Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20151112 impressieverslag dialoog nhn

768 views

Published on

Op 12 november 2015 vond in de regio Noord-Holland Noord de Dag van de Dialoog plaats. Een weerslag van de voorbereiding en de dialogen zelf staat in dit impressieverslag.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20151112 impressieverslag dialoog nhn

 1. 1. Impressieverslag Dag van de Dialoog in Noord-Holland Noord 12 november 2015
 2. 2. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 2 Inhoudsopgave Ter inleiding.................................................................................................................... 3 Dialooglocaties................................................................................................................ 4 Thema Dag van de Dialoog............................................................................................. 5 In de media ..................................................................................................................... 5 Opbrengsten van de Dag van de Dialoog in Noord-Holland Noord.............................. 6 Oogsten en zaaien .................................................................................................... 6 Wat vonden deelnemers van de dialoog?................................................................ 6 Concrete acties ......................................................................................................... 7 Reacties na afloop ....................................................................................................8 Aanbeveling 2016 ........................................................................................................... 9 Bijlage 1: Impressieverslag dialoog Gevangenis Zuyder Bos (dialoog 1)......................11 Bijlage 2: Impressieverslag dialoog Gevangenis Zuyder Bos (dialoog 2).....................14 Bijlage 3: Impressieverslag dialoog Kunst ....................................................................17 Bijlage 4: Impressieverslag dialoog Trein....................................................................20 Bijlage 5: Impressieverslag dialoog Natuur/Hortus Alkmaar.....................................26 Bijlage 6: Impressieverslag dialoog Ronde Tafel..........................................................31 Bijlage 7: Impressieverslag dialoog StadsCafé............................................................. 35 Bijlage 8: Impressieverslag dialoog Zorg .....................................................................40 Bijlage 9: Impressieverslag dialoog Vuurplaats........................................................... 43 Bijlage 10: In het nieuws na afloop van de dialoog...................................................... 47 Bijlage 11: Achtergrond informatie over de dialoog.....................................................48 Wat is Dag van de Dialoog? ...................................................................................48 Wat is een dialoog? ................................................................................................48 Toelichting stappen van de dialoog.......................................................................49 Dialoogvormen.......................................................................................................49 Bijlage 12: Organisatieteam Dag van de Dialoog NHN................................................50
 3. 3. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 3 Ter inleiding De Dag van de Dialoog in Noord-Holland Noord is succesvol verlopen. Dat blijkt wel uit de vele reacties die we achteraf ontvingen. Ook vooraf kregen we lovende woor- den: ‘Goed dat jullie dit organiseren’, ‘Succes met de voorbereidingen’, ‘Fijn dat er dit jaar weer zo’n dag wordt gehouden in deze regio’… Bij onze voorbereidingen stonden twee zaken centraal: enkele spraakmakende loca- ties en voldoende betrokken deelnemers. Daarnaast waren er nog wat uitgangspun- ten. Idealiter zou een lokale bekendheid zijn of haar naam verbinden aan dit evene- ment. En natuurlijk wilden we de media halen met onze activiteiten. Achteraf hebben we al deze ambities meer dan waargemaakt. Dankzij de belangeloze medewerking van talloze instellingen en organisaties was er keus uit unieke dialoog- tafels. De burgemeester van Heerhugowaard wierp zich op als beschermheer, diverse medewerkers van zijn gemeente verleenden praktische ondersteuning. Naarmate de dag naderde, nam het aantal deelnemers toe. Met als gevolg inspirerende gesprekken tussen betrokken deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden en één overeen- komst: oprechte belangstelling in de ander. We zijn trots op het bereikte resultaat, maar hebben ook ervaren dat het op vrijwillige basis organiseren van een dergelijk evenement een zware wissel trekt op de organisa- tie. Echter, het resultaat was er naar, daar was het ons uiteindelijk om te doen. Daarom kijken we uit naar De dag van de Dialoog in 2016. En we rekenen erop dat ons enthousiasme anderen inspireert om het stokje over te nemen. Heerhugowaard, 15 december 2015 Saskia van der Werff, Frits Prins en Cock de Vries vlnr Frits Prins, Saskia van der Werff, Cock de Vries
 4. 4. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 4 Dialooglocaties Op 12 november vonden in de regio Noord-Holland Noord negen dialogen plaats. Daar namen ongeveer 75 mensen aan deel. Locatie Tijdstip Gastvrouw/heer Gemeente Dialoog Gevangenis 09:30-11:30 Gevangenis Zuyder Bos Heerhugowaard Dialoog Gevangenis 09:30-11:30 Gevangenis Zuyder Bos Heerhugowaard Dialoog Kunst 09:30-11:30 Centrum 31/Esdégé Reigersdaal Heerhugowaard Dialoog Trein 10:00-12:30 Forum/Intercity HHW-Den Helder vv Heerhugowaard Dialoog Natuur 12:00-14:00 Mystery locatie/Hortus Alkmaar Alkmaar Dialoog Ronde Tafel 13:30-15:30 Gemeente/Bibliotheek/Artotheek Heerhugowaard Dialoog StadsCafé 13:30-15:30 Bibliotheek Centrum Alkmaar Alkmaar Dialoog Zorg 13:30-15:30 Centrum 31/Pieter Raat Stichting Heerhugowaard Dialoog Vuurplaats 17:30-19:30 Vuurplaats Heerhugowaard Overzicht dialooglocaties 2015
 5. 5. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 5 Thema Dag van de Dialoog Het thema van de Dag van de Dialoog was ‘Ge- luk van ontmoeten’, dat deelnemers inspireerde tot treffende uitspraken: ‘Zelfs in heel kleine ontmoetingen, zoals een ‘goede morgen’, schuilt geluk.’ ‘Geluk is een stukje schoonheid in elk mens.’ ‘In een ontmoeting gebeurt altijd iets dat je niet weet.’ ‘Ik ben een doener; geluk is daarom voor mij ook doen.’ ‘Ik vind het moeilijk om mensen te ontmoeten, ik heb veel contacten verloren, voel het gemis van niet-ontmoeten.’ In de media In de media is aandacht besteed aan de voorbereiding van de Dag van de Dialoog. En- kele berichten: Lees hier de volledige interviews -Han ter Heegde/Stadsnieuws 16>> -Frans Douw/Stadsnieuws 20>> Gedicht van stadsdichter Annek Groot en afbeelding van Nelly Wuis Interview met beschermheer Han ter Heegde (Stadsnieuws) Onthulling Mystery Locatie bij Hortus Alkmaar (Noordhollands Dagblad) Interview met Frans Douw, directeur gevangenis Zuyder Bos (Stadsnieuws)
 6. 6. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 6 Opbrengsten van de Dag van de Dialoog in Noord-Holland Noord Oogsten en zaaien Alle deelnemers ontvingen na afloop een gelukspoppetje, ansichtkaarten met het ge- dicht van Annek Groot én een zakje zaad van de Hortus Alkmaar. De hoop is dat de zaadjes van de dialoog zowel figuurlijk als letterlijk komende tijd in onze regio tot bloei komen! Wat vonden deelnemers van de dialoog? ‘Er zou meer dialoog moeten zijn. De wereld zou er dan veel mooier uitzien. Het in gesprek gaan, praten, dat is de oplossing.’ ‘Ik heb het gevoel dat ik in mijn ziel ben gezien. Deze gesprekken hebben toekomst. Het zou mooi zijn als er een olievlekwerking vanuit zal gaan.’ ‘Ik was een paar dagen geleden in mijn moestuin, en zag op een rijpende pompoen een insect zitten. Ik had eerst de neiging om hem weg te jagen. Toch ging ik hem van dichtbij bekijken. Opeens werd ik getroffen door de schoonheid van dat kevertje, glanzend in de zon, genietend op mijn pompoen. Ik heb hem laten zitten. Deze dia- loog doet mij aan dat kevertje denken. Net zoals dat kevertje mij even een blik in zijn leven heeft gegund, zo vind ik het geweldig dat mensen tijdens een dialoog zich even laten zien en dat ik er dan niets mee hoef.’ Bloeiende Veldhondstong, die op 27 oktober ter ere van de Dag van de Dialoog in de Hortus Alkmaar is geplant.
 7. 7. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 7 Concrete acties Hoewel een dialoog geen vooropgesteld eindresultaat voor ogen heeft, leiden de ge- sprekken vaak tot onderlinge uitwisseling en verdere samenwerking. Enkele acties na afloop van de dialoog:  Een medewerker van een vrijwilligersorganisatie ontmoette tijdens de dialoog ie- mand wiens verhaal haar zo trof, dat ze haar heeft uitgenodigd om te komen spre- ken tijdens een jaarlijks event.  Een deelnemer gaat aan kinderen vertellen wat een dialoog is.  Deelnemers hebben contactgegevens uitgewisseld en houden contact.  Een deelnemer gaat op zoek naar een maatje, om samen in de tuin te werken.  Welzijnsorganisatie MET-Heerhugowaard gaat een dialoog met jongeren uit Heerhugowaard voeren.  Een deelnemer gaat ervoor zorgen dat kunst voor iedereen bereikbaar is, vooral voor kinderen.  Een deelnemer gaat in gesprek met andere mensen, om ervoor te zorgen dat de gedachtegang die nu gaande is over vluchtelingen tegen te gaan.  Deelnemers aan de dialoog in de gevangenis hebben afgesproken met gedetineer- den te corresponderen, en wellicht in de toekomst ondersteuning te bieden na hun vrijlating.  Een deelnemer meldt zich aan als vrijwilliger bij het AZC in Heerhugowaard.  Een cliënt van Esdégé-Reigersdaal vond het gesprek zo leuk, dat hij graag een her- innering in de vorm van een foto wilde hebben. Er is speciaal voor hem een col- lage gemaakt.  Gemeente Heerhugowaard zal gastheer zijn in een follow up met dialoogtafels voor twee á drie groepen.  Een deelnemer gaat een workshop geven over de kracht van kwetsbaarheid.
