Reunió De Pares

1,016 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,016
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reunió De Pares

 1. 1. 2008-09 C.P. PARE CATALÀ
 2. 2. REUNIÓ DE PARES <ul><li>EQUIP DE PROFESSORS </li></ul><ul><li>HORARI DE CLASSES </li></ul><ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL </li></ul><ul><li>ACTIVITATS EXTRAESCOLARS </li></ul><ul><li>HORES D’ATENCIÓ A PARES </li></ul>
 3. 3. Tutora Mestra d’infantil Mestra d’anglés Mestre de religió Mestra d’anglés Mestra d’educació física Mestra de P. T. Mestre de música
 4. 4. HORARI DE CLASSES Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 9’30-10’15 Religió/altern. C. del Medi Matemàtiques Coneixement del Medi Anglés 10’15-11’00 Matemàtiques C. del Medi Matemàtiques Matemàtiques 11’00-11’30 E S P L A I 11’30-12’15 Castellà Valencià Valencià Ref. Valencià C. del Medi 12’15-13’00 Anglés E.F. Valencià Ref. Castellà 12’30-13’30 Atenciópares 15’00-16’00 Ref. Matemàt. Anglés Castellà CRA Valencià 16’00-17’00 Música Castellà E.F. CRA Plàstica
 5. 5. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 1. Coneixement de l’alumnat: Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l’alumne <ul><li>Recollida d’informació: </li></ul><ul><li>Dades personals i familiars. </li></ul><ul><li>Dades rellevants sobre la seva història familiar i escolar. </li></ul><ul><li>Característiques personals: interessos, motivació, estil d’aprenentatge, adaptació personal familiar i social i integració e el grup-classe. </li></ul>Tutor i orientador Setembre i Octubre Disseny d’una fitxa o carpeta individual de tutoria que facilite la recollida d’informació i seguiment, a més de recollir els aspectes o punts tractats en les entrevistes individuals amb l’alumne i amb els pares Tutors de nivell i/o cicle amb l’orientador Durant el curs
 6. 6. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 2. Seguiment de l’alumnat: Realitzar el seguiment personalitzat de cada alumne <ul><li>Registre acumulatiu d’informació rellevant: </li></ul><ul><li>Recollida d’informació mitjançant entrevistes periòdiques. </li></ul><ul><li>Registre d’incidents. </li></ul><ul><li>Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. </li></ul>Tutor Durant el curs 3. Adequació de l’ensenyança: adequar les programacions, l’ensenyança i l’evaluació a la diversitat de l’alumnat <ul><li>Selecció de continguts prioritaris i bàsics. </li></ul><ul><li>Disseny d’evaluació inicial al començament del cicle o curs. </li></ul><ul><li>Criteris i indicadors. </li></ul><ul><li>Instruments. </li></ul><ul><li>Tècniques. </li></ul>Equip de cicle Professorat especialita Tutor Setembre Octubre
 7. 7. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 4. Coordinació del professorat: Potenciar la coordinació dels professors que imparteixen ensenyança a un mateix grup d’alumnes. Reunions: Establir un calendari de reunions Convocar les reunions Establir el guió de les reunions Alçar l’acta de les conclusions Tutor Durant el curs
 8. 8. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 5. Tutoria amb les families: Implicar a les families en l’educació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educatives que emfaticen en una major coherència entre escola i familia. <ul><li>Calendari de reunions generals amb els pares i mares: </li></ul><ul><li>Procediment per a mantenir entrevistes amb les families i periodicitat. </li></ul><ul><li>Entrevistes de tutoria. </li></ul><ul><li>Entrevistes amb el professorat. </li></ul><ul><li>Entrevistes amb l’orientador. </li></ul><ul><li>Dissenyar models d’informes, butlletíns d’informació, parts d’absències, etc. </li></ul><ul><li>Colaborar amb el consell escolar i l’APA en l’organització de xarrades, encontres, escola de pares, etc. </li></ul>Tutor Orientador Departament o de coordinació de l’Acció Tutorial Equip directiu Durant el curs
