Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksella kehitty Kohdennettava älypuhelinpohjainen hälytysjärjestelmä 
Säteilyturv...
Tietotekniikan laitoksella kehitetty kriisiviestinnän järjestelmä toimii sekä älypuhelimilla että monimediaisesti useilla ...
Hälytysten havaitseminen varmistetaan antamalla heräte neljälle aistille yhtä aikaa 
Varmistetaan hälytyksen havaitseminen...
Hälytysalueen säde voidaan valita skaalautuvasti korttelin kokoisesta alueesta koko maahan 
1 - ∞
Kriisitilanteessa käyttäjien tilannetta voidaan seurata paikasta riippumattomasti tilannekuvakartalta 
Kunnossa 
Tarvitsee...
Toteutetut pilotit 
1) Järjestelmän tekninen testaus poliisin sisäisessä käytössä 
Järjestelmälle suoritettiin tekninen t...
JYU:n julkaisuja forensiikan ja CBRNE:n hyperspektritutkimuksesta 
Kuula J, The Hyperspectral Investigation of Fires and ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kohdennettava älypuhelinpohjainen hälytysjärjestelmä

310 views

Published on

Jaana Kuula (Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos) Säteilyturvallisuustutkimus Suomessa -seminaarissa 5.11.2014

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kohdennettava älypuhelinpohjainen hälytysjärjestelmä