 8. 8. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 8 Reacties na afloop Een dialoog heeft soms tijd nodig om in te werken. Dit was tijdens de Dag van de Dia- loog niet anders. Enkele dagen na afloop hebben verschillende deelnemers uiting ge- geven aan hun indrukken van deze dag. ‘Ik heb de dag van de Dialoog als zeer bijzonder ervaren. Ik heb me direct blootge- steld. Een heerlijke verademing om zo naar anderen te luisteren en te ervaren dat het niet geven van jouw mening/advies/ervaring heel veel ruimte geeft aan de an- der. Dat wat de anderen vertelden, kreeg ook de tijd om te landen bij mij; gaf mij weer stof tot nadenken. En wat heb je zo snel een klik met mensen!’ ‘Ik kijk met een goed gevoel terug op 12 november en deel het gevoel dat de dialoog promotie verdient. Fijn dat men dat in Heerhugowaard oppakt.’ ‘Ik kijk er wel met gemengde gevoelens op terug. Er werden veel algemeenheden en persoonlijke geschiedenissen gedeeld. Men vroeg weinig door waardoor het gesprek wat oppervlakkig bleef.’ ‘Wat mij van deze dialoog bijblijft is de ontvangst en met name de controle voor de entree van de gevangenis alsook de gesloten deuren achter de poort. Opmerkelijk hoe mijn beeld vooraf niet strookt met de 'menselijkheid' van medewerkers en bewo- ners. Die beklemmende werke- lijkheid wordt pijnlijk duidelijk als blijkt dat de bewoners geen toegang tot internet hebben, alle post tevoren wordt gele- zen en er levenslang gestraf- ten verblijven, die de in- richting waarschijnlijk nooit meer zullen verlaten. Anders- zins is het fijn dat de deelne- mers 'van buiten' graag iets willen betekenen voor de be- woners.’ ‘Het was heel interessant en leuk om op deze manier kennis te maken met de dia- loog. Bedankt voor deze kennismaking met de dialoog!’ ‘Dit zijn de soort gesprekken die je als professioneel hulpverlener graag wil. Hier kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening mee vergroten.’ Placemat met gespreksregels, stappen van de dialoog en millenniumdoelen
 9. 9. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 9 Aanbeveling 2016 De Dag van de Dialoog in deze regio is zeer succesvol geweest en is voor herhaling vatbaar. De Dialoog is een specifieke gespreksvorm om mensen met elkaar in contact te brengen en om vanuit dit contact tot nieuwe ontmoetingen te komen. Wat is nodig om de komende editie net zo succesvol, zo niet nog succesvoller te maken:  Een enthousiast coördinatieteam dat uit een kern van minimaal vijf personen be- staat. Dat team coördineert de benodigde activiteiten, zoals het benaderen van di- aloog-locaties, het onderhouden van contacten met vrijwilligers, partners, ge- spreksbegeleiders en deelnemers, het uitgeven van persberichten, het trainen van gespreksbegeleiders, beheer van website en inzet social media).  Een kring van betrokkenen, met in eerste instantie ambassadeurs van de Dag van de Dialoog, die naast het betrekken van hun eigen netwerk, hand- en spandien- sten kunnen verrichten én tijdens de dag als deelnemer aanwezig zijn.  Gespreksbegeleiders, die geoefend én getraind zijn in het begeleiden van een dia- loog.  Beschermdame/heer die de dialoog een warm toedraagt en het coördinatieteam met raad en daad kan bijstaan.  Betrokkenheid van de raden in deze regio; er hebben dit jaar zes van de 55 raads- leden/commissieleden uit Heerhugowaard meegedaan.  De dialoog is een instrument dat voor verschillende doeleinden is in te zetten: buurtbemiddeling, jongerenwerk, democratische vernieuwing enzovoort. Houd bij inzet van het instrument Dialoog rekening met de enorme variëteit aan dialoog- vormen.
 10. 10. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 10
 11. 11. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 11 Bijlage 1: Impressieverslag dialoog Gevangenis Zuyder Bos (dialoog 1) Gespreksbegeleider Ruud van Diepen/Scribent Emine Onsoy Locatie Gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard ‘Wat mij van deze dialoog bijblijft is de ontvangst en met name de controle voor de entree alsook de gesloten deuren achter de poort. Opmerkelijk hoe mijn beeld vooraf niet strookt met de 'menselijkheid' van medewerkers en be- woners. Die beklemmende werkelijkheid wordt pijnlijk duidelijk als blijkt dat de bewoners geen toegang tot internet hebben, alle post tevoren wordt gelezen en er levenslang gestraften verblijven, die de inrichting waarschijnlijk nooit meer zullen verlaten. Anderszins is het fijn dat de deelnemers 'van buiten' graag iets willen betekenen voor de bewoners.’ Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? Deelnemer: Ik ben sociaal werker en doe mijn werk graag met passie. Door mijn werk ontmoet ik veel mensen. Mijn werk sluit aan op het thema en ik ervaar ook geluk in wat ik kan betekenen voor anderen. Deelnemer: Na mijn pensionering ben ik mij gaan inzetten voor anderen. Ik zie dat als voortzetting van mijn baan. Ik ben een doener. Geluk is voor mij daarom ook ‘doen’. Mijn vrouw is voor mij ‘mijn geluk’.
 12. 12. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 12 Deelnemer: Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Voor mijn werk moet ik veel regelen. Door mijn werk ontmoet ik veel mensen. Het thema betekent voor mij het ‘echt’ ontmoeten van mensen. Dat is ook spannend. Ik krijg er energie en inspira- tie door. Deelnemer: Ik ben de pastor en herder. In mijn werk ontmoet ik de hele dag mensen. Geluk in de ontmoeting ervaar ik als ik het contact met anderen ‘echt’ kan maken. Deelnemer: Ik werk in de metaal en sinds ik ziek ben ook in de bibliotheek. Werk maakt me gelukkig. Ik ontmoet veel andere mensen uit andere culturen en met an- dere geloven, daar beleef ik geluk aan. Deelnemer: Ik wens voor mezelf en anderen dat er meer tijd is voor de ontmoeting. Dat we meer open kijken naar anderen. Deelnemer: Ik wens dat meer mensen hun houding veranderen zodat we meer tijd nemen voor elkaar. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer : Ik ben als kunstenaar actief en gebruik daarvoor voedsel. Ik doe dat met verschillende mensen, dementerenden, psychiatrische patiënten. Het thema betekent voor mij dat door de ontmoeting je anders naar iemand kan kijken. Tijdens een bij- eenkomst over herinneren of bezinnen, koos een vrouw voor herinneren. Zij kampte nog altijd met het overlijden van haar man, drie jaar ervoor. Samen maakte we een smaak-herinneringsverhaal. In een half uur vertelde zij over haar man aan de hand van kleine hapjes met speciale ingrediënten die we samen maakten. Deelnemer: Ik ben 34 jaar en kom uit Kenia. Momenteel heb ik het gevoel dat ik leef en word geleefd. Ik ben opgegroeid tijdens een burgeroorlog, zonder vader en mijn was moeder was veel weg. Dat was traumatisch. Over geluk zei mijn moeder altijd: ‘Je hebt alle ingrediënten als je je hart maar openstelt’. Geluk is voor mij iets voor ande- ren kunnen betekenen, bijvoorbeeld door te luisteren. Ik lees de Bijbel en leer me meer open te stellen. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Deelnemer: Ik wens dat ik me meer voor anderen leer openstellen. Mijn hoofd kan zo vol zitten. Ik wil er meer de tijd voor nemen. Zoals ik nu ook wel eens gitaar speel.
 13. 13. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 13 Deelnemer: Ik wens voor mezelf een betere gezondheid en meer tijd met mijn familie. Ook dat ik gelukkig kan zijn als ik met minder toe moet kunnen. Ik verwacht dat ik daar binnenkort in het weekend meer tijd voor zal hebben. Deelnemer: Mijn droom is dat ik wat meer geluk ervaar uit de reis, naast geluk uit het bereiken van een doel. Deelnemer: Ik wens dat er wat meer begrip komt voor de angst die mensen tegen- houdt elkaar echt te ontmoeten. Het Griekse woord Xenos betekent zowel gast als vreemdeling en maakt dus geen onderscheid. Deelnemer: Mijn droom is dat ik de wereld wil veranderen. Zoals men zegt, zal ik daarvoor bij mezelf moeten beginnen. Ik verwacht dat ik binnen een jaar daarvoor in het weekend meer tijd zal hebben. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? De deelnemers hebben belangstelling voor de activiteiten van de deelnemer die crea- ties met voeding gebruikt om persoonlijke thema’s uit te werken. Is het mogelijk hieraan deel te nemen? De gespreksleider vraagt de deelnemers of zij het op prijs stellen om contact te blij- ven houden met de andere deelnemers. Dit blijkt wederzijds het geval. De corres- pondentie kan mede verlopen via de pastor. Afsluiting: Reflectie over de dialoog De deelnemers spreken zich uit dat er in het gesprek zoveel persoonlijke ervaringen en gevoelens zijn geuit. De geste is dit regelmatiger te doen. Hiertoe bestaat de mo- gelijkheid in de vorm van vrijwilligerswerk en deelname aan kringgesprekken.
