Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ets backloading pressi 25 2-13 tiiv

220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ets backloading pressi 25 2-13 tiiv

 1. 1. EU:n päästökaupan korjaaminen 25.2.2013 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net
 2. 2. IPCC forecast with uncertaintySource: WHO, 2003: Climate change and human health: risks and responses.
 3. 3. 400 000 viime vuoden ilmasto _ CO2 level in 2005
 4. 4. Maailmanpankki marraskuu 2012:Nykymeno voi viedä 4 asteen lämpenemiseen 2100 mennessä
 5. 5. Snapshot of recent scientific literature on 4°C: impacts & likelihood FOCUS: developing countries
 6. 6. 4°C – Maailmanpankin raportti• Valtioiden nykyiset päästötavoitteet: noin 20% riski >4°C vuoteen 2100 (UNEP 2012: tod näk 3 - 5°C)• Vaikutukset epätasaisia: köyhät kärsivät eniten• Maa-alueet lämpenevät enemmän (alueellisia ennusteita >6°C Afrikassa, Lähi-idässä, & Amazonilla)• Lämpöaallot ja –ennätykset tihenevät ja voimistuvat dramaattisesti. Erityisesti Tyynen meren trooppisille saarille, trooppiseen Etelä-Amerikkaan, keski- Afrikkaan ennennäkemättömän pitkiä ja kuumia lämpöaaltoja• Valtameret happamammiksi kuin maapallon tunnetun historian aikana -> merten kyky tuottaa ruokaa kärsii
 7. 7. Lämpöaallot +4°C maailmassaMonthly temperatures 2080-2100 compared to 1980-2000 in °C (top) and relative to current local year-to-year variation (bottom – level 6 indicates mean warming is 6 times larger than current year-to-yearvariations) Source: World Bank 4°C Report
 8. 8. • Merenpinnan nousu vahingoittaa pieniä saarivaltioita ja rannikkokaupunkeja • Vesipula pahenee (etenkin Pohjois- ja Itä-Afrikassa, Lähi- Idässä ja Etelä-Aasiassa) • Sadot pienenevät (Intia, Afrikka, USA & Australia) • Jo 1.5° lämpeneminen ja merten happamoituminen yhdessä vahingoittavat suurta osaa koralliriutoista: vaikutukset rannikkoyhdyskuntiin, kalastukseen, turismiin • Tod näk biodiversiteetti hupenee laajalti: dramattiset vaikutukset ekosysteemipalveluihin.Johtopäätökset: • Ei ole varmaa, että ihmiskunta kykenee sopeutumaan 4°C lämpenemiseen • 4°C lämpeneminen voidaan vielä estää: teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset ratkaisut ovat olemassa lämpenemisen pitämiseen 2°C alapuolella. (UNEP Gap
 9. 9. UNEP 21.11.2012:• Jotta lämpeneminen pysyisi alle 2 oC, globaalit päästöt 2020 max 44 GtnCO2-ekv• Nykytrendi viemässä -> 58 Gtn• Vaikka valtioiden Kööpenhaminassa 2009/Cancunissa 2010 lupaamat päästövähennykset toteutettaisiin, päästöt 2020 olisivat 49-57 Gtn
 10. 10. IEA 2011: aika käy vähiin• Kohta on myöhäistä estää maapallon lämpeneminen yli 2 asteella – Nykytrendeillä vuoteen 2017 mennessä rakennettava energiainfrastruktuuri ”lukitsee” päästöihin, jotka vievät yli 2 asteen lämpenemiseen• Seuraavien 25 vuoden päästöt johtavat todennäköisesti 3.5°C - 6°C lämpenemiseen• Fossiilienergian tuet maailmassa 2010 olivat 6- kertaiset verrattuna uusiutuvien tukiin.
 11. 11. Global energy related CO2 emissions fromexisting infrastructure and room of maneuvre to achieve 450 ppm scenario
 12. 12. IEA marraskuu 2012:Jos maailma haluaa tosissaanhillitä ilmastonmuutoksen, 2/3tunnetuista fossiilivarannoistapitäisi jättää maahan
 13. 13. Miksi päästöoikeuksista on ylitarjontaa?• EU-maiden hallitukset jakoivat päästöoikeuksia 2008-2012 kaudelle turhan avokätisesti.• 2008 lama suurensi “pankissa” olevien päästöoikeuksien määrää.• 2013 alusta vain sähköntuotanto joutuu maksamaan kaikista päästöistä, valmistava teollisuus saa ilmaiseksi alakohtaiseen vertailuarvoon asti.• CDM-hyvitysten käyttöoikeus.• -> Päästöjä ei tarvitse alentaa vuoteen 2020.
 14. 14. Päästöoikeuksien hinta 2011-2013
 15. 15. Achieving the EU’s Kyoto targets (1): EU-15 Actual and projected emissions of  EU-15 currently over- EU-15, in MtCO2-eq. achieve 2008-2012 Kyoto target of 8% emissions reductions  In 2010, EU-15 GHG emissions are 11% below the base-year level.  Provisional 2011 data show -14% reduction in EU-15 GHG emissions
