Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bp skal føre sponsor av historiske utstillingen å bringe mesterverk fra erermitagen til storbritannia

117 views

Published on

bp global holdings press releases
http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7085392
BP er å være føre sponsor av en-livs utstilling som vil bringe mesterverk fra Eremitasjen i St. Petersburg til Storbritannia for en unik forestilling på en av landets fineste historiske hus, Houghton i Norfolk, åpning på 17 mai 2013.
Den praktfulle kunstsamlingen, som opprinnelig hang på Houghton, ble brakt sammen av Storbritannias første statsminister, Robert Walpole (1676-1745), og etter hans død ble solgt i 1779 til Katarina den store av Russland og bodde senere på State Hermitage Museum.
Peter Charow, BP'S Vice President for Russland sa: "vi er glade for å bringe utstillingen å dens opprinnelige hjem. BP er en stor tilhenger av kultur i både Storbritannia og Russland."
Sammen over 70 malerier fra samlingen, inkludert mesterverk av Van Dyck, Poussin, Rembrandt Rubens, Velazquez og Murillo er å være igjen for første tid i over 200 år og vises i de opprinnelige innstillingene på Houghton. Utstillingen inneholder fungerer på lån fra Eremitasjen og andre russiske museer samt lån fra National Gallery, Washington og the Metropolitan Museum, New York.
Utstillingen vil reprodusere opprinnelige taket på Grand rommene på Houghton, bringe dem tilbake til sin opprinnelige prakt. I sin skala og ambisjoner, vil utstillingen være en passende feiring begge av 250-årsjubileet for Katarina stort tiltredelse til tronen, og lang og fremragende historien Anglo-russisk kulturelle forhold.
For over et tiår inkluderer bps støtte for russisk kultur Mariinskij-teateret og Valery Gergiev Foundation. I 2011-2012 BP utvidet sin støtte, og har inngått samarbeid med Moskva Tchaikovsky vinterhagen, State Hermitage, Tretjakovgalleriet, Konstantin Stanislavskij og Nemirovitsj-Dansjenko, musikalsk teater og årlige Dyagilev musikalske festival i St Petersburg ytterligere å demonstrere BP og forpliktelse til russiske kulturliv.
I Storbritannia er BP en stor tilhenger av kunst med et program som strekker seg over over 35 år. I 2011 kunngjorde BP det er å investere nesten £10 millioner i å utvide sin langsiktige partnerskap med British Museum, National Portrait Gallery, Royal Opera House og Tate Britain over de neste fem årene. Disse avtalene, som til sammen representerer en av de mest betydelige langsiktige bedriftens investeringene i UK kunst og kultur.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bp skal føre sponsor av historiske utstillingen å bringe mesterverk fra erermitagen til storbritannia

  1. 1. BP SKAL FØRE SPONSOR AV HISTORISKEUTSTILLINGEN Å BRINGE MESTERVERK FRA ERERMITAGEN TIL STORBRITANNIA BP er å være føre sponsor av en-livs utstilling som vilbringe mesterverk fra Eremitasjen i St. Petersburg tilStorbritannia for en unik forestilling på en av landets finestehistoriske hus, Houghton i Norfolk, åpning på 17 mai 2013. Denpraktfulle kunstsamlingen, som opprinnelig hang på Houghton,ble brakt sammen av Storbritannias første statsminister, RobertWalpole (1676-1745), og etter hans død ble solgt i 1779 tilKatarina den store av Russland og bodde senere på StateHermitage Museum.
  2. 2. Peter Charow, BPS Vice President for Russland sa: "vi erglade for å bringe utstillingen å dens opprinnelige hjem. BP er enstor tilhenger av kultur i både Storbritannia og Russland.“Sammen over 70 malerier fra samlingen, inkludert mesterverk avVan Dyck, Poussin, Rembrandt Rubens, Velazquez og Murillo erå være igjen for første tid i over 200 år og vises i de opprinneligeinnstillingene på Houghton. Utstillingen inneholder fungerer pålån fra Eremitasjen og andre russiske museer samt lån fraNational Gallery, Washington og the Metropolitan Museum, NewYork. Utstillingen vil reprodusere opprinnelige taket på Grandrommene på Houghton, bringe dem tilbake til sin opprinneligeprakt. I sin skala og ambisjoner, vil utstillingen være en passendefeiring begge av 250-årsjubileet for Katarina stort tiltredelse tiltronen, og lang og fremragende historien Anglo-russisk kulturelleforhold.
  3. 3. For over et tiår inkluderer bps støtte for russisk kulturMariinskij-teateret og Valery Gergiev Foundation. I 2011-2012BP utvidet sin støtte, og har inngått samarbeid med MoskvaTchaikovsky vinterhagen, State Hermitage, Tretjakovgalleriet,Konstantin Stanislavskij og Nemirovitsj-Dansjenko, musikalskteater og årlige Dyagilev musikalske festival i St Petersburgytterligere å demonstrere BP og forpliktelse til russiske kulturliv.I Storbritannia er BP en stor tilhenger av kunst med et programsom strekker seg over over 35 år. I 2011 kunngjorde BP det er åinvestere nesten £10 millioner i å utvide sin langsiktigepartnerskap med British Museum, National Portrait Gallery,Royal Opera House og Tate Britain over de neste fem årene.Disse avtalene, som til sammen representerer en av de mestbetydelige langsiktige bedriftens investeringene i UK kunst ogkultur.

×