 14. 14. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 14 Bijlage 2: Impressieverslag dialoog Gevangenis Zuyder Bos (dialoog 2) Gespreksbegeleider Eerde de Swart/Scribent: Liesbeth Leegwater Locatie Gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard Wie zitten er tafel? Aan tafel zitten diverse personen met verschillende achtergron- den. Drie gedetineerden, twee geestelijke verzorgenden en vier personen van buiten de inrichting. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? We stellen ons aan elkaar voor en vertellen de reden waarom een ieder bij deze dia- loog aanwezig is. Voor een aantal is het ontmoeten van anderen mensen (culturen) de belangrijkste reden, zelfs op deze onbekende bijzondere plek. Een deelneemer van buiten wil graag ervaren hoe het is om hier binnen te lopen. Een van de geestelijke verzorgers noemt ‘het zoeken naar geluk door te luisteren in het bestaan’. Een van de deelnemers hoopt door mee te doen meer inspiratie te krijgen voor zijn schrijven. Een ander ervaart het als een verrassing om mee te doen. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: Ik speel een belangrijke rol bij het verder vorm geven van de GEDECO, een raad van gedetineerden. Mede door mij zijn er duidelijke kaders gesteld. Het ef- fect hiervan is dat bepaalde onderwerpen niet vergeten worden. De raad gaat nu echt ergens over. Deelnemer: Ik kan in mijn werk bijdragen aan het scheppen van ruimte voor mensen. De gedetineerden geven aan veel gebruik te maken van ons geestelijke dienstverle- ning. Deelnemer: Ik sta de laatste tijd op een tweesprong. Ik had mijn koffer al klaar om te vertrekken naar Turkije en daarbij mijn straf te ontlopen. Na een goed gesprek met mezelf heb ik de knoop doorgehakt om in Nederland te blijven om mijn straf uit te zitten en daarna zo vrij als een vogel te kunnen zijn. Deelnemer: Ik vind het belangrijk goed overweg te kunnen met anderen. Een nare ontmoeting voor mij was het moment waarop ik, onderweg naar mijn werk, werd op- gepakt voor een oude straf. Dat moment vergeet ik nooit meer.
 15. 15. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 15 Deelnemer: Ik ben een vrijbuiter en houd niet van vaste structuren. Door deze levens- houding ontmoet ik juist allerlei verschillende mensen. Het jaar waarin ik overspan- nen thuis was, is eigenlijk een heel mooi jaar geweest. Ik heb veel gesport, over stran- den gelopen, veel nagedacht zonder de vele prikkels van buitenaf. Deelnemer: Ik kan me maar al te goed de ontmoetingen met de lokale bevolking in Kenia herinneren, die op mij veel indruk hebben achtergelaten. En ik bewonder de manier waarop zij tevreden zijn met de dingen die zij hebben. Uitspraken van deelnemers over ‘Geluk van Ontmoeten’  Praten/ontmoeten is nodig om te kunnen leven.  Elke dag verandert mijn leven door de ontmoetingen. Elke keer leer je iets.  Door het schrijven heb ik mezelf weer kunnen ontmoeten en ben ik in staat om een ander te ontmoeten.  Door de bijzondere geboorte van mijn dochter, die ik zelf heb moeten halen, heb ik mijzelf ontmoet. De band met mijn dochter is daarom enorm sterk.  Ieder mens heeft recht van bestaan, zet mensen niet in hokjes, maar ga uit van de veerkracht van mensen.  Met mensen omgaan is altijd leuk.  Ik beschouw mensen als verschillende bloemen.  Mijn verstand en gezondheid houdt mij op de been. Ik kijk uit naar de dag dat ik hier weg mag.  Het is zwaar om de berg te belopen, maar als je boven bent, kun je genieten van het uitzicht. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Iedereen heeft dromen. Ze zijn heel divers. Sommige dromen zijn ogenschijnlijk dichtbij. Deelnemer: Ik wil graag meer momenten creëren waarin ik met mensen in gesprek kan gaan. Deelnemer: Ik leef in middelmaat en ben heel tevreden. Het leven gaat om kennen en kunnen, geduld en tevredenheid. Deelnemer: Ieder moment is een stap dichter bij het licht.
 16. 16. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 16 Andere dromen zijn groot en lijken in de waan van dit moment heel ver weg. Deelnemer: Een plek voor iedereen, maar niet voor iedere hebzucht. Deelnemer: De mens is zo waardevol, dat verdient respect van iedereen. Deelnemer: Ik denk na over hoe vrij de mens eigenlijk is ten opzichte van het leven binnen de gesloten muren. Af en toe schaam ik mij voor de buitenwereld. Alles wordt hier voor mij gedaan, ik heb geen enkele verplichting, behalve mijn tijd uit te zitten. Buiten de muren moet je van alles, inkomen vinden, huis betalen, eten regelen enzo- voort. Deelnemer: Ik vind werk een belangrijk onderdeel van mijn leven en hoop als vracht- wagenchauffeur aan de bak te kunnen. Deelnemer: Ik wil graag de droom van mijn zoon helpen te verwezenlijken in Turkije. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Aan het laatste onderdeel zijn we nauwelijks aan toe gekomen. De groep heeft er- voor gekozen de tijd te nemen voor de verhalen van een ieder. Een van de gedeti- neerden gaat in ieder geval verder met het schrijven van zijn bundel. Afsluiting: Reflectie over de dialoog Alle aanwezigen hebben aangegeven dit een prettige, leuke dialoog te vinden. Ie- dereen stelde zich kwetsbaar en open op. ‘Volgende week weer?’
 17. 17. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 17 Bijlage 3: Impressieverslag dialoog Kunst Gespreksbegeleider Max Delissen/Scribent R. Abusaris Locatie Centrum 31, Esdégé Reigersdaal te Heerhugowaard Centrum 31 is in een centrum voor dagactiviteiten van Esdégé-Reigersdaal. Cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen hier activiteiten volgen met de nadruk op kunst, ambacht en servicegerichte activiteiten. Centrum 31 ligt in het oude centrum van Heerhugowaard, nabij Centrumwaard en de Middenweg. De groep bestaat uit de gespreksleider, de scribent en vijf deelnemers, een bewoner, een vrijwilliger en een medewerker bij Centrum 31 alsmede twee buurtbewoners. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? De gespreksleider legt kort uit wat de gedachte achter de Dag van de Dialoog is. Hij vraagt de deelnemers om te benoemen wat het thema bij hen oproept. Deelnemer: Na mijn 50ste ben ik in dialoog met mezelf gegaan en heb ik mezelf ge- vonden. Ik sta nu meer open voor het ontmoeten van andere mensen. Deelnemer: Ik word blij van het ontmoeten van mensen, ik leer ook van andere men- sen. Deelnemer: Ik haal mijn voldoening uit het helpen van mensen, zonder te verwachten dat ik er wat voor terug krijg. Meestal krijg je er wel wat voor terug. Deelnemer: Ik dans salsa, daar geniet ik van. Door deze dans kan ik met anderen communiceren zonder woorden te gebruiken.
 18. 18. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 18 Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: Ik liep een keer in het bos en ik zag een hert. Dat hert keek mij toen aan en ik keek terug, ik voelde een connectie. Het leek alsof dat hert mij duidelijk wilde maken dat ik daar mocht zijn. Deelnemer: Ik ben geruime tijd taalmaatje van een Turkse vrouw. Mijn band met haar is heel bijzonder, ik ben blij dat ik haar heb leren kennen. Deelnemer: Ik vind deze dag heel bijzonder. Een aantal mensen dat elkaar voor het eerst ziet, gaat met elkaar om de tafel. Ze praten openhartig over hun ideeën. Deelnemer: Ik word blij van mensen, ik hou van praten en ik probeer ook te luisteren naar de ander. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Deelnemer: Een wereld waar mensen elkaar groeten, elkaar helpen en openstaan voor de ervaringen van anderen. Deelnemer: Mensen die in plaats van wantrouwend en agressief reageren, kalm blij- ven en de ander vertrouwen. Deelnemer: Mensen die gelukkig zijn met wat ze hebben en dit ook met de anderen willen delen. Deelnemer: Een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht hoe ze eruit zien en wat voor beperking ze hebben. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Deelnemer: Zelf mensen met een glimlach begroeten en helpen. Deelnemer: Vaker tot honderd te tellen en van het goede in de mens uitgaan. Deelnemer: Denken aan mensen die het slechter hebben in plaats van te kijken naar de buurman die een mooiere auto heeft.
 19. 19. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 19 Afsluiting: Reflectie over de dialoog De groep is een half uurtje langer doorgegaan en moest toen de bijeenkomst beëin- digen omdat de bewoners van Centrum 31 de ruimte nodig hadden. ‘Vrede op aarde, vrede met jezelf, daar word ik gelukkig van, dan is het goed.’ Bewoner Centrum 31
 20. 20. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 20 Bijlage 4: Impressieverslag dialoog Trein Gespreksbegeleider Naima Ajouaau/Scribent Martine Raams Locatie Forum en Intercity Heerhugowaard-Den Helder-Heerhugowaard ‘De verharding ontstaat als we niet met elkaar in gesprek gaan, onbekend maakt onbemind’ Na een vriendelijk ontvangst in de hal van het Forum stappen we met alle deelne- mers in de lift naar de op één na hoogste verdieping. De laatste verdieping bereiken we via de trap. De zon schijnt volop en met elkaar genieten we van het uitzicht op het hoogste punt van Heerhugowaard. Een prachtig begin van de Dialoog. We ne- men plaats aan de ronde tafel waar alle benodigdheden klaar liggen. Kaarten met het gedicht, een placemat waarop de stappen staan en waarop we aantekeningen kunnen schrijven en natuurlijk een potlood. Ook ligt er een Bonequinhas, een geluks- poppetje uit Brazilië; toepasselijk bij het thema ‘Geluk van ontmoeten’. Een deelne- mer schenkt koffie in voor alle deelnemers. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? De gespreksleider heet iedereen welkom en het voorstellen begint. De deelnemers geven aan nieuwsgierig en benieuwd te zijn. Niet iedereen is bekend met de dialoog en staat open voor een mooie ervaring, naar met elkaar praten en naar elkaar luis- teren zonder oordelen en vooroordelen. De gespreksleider leest het gedicht voor en vraagt wat het voor ons persoonlijk betekent. Het roept veel op bij de deelnemers.
