Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Celebración dos maios e visita de

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Celebración dos maios e visita de

  1. 1. CELEBRACIÓN DOS MAIOS E VISITA DE… Crónica de Antonio González López Este xa pasado venres, 25 de maio de 2012, viñeron de visita tres profesxubilados que deron clase na escola durante moitos anos: don José Dopico, don JoséGarcía e dona Mercedes Cachaza. Foi unha grata visita, xa que as visitas sempre gustan,e máis se son deste tipo. Ao mesmo tempo, quedaron para ver a pequena festa dosMaios que celebramos no patio cuberto os grupos de terceiro e segundo da ESO e amaioría dos grupos de Educación Infantil e Primaria. Cantamos, tocamos e bailamos nesta edición da festa dos Maios recuperada polodepartamento de Música do colexio. Foron pezas tradicionais as que se tocaron.Cancións dos Maios, a danza das fitas, cancións tradicionais galegas, etc. Foron ascousas das que disfrutamos este último venres de Maio de 2012. Debemos continuar con estas celebracións, recuperando as tradicións ecolaborando os uns cos outros; por iso é preciso agradecerlle a tod@s @s queparticiparon na pequena festa dos Maios a súa dilixencia e colaboración. Monfero, 28 de maio de 2012

×