  1. 1. Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksella kehitty Kohdennettava älypuhelinpohjainen hälytysjärjestelmä Säteilyturvallisuustutkimus Suomessa -seminaari 5.11.2014, STUK, Helsinki Jaana Kuula Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos jaana.kuula@jyu.fi ; p. 040-8053272 Teknologian kehittämisen päärahoittajat ovat Tekes ja Jyväskylän yliopisto.
  2. 2. Tietotekniikan laitoksella kehitetty kriisiviestinnän järjestelmä toimii sekä älypuhelimilla että monimediaisesti useilla muilla digitaalisilla laitteilla Electronic bulletin boards and smartboards -Interaktiivisen älypuhelin- ja monikanavaisen järjestelmän älypuhelinominaisuuksia on testattu useissa viranomaistesteissä -Järjestelmällä voidaan lähettää hälytykset kaikille matkapuhelintyypeille ja muihin digitaalisiin välineisiin -Kehittämisvaiheessa parhaat hälytysominaisuudet olivat Android –laitteissa, kaupallinen versio toimii myös muilla alustoilla and tablets and other mobile phones
  3. 3. Hälytysten havaitseminen varmistetaan antamalla heräte neljälle aistille yhtä aikaa Varmistetaan hälytyksen havaitseminen antamalla hälytys •kuuloaistille •näköaistille •tuntoaistille •tiedolliselle aistille (teksti) yhtä aikaa Primääriviestin lisäksi toisella näyttöruudulla voidaan antaa lisäohjeita tilanteessa toimimiseksi Viestejä voidaan antaa myös puheena Sireeniääni soi vakavimmissa hälytyksissä vaikka puhelin on äänettömällä Esim. poliisin työssä saatetaan tarvita myös ns. hiljaisia hälytyksiä joissa ei ole äänihälytystä lainkaan, soveltuu esim. panttivanki- yms. tilanteisiin
  4. 4. Hälytysalueen säde voidaan valita skaalautuvasti korttelin kokoisesta alueesta koko maahan 1 - ∞
  5. 5. Kriisitilanteessa käyttäjien tilannetta voidaan seurata paikasta riippumattomasti tilannekuvakartalta Kunnossa Tarvitsee apua Ei ole saatu yhteyttä, henkilön tilanne täytyy tarkistaa
  6. 6. Toteutetut pilotit 1) Järjestelmän tekninen testaus poliisin sisäisessä käytössä Järjestelmälle suoritettiin tekninen testaus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen poliisilaitoksen johdolla Poliisihallituksen sekä Helsingin, Espoon, Tampereen, Jyväskylän, Joensuun, Kuopion, Vaasan ja Rovaniemen poliisilaitosten kanssa poliisin valmiusryhmien sisäisenä testauksena marraskuussa 2012. Testiin osallistui poliisin kansallisen viestinnän valmiusryhmän ja Karhu-ryhmän edustajia. Älypuhelimen hälytysominaisuudet kriisiviestinnän käytössä todettiin ylivertaisiksi ja niiden mahdollistama reagointiaika nopeaksi. 2) Järjestelmän sisältötestaus poliisin suoraan yksityishenkilöille kohdentamana väestötestauksena Järjestelmää testatiin Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen poliisilaitoksen johdolla väestölle suunnattuna vaaratilanne- viestintänä Keski-Suomen alueella joulukuussa 2012. Suurin osa poliisin hälytysviesteistä lähetettiin Jyväskylän kaupungin alueelle ja kaukaisimmat 500 km säteellä Jyväskylästä Helsinkiin ja Oulun yläpuolelle saakka. Todettiin että hälytyskynnys on paikallisessakin väestönvaroittamisessa pidettävä melko korkeana (vain vakavat vaaratilanteet) ja että mobiilia kriisiviestintää on helpompi toteuttaa organisaatioiden ja yhteisöjen sisällä kuin yleisenä väestöviestintänä. 3) Eri operaattoreiden mobiiliverkkojen suorituskyvyn testaus kriistilanteessa Marras-joulukuussa poliisin kanssa suoritettujen testausten aikana kerättiin lisäksi mittaustietoa langattomien verkkojen suorituskyvystä mobiilin kriisiviestinnän tarkoituksiin eri puolilta Suomea. Tarkin mittausaineisto koottiin Keski-Suomen alueelta mittaamalla verkkojen suorituskyky samanaikaisesti yhdenmukaisella laitteistolla kolmen eri teleoperaattorin liittymällä. 4) Järjestelmän testaua oppilaitosturvallisuuden käytössä Jyväskylän kaupungin kanssa Tammi-maaliskuun 2013 aikana järjestelmää testattiin Jyväskylän kaupungin kanssa 500 oppilaan Kilpisen koululla (kokeilu pelkästään henkilökunnalle). Kokeilussa oli mukana Jyväskylän kaupungin valmiusryhmä ja viestintä. 5) Järjestelmän testaus Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen järjestämän kemikaali- onnettomuuden pelastusharjoituksen avulla Järjestettiin lavastettu ammoniakkivuoto joka johti kemian laitoksen evakuointiin. Kriisiviestintää testattiin rinnakkain tekstiviestijärjestelmän ja älypuhelinjärjestelmän avulla. Älypuhelinhälytys oli nopeaa, tekstiviestit hitaita. 6) Järjestelmän käytön jälkikäteissimulointi Vihtavuoren räjähdysvaaratilanteen ja Suomen siviilihistorian suurimman evakuoinnin yhteydessä v 2013 heinäkuussa Heinäkuussa 2013 järjestelmän soveltuvuutta Vihtavuoren räjähdysvaaraonnettomuuden kaltaisiin vaara- ja evakuointitilanteisiin arvioitiin ns. simulaatioharjoituksella eri sidosryhmien näkökulmasta. Käyttötarpeita olisi ollut useita. Lokakuussa Onnettomuustutkintakeskus totesi Vihtavuoren loppuraportissaan viestinnän olleen puutteellista ja vaativan kehittämistä.
  7. 7. JYU:n julkaisuja forensiikan ja CBRNE:n hyperspektritutkimuksesta Kuula J, The Hyperspectral Investigation of Fires and Explosions, The 22nd International Symposium on the Forensic Sciences - ANZFSS, 31.8. - 4.9.2014 Adelaide, Australia Kuula J, Rinta H, Pölönen, I, Puupponen H, Haukkamäki M, Teräväinen T, Detecting explosive substances by the IR spectrography, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XV sub conference in SPIE Defense + Security Conference, 5 - 9 May 2014, Baltimore, USA Kuula J, Rinta H, Pölönen I, Puupponen H-H, The challenges of analysing blood stains with hyperspectral imaging, Sensing Technologies for Global Health, Military Medicine, and Environmental Monitoring IV sub conference in SPIE Sensing Technology + Applications Conference, 5 - 9 May 2014, Baltimore, USA Kuula J, Pölönen I, Puupponen H-H, Reinikainen T, The Challenge of Using Hyperspectral Imaging in Crime Scene Investigation, A Series of Conference Presentations of the European Academy of Forensic Science EAFS2012 - Towards Forensic Science 2.0 Conference, The Hague, The Netherlands, 20-24. August, 2012 Kuula J, Pölönen I, Participation in the SMI2G brokerage event organized by the FP7 Security program of the Commission of the EU and AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, Brussels, Belgium, 22-23 May, 2012 Kuula J, Pölönen I, Puupponen H-H, Using Hyperspectral Imaging for Detecting Destructive Subjects and Materials, Proceedings of the 8th Symposium of CBRNE Threats, Turku, Finland, 11-14. June, 2012 Kuula J, Pölönen I, Puupponen H-H, Selander T, Reinikainen T, Kalenius T, Saari H, Using VIS/NIR and IR spectral cameras for detecting and separating crime scene details, Proceedings of the SPIE Defense, Security + Sensing Conference, Baltimore, USA, 23-27. April, 2012

×