 21. 21. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 21 Deelnemer: Ik heb mijn vrouw ontmoet aan de andere kant van de wereld in Nieuw Zeeland. We kenden elkaar niet, woonden in Nederland nog geen 500 meter van el- kaar. Deelnemer: Ik heb zelf mijn jongste dochter op de wereld heeft gezet omdat de ver- loskundige er nog niet was: Als mijn dochter en ik naar elkaar kijken, weten we pre- cies wat we bedoelen. Een andere moment van geluk, maar dan op een heel andere manier, gebeurde tijdens een toertocht met de fiets. Ik besloot van het ene op het an- dere moment naar huis terug te keren. ‘Ik moet nu naar huis’, was mijn gedachte. Bij thuiskomst kon ik gelijk 112 bellen en daarom leeft mijn vrouw nu nog! Sindsdien ben ik emotioneler en besef wat geluk is. Dit verhaal maakt indruk. We zijn even stil. Deelnemer: Ik kwam in de trein een oude buurvrouw tegen. Daardoor hebben wij nu weer contact met elkaar. Deelnemer: Voor mij waren de eerste ontmoeting met mijn man en de geboorte van mijn dochter gelukkige momenten. Deelnemers knikken en herkennen dit geluk. In de verte zie ik - tijdens het schrijven van dit verslag - de treinen komen en gaan over het spoor. Het is prachtig weer. Wanneer we verder praten over wat geluk nu eigenlijk is, gaan we dieper op het thema in. Deelnemer: Ik hoor dagelijks veel slecht nieuws Er zijn veel problemen in de wereld. Slecht nieuws doet veel met mijn vrouw. Ik kan daar gelukkig beter mee omgaan, ik schuif het naar een klepje achter in mijn hoofd. De media brengen veel nieuws slecht in beeld, zoals bijvoorbeeld over vluchtelingen. Deelnemer: Ik vind het mooi dat ik ouder word. Ik heb nu veel levenservaring en heb voornamelijk in de politiek veel geleerd. Een deelnemer valt bij: Het is een geluk om gezond oud te worden. Het sporten helpt mij hierbij. Deelnemer: Ik ben de oudste dochter uit een gezin van twaalf kinderen. Ik heb tijdens mijn opvoeding in het gezin geleerd om niet alles te dragen, om problemen achter in mijn hoofd te plaatsen. De bevalling van mijn eerste kindje was niet het mooiste mo- ment in mijn leven. Ik was na drie maanden blij dat ik weer kon lopen en niet meer op bed hoefde te liggen.
 22. 22. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 22 Het is gezellig, er wordt openhartig gepraat, af en toe constateren we een kleine emotie. De sfeer is goed. Stap 2: Ervaringen delen We trekken onze jassen aan en lopen al pratende naar het station, waar de trein in de verte al aan komt rijden. Op het station staan nog twee deelnemers op ons op te wachten. De conducteur is op de hoogte van de Dialoog en wijst ons de coupé. Hij vraagt of we in Den Helder koffie willen. We knikken met zijn allen ja. De trein gaat langzaam rijden en aan de nieuwe deelnemers wordt gevraagd of zij een reactie willen geven op de titel ‘Geluk van het ontmoeten’. Een van hen vertelt over een bijzondere ontmoeting die hij gisteren had met een oud arts, die operaties onderbrengt in andere landen. Op de wedervraag van hem aan de deelnemers wat zij vanmorgen hebben verteld bij dit thema, volgt een kleine herhaling. Het vertrou- wen in de groep is goed en er wordt openhartig gepraat. Ondertussen dendert de trein voort, de zon schijnt prachtig door het raam. Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: Door een ervaring met mijn zoon heb ik ook kennisgemaakt met de keer- zijde van de samenleving. Door die ervaring ben ik politiek actief geworden. Het was Kerst en op de christelijke school van mijn zoon werd aan ieder kind gevraagd om een opstel te schrijven over het geloof en de Kerst. Aan mijn zoon werd gevraagd of hij dat wilde doen over de Islam en de Kerst. Hij werd hiermee in een hokje geplaatst, terwijl hij in Nederland is geboren en net als alle andere kinderen op deze school zit in de wijk waar zij wonen. Deelnemer (reageert hierop): Ik herken de keerzijde die jij vertelt in je verhaal. Ik heb een Marokkaans gezin geholpen, omdat het problemen had met de woningbouwvere- niging. Zonder mijn hulp was het gezin hier niet uit gekomen. De trein gaat langzamer rijden, buiten zien we de weilanden en alle zichtbare kleu- ren van de herfst. We naderen het volgende station. Deelnemer: Ik woon 38 jaar in Heerhugowaard. Mijn kinderen waren de enige don- kere kinderen op school en zijn na korte tijd naar een andere school gegaan. Deelnemers gaan hierover verder in gesprek: Een ander brengt naar voren dat het nu goed lijkt te gaan met de gemengde jeugd op de scholen Johannes Bosco, Han
 23. 23. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 23 Fortmann en het Huygens College. Iemand anders weerlegt dit, het gaat ogenschijn- lijk goed, maar we moeten wel met de jongeren in dialoog blijven. Na de aanslag in Frankrijk in januari dit jaar, heeft zij zich ingezet via het platform ‘Niet mijn Islam’. In het vervolg van de Dialoog ontstaat bijna discussie. We praten over Sinterklaas en de Zwartepietendiscussie. Gelukkig wordt er naar elkaar geluisterd. Opeens klinkt de stem van de machinist. We naderen het station van Den Helder. In Den Helder krijgen we het heerlijke kopje koffie dat ons is beloofd. Keurig verzorgd met melk en suiker. De koffie smaakt goed. Het is schrijnend om bij het schrijven van dit verslag te weten dat nog geen 24 uur na de Dialoog op 12 november 2015, weer een aanslag in Parijs heeft plaatsgevon- den waarbij vele doden en gewonden zijn gevallen. Stap 3: Dromen Wat zou jij kunnen doen om de dialoog te versterken? Deelnemer (vol trots): Mijn twee zonen hebben deelgenomen aan de marathon in New York. Ik was erbij en heb daar ervaren dat er perspectief is en dat diversiteit in de samenleving kan. Als we er maar goed aan werken. Hoe kunnen we jongeren de hand geven? Hoe kunnen we de hokjesgeest loslaten? Deelnemer: We moeten terug naar een aantal basisproblemen die deze jongeren erva- ren. Veel jongeren die in Nederland zijn geboren en waarvan een van de ouders niet in Nederland is geboren, worden als allochtoon benaderd. Zij zitten over het alge- meen op lager onderwijs, hebben geen stageplaats en hen wordt een etiket opgeplakt. Ik had bij een eerdere Dialoog met PVV aanhangers verwacht dat meningen en oorde- len zouden bijdraaien. Dit was helaas niet het resultaat. Deelnemer: De media heeft hier een negatieve rol in. Goed nieuws lees je niet. Slecht nieuws wel en doelgroepen worden negatief neergezet. Deelnemer: Ik blijf jongeren altijd positief aanspreken, ongeacht afkomst. Deelnemer: Ik ben trots op mijn zoon. Hij kan erg goed zingen. Hij is nu 19 jaar en heeft al aardig wat bereikt. Maar onlangs bij een politiecontrole is hij met zijn vrien- den anders behandeld. Bij ernstige situaties wordt er altijd gehoopt dat het niet een moslim is. Met het platform ‘Niet mijn Islam’ kreeg de Facebookpagina zo’n 2500 li- kes. De sfeer van de dialoog is nu een stuk pitteriger. Gezamenlijk concluderen we dat we in dialoog met elkaar moeten blijven. Maar vooral ook met de jongeren.
 24. 24. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 24 Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Deelnemers praten met elkaar door over hoe de dialoog verharding tussen mensen tegen zou kunnen gaan. Deelnemer: Ik ben, net als twee andere deelnemers, moeder van allochtone kinderen. Een van hun ouders is niet in Nederland geboren. Het is belangrijk om met de moe- ders in dialoog te gaan. Wat ervaren zij? Zij kennen hun kinderen het beste. En dat het belangrijk is om in de wijken met bewoners in dialoog te gaan. De sociaal werkers in Heerhugowaard hebben contacten met ‘sleutelfiguren’ in de wijk en die kunnen daar wellicht een rol in spelen. Deelnemer: Ik heb een collega die onlangs is getrouwd met een Marokkaanse vrouw in de koepel in Amsterdam. Het was een prachtig feest, zonder alcohol en met aanwe- zigheid van zeer veel nationaliteiten. Deelnemer: Ik las laatst een verhaal in het Heerhugowaards Nieuwsblad. Het verhaal ging over twee volwassenen die twee kinderen hebben geadopteerd. Deze kinderen hadden verslaafde ouders. De adoptieouders hebben onlangs de familie van de kin- deren leren kennen. Zij noemen deze ontmoeting een verrijking van hun leven. Deelnemer: Ik bezoek Antilliaanse ouderen, ik stimuleer hen om lid te worden van de ouderenbond en praat met hen over de kenmerken van het ouder worden. Ik atten- deer iedereen op de Week van de Alzheimercollecte: “Doneer!” Deelnemer: Ik wil graag gastheer zijn in een follow up met dialoogtafels voor twee á drie groepen. De gemeente kan hier ruimte voor ter beschikking stellen. Afsluiting: Reflectie over de dialoog Deelnemer: Ik ervaar het als een geluk dat ik deze dialoog heb meegemaakt. Ik heb ervaren dat ik heel snel en goed kennis heb kunnen maken met anderen. Deelnemer: Het was mooi dat de groep niet te groot was. Nu zaten we mooi bij elkaar in een coupé in de trein. De treinreis eindigt, de dialoog stopt. We stappen uit en bedanken elkaar. Hier en daar worden nog wat gegevens uitgewisseld. Bedankt! ‘Deze ontmoeting was een cadeautje!’
