Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ITK 2016 screencastin palaute

742 views

Published on

Screencasting-palautteesta laatua oppimiseen - 10 Vinkkiä opettajalle
14.4.2016 ITK

Published in: Education
 • Be the first to comment

ITK 2016 screencastin palaute

 1. 1. Screencasting-palautteesta laatua oppimiseen - 10 VINKKIÄ OPETETTAJALLE eTEVÄ Satu Aksovaara 14.4.2016 ITK 2016 Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. 2. VUOROVAIKUTUS SIIRTYY VERKKOON
 3. 3. PALAUTE & MOTIVAATIO
 4. 4. OMAN OPPIMISPROSESSIN TARKASTELU, ARVIOINTI JA OSAAMISEN EDELLEEN KEHITTÄMINEN
 5. 5. PALAUTETTA TEKSTINÄ
 6. 6. WIN – WIN -tavoite … sivulla 14 toisessa kappaleessa, olet käyttänyt käsitteitä …. Kappale 7 käsittelee ilmiötä teoreettisesti ja kuitenkin viittaa …. VIDEOPALAUTE
 7. 7. Onnistutko ilmaisemaan kirjallisesti juuri sen mitä haluat sanoa? Jos kerrot kasvotusten, miten opiskelija voi palauttaa sanomasi mieleen? Kutsutko jatkossa opiskelijan paikalle vai kohtaatko verkossa? Tallennatko ohjauskeskustelun opiskelijan käyttöön? Opiskelija käsittelee opettajalta saamaansa palautetta samoin vaihein kuin tehdessään itsearviointia: oppija tekee ensin tulkinnan, sitten hän sisäistää sen, jonka jälkeen käyttää sitä oman työnsä arviointiin. (Effective Assessment in a Digital Age 2010, 13) POHDITTAVAA
 8. 8. ERILAISET AIKAIKKUNAT
 9. 9. Screencasting palaute Ruutukaappaus http://urly.fi/ztu
 10. 10. yhdistä opiskelijan tuotos ja oma äänipalautteesi videoksi Palauttaa tehtävän • Opiskelija palauttaa tehtävänsä sähköisessä muodossa Lukee/ kom- mentoi • Ipad + Notabilyty • Tietokone Tuottaa videon • Screen Cast – O – Matic (OnLine tai OffLine) Julkaisee videon • Optima (Arviointikenttään linkki tallenteeseen) • Office 365, Optima, Moniviestin (YouTube) Katsoo videon • Mahdollisuus kuunnella palautetta useamman kerran • (Non-verbaali viestintä läsnä) Prosessi videopalauteen antamiseen
 11. 11. 1. Palauta mieleesi arviointikriteerit/oppimisen tavoitteet. (Avaa tarvittaessa esille) 2. Lue opiskelijan oppimistehtävä ja tee siitä merkinnät joko tiedostoon. 3. Lue teksti läpi toisen kerran, mutta se nopeammin. Tee lisämerkintöjä, jos on tarpeen. 4. Kirjoita vielä itsellesi muistiin muutama pääkohta tekemistäsi havainnoista ja varmista, että sinulla on rauhallinen paikka ja aloita äänittäminen. Valmistautuminen
 12. 12. 1. Esittele itsesi ja kerro mihin tehtävään olet antamassa palautetta. 2. Kerro pääkohdat kommenteista, joita tulet antamaan. 3. Etene järjestelmällisesti, perustele tekemäsi havainnot ja selitä ajatteluprosessisi (miten päädyit tekemiisi havaintoihin). 4. Tarjoa muutama esimerkki, miten työtä voi parantaa, vaikka se olisi hyvä. 5. Tee viittaukset arviointikriteereihin. 6. Jos työstä tulee arvosana, kerro se lopuksi. 7. Rohkaise opiskelijaa antamaan kommentit palautteesta. 8. Lopeta äänite kannustavasti – henkilökotaisesti! Esimerkkirakenne
 13. 13. https://screencast-o-matic.com Palautteen tuottaminen
 14. 14. JULKAISU
 15. 15. http://urly.fi/Bq0
 16. 16. opiskelijoiden oppimistehtävien ohjauksesta • tehtävän antoihin • tietoiskuihin & johdantoihin • sisäiseen toimintaan & kehittämiseen • opiskelijoiden tehtävän palautukseen • opiskelijoiden antamaan vertaispalautteeseen Laajentaminen
 17. 17. Tehtävänannot
 18. 18. Tietoiskut & Flipped learning
 19. 19. • Projektihakemusten työstäminen ja kommentointi • Idean esittely • Matkaraportti • Hanketoimijoiden ”kalastelu” • … Sisäinen toiminta
 20. 20. Oppimistehtävän palautukset
 21. 21. ASYNKRONINEN KOHTAAMINEN
 22. 22. http://urly.fi/zw2 eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus -hankkeessa (eTEVÄ) etsitään tapoja hyödyntää kamera- ja tallenneteknologiaa koulutus-, oppimis- ja ohjausprosesseissa. Tavoitteenamme on kehittää uusia toimintatapoja työssä oppimiseen, etäohjaukseen, opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin. Nuoret viestivät vapaa-ajallaan yhä enemmän kuvallista ilmaisua hyödyntäen. Uusi teknologia voi tarjota myös erilaisille oppijoille uudenlaisia tapoja kehittää osaamistaan. Oppilaitoksen tai työpaikan näkökulmasta teknologian hyödyntäminen uudistaa työtapoja ja voi johtaa kustannustehokkuuteen ja siihen, että ohjausresurssit kohdentuvat paremmin. Kamera- ja tallenneteknologiaa käytetään jo laajalti oppimisen tukena, mutta käyttö on satunnaista ja toimijoiden osaamisessa on suuria eroja. Lisäksi on havaittu, että teknologiaa ei hyödynnetä vuorovaikutteisesti tai reaaliaikaisissa tilanteissa. http://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/projektit/eteva/
 23. 23. Satu Aksovaaara Ammatillinen opettajakorkeakoulu satu.aksovaara@jamk.fi p. 050 591 6264 Kuvat CC0 (https://pixabay.com/)

×