Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 ongelijkheid tot hier en dan verder

371 views

Published on

Lezing gehouden in de maand van de filosofie over thema Ongelijkheid.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

2015 ongelijkheid tot hier en dan verder

 1. 1. Ongelijkheid Tot hier en dan verder Maand van de Filosofie Lezing gehouden door Saskia van der Werff voor Humanistenforum te Alkmaar 28 april 2015 2-5-2015 1
 2. 2. (On)gelijkheid?
 3. 3. Wanneer gaat wenselijke ongelijkheid over in onwenselijke? Mensenrechten? Fysieke behoeften? Religie? Natuurlijke leefomgeving? Cultureel? Sociaal/Economisch? Financieel? Gender? Gezag?
 4. 4. De grens volgens Piketty Verschil in vermogen Kapitaal = vermogen = niet-menselijke activa die je kunt bezitten, die op een markt te ruilen is Onze moderne democratieën zijn gebaseerd op een meritocratisch wereldbeeld: een geloof in ongelijkheid door verdienste. Gelijkheid als burgerrecht is niet te rijmen met ongelijke levensomstandigheden.
 5. 5. Meritocratisch wereldbeeld? Hij die toegevoegde waarde levert Verdient het meeste geld Als het team niet presteert mag hij vertrekken (zonder bonus)
 6. 6. De grens volgens Luyendijk Eigenaarschap Risico nemers (de bankiers) zijn ongelijk aan de Risico dragers (aandeelhouder, toezichthouder, belastingbetalers) ‘Amoraliteit staat voor gelijke kansen’ Welke begrenzing brengt eigenaarschap met zich mee?
 7. 7. Locke: Toe-eigenen met eigen arbeid zolang er voldoende overblijft voor ander Wie is die ander? Je gelijke? Wat is voldoende? Heeft iedereen gelijke kansen/resultaten eigen arbeid?
 8. 8. De grens volgens Bregman/Frederik: Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde = product/dienst dat bijdrage levert aan welvaart Met geld dat we niet hebben kopen we troep die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden. Aan wie komt de meer/minder opbrengst van de toegevoegde waarde toe?
 9. 9. Klassensamenleving Klassen-specifieke normen en waarden Weg bewandelen die door geboorte is vastgelegd, geen strijd lotsbestemming aan te vechten Arbeidersklasse verdient voldoende voor basisbehoefte Egalitaire samenleving Politieke vrijheid op het publieke terrein van het publieke gemeen, gevoel van trots Nivelleren gebaseerd op conformisme leidt tot onverschilligheid, afgunst en verdeeldheid Loon naar verdienste Toqueville: Welvaart gaat gepaard met pauperisme
 10. 10. De grens volgens Nussbaum Burgerschap Het vermogen om andere mensen te zien als menselijke wezens en niet als gebruiksartikelen Onderwijs richten op burgerschap ipv (econ)vaardigheden • Kritisch nadenken • Uitdagen verbeeldingskracht • Empatisch begrijpen van menselijke ervaring • Begrijpen complexiteit van onze wereld Welke begrenzing brengt burgerschap met zich mee?
 11. 11. Rechtvaardigheid: 1. Economisch: ieder het zijne geven 2. Politiek: volgens de wet De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken Aristoteles: Het juiste midden tussen een teveel en een te weinig
 12. 12. (On)Gelijk?
 13. 13. Ongelijkheid elementen Maatstaf/Norm/Waarde Personen/Groep Relevant verschil Tussen Personen/Groepen bestaat een kenmerkend, relevant verschil. Door het verschil met de maatstaf/norm&waarde te vergelijken, waarderen we dit als gelijk of ongelijk. We bepalen of het verschil tussen wenselijke marges ligt en maken (on)gelijker, maatschappelijk of politiek. Deze Personen/Groepen zijn niet hetzelfde/identiek aan elkaar.
 14. 14. Wanneer gaat wenselijke ongelijkheid over in onwenselijke? Waar trekt u de grens? Waarom hier en niet daar?
 15. 15. 2-5-2015 15 SA S K I A V A N D E R W E R F F M A M S C F I LO S O O F B E R E N KO O G 8 0 1 8 2 2 B Z A L K M A A R 0 6 - 1 0 7 7 6 8 5 8 W W W. C R E AT H O S . N L I N F O @ C R E AT H O S . N L

×