 25. 25. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 25
 26. 26. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 26 Bijlage 5: Impressieverslag dialoog Natuur/Hortus Alkmaar Gespreksleider Anky Floris/Scribent Chantal Bakker Locatie Hortus Alkmaar te Alkmaar Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen waarbij iedere deelnemer evenwaardig aan bod komt en de kans heeft zijn of haar standpunt of gevoelens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? Deelnemer: Bij het thema denk ik aan het ontmoeten van vrienden van vroeger. Deelnemer: Bij het geluk van ontmoeten denk ik aan het op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging en het ontmoeten van nieuwe mensen. Waarbij ik positief word ver- rast door pareltjes van mensen. Deelnemer: Waardevol en mooi om mensen te ontmoeten. Deelnemer: Er zou meer dialoog moeten zijn. De wereld zou er dan veel mooier uit- zien. Het in gesprek gaan, praten, dat is de oplossing.
 27. 27. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 27 Deelnemer: Geluk van ontmoeten is voor mij niet zoveel moeten. Tevens de bijzon- dere ontmoeting waarbij ik mijn dochter weer heb ontmoet. Deelnemer: Sinds het krijgen van kinderen zie ik hoe belangrijk communiceren is en probeer dit ook over te brengen op mijn kinderen. Deelnemer: Tijdens een reis in de Filipijnen ben ik één geworden met de personen die ik daar ontmoette en waar ik mee samenwerkte, vooral door het gesprek aan te gaan met onbekenden. Deelnemer: Bij geluk van ontmoeten denk ik aan mijn jeugd, waar ik ben opgegroeid in een multiculturele wijk. Dit heeft mij getekend voor het leven. Daardoor ben ik het werk gaan doen wat ik nu doe, namelijk het begeleiden van vluchtelingen. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: In verleden heb ik mensen geïnterviewd over de liefde. Zo ook Theo, deze persoon is nu als ongeneeslijk ziek verklaard en ik wilde hem na het horen van het slechte nieuws heel graag nog een keer spreken. Het toeval wil dat ik hem buiten ont- moette, waarbij een heel fijn gesprek ontstond en hij aangaf heel veel warmte te ont- vangen van dit soort ontmoetingen en dit hem op de been houdt in deze moeilijke tijd. Deelnemer: Het overlijden van een goede kennis. Deze kennis zette zich in voor ver- standelijk gehandicapten. Onze kinderen hebben door het leren kennen van deze ken- nis al op vroege leeftijd kennisgemaakt met verstandelijk gehandicapten. Ondanks dat hij is overleden ben ik toch heel dankbaar voor de verbintenis die hij heeft achter- gelaten. Deelnemer: Het ontmoeten van mijn kleinkind, iedere keer dat ik mijn kleinkind ont- moet, is dat weer bijzonder.
 28. 28. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 28 Deelnemer: Aanwezigheid op de woensdagmiddag op een basisschool. Iedere keer als ik het schoolplein op kom lopen, juichen de kinderen. Tevens ga ik ieder jaar op pad met vrienden van de basisschool, bijzonder dat dit lukt omdat alle vrienden verspreid wonen over heel Nederland. Deelnemer: Afgelopen weekend gebeurtenis. Tien jaar geleden is er een ongeluk ge- beurd in de wijk met een kraan. Eén jaar geleden werd er een steen geplaatst op de plaats waar het gebeurde. Er was een voorstel gedaan om er een plaket op te laten plaatsen. Bij de inhuldiging hiervan ontmoette ik één van de afleggers van de overle- dene van het ongeluk. Door deze ontmoeting gaf deze persoon aan dat dit veel voor hem betekende. Hierin vond zij haar rouwverwerking. Deelnemer: Blij worden van het feit dat je je ouders nog hebt. Mijn moeder is nu 80 jaar, daarom is het besef ontstaan om meer tijd met haar door te brengen. Hierdoor ontstaat ook een confrontatie met mezelf omdat ik eerder weinig tijd met haar heb doorgebracht. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Deelnemer: Verder kijken dan je neus lang is. Deelnemer: Vrede, iedereen in zijn/haar waarde laten. Deelnemer: Dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en wil zijn. Deelnemer: Kijken naar onszelf in eerlijkheid en openheid. Deelnemer: Meer op gezondheid letten. Deelnemer 6: Goed wederzijds contact. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Deelnemer: Samenvatten richting kinderen wat een dialoog is. Deelnemer: Stappen maken in de vluchtelingenzorg en ook de gedachtegang die nu gaande is over vluchtelingen tegen te gaan. Deelnemer: Oefenen in luisteren en dan echt luisteren zonder je mening te geven.
 29. 29. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 29 Deelnemer: Gewoon hetgeen ik kwijt wil in de vriendengroep, ook als is het onbekend voor de vriendengroep, wel gewoon doen. Deelnemer: Boek gaan lezen over de kracht van de kwetsbaarheid. Zelf open en eer- lijk zijn. Voor de eerste keer een workshop geven. Deelnemer: Vertrouwen op je intuïtie en doen wat je wilt waarbij je je niet te veel door anderen laat leiden. Deelnemer: Zaken aan het licht stellen, zoals Obesitas. Afsluiting: Reflectie over de dialoog Deze dialoog stond voor de deelnemers gelijk aan een ‘Mooie Ontmoeting’. De Dialoog wordt afgesloten met een toepasselijk gedicht waarbij alle deelnemers elkaar bedanken voor de openheid en de mooie dialoog die is gevoerd.
 30. 30. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 30
 31. 31. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 31 Bijlage 6: Impressieverslag dialoog Ronde Tafel Gespreksbegeleider Greta Spek/Scribent Frits Prins Locatie: Artotheek, Bibliotheek en Gemeente Heerhugowaard Aanvankelijk leek de gekozen locatie binnen de bibliotheek een te onrustige plek om de dialoog te voeren, maar bij gebrek aan andere mogelijkheden werd toch plaats genomen op het podium van de bibliotheek. Inclusief de gespreksbegeleider en de scribent zaten tien deelnemers aan de ronde tafels. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? Het ‘bibliotheek café’ bood een High Tea aan en de vertegenwoordigers van de Arto- theek hadden een aantal schilderijen meegenomen met als thema ‘het geluk van ont- moeten’. Na een korte uiteenzetting van de tafelbegeleider over de diverse rollen van verschillende deelnemers en een uitleg van de procedure werd ons in de kennisma- kingsronde gevraagd wat het thema ‘het geluk van ontmoeten’ met jou te maken heeft.
 32. 32. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 32 Enkele uitspraken van deelnemers:  Het ontmoeten van zowel positieve als negatieve dingen verrijken je leven.  Zelfs in heel kleine ontmoetingen, zoals een ‘goede morgen’ schuilt geluk.  Herstellende van een ‘burn-out’ leiden vele ontmoetingen tot ongelukkige mo- menten; maar deze momenten overwinnen, geeft weer een geluksmoment. Dit gaat steeds beter.  Ontmoeten is voor mij ‘gezien worden’: al is het alleen maar doordat iemand in de gaten heeft dat jij ook nog door de deur van het fietsenhok wil en deze dus even voor je open houdt.  Middels het geven van schaaklessen en het begeleiden van filosofische gesprekken kom ik tot diepgaande ontmoetingen met anderen. Dit geeft mij een blij gevoel.  Ik ben mijn baan kwijt geraakt en door hier en nu de ontmoeting aan te gaan, hoop ik op onverwachte ontmoetingen. Daarnaast hoop ik dat mensen elkaar meer ruimte geven in de ontmoeting.  In alles wat ik heb ondernomen, zowel op creatief gebied, met reizen of in mijn werk, heb ik ook altijd mijzelf ontmoet en veel over mezelf geleerd, met name om tevreden te zijn.  Het geluk van ontmoeten heb ik ervaren in mijn gezin, mijn kinderen, mijn vriendinnen en mijn werk. Daarnaast ervaar ik geluk in de ontmoeting met mu- ziek.  Iedere ontmoeting raakt jezelf en dat kan je veel geluk opleveren. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Vanuit de kennismaking vloeit de dialoog op een natuurlijke wijze over in het delen van ervaringen: Deelnemer: Ik heb ervaren dat ik negatieve ervaringen uit het verleden kan ombuigen naar positieve ervaringen, door de ontmoeting ( de confrontatie) aan te gaan. Deelnemer: Doordat ik er anders uitzie dan toen ik jong was, vond ik het lastig om vrienden van vroeger te ontmoeten. Veelal moet ik vechten tegen allerlei vooroorde- len, die mensen hebben op grond van mijn uiterlijk. Dit thema werd door meerdere deelnemers herkend: of je er nu anders uitziet, man of vrouw bent, traditionele kleren draagt uit het land waar je vandaan komt, in een rolstoel zit of dik bent, er zijn altijd mensen die daar een vooroordeel over hebben en zich navenant gedragen. Het riep op tot het vertellen van een anekdote.