 16. 16. Achieving the EU’s Kyoto targets (2): Decoupling of GDP Growth and Emissions  Decoupling of economic Evolution of EU-27 GDP, GHG emissions and growth from GHG emissions emission intensity , 1990 = 100 has been progressing160 steadily140  Between 1990 and 2010,120 EU-27 GDP grew by 46 %100 while emissions decreased GDP 80 GHG emissions by 15 % GHG intensity 60  Between 1990 and 2010 40 GHG intensity decreased in 20 all MS 0  EU-level trend is clear, but 1990 1995 2000 2005 2010 variation between Member States is large
 17. 17. Ympäristöargumentti• Kaikkien maiden päästötavoitteita vuodelle 2020 pitäisi tiukentaa, vrt Maailmanpankki, IEA, UNEP
 18. 18. Bisnesargumentteja• Jos päästökauppa romahtaa, ajaudutaan 27 kansallisen järjestelmän tilkkutäkkiin• Niin kauan kuin päästöoikeuden hinta alhainen, houkuttelee investoimaan hiili- intensiivisiin vaihtoehtoihin, jotka todennäköisesti kuitenkin osoittautuvat elinaikanaan virheinvestoinneiksi (vrt IEA).• Ennustettavuus bisneksen kannalta parempi jos päästöjen hinta ohjaa oikeasti.
 19. 19. Päästökauppamaita• EU 2005, 6 sektoria, CO2, vsta 2013 muitakin kaasuja, lisää teoll sektoreita• Uusi Seelanti 2010 (-10…20% by 2020 vs90)• USAn koilliset osavaltiot 2009, voimalaitokset (- 10% by 2018 vs 2009)• Japani: Tokion metropolialue 2010 (J: -25% by 2020 vs90)• Kalifornia 2013 (90 taso by 2020)• WCI, western climate initiative: CA+Kanadasta BC, QB, mahd ON
 20. 20. Päästökauppa tulossa• Australia, hyv 2011, verona 2012-14, päästökaupaksi 2015 (-5% by 2020 vs 2000)• E-Korea 2015, 470 yritystä eri sektoreilla, 60% maan päästöistä. (-30% vs BAU)• Kiina, pilotti hyv 2011, 7 provinssiin: mm Beijing ja Shanghai. Pilotit alkavat 2013/14. Koko maahan tn 2016• Intia: pakoll energiatehokkuuskauppa, suunn alkavan 2014, 8 sektoria, 54% päästöistä. (In: -20..25% päästöintens by 2020 vs 2005)
 21. 21. Australia: Green Energy Bill 2011• Koskee yrityksiä, joiden vuosipäästöt yli 25 000 tn CO2-ekv.• 2012-13 tonnin hinta A$23 (18 €), määrä ei rajoitettu.• Sen jälkeen hinta nousee 2,5%/v, siirtyminen päästökauppaan 2015–16, jolloin päästöoikeuksien määrällä asetetaan yläraja.
 22. 22. Uusi Seelanti: Climate Change Reponse Act 2008• Kattaa – metsät (nielu), – energian (43 % vuoden 2010 päästöistä), – teollisuuden (7 %/ 2010), – jätehuollon (3 %/ 2010),• Ulkopuolella karjankasvatus (47%/ 2010).• Päästöjen vastineena pitää olla joko kansainvälisiä “Kioto-yksiköitä” (1 kpl/2tn) tai NZn hallituksen ilmaiseksi jakamia yksiköitä. Vaihtoehtoisesti voi ostaa päästöoikeuksia kiinteään hintaan NZ$25 (15 EUR)/tn.
 23. 23. Yhdysvallat: NESCAUM• Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont, New Jersey, New York.• Toimenpidepaketissa mukana mm energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviä toimia, teknistä apua
 24. 24. Yhdysvallat: Kalifornia• Ilmastolaki 2006, päästötavoite palata vuoden 1990 tasolle v 2020 mennessä, -80% vuoteen 2050• Päästökaupassa asetetaan kokonaiskatto k.o. sektoreille, yritykset saavat käydä päästöoikeuksilla kauppaa.• Päästökauppa alkaa 2013.• Western Climate Intitiative: British Columbia, Ontario, Quebec, ManitobaLähde: http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/capandtrade.htm
 25. 25. Kiina
 26. 26. Onko EU maailman puhtain?
 27. 27. Päästölupausvertailu/WRI,perusvuosi 1990, metsiä ei mukana
 28. 28. Päästölupausvertailu/WRI,perusvuosi 2005, metsiä ei mukana
 29. 29. Päästölupausvertailu/WRI per capita vs 2005, metsiä ei mukana
 30. 30. Onko Suomi muita puhtaampi?
 31. 31. EU-maiden kasvihuonekaasupäästöt/hlö 2010
 32. 32. Kasvihuonekaasupäästöjen muutos 1990-2010 Euroopan maissa Source: EEA
 33. 33. Voimalaitoksia tuleeuusittavaksi joka tapauksessa, on tärkeää valita oikein
 34. 34. EU’s fossil fuel plants in retirement age -> it’s time for choices Lähde: PwC: 100% renewable electricity: A 2050 vision for Europe and North Africa
 35. 35. New installed and decommissioned power capacity in the EU 2011 Source: EWEA
 36. 36. New power generating capacity in EU 2000–2011, GW Source: EWEA Annual Statistics 2011
 37. 37. EU installed power generating capacity per year in MW and RES share Source: EWEA
 38. 38. Kiitos! Satu Hassiwww.satuhassi.net

×