Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Time Management

4,018 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Time Management

 1. 1. Time management «Цінність співробітника в бізнесі визначається кількістю результативних дій за одиницю часу» ОЛЕГ АФАНАСЬ Є В
 2. 2. Правила <ul><li>Вимикаємо мобільні телефони </li></ul><ul><li>Діє правило піднятої руки </li></ul><ul><li>Кожен має право власної думки </li></ul><ul><li>“ Курчат по осені рахують ” </li></ul><ul><li>Задаємо питання </li></ul>
 3. 3. Задачі тренінгу <ul><li>Зрозуміти причини втрати робочого часу </li></ul><ul><li>Знайти способи “захисту” робочого часу і його “сжатия” </li></ul><ul><li>Розглянути закономірність ефективного використання робочого часу </li></ul><ul><li>Навчитись визначати межі своєї відповідальності та регламентація основних видів діяльності </li></ul><ul><li>Навчитись планувати власний робочий час </li></ul><ul><li>Розробити свою власну методику планування часу </li></ul><ul><li>Наміти план втілення прийомів та методів ефективної організації робочого часу в практику своєї роботи </li></ul>
 4. 4. Скільки часу у нас є?
 5. 5. “ Time management - це технологія організації часу і підвищення ефективності його використання. До певної міри це не стільки набір техніки, скільки стиль життя й філософія цінності часу у швидкому потоці інформації і постійно мінливому світі. ” by wikipedia
 6. 6. З чого починається управління?
 7. 7. “ Пожирачі часу” Хронофаги (від грец. χρόνος — «время»; φᾰγω — «пожираю»)
 8. 8. “ Пожирачі часу”: <ul><li>Нечітка постановка цілей </li></ul><ul><li>Відсутність пріоритетів у справах </li></ul><ul><li>Програмне забезпечення з характерним дефектом </li></ul><ul><li>Спроба дуже багато зробити за один раз </li></ul><ul><li>Відсутність достатнього уявлення про майбутні завдання і шляхи їх вирішення </li></ul><ul><li>Погане планування робочого дня </li></ul><ul><li>Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл </li></ul><ul><li>Неефективне зберігання документів та іншої інформації </li></ul><ul><li>  Неефективний розподіл праці, виконання чужої роботи, нездатність сказати «ні» </li></ul><ul><li>  Відволікаючі від справ телефонні дзвінки, листи і розмови </li></ul><ul><li>  Неповна та / або несвоєчасна інформація, що веде до необхідності «гасити пожежу»   </li></ul>
 9. 9. “ Пожирачі часу”: <ul><li>Відсутність самодисципліни </li></ul><ul><li>  Невміння довести справу до кінця, втрата інтересу до проекту </li></ul><ul><li>  Неефективні наради </li></ul><ul><li>  Обговорення складних питань без належної підготовки </li></ul><ul><li>  Синдром «відкладання» </li></ul><ul><li>  Бажання знати всі деталі, перш ніж діяти </li></ul><ul><li>  Поспіх, нетерпіння </li></ul><ul><li>  Рідкісне делегування (або його відсутність) </li></ul><ul><li>  Недостатній контроль за виконанням того, що делеговане </li></ul><ul><li>  Занадто часті поїздки </li></ul><ul><li>  Справи, які можна вирішити по телефону, переносяться на особисту зустріч </li></ul>
 10. 10. Боротьба з “пожирачами” часу: № “ Пожирачі” Причина Стратегія захисту 1 2 3 4
 11. 11. Методика “сжатия” часу <ul><li>Використання сучасних технологій </li></ul><ul><li>Вияснення проблем/питань за допомогою телефону/ e-mail </li></ul><ul><li>Підготовлена зустріч </li></ul>
 12. 12. Скільки коштує година Вашого часу?
 13. 13. 10 принципів ефективної організації робочого часу <ul><li>Своєчасне блокування “пожирачів” часу </li></ul><ul><li>Чітке визначення меж відповідальності </li></ul><ul><li>Регламентація видів діяльності по часу </li></ul><ul><li>Визначення пріоритетів </li></ul><ul><li>Врахування ритму працездатності </li></ul><ul><li>Письмове планування </li></ul><ul><li>Строге дотримання плану і часового регламенту </li></ul><ul><li>Раціональна маршрутизація руху </li></ul><ul><li>Контроль результативності використання робочого часу </li></ul><ul><li>Використання прийомів “сжатия” робочого часу </li></ul>
 14. 14. Ритм працездатності +2 +1 0 -1 -2 І – інтелектуальна діяльність; К – комунікації; Д – дорога пересування; В – відпочинок , перерви
 15. 15. Техніки тайм-менеджменту <ul><li>Матриця Ейзенхауера </li></ul><ul><li>Принцип Парето </li></ul><ul><li>Діаграма Ганта </li></ul><ul><li>Хронометраж </li></ul>
 16. 16. Матриця Ейзенхауера <ul><li>ЗАДАЧІ “А” – Важливі та термінові </li></ul><ul><li>ЗАДАЧІ “Б” – Важливі та нетермінові </li></ul><ul><li>ЗАДАЧІ “В” – Неважливі та термінові </li></ul><ul><li>ЗАДАЧІ “Г” – Неважливі та нетермінові </li></ul>
 17. 17. Матриця Ейзенхауера
 18. 18. Матриця Ейзенхауера ! ?
 19. 19. Принцип Парето <ul><li>“ 20% зусиль приносять 80% результату, а решта 80% зусиль – лише 20% результату” </li></ul>«Принцип 20/80: секреты достижения больших результатов при затрате меньших усилий» Ричард Кох
 20. 20. Діаграма Ганта
 21. 21. Хронометраж Метод аналізу затрат часу за допомогою фіксації та замірів тривалості виконуваних дій. Хронометраж дає можливість провести «аудит» та «інвентаризацію» часу, виявити «пожирачів» часу.
 22. 22. План втілення результатів тренінгу: № Кроки “ Що необхідно зробити?” Результати Строки 1 2 3 4
 23. 23. “ Не переможеш себе – будеш переможений собою” Наполеон Хілл “ Перестань давати собі обіцянки!!!”

×