 33. 33. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 33 Deelnemer: Man en vrouw gingen samen een auto kopen. De man had geen rijbewijs, hield niet van autorijden en reisde bij voorkeur met het OV. Hij vond het wel leuk om zijn vrouw te vergezellen bij de aankoop van haar auto. Hoe zij ook haar best deed om in gesprek te komen met de verkoper, deze bleef de man aanspreken tijdens zijn ver- kooppraatje. Gaandeweg de dialoog verschuift het thema van de ‘ervaringen in de ontmoeting’, naar de ervaringen met ‘geluk’. Hierbij herkennen de deelnemers dat het hebben van verwachtingen veelal leidt tot teleurstellingen en dat het niet hebben van ver- wachtingen veel gelukkiger maakt (binnen de ontmoeting). Toch ervaart menigeen dat er regelmatig verwachtingen zijn: Kan je onvoorwaardelijk en zonder verwachtingen van je kinderen houden? Of moe- ten ze van alles, zoals bijvoorbeeld een vak leren, want met muziek maken kunnen slechts weinigen hun brood verdienen. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Omwille van de tijd wordt de ervaringsfase afgesloten en overgegaan naar de Droom. Deelnemer: het delen van je droom, legt veel van jezelf bloot tegenover anderen en dat is wat ik niet graag doe. Toch ontvouwt zich de nachtmerrie van het verliezen van een kind en hoe het rouwproces louterend heeft gewerkt. Een proces dat je alleen door moet, maar dat met alle verdriet en in de ontmoeting met anderen en de kunst, maakt dat je er sterker uit komt. Deelnemer: Als iedereen prettig en aangenaam is naar anderen en gelukkig is met zichzelf en dit ook uitstraalt naar derden. Deelnemer: Mensen, maar vooral ook kinderen, zien al vroeg de schoonheid der din- gen. De ontmoeting met kunst geeft een verrijking aan je leven. Deelnemer: Als iedereen eens tot tien zou leren tellen, dan ziet de wereld er veel mooier uit. Deelnemer: Mijn droom is als iedereen eens iets voor een ander doet en tegelijkertijd mensen ook ‘nee’ leren zeggen. Deelnemer: ‘Nee’ zeggen tegen een ander is vaker malen ‘ja’ zeggen tegen jezelf.
 34. 34. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 34 Deelnemer: Ik leef in een droom. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? De laatste fase van de dialoog kwam iets in de verdrukking doordat de tijd om was en deelnemers andere verplichtingen hadden. Afsluiting: Reflectie over de dialoog Toch is een van de dingen die ons te doen staat: ‘Maak mensen bewust van de schoonheid van het leven en begin bij kinderen door ze kunst te laten ontmoeten. Zorg er voor dat kunst voor iedereen bereik- baar is.’ Iedereen heeft deze dialoog als waardevol ervaren, het podium was geen enkele be- lemmering om openhartig te vertellen en de High Tea heeft ons goed gesmaakt.
 35. 35. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 35 Bijlage 7: Impressieverslag dialoog StadsCafé Gespreksbegeleider Nol den Bekker/Scribent Gerard Wilts Locatie: StadsCafé Bibliotheek Kennemerwaard Centrum Alkmaar De groep stelt zich aan elkaar voor en al snel wordt duidelijk dat we hier een gemê- leerd gezelschap hebben met verschillende achtergronden. Een greep uit de groep: Jeugdzorg, coaching professional, communicatie, Wmo beleid, hulp bij armoede, jongerencoach, huisvrouw, vluchtelingenwerk, tolk, juridisch, filosoof, peuterwerk, onderwijs, kunst, familieonderneming. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? Een rondje levert de volgende citaten op:  Geluk moet jezelf verzorgen, zoeken en maken.  Het gaat om verbindingen met mensen.  Geraakt worden door een ander.  Een cirkel maken tussen mensen  Geluk maken voor een ander.  Geluk zit in mijn zijn.  Geluk vind ik in mijn werk
 36. 36. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 36  Verhalen van mensen zoeken en delen.  Soms zit het mee en soms zit het tegen.  Geluk is een stukje schoonheid in elk mens.  Mensen blij maken.  Geluk is compleet bij verbinding met mezelf en dan met anderen. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Na de kennismaking en een rondje beelden uitwisselen komen er bijzondere en per- soonlijke verhalen van mensen waarbij de groep geraakt wordt en er verbindingen ontstaan. Verbindingen die toevoegen aan geluk. Deelnemer: Ik ben opgegroeid in isolement met alleen de familie op een eiland. Ver- bonden met elkaar en met de natuur. Ontmoeten van ander mensen wordt dan heel speciaal. In de stad loop je langs elkaar heen, alhoewel anonimiteit soms ook heel prettig is. Deelnemer: Wij leven in onze eigen “club” en dan komen er ineens vluchtelingen. Dat lijkt een inbreuk maar het is een verrijking dat je elkaar ontmoet. Deelnemer: Ik had een ontmoeting met iemand met een Afghaanse naam die “schat van de keizer” betekent. Een bijzonder verhaal over een vlucht en een boottocht. Voor de eerste keer zo direct, zo dichtbij. En dan op een gegeven moment stokte het ver- haal van deze man; hij brak toen hij ging vertellen over zijn kinderen. Dat komt echt binnen. Een bijzonder mix van verdriet en blijdschap. Jammer dat mijn ontmoeting maar kort kon zijn. Het was onaf. Deelnemer: Ontmoeting wordt makkelijker als je ook ruimte hebt en krijgt voor je- zelf. Deelnemer: Ik ben werkzoekend op mijn 58ste. Dan kom je ineens in een wereld waar je geen weet van hebt. Er is zoveel te doen over een handjevol vluchtelingen maar er zijn zoveel meer mensen die leven in armoede. Laten we ons daar ook druk over ma- ken. Het wegvallen van zekerheden geeft je een totaal andere kijk op mensen. Je raakt je oordeel, vooroordeel kwijt. Deelnemer: Door mijn werk ontmoet ik nu mensen die ik anders niet zou ontmoeten. Je moet uit je comfortzone komen.
 37. 37. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 37 Deelnemer: Je kan in hele diepe dalen komen. Je moet dan loslaten en dan vind je een weg om weer te kunnen ontmoeten. Dan gaat het niet meer om wat het mij ople- vert maar om uitwisseling. Deelnemer: Als je niet meer naar de buitenkant kijkt, als je door je eigen ervaringen dat los kan laten, kom je mensen echt tegen. Dan zie je ineens kwetsbare mensen die iets van geluk kunnen ervaren in de ontmoeting. Dat kan geen toeval zijn! Deelnemer: Op reis in het land van mijn partner in wat een oorlogsland was, vertellen familieleden aan mij hoe hun buren van de ene dag op de andere dag vijanden wer- den. Ineens de geweren oppakten om anderen weg te sturen. Ik zag dat in de verhalen bij mensen in hun ogen opnieuw gebeuren. En dan krijg je ineens na een praatje met een bakker een brood aangeboden, terwijl ik dacht: ‘Jij had ook die buurman kunnen zijn’. Dan verandert het hele beeld. Wat een vreemde wereld. Dan verandert ook de manier waarop ik die ander zag. Deelnemer: Ik ben opgegroeid met veel geweld en mishandeling en heb mijn eigen weg moeten zoeken in het leven. Ik ben veel alleen geweest en heb geleerd dat ik al- leen nieuwe familie kan ontmoeten als het ons samen lukt om veilig te zijn bij elkaar. Dat betekent dat je oordeel los laat, dat je ruimte geeft aan anderen om hun eigen weg te gaan en te zoeken, hun eigen ding te doen, hun eigen worsteling te hebben. Dan kom je tot de mogelijkheid van verbindingen en ontmoetingen. Deelnemer: Bij mijn komst naar Nederland dacht ik bij mezelf; ik kan nooit vrienden worden met Nederlanders. Ze zijn zo anders. Maar ik heb hier zulke lieve mensen ontmoet. Je kunt met iedereen vrienden worden. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? Deelnemer: Dream, believe, inspire. Als ik niet gedroomd had was ik niet waar ik nu ben. Nu probeer ik dromen van anderen te vangen. Je moet altijd blijven dromen.
 38. 38. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 38 Deelnemer: Dromen dat gebeurt je, die komen voorbij en dan realiseer je: dat heeft er dus al gezeten. Dromen daar ben ik niet echt de baas over. De gespreksbegeleider speelt hierop in met de volgende vraag: Wat zou je als je morgenochtend je ogen open doet, anders willen zien dan vandaag? Deze vraagt roept uiteenlopende reacties op.  Dat er geen grenzen meer zijn, dat er ruimte is voor iedereen.  Geen oordeel, vrij zijn om je eigen weg te gaan.  Dat negatief nieuws uitzondering is, want nu is positief nieuws dat.  Dat alle kinderen steun krijgen, zorg. Dat we ouders ondersteunen en dat alles daarvoor opzij gezet wordt. Deelnemer: Vroeger droomde ik alleen voor mezelf. Nu ik gevlucht ben heb ik leren dromen voor iedereen. Deelnemer: Mijn droom is dat mensen niet meer denken; dit is bijvoorbeeld “mijn” auto maar ik heb mobiliteit nodig. Deeleconomie, uitruil. Ik heb geen lamp meer no- dig, ik heb licht nodig. Dat het denken “om” gaat. Die ontmoeting moet er dan ge- woon zijn. Deelnemer: Ik droom dat ik van mezelf mag zijn wie ik ben. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? WE DOEN HET NU AL! Afsluiting: Reflectie over de dialoog  Ik vind het een eer dat mensen over zichzelf vertellen.  Ik vond het moeilijk.  Heel bijzonder, heel gezellig.  Positief.  Heel fijn om te vertellen en om te luisteren.  Fascinerend dat er onverwacht “lijntjes” ontstaan.  Bedankt dat ik iets van jullie heb mogen zien.  Hier moet een olievlekwerking vanuit gaan, ik ben er klaar voor.  Mooi dat zoveel verschil met toch zoveel respect mogelijk is. Eindconclusie van de groep is dat dit een bijzondere ontmoeting was. Een inspire- rende dialoog die ramen open zet en voor vernieuwing zorgt.
