Successfully reported this slideshow.

Ficha amadeus

374 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ficha amadeus

  1. 1. ALUMNO/A……………………………………………………………………………………………………………………. 1.- Escribe unha pequena biografía de Mozart e Salieri (vida e obras), e trata de establecer semellanzas e diferenzas entre ambos. 2.- Contexto socio-cultural. En que período histórico e xeográfico podemos situar a figura de Mozart? Describe o panorama social, político e cultural da Europa do momento. 3.- Fai unha descrición da figura e da profesión de músico na época de Mozart e reflexiona: é o músico un artista con autonomía ou está ao servizo doutras persoas? 4.- En que momentos da película “Amadeus” está presente a censura. Descríbeos. 5.- A través da película pódese presenciar o ambiente da ópera. Investiga sobre este xénero musical e indica:       Diferenzas entre a Ópera Seria e a Ópera Bufa, indicando os partidarios e detractores. Temáticas e argumentos. Idioma dos textos. Inclusión do ballet. Tipos de escenarios, vestiarios, decorados, etc. O público e a súa conduta. 6.- Que óperas de Mozart saen na película? Busca información sobre elas. 7.- A través da película reflexiona sobre a improvisación musical. 8.- O Requiem de Mozart é unha obra enigmática. Busca información sobre ela e relaciona esta peza musical coa propia vida de Mozart e con certas escenas da película.ç 9.- Investiga sobre a morte de Mozart. Baséate no enfoque da propia película e contrasta a información con outras fontes (enciclopedias, internet). 10.- Reflexión e valoración persoal sobre a vida e a obra de Mozart.

×