIRIM d. UDA
  2. 2. 7. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) membantu usahawan dari segi a. Menyediakan ruang niaga b. Membantu dari segi pembiayaan perniagaan c. Memberi khidmat latihan keusahawanan d. Membantu menghasilkan produk 8. Usahawan dikatakan mempunyai daya inovasi dan kreativiti yang tinggi apabila a. Mempunyai banyak cawangan perniagaan b. Berjaya mempromosikan barangannya c. Mempunyai bilangan pekerja yang ramai d. Berjaya menghasilkan produk baru yang memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan 9. Orientasi kearah kecekapan bermaksud a. Mengambil alih tugas untuk mempastikan ia dijalankan dengan baik b. Berkeinginan untuk perkhidmatan yang bermutu c. Meyakinkan pelanggan terhadap keluaran d. Mencari jalan untuk melakukan kerja dengan lebih pantas 10. Keterampilan Diri Usahawan Berjaya adalah hasil penyelidikan a. McDee dan Mc Cellan b. Mr Joe dan Mr Ryan c. Mc Ber dan David C. McClelland d. Mc David Ber dan Mc Clelland
  3. 3. MILIKAN PERNIAGAAN 1. Perniagaan milikan tunggal mempunyai beberapa kelemahan . Antaranya ialah I tanggungan pemilik tidak terhad II pemilik terpaksa membayar cukai 28% III perniagaan tidak kekal IV tiada pengkhususan dan pembahagian kerja a. b. c. d. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Zaid, Ram dan Laila Peguam Bela dan Peguam Cara 2. Antara yang berikut manakah yang tidak benar tentang jenis milikan perniagaan di atas? a. Didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan b. Biasanya pengkhususan dan pembahagian kerja diamalkan c. Tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 d. Pemilik dikenakan cukai pendapatan individu 3. Antara yang berikut manakah yang tidak benar tentang Perkongsian? a. Perkongsian boleh dibahagikan kepada dua jenis , iaitu perkongsian biasa dan perkongsian berhad. b. Surat Ikatan Perkongsian mestilah disertakan apabila mendaftar perniagaan dengan Pendaftar Perniagaan c. Rakan kongsi berhad tidak boleh menguruskan perniagaan d. Perniagaan perkongsian biasanya dimiliki oleh 2 orang hingga 20 orang 4. Encik Jamal ingin membuka sebuah kedai runcit. Antara factor yang perlu dipertimbangkan ialah a. Cukai yang perlu dibayar b. Pengalaman c. Tahap pendidikan d. Keadaan ekonomi Negara
  4. 4. 5. Salah satu sebab mengapa firma melakukan pengambil alihan ialah untuk a. Mengurangkan persaingan b. Meningkatkan jumlah pekerja c. Mengurangkan belanja pengurusan d. Mengurangkan pembayaran cukai keuntungan 6. Berikut adalahkebaikan perniagaan baru kecuali a. Usahawan berpeluang mempraktikkan idea yang kreatif b. Usahawan berpeluang membina imej perniagaan sendiri c. Usahawan bebas membuat keputusan d. Usahawan tidak dapat membuat ramalan perniagaan 7. Berikut adalah kelebihan membeli perniagaan sedia ada kecuali a. Mudah mendapat pembiayaan b. Pasaran produk atau perkhidmatan sedia wujud c. Memerlukan pelaburan pra operasi yang tinggi d. Pelanggan sedia wujud 8. Francaisi ialah a. Orang yang menjual perniagaan francais b. Orang yang membeli perniagaan francais c. Pegawai penasihat perniagaan francais d. Pelanggan perniagaan francais 9. Pra syarat perniagaan francais mengkehendaki francaisi a. Menyediakan wang tunai 25% hingga 50% dari kos permulaan b. Menyediakan wang tunai 15% hingga 40% dari kos permulaan c. Menyediakan pengangkutan sendiri d. Menyediakan latihan dalaman untuk pekerja 10. Pilih pernyataan yang benar tentang perniagaan francais a. Menjual barang atau perkhidmatan yang sama dengan francaisor b. Fancaisi bebas meletakkan harga jualan barang atau perkhidmatan c. Francaisor berhak untuk tidak menepati apa yang dijanjikan kepada francaisi d. Francaisi dibenarkan menjual barang lain selain dari barang francaisor
  5. 5. PEMASARAN 1. Pemasaran bermaksud a. Jual beli barangan di pasaraya b. Agihan barang dari pengeluar kepada peruncit c. Menawarkan perkhidmatan jualan kepada pengguna akhir d. Satu proses yang dikendalikan secara sistematik oleh usahawan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. 2. Konsep pemasaran terbahagi kepada a. Konsep berorientasikan produk b. Konsep berorientasikan pelanggan c. Konsep berorientasi khidmat dan pelanggan d. Konsep berorientasikan produk dan pengguna 3. Kenyataan dibawah ini menerangkan tentang konsep berorientasikan produk a. Pelanggan merasa puas setelah menggunakan barangan yang dibeli b. Pelanggan tidak mementingkan harga barangan c. Pelanggan hanya mementingkan kualiti produk sahaja d. Pelanggan akan memilih produk yang berkualiti dan menawarkan harga yang berpatutan 4. Peniaga Ahmad meletakkan 20% untung untuk semua barangan yang ada di kedai runcitnya. Beliau telah menggunakan unsur a. Harga berasaskan nilai b. Harga berasaskan kos c. Harga berasaskan tahap keuntungan yang disasarkan d. Harga berasaskan persaingan 5. Harga berasaskan titik pulang modal bermaksud a. Harga yang tidak ada untung dan tidak ada rugi b. Harga yang melebihi kos pengeluaran c. Harga yang sama dengan harga pesaing d. Harga untuk tujuan promosi

×