 39. 39. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 39
 40. 40. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 40 Bijlage 8: Impressieverslag dialoog Zorg Gespreksbegeleider Liesbeth de Wild/Scribent Esther Boehmer Locatie: Arboretum, De Pieter Raat Stichting Heerhugowaard Deze dialoog vond plaats in het Grand Café in het Arboretum. Het Grand Café is een ontmoetingsplek voor bewoners van en rond het Arboretum en de Bomenwijk. Een plek voor senioren die daar wonen én voor senioren uit de buurt. Er worden regel- matig activiteiten georganiseerd voor de buurtbewoners. Vandaag dus de Dag van de Dialoog. “Wie goed doet, goed ontmoet” Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? Deelnemers geven allen aan dat ontmoeting belangrijk voor hen is. Sommige omdat het ze helpt om niet te vereenzamen. Anderen omdat ze het fijn vinden om leuke din- gen samen te ondernemen. En er waren deelnemers die zich met hart en ziel inzetten om ontmoeting überhaupt mogelijk te maken voor mensen die dat alleen om welke reden dan ook niet kunnen. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: Ik vind het moeilijk om mensen te ontmoeten, ik heb veel contacten ver- loren, voel het gemis van niet- ontmoeten.
 41. 41. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 41 Deelnemer: Mijn mooiste ontmoeting was met mijn man. Ik ontmoette hem in de trein. Nadien heeft hij veel moeite gedaan om mij nog te vinden. Na aansporing van een collega heb ik weer met hem afgesproken en hij bleek de liefste man die je je kunt wensen. Deelnemer: Gister luisterde ik mijn voicemail af waarop een goede vriend had inge- sproken hoe dankbaar hij was dat hij na onze eerste ontmoeting terug was gegaan voor mijn telefoonnummer. Dit heeft geresulteerd in een vriendschap van nu al ruim tien jaar. Deelnemer: Ik heb al jong mijn ouders verloren. Als een na oudste zus heb ik ervoor gezorgd dat mijn broers en zussen goed terecht kwamen in een internaat. De familie werd versnipperd maar nog altijd hebben we allemaal contact en staan we klaar voor elkaar indien nodig. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? ‘Dromen zijn bedrog, poep je in je broek dan zit het er morgen nog -:)’ Deelnemer: Meid, dromen doe ik niet meer. Ik ben 88, dromen deed ik vroeger. Nu droom ik over kleine dingen. Dat het goed gaat met mijn kinderen. Dat het goed gaat met mij. Dat mijn kinderen geen zorgen hebben, ook niet om mij. Deelnemer: Ik zou graag op een podium staan en mensen willen toespreken dat een mooiere wereld niet zo ver bij je vandaan is als je zou denken. Deelnemer: Ik zou graag meer ontmoetingen hebben om gezellige dingen samen te ondernemen, in de tuin werken, een wandeling maken, samen shoppen. Deelnemer: Ik droom dat nog meer mensen elkaar kunnen ontmoeten om vereenza- ming tegen te gaan. Gelukkig te zijn door elkaar aandacht het geven en dit te ontvan- gen. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Deelnemer: Ik ga er op uit. Naar de dagbesteding. Ook als ik er geen zin in heb. Ik wil niet vereenzamen en vind het fijn om mijn kinderen iets te kunnen vertellen. Ik zal dit dan ook blijven doen.
 42. 42. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 42 Deelnemer: Ik zit in de politiek, voel me gesterkt door het feit dat ik ben gekozen. Ik ga hiermee door. Deelnemer: Ik ga googlen om te kijken of ik een maatje kan vinden om met mij in de tuin te werken. Deelnemer: Als vrijwilliger bij Arboretum maak ik graag contact met anderen. Soms maak ik blunders maar dat maakt mensen aan het lachen. Dat is belangrijk. Het feit dat de vrijwilligersbus nu vol zit maakt me gelukkig. Nog een busje erbij misschien? Afsluiting: Reflectie over de dialoog Iedere deelnemer gaf aan het een prettige middag te hebben gevonden. Er werd op- gemerkt dat het verschil in leeftijd van deelnemers een verrijking gaf aan het ge- sprek. Er werd genoemd dat het toch altijd fijn is om verhalen van anderen te ho- ren. Dat het leuk was omdat ze dol is op dingen die ze nog nooit gedaan heeft. Een lunch, een gebakje of een saucijzenbroodje zou voor de volgende keer van toege- voegde waarde zijn.
 43. 43. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 43 Bijlage 9: Impressieverslag dialoog Vuurplaats Gespreksbegeleider Jacqueline Koning/Scribent Erica Beukers-Bunskoek Locatie: Antroposofische woongemeenschap Vuurplaats te Heerhugowaard We worden zeer gastvrij ontvangen door de bewoners van de Vuurplaats. Bij bin- nenkomst komen de heerlijke etensgeuren ons al tegemoet. Er is gekookt door een bewoner van de Vuurplaats. Alles is biologisch-vegetarisch bereid. Wat een gastvrij- heid. Stap 1: Kennismaking Wat roept het thema bij deelnemers op? De gespreksleider heet iedereen welkom, begint met de kennismaking en vertelt wat het thema ‘geluk van ontmoeten’ bij de gesprekleider oproept. Hierna stellen de deel- nemers zich voor en vertellen ook wat het thema bij hen oproept. Deelnemer: In een ontmoeting gebeurt altijd iets dat je niet weet. Deelnemer: Wat de ander drijft. Sympathie. Echt het gesprek aan te gaan. Deelnemer: Gelukzoeker. Ik zie wel wat op mijn pad komt. Deelnemer: Leren, groeien, klankbord. Zelf groeien door ontmoeten. Deelnemer: Groeien aan elkaar. Je groeit in ontmoeten.
 44. 44. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 44 Deelnemer: Puur. Smaken ontmoeten. Gasten ontmoeten. Echt horen/luisteren. Zelf ook begrepen en gehoord worden. Stap 2: Ervaringen delen Welke ervaringen hebben jullie met het thema 'Geluk van ontmoeten'? Deelnemer: Na een ramp dat nabestaanden en professionelen elkaar ontmoeten. Met ieder zijn eigen verdriet. Deelnemer: Een toevallige ontmoeting. Jaren later. Ik werd hier gelukkig van. Deelnemer: Vooroordeel niet. Niet te snel oordelen. Het werd een mooie ontmoeting. En stroomde over van geluk. Met respect met elkaar omgaan. Deelnemer: Ontmoeten is vanzelfsprekend. Maar is toch anders. De wereld is groter dan alleen je dorp. Hierdoor kan je op het verkeerde been worden gezet. Hier komt ook weer het vooroordeel naar voren. Deelnemer: Ik heb veel ontmoetingen gehad met verschillende culturen. Geluk van ontmoeten is: ontmoeten van verschillende culturen. Ik krijg positieve energie van het ontmoeten. De eerste ontmoeting is de belangrijkste ontmoeting. Ik word gezien. Ik word geholpen. Het is eerst ontmoeten en dan worden geholpen. Deelnemer: Richting geven in mijn eigen leven door ontmoetingen. Goede mensen ontmoeten. Ik voel mij een geluksvogel. Deelnemer: Tien seconde in de schoenen van een ander staan. In een andere cultuur zijn. Non-verbale communicatie met een ander die jou taal niet spreek/verstaat. Dit was het geluk van ontmoeten. Kracht om te leven; deze mensen hebben mij gemaakt hoe ik nu ben. Het veroordelen komt steeds terug in de gesprekken met de deelnemers. Wij mensen oordelen te veel en te snel. Als je niet veroordeelt, kan je een hele mooie ontmoeting hebben. NIVEA: Niet invullen voor een ander. Stap 3: Dromen Als je het thema verbeeldt in een droom, wat zie je dan? De deelnemers vertelden hun dromen, maar de deelnemers gingen nu elkaar ook vragen stellen waar een mooie dialoog ontstond.
 45. 45. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 45 Deelnemer: Er zijn voor de vluchtelingen. Dat de vluchteling goed terecht komen. Deelnemer: We zijn allemaal individuen geworden. We zijn allemaal met ons zelf be- zig. Ik droom ervan dat wij allemaal samen zijn. Er zijn voor elkaar. Meer ontmoeten. Deelnemer: Actief op mensen afstappen die anders doen/zijn. En vragen “wat heb je nodig om je fijn te voelen”. Ik droom hiervan, maar vind het angstig om dit in de praktijk uit te voeren. Deelnemer: Op iemand afstappen wanneer je bijvoorbeeld ziet dat hij een blikje laat vallen. “Hé je verliest wat.” Ik droom dat ik dat durf te zeggen. Deelnemer: Dat iedereen een stap terug neemt. Kalmte houden. Rustig aan doet. Stap 4: Doen Welke eerste stappen kan jij zetten om die droom werkelijk te maken? Deelnemer: Met willekeurige mensen in gesprek gaan. Maar dit is toch ook eng om te doen. Geen oordeel hebben. Deelnemer: AZC volgend jaar uitnodigen voor de Dag van de Dialoog. Deelnemer: Samenkomen in Nederland. De gespreksleider vraagt ‘Wat is je kleinste stap?’ De deelnemer antwoordt je buren ontmoeten. Deelnemer: Organiseren dat verschillende mensen met elkaar in gesprek gaan. Om elkaar te vertellen wat je bezig houdt. En hoe ik de ander kan helpen. Deelnemer: Ontmoeting met de vluchtelingen. Naar een AZC gaan en mij aanmelden als vrijwilliger. Deelnemer: Het gesprek aan gaan. Deelnemer: Op iemand afstappen en het geluk van ontmoeten ervaren. Deelnemer: Maak afspraken met jezelf . In het laatste gedeelte werd er veel over de vluchtelingen gesproken. De een wil hel- pen in het AZC. De andere wil spullen brengen naar het AZC. Het komt er op neer dat iedereen aan de gesprekstafel het “geluk” voor de anders wenst.
