1<br />Budžetski sistem Srbije<br />Vlade Satarić, Amity<br />23. – 25.april 2010. godine<br />
2<br />Plan prezentacije (I deo)<br />1. Rečnik osnovnih pojmova<br />2. “Organi/organizacije budžeta”<br />3. Pravni okvi...
3<br />Rečnik osnovnih pojmova<br />Zakon o budžetskom sistemu<br />Zakon o budžetu<br />Odluka o budžetu<br />Finansijski...
4<br />Rečnik osnovnih pojmova II<br />Konsolidovani račun trezora Republike<br />Glavna knjiga trezora<br />Memorandum o ...
5<br />Organi/organizacije budžetskog sistema Srbije<br />Ministarstvo finansija<br />Uprava za Trezor Republike Srbije<br...
6<br />Pravni okvir<br />Zakoni<br />Uredbe<br />Pravilnici<br />
7<br />Neki od Zakona<br />Zakon o budžetskom sistemu<br />Zakon o budžetu<br />Zakon o finansiranju lokalne samouprave<br...
8<br />Budžetski sistem<br />Budžetski sistem čine budžet Republike Srbije, budžeti lokalne vlasti ifinansijski planovi or...
9<br />Budžetski ciljevi<br />Budžetski sistem obezbeđuje sveobuhvatne, relevantne i pouzdaneinformacije o radu Vlade.<br ...
10<br />Principi pripreme i izvršenja budžeta<br />Efikasnost<br />Ekonomičnost<br />Efektivnost<br />Javnost<br />Potpuno...
11<br />Vrste javnih prihoda i primanja<br />Javni prihodi<br /><ul><li>porezi;
doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa;
takse;
samodoprinos;
donacije i transferi;
ostali javni prihodi</li></li></ul><li>12<br />Vrste javnih prihoda i primanja<br />Primanja države su:<br /><ul><li>prima...
primanja od zaduživanja;
primanja od prodaje finansijske imovine, i to:</li></ul>primljene otplate glavnice datih zajmova,<br />primanja od prodaje...
13<br />Javni rashodi i izdaci države<br />Javni rashodi su:<br /><ul><li>rashodi za zaposlene;
rashodi za robe i usluge;
amortizacija i upotreba sredstava za rad;
otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja;
subvencije;
dotacije i transferi;
obavezno socijalno osiguranje i socijalna zaštita;
ostali rashodi (porezi, obavezne takse, novčane kazne, penali i dr.).</li></li></ul><li>14<br />Javni rashodi i izdaci drž...
izdaci za otplatu glavnice;
izdaci za nabavku finansijske imovine.</li></li></ul><li>15<br />Budžetski kalendar<br />15. mart - direktni korisnici sre...
16<br />Budžetski kalendar<br />1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbijei organizacije za obav...
17<br />Kalendar budžeta lokalne vlasti<br />15. jun - lokalni organ uprave nadležan za finansije izdaje uputstvoza pripre...
18<br />Plan prezentacije (II deo)<br />1. Klasifikacioni okvir<br />2. Memorandum o budžetu<br />3. Finansijski plan<br /...
19<br />Klasifikacioni okvir<br />Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije<br />
20<br />Budžetska klasifikacija obuhvata<br />Programsku klasifikaciju,<br />Organizacionu klasifikaciju,<br />Funkcionaln...
21<br />Programska klasifikacija<br />Programska klasifikacija iskazuje primanja i izdatke prema zadacima i aktivnostima k...
22<br />Organizaciona klasifikacija<br />Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima sredstava sa raspodel...
23<br />Funkcionalna klasifikacija<br />Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu ob...
24<br />Kategorije<br />Grupišu opšte ciljeve i zadatke države i označene su jednocifrenom šifrom<br />Funkcionalna klasif...
25<br />Grupe i Klase<br />Grupa se označava dvocifrenom šifrom<br />Klasa se označava trocifrenom šifrom i sadrži oznaku ...
26<br />Šema funkcionalne klasifikacije<br />
27<br />Klasa 400 000 – Tekući rashodi<br />
28<br />Memorandum o budžetui ekonomskoj fiskalnoj politici<br />Makroekonomski okvir (za period od 2010. do 2012. godine)...
29<br />Strukturne reforme u periodu od 2010. do 2012. godine<br />Realni sektor<br />Privatizacija društvenih preduzeća<b...
30<br />Sistem socijalne zaštite<br />Socijalna zaštita<br />Aktivnosti u populacionoj politici<br />Rodna ravnopravnost<b...
