Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong1@tkw

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuong1@tkw

 1. 1. LOGO
 2. 2. 12
 3. 3. 
 4. 4. Là hệ thống các máy tính được nối kếtvới nhau dựa trên một đường truyềnchung nhằm chia sẻ dữ liệu và tài nguyên
 5. 5. Là hệ thống mạng máy tính có phạm vi toàn cầu,các máy truyền thông theo giao thức TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
 6. 6. Mỗi máy tính khi nối mạng đều được gọi làHOST và có một địa chỉ phân biệt gồm 4nhóm số.Ví dụ:123.30.128.10 làđịa chỉ IP máychủ của trangbáo Tuổi trẻ
 7. 7. Là một dịch vụ trên mạng cho phép ánh xạmột địa chỉ IP thành một chuỗi ký tự (giúp dễnhớ)Ví dụ:Máy chủ trang webcủa báo Tuổi Trẻ cóIP:123.30.128.10 www.tuoitre.vn
 8. 8. Là một chuỗi ký tự để chỉ tên của máy tính trênmạng, thường gồm 3 hoặc 4 phần TênHost.Têntổchức.TênvùngVí dụ: www.sonadezi.edu.vnCác tên vùng 3 ký tự thông dụng Các tên vùng 2 ký tự (tên quốc gia)• Com: Thương mại • Vn: Việt nam• Gov: Tổ chức chính phủ • Jp: Nhật• Edu: Tổ chức giáo dục • Uk: Anh• Net, Org: Tổ chức khác trên mạng • Ca: Canada
 9. 9. 
 10. 10.  WWW gọi tắt là Web. Dự án này ra đời vàonăm 1989 tại Thụy sĩ, do Berners-Lee lãnh đạo. Dự án này phát triển giao thức truyền vànhận các tập tin siêu văn bản, gọi tắt là HTTP(HyperText Transfer Protocol).
 11. 11. Web dựa trên ba cơ chế để cho người sử dụngtruy cập đến các nguồn tài nguyên trên web:1. Giao thức2. Địa chỉ3. HTML
 12. 12. Giao thức (Protocol): HTTPĐịa chỉ (Address) còn gọi là URL (UniformResource Locators) được sử dụng để định danhcác trang web và nguồn tài nguyên trên web.http://download.easyvn.net/file/2011/data-2011/data-software/08/paint-net-3-5-8.zip Giao thức http:// Tên Web Server Download.easyvn.net Đường dẫn file/2011/data-2011/data- software/08/ Tên tập tin paint-net-3-5-8.zip
 13. 13.  Là dịch vụ trao đổi thông điệp điện tử. Ta cóthể gửi kèm theo email: Hình ảnh, âm thanh,chương trình. Giao thức để gửi và nhận email là SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) và POP3 (PostOffice Protocol version 3).
 14. 14.  Địa chỉ email có dạng: name@domainnameVí dụ: minhcnh@gmail.com Địa chỉ email được quản lý bởi: gmail (Google),hotmail (Microsoft), yahoo.com (Yahoo), …
 15. 15.  Là dịch vụ dùng để trao đổi tập tin giữa cácmáy tính trên mạng internet. FTP thường được dùng để tải các tập tin từngười thiết kế web lên các Web Server. Các chương trình FTP: Filezila, CuteFTP, …
 16. 16.  Cho phép người dùng trao đổi trực tiếp với nhauqua mạng internet, nội dung trao đổi là văn bản hoặctập tin. Các phần mềm hỗ trợ Chat hiện nay: YahooMessenger, Skype, …
 17. 17.  Webpage là một trang web, tức một file cóđuôi HTM hay HTML. Trên trang web ngoàivăn bản còn có thể chứa các thành phần khácnhư hình ảnh, nhạc, video... Website là tập hợp những trang web liên kếtvới nhau bằng các siêu liên kết Forum (Diễn đàn điện tử) là 1 Website nơimọi người có thể trao đổi, thảo luận, bày bỏ ýkiến về những vấn đề cùng quan tâm
 18. 18.  Web browser (trình duyệt web): là một phầnmềm ứng dụng dùng để hiển thị trang web. Trình duyệt web phổ biến hiện nay:1. Chrome (Google)2. Firefor (Mozila)3. IE (Microsoft)4. Safari (Apple)5. Opera6. …
 19. 19. Web editor (trình soạn thảo web): là một phầnmềm soạn thảo web. Chẳng hạn như:1. Adobe Dreamweave CS32. Dreamweave 83. Frontpage4. Word5. Notepad6. …
 20. 20. WebPortalWebblogRSSSearch Engines
 21. 21. LOGO

×