 46. 46. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 46 Afsluiting: Reflectie over de dialoog Een deelnemer sloot de dialoog heel mooi af door te zeggen ‘zullen wij nu samen de afwas doen, want tijdens de afwas worden de mooiste gesprekken gevoerd’. En in- derdaad kwamen er mooie gesprekken met de deelnemers tijdens de afwas. Vooral de interesse naar elkaar. Mooi om te zien.
 47. 47. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 47 Bijlage 10: In het nieuws na afloop van de dialoog Na afloop verscheen in het Noordhollands Dagblad een bericht over de uitkomst van de dialoog. Dialoog over opgroeien in Heerhugowaard HEERHUGOWAARD - Welzijnsorganisatie MET Heerhugowaard gaat een dialoog opzet- ten tussen jongeren over het onderwerp ’opgroeien in Heerhugowaard’. Dat is een uit- komst van de Dag van de Dialoog die gisteren op verschillende locaties werd gehou- den. Door Gert van der Maten - 12-11-2015, 17:36 (Update 12-11-2015, 17:37) Onderwerp van alle gesprekken was ’Het geluk van ontmoeten’. Het werd geen debat dat een winnaar zou moeten opleveren, of een discussie die naar een conclusie toewerkt. Het ging zuiver om het luisteren naar elkaars gezichtspunten. Burgemeester Han ter Heegde treinde op en neer naar Den Helder waar hij in een gere- serveerde coupé sprak met mensen die zich hadden aangemeld. Daar vormde zich de ge- dachte dat alleen een dialoog verdere verharding van de maatschappij kan voorkomen. Vandaar het idee om jongeren van alle pluimages bij elkaar aan tafel te brengen. Veel filosofischer ging het er aan toe in gevangenis Zuyder Bos. Daar spraken vijf gedeti- neerden met vier mensen van buiten de poort in aanwezigheid van geestelijke verzorgers en directeur Frans Douw. Volgens gespreksleider Eerde de Swart van de Vrijwilligerscen- trale Alkmaar werd deze dialoog een bijzondere uitwisseling van zeer persoonlijke inzich- ten en ervaringen. ,,Er was één gedetineerde die erg met zich zelf in de knoop had gezeten, en zich nu schaamde dat hij vast zat. Niet om wat hem in de cel had gebracht, maar omdat daar zijn bedje gespreid is en het eten voor hem wordt gekookt, terwijl buiten de gevangenis men- sen moeten sappelen voor hun bestaan. Een ander vond dat in de ontmoeting, mensen elkaar naar het licht aan het einde van de tunnel kunnen helpen. Prachtig om allemaal mee te maken”, aldus De Swart. Dialoog in de trein/Foto gemeente Heerhugowaard -Hans Jansen
 48. 48. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 48 Bijlage 11: Achtergrond informatie over de dialoog Wat is Dag van de Dialoog? Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en ge- meenten door het hele land jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Stichting Nederland in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te ver- sterken door inzet van de Dialoog. Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dik- wijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onder- linge binding versterken. De eerste Dag van de Dialoog vond plaats in 2002. Vanaf 2005 heeft de Stichting Ne- derland in Dialoog de Dag van de Dialoog 2005 door Nederland verspreid. Inmiddels zijn er zo’n 100 (in 2014) plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog wordt georganiseerd. Wat is een dialoog? Een dialoog is een open gesprek dat plaatsvindt onder begeleiding van een gespreks- begeleider. De dialoog bestaat uit vier stappen en is gebaseerd op de methodiek van Appreciative Inquiry (Waarderend onderzoeken), De vier stappen zijn: 1. Kennismaking 2. Ervaringen delen 3. Dromen 4. Doen Gespreksregels van de dialoog
 49. 49. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 49 Toelichting stappen van de dialoog Stap 1: Kennismaking Een kennismakingsronde stelt deelnemers in staat een eerste indruk over elkaar op te doen. Deze fase is tevens een eerste verkenning van het thema. Vanuit de vraag 'Wat roept dit thema bij je op', of 'Wat zijn je eerste gedachten bij dit thema' blijkt al snel hoe verschillend mensen over hetzelfde thema kunnen denken. Stap 2: Ervaringen delen Het delen van ervaringen maakt duidelijk dat er mensen van vlees-en-bloed aan tafel zitten. Het thema komt tot leven in de concrete verhalen. De deelnemers tonen zich zoals zij in het leven staan. Stap 3: Dromen Een droomverhaal omvat de zienswijze van een persoon over de toekomst. Dromen zeggen iets over de goede dingen, die het leven in het verleden, nu en in de toekomst de moeite waard maken. Het zijn die dingen, die mensen graag met zich mee willen nemen de toekomst in. Stap 4: Doen Een dialoog is een gesprek dat vooral gaat om zelfonderzoek. Het delen van uiteenlo- pende ervaringen en dromen laat zien hoe mensen van elkaar kunnen verschillen. Deze stap doen is erop gericht om mensen ervan bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om hun dromen tot uitvoering te brengen. Het uitspreken van deze eerste stap- pen vormt tevens een overgang naar samendoen. Dialoogvormen Een dialoog is een gespreks- vorm, waarvoor uiteenlo- pende methoden zijn ontwik- keld. Het 4-stappenplan is slechts één van velen. Indien de dialoog wordt ingezet, is het van belang van te voren af te wegen, welke vorm het meest geschikt is. Overzicht dialoogvormen uit Boers/Brunt/Evers/vdWerff (red) 'Publieke bezinning; Socratische dialogen in de publieke ruimte’
 50. 50. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 50 Bijlage 12: Organisatieteam Dag van de Dialoog NHN Om de Dag van de Dialoog tot een succes te maken, is er door vele vrijwilligers veel werk verzet. Ze hebben zich belangeloos ingezet om deze dag tot een groot succes te maken. Een overzicht van de organisaties die bij deze dag betrokken waren:  Beschermheer Han ter Heegde, burgemeester van gemeente Heerhugowaard.  Ambtelijke ondersteuning van gemeente Heerhugowaard door Margriet van Scheppingen en Hans Jansen.  De acht organisaties die hun deuren voor de dialoog openden, met hun vrijwil- ligers en medewerkers.  Stadsdichter Annek Groot en Nelly Wuis, die in coproductie een ansichtkaart maakten met daarop een speciaal voor de Dag van de Dialoog geschreven gedicht.  MET-Heerhugowaard, die vijf scribenten leverde ter ondersteuning van de ver- slaglegging en opvolging van de opbrengsten van de dialogen.  Rabobank Alkmaar, vier medewerkers droegen bij als gespreksbegeleider en scri- bent.  Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, die bij de opstartfase ondersteuning heeft geboden.  Fotografen Erik Boschman uit Alkmaar en Yvonne van Stiphout uit Heiloo.  Designate, voor de hosting van de website.  Simon L’Ami, die een dialoog-wandeling heeft voorbereid.  Vijftien gespreksbegeleiders. Het vaste coördinatieteam: Saskia van der Werff, filosoof en wijsgerig gespreksbegeleider  Trainer van de gespreksbegeleiders  Begeleider van de inspiratiesessie  Coördinator van dialooglocaties  Website-beheer  Contactpersoon voor deelnemers, gespreksbegeleiders, partners  Redactie impressieverslag Frits Prins, Mediator, dialoogbegeleider en fysiotherapeut  Trainer van de gespreksbegeleiders  Begeleider van de inspiratiesessie  Contactpersoon partners  Coördinator van dialooglocaties
 51. 51. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 51 Cock de Vries, tekstschrijver en communicatie adviseur  Interviewer/Persberichten  Contactpersoon pers  Contactpersoon partners  Coördinator van dialooglocaties For a Fair World, bestaande uit Ger Koertse, Margriet van Scheppingen, Jacqueline Koning, Arthur van Bottenburg en Gea Klerq  Inspiratie voor dialooglocaties  Contactpersoon Gemeentelijke ondersteuning  Ambassadeurs Dag van de Dialoog  Placemats, gelukspoppetjes, ansichtkaarten gedicht stadsdichter, zakjes met zaad Saskia van der Werff Frits Prins Cock de Vries
 52. 52. Impressieverslag Dag van de Dialoog op 12 november 2015 in Noord-Holland Noord / 52 ‘Vroeger droomde ik alleen voor mezelf. Nu ik gevlucht ben heb ik leren dromen voor iedereen.’ Deelnemer Dag van de Dialoog 2015 ‘Laten we de dialoog dagelijks voeren en eenmaal per jaar vieren.’ Karin Oppelland, directeur Stichting Nederland in Dialoog www.nhnindialoog.nl dialoog@nhnindialoog.nl

×