31<br />Socijalna zaštita<br />Cilj reforme sistema socijalne zaštite je bolje usmeravanje socijalnih transfera, unapređen...
32<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
33<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
34<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
35<br />Limiti ukupnih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Budžetski sistem Srbije

6,207 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budžetski sistem Srbije

 1. 1. 1<br />Budžetski sistem Srbije<br />Vlade Satarić, Amity<br />23. – 25.april 2010. godine<br />
 2. 2. 2<br />Plan prezentacije (I deo)<br />1. Rečnik osnovnih pojmova<br />2. “Organi/organizacije budžeta”<br />3. Pravni okvir<br />4. Budžetski sistem<br />5. Budžetski ciljevi<br />6. Vrste javnih prihoda<br />7. Vrste javnih rashoda<br />8. Budžetski kalendar<br />
 3. 3. 3<br />Rečnik osnovnih pojmova<br />Zakon o budžetskom sistemu<br />Zakon o budžetu<br />Odluka o budžetu<br />Finansijski plan<br />Srednjoročni finansijski plan<br />Direktni korisnici budžetskih sredstava<br />Indirektni korisnici budžetskih sredstava<br />Aproprijacija<br />Javna sredstva<br />
 4. 4. 4<br />Rečnik osnovnih pojmova II<br />Konsolidovani račun trezora Republike<br />Glavna knjiga trezora<br />Memorandum o budžetu<br />Opšti bilans<br />Transferna sredstva<br />Konsolidovani račun trezora lokalne vlasti<br />Zakon o završnom računu budžeta Republike<br />Odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti<br />
 5. 5. 5<br />Organi/organizacije budžetskog sistema Srbije<br />Ministarstvo finansija<br />Uprava za Trezor Republike Srbije<br />Narodna banka Republike Srbije<br />Finansijski organi grada/opštine<br />Narodna skupština<br />Skupština opštine<br />
 6. 6. 6<br />Pravni okvir<br />Zakoni<br />Uredbe<br />Pravilnici<br />
 7. 7. 7<br />Neki od Zakona<br />Zakon o budžetskom sistemu<br />Zakon o budžetu<br />Zakon o finansiranju lokalne samouprave<br />Zakon o završnom računu<br />Zakon o igrama na sreću<br />Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima<br />
 8. 8. 8<br />Budžetski sistem<br />Budžetski sistem čine budžet Republike Srbije, budžeti lokalne vlasti ifinansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.<br />Integritet budžetskog sistema obezbeđuje se zajedničkim pravnim osnovom,jedinstvenom budžetskom klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetskedokumentacije za izradu nacrta budžeta, srednjoročnih i finansijskih planova,jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva...<br />
 9. 9. 9<br />Budžetski ciljevi<br />Budžetski sistem obezbeđuje sveobuhvatne, relevantne i pouzdaneinformacije o radu Vlade.<br />Prioritetni budžetski ciljevi u pripremi i izvršenju budžeta su imakroekonomska stabilnost, niska inflacija, ekonomski razvoj, podsticanjeregionalnog razvoja i smanjenje finansijskog rizika Republike Srbije.<br />
 10. 10. 10<br />Principi pripreme i izvršenja budžeta<br />Efikasnost<br />Ekonomičnost<br />Efektivnost<br />Javnost<br />Potpunost<br />Tačnost i<br />Jedinstvena budžetska klasifikacija<br />
 11. 11. 11<br />Vrste javnih prihoda i primanja<br />Javni prihodi<br /><ul><li>porezi;
 12. 12. doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
 13. 13. naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa;
 14. 14. takse;
 15. 15. samodoprinos;
 16. 16. donacije i transferi;
 17. 17. ostali javni prihodi</li></li></ul><li>12<br />Vrste javnih prihoda i primanja<br />Primanja države su:<br /><ul><li>primanja od prodaje nefinansijske imovine;
 18. 18. primanja od zaduživanja;
 19. 19. primanja od prodaje finansijske imovine, i to:</li></ul>primljene otplate glavnice datih zajmova,<br />primanja od prodaje hartija od vrednosti,<br />primanja od prodaje akcija i udela.<br />
 20. 20. 13<br />Javni rashodi i izdaci države<br />Javni rashodi su:<br /><ul><li>rashodi za zaposlene;
 21. 21. rashodi za robe i usluge;
 22. 22. amortizacija i upotreba sredstava za rad;
 23. 23. otplate kamata i pratećih troškova zaduživanja;
 24. 24. subvencije;
 25. 25. dotacije i transferi;
 26. 26. obavezno socijalno osiguranje i socijalna zaštita;
 27. 27. ostali rashodi (porezi, obavezne takse, novčane kazne, penali i dr.).</li></li></ul><li>14<br />Javni rashodi i izdaci države<br />Izdaci države su:<br /><ul><li>izdaci za nabavku nefinansijske imovine;
 28. 28. izdaci za otplatu glavnice;
