Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Contoh soalan keusahawanan – Pengetahuan dan Kefahaman
1. Seorang usahawan perlu mempunyai ciri-ciri utama untuk berjaya. ...
(e) memberi jaminan untung
(f) memberikan pengecualian cukai
(g) memberi khidmat nasihat
Pilih mana-mana empat peranan yan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh soalan teori

432 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Contoh soalan teori

  1. 1. Contoh soalan keusahawanan – Pengetahuan dan Kefahaman 1. Seorang usahawan perlu mempunyai ciri-ciri utama untuk berjaya. Pilih dan tandakan (/) mana-mana 4 jawapan yang betul dan (X) mana-mana jawapan yang salah. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Sanggup menghadapi risiko Inovatif Bijak mengambil peluang Berpuashati dengan kejayaannya Sentiasa mencipta sesuatu yang baru dan menarik Memikirkan keuntungan semata-mata ( Skor : 4 ) KRITERIA PERSKORAN SKOR 4-6 3 2 1 4 3 2 1 2. Kerajaan banyak memainkan peranan penting membantu usahawan di Malaysia. Antara peranannya ialah: (a) memberikan bimbingan dan latihan (b) menyediakan bantuan kewangan (c) menyediakan kemudahan prasarana dan infrastruktur (d) membekalkan tenaga buruh
  2. 2. (e) memberi jaminan untung (f) memberikan pengecualian cukai (g) memberi khidmat nasihat Pilih mana-mana empat peranan yang betul yang dilakukan oleh kerajaaan bagi membantu kejayaan keusahawan Malaysia. RUANG JAWAPAN (i) ..................................................................................................................... (ii) ...................................................................................................................... (iii) ...................................................................................................................... (iv) ...................................................................................................................... ( Skor : 4 ) KRITERIA PERSKORAN SKOR 4 3 2 1 4 3 2 1

×