Ekonom.i ekolog

709 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonom.i ekolog

  1. 1. Vrska me|u ekologijata i ekonomijata <ul><li>1.Voved </li></ul><ul><li>-dene{nata surova realnost vo koja se nao|a na{ata planeta </li></ul><ul><li>-nau~nicite orientirani kon iznao|awe na re{enija za postoe~kite ekolo{ki i ekonomski problemi </li></ul><ul><li>-ekologijata kako interdisciplinarna i kompleksna nauka </li></ul>
  2. 2. 1. Voved <ul><li>-ekonomijata i se pot~inuva na ekologijata vo prilog na za{titata na `ivotnata sredina i </li></ul><ul><li>-ekologijata dobiva ekonomski aspekti vo prilog na zada~ata na ekologijata </li></ul><ul><li>-zada~a na ekologijata: optimizacija na tehnolo{ko-in`enersko-proektantsko-konstruktivnite re{enija </li></ul>
  3. 3. 2.Glaven del <ul><li>Alarmantna surova realnost koja e produkt pred se na ~ovekot </li></ul><ul><li>Vlijanieto na razvienata industrija vrz `ivotnata sredina </li></ul><ul><li>Vlijanieto na siroma{tijata vrz `ivotnata sredina </li></ul><ul><li>Za{tita na `ivotnata sredina: </li></ul><ul><li>eliminirawe na rasipni~kite formi </li></ul>
  4. 4. 2.Glaven del <ul><li>na eksploatacija na prirodnite resursi </li></ul><ul><li>voveduvawe soodvetni danoci za prekr{-itelite (zagaduva~ite) </li></ul><ul><li>Voveduvaweto na vakva dano~na politika pozitivno bi se odrazilo vrz `ivotna sredina </li></ul><ul><li>Dominira orientacijata i tendencijata deka e poisplatliva opredelbata za spre </li></ul>
  5. 5. 2.Glaven del <ul><li>za spre~uvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina </li></ul><ul><li>Odr`liv razvoj kako eden od instrumentite na ekolo{kata politika </li></ul><ul><li>Odr`liviot razvoj-balans me|u ekolog-ijata i ekonomijata </li></ul><ul><li>Vo R.Makedonija se raboti na strategij-ata za Odr`liv Razvoj </li></ul>
  6. 6. 2.Glaven del <ul><li>Eko taksite kako osnoven element od vodeweto na ekonomskata fiskalna pol-itika </li></ul><ul><li>Prioritetni celi na eko taksite </li></ul><ul><li>Vidovi na eko taksi </li></ul><ul><li>Vo EU postojat i eko fondovi </li></ul><ul><li>Vo R.M. eko taksite vovedeni od po~etokot na 2006 godina </li></ul>
  7. 7. 3.Zaklu~ni sogleduvawa <ul><li>potrebata od povrzanosta na ekologija-ta i ekonomijata </li></ul><ul><li>Potreba od ekonomskite instrumenti za re{avawe na ekolo{kite problemi </li></ul><ul><li>Potreba od ekolo{kite instrumenti za re{avawe na ekonomskite problemi </li></ul><ul><li>Potreba od me|unarodna sorabotka i za{tita na `ivotnata sredina </li></ul>

×