 29. 29. izdaci za nabavku finansijske imovine.</li></li></ul><li>15<br />Budžetski kalendar<br />15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbijedostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblastifinansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;<br />1. april - Vlada, na usaglašen predlog Ministarstva i posebnog telaVlade utvrđuje prioritetne oblasti finansiranja, uključujući i nacionalneinvesticione prioritete za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;<br />10. april - Vlada organizuje javnu raspravu o prioritetnim oblastimafinansiranja, uključujući i nacionalne investicione prioritete za budžetsku inaredne dve fiskalne godine<br />30. april - ministar u saradnji sa ministarstvima i institucijamanadležnim za ekonomsku politiku i privredni sistem, uzimajući u obzir i javnuraspravu, priprema Memorandum, koji sadrži ekonomsku i fiskalnu politikuVlade sa projekcijama za budžetsku i naredne dve fiskalne godine<br />15. maj - Vlada usvaja Memorandum<br />1. jun - ministar donosi uputstvo za pripremu nacrta budžeta RepublikeSrbije<br />1. jun - ministar dostavlja Memorandum lokalnoj vlasti iorganizacijama za obavezno socijalno osiguranje<br />
 30. 30. 16<br />Budžetski kalendar<br />1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbijei organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlogsrednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu;<br />1. oktobar - Vlada, na predlog ministra, usvaja revidiraniMemorandum, zajedno sa informacijama o finansijskim i drugim efektima novihpolitika, uzimajući u obzir posle 30. aprila ažurirani makroekonomski okvir<br />15. oktobar - ministar dostavlja Vladi nacrt zakona o budžetuRepublike Srbije, nacrte odluka o davanju saglasnosti na finansijske planoveorganizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovimaorganizacija za obavezno socijalno osiguranje<br />1. novembar - Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije idostavlja ga, zajedno sa revidiranim Memorandumom, predlozima odluka odavanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalnoosiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalnoosiguranje, Narodnoj skupštini<br />15. decembar - Narodna skupština donosi zakon o budžetu RepublikeSrbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija zaobavezno socijalno osiguranje;<br />
 31. 31. 17<br />Kalendar budžeta lokalne vlasti<br />15. jun - lokalni organ uprave nadležan za finansije izdaje uputstvoza pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti;<br />1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlastidostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom zafinansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;<br />15. oktobar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavljanacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;<br />1. novembar - nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavljapredlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti;<br />20. decembar - skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetulokalne vlasti;<br />25. decembar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavljaministru odluku o budžetu lokalne vlasti.<br />
 32. 32. 18<br />Plan prezentacije (II deo)<br />1. Klasifikacioni okvir<br />2. Memorandum o budžetu<br />3. Finansijski plan<br />4. Zakon o budžetu<br />
 33. 33. 19<br />Klasifikacioni okvir<br />Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije<br />
 34. 34. 20<br />Budžetska klasifikacija obuhvata<br />Programsku klasifikaciju,<br />Organizacionu klasifikaciju,<br />Funkcionalnu klasifikaciju,<br />Ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja,<br />Ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka<br />Klasifikaciju prema računovodstvenimfondovima.<br />
 35. 35. 21<br />Programska klasifikacija<br />Programska klasifikacija iskazuje primanja i izdatke prema zadacima i aktivnostima korisnika budžetskih sredstava koji se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje. <br />
 36. 36. 22<br />Organizaciona klasifikacija<br />Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima sredstava sa raspodelom aproprijacija između korisnika i organizovana je po hijerarhiji, u skladu sa budžetom Republike, budžetima lokalnih vlasti, kao i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.<br />
 37. 37. 23<br />Funkcionalna klasifikacija<br />Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi.<br />Više korisnika sredstava mogu imati istu funkcionalnu klasifikaciju<br />Funkcionalnu klasifikaciju čine kategorije, grupe i klase<br />
 38. 38. 24<br />Kategorije<br />Grupišu opšte ciljeve i zadatke države i označene su jednocifrenom šifrom<br />Funkcionalna klasifikacija sadrži kategorije, i to:<br />Opšte javne usluge (šifra 1);<br />Odbrana (šifra 2);<br />Javni red i bezbednost (šifra 3);<br />Ekonomski poslovi (šifra 4);<br />Zaštita životne sredine (šifra 5);<br />Poslovi stanovanja i zajednice (šifra 6);<br />Zdravstvo (šifra 7);<br />Rekreacija, sport, kultura i vere (šifra 8);<br />Obrazovanje (šifra 9);<br />Socijalna zaštita (šifra 0).<br />
 39. 39. 25<br />Grupe i Klase<br />Grupa se označava dvocifrenom šifrom<br />Klasa se označava trocifrenom šifrom i sadrži oznaku koja upućuje na to da li su usluge koje pružaju državni organi kolektivne ili individualne.<br />Kolektivne usluge označene su skraćenicom KU, a individualne usluge označene su skraćenicom IU.<br />
 40. 40. 26<br />Šema funkcionalne klasifikacije<br />
 41. 41. 27<br />Klasa 400 000 – Tekući rashodi<br />
 42. 42. 28<br />Memorandum o budžetui ekonomskoj fiskalnoj politici<br />Makroekonomski okvir (za period od 2010. do 2012. godine)<br />Fiskalni okvir (za period od 2010. do 2012. godine)<br />Strukturne reforme (za period od 2010. do 2012. godine)<br />Strategija upravljanja javnim dugom<br />Završne odredbe<br />
 43. 43. 29<br />Strukturne reforme u periodu od 2010. do 2012. godine<br />Realni sektor<br />Privatizacija društvenih preduzeća<br />Restrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća<br />Liberalizacija infrastrukturnih delatnosti<br />Stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje i investicije<br />Podsticanje razvoja malih i srenjih preduzeća i preduzetništva<br />Finansijski sektor<br />Tržište rada<br />Društvene delatnosti<br />Zdravstvo<br />Sistem socijalne zaštite<br />Administrativne reforme<br />Reforme privrednih delatnosti<br />Ostale reforme<br />
 44. 44. 30<br />Sistem socijalne zaštite<br />Socijalna zaštita<br />Aktivnosti u populacionoj politici<br />Rodna ravnopravnost<br />Boračko invalidska zaštita<br />Socijalni dijalog<br />
 45. 45. 31<br />Socijalna zaštita<br />Cilj reforme sistema socijalne zaštite je bolje usmeravanje socijalnih transfera, unapređenje zaštite najsiromašnijih građana i grupa kojima je potrebna posebna podrška i unapređenje kvaliteta njihovog života. Reforma, takođe, podrazumeva jačanje kapaciteta institucija na lokalnom nivou, uz preuzimanje odgovornosti za zadovoljavanje potreba građana u ovoj oblasti. Sredstva za njihovo finansiranje obezbeđivaće se iz izvornih prihoda organa lokalne samouprave. Sredstva iz republičkog budžeta moći će da se koriste samo za opštine koje iz izvornih prihoda ne mogu da obezbede propisani minimum prava u socijalnoj zaštiti.<br />
 46. 46. 32<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 47. 47. 33<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 48. 48. 34<br />Limiti ukupniih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 49. 49. 35<br />Limiti ukupnih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 50. 50. 36<br />Limiti ukupnih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 51. 51. 37<br />Limiti ukupnih rashoda budžetskih korisnika u 2010. (u mil. dinara)<br />
 52. 52. 38<br />Projekcije makroekonomskih indikatora (za period 2010. – 2012.)<br />Komponente rashoda (fiskalna pozicija)<br />
 53. 53. 39<br />Finansijski plan<br />Finansijski plan svih Ministarstava se radi u odnosu na usvojeni Memorandum o budžetu i uputstva dobijenog od strane Ministarstva finansija i obuhvata detaljan prikaz potrebnih sredstava za njihov rad i preduslove za korišćenje.<br />
 54. 54. 40<br />Uvod u budžet(2010. god)<br />
 55. 55. 41<br />Uvod u budžet II<br />
 56. 56. 42<br />Prihodi i primanja koji predstavljaju budžetska sredstva<br />
 57. 57. 43<br />Prihodi i primanja koji predstavljaju budžetska sredstva<br />
 58. 58. 44<br />Prihodi i primanja koji predstavljaju budžetska sredstva<br />
 59. 59. 45<br />Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava<br />
 60. 60. 46<br />Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava<br />
 61. 61. 47<br />Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava<br />
 62. 62. 48<br />Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava<br />
 63. 63. 49<br />Rashodi i izdaci budžeta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava<br />

×