 9. 9. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 6. Elaboració de plans: assumir com a feina pròpia dels docents l’orientació i l’acció tutorial dels alumnes. Col·laborar en l’elaboració i revisió del pla de tutoria i orientació. Elaborar les programacions de tutoria d’acord amb els plans establerts. Presentar als alumnes i a les famílies els plans i programes de tutoria i propiciar la seva col·laboració recollint sugerències. Tot el professorat del centre. Durant el curs
 10. 10. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 7. Atenció a les NEE: Atendre als alumnes que presenten necessitats educatives especials buscant l’optimització dels recursos i la màxima integració de l’alumnat. <ul><li>Identificar les necessitats educatives de l’alumnat. </li></ul><ul><li>A partir de l’evaluació inicial. </li></ul><ul><li>Mitjançant el seguiment de l’alumnat, observant el procés d’ensenyança aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. </li></ul><ul><li>Exploracions psicopedagògiques. </li></ul>Tutor Orientador Durant el curs. Priorità-riament durant el primer trimestre. Prendre decisions sobre la modalitat d’escolarització Orientador: UAE <ul><li>Elaborar les adaptacions curriculars. </li></ul><ul><li>Establir programes de reforç pedagògic. </li></ul><ul><li>Organitzar suports i recursos especials. </li></ul><ul><li>Realitzar un seguiment de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Evaluar la resposta educativa. </li></ul>Unitat de suport educatiu.
 11. 11. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l’acceptació de tots els alumnes. <ul><li>Conèixer les característiques del grup classe: </li></ul><ul><li>Mitjançant observació directa. </li></ul><ul><li>Tècniques sociomètriques. </li></ul><ul><li>Enquestes. </li></ul><ul><li>Observació externa. </li></ul><ul><li>Programar activitats complementàries i/o extraescolars: </li></ul><ul><li>Eixides culturals. </li></ul><ul><li>Convivències. </li></ul><ul><li>Elecció de càrrecs de representació: </li></ul><ul><li>Delegat </li></ul><ul><li>Acordar normes de funcionament del grup/classe en desenvolupament d’allò establert al RRI. </li></ul><ul><li>Establir càrrecs i encàrrecs que possibiliten que cada alumne dedique part del seu temps en benefici del grup/classe. </li></ul>Tutor i orientador Durant el curs.
 12. 12. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 9. Promoció: Afavorir el pas de l’alumnat d’un cicle a altre i d’una etapa educativa a la següent. <ul><li>Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. </li></ul><ul><li>Dissenyar un pla de traspàs d’informació. </li></ul><ul><li>Organitzar les sessions d'avaluació. </li></ul><ul><li>Prendre decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoció establerts en el projecte curricular. </li></ul><ul><li>Establir, analitzar i contemplar les mesures curriculars i organitzatives d’atenció a la diversitat a l’hora de decidir sobre la promoció de l’alumnat. </li></ul>Tutor Equip de professors Orientador C. C. P. Juny
 13. 13. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Objectiu Actuacions Responsables Dades 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre l’alumnat, o amb el professorat o la família, buscant sempre una eixida airosa al mateix. <ul><li>Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les parts. </li></ul><ul><li>Fer d’interlocutor. </li></ul>Tutor Professor Orientador Cap d’estudis Durant el curs
 14. 14. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS <ul><li>Visita al Museu de Prehistòria de València. </li></ul><ul><li>Obra teatral “La Bella Dorment” (València). </li></ul><ul><li>Visita a La Bastida de les Alcusses (Moixent). </li></ul><ul><li>Visita a la Ciutat de les Arts I les Ciències. </li></ul>
 15. 15. VISITA AL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
 16. 16. “ LA BELLA DORMENT”
 17. 17. LA BASTIDA DE LES ALCUSSES
 18. 18. CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
 19. 19. HORES D’ATENCIÓ A PARES MESTRE DIA D’ATENCIÓ HORA D’ATENCIÓ TUTORA PRIMÀRIA Dimarts Divendres 12’30-13’30 INFANTIL Dijous 10’00-11’00 ANGLÉS Dimecres 10’15-11’15 EDUCACIÓ FÍSICA Dimarts 11’00-12’00 EDUCACIÓ MUSICAL Dilluns 15’00-16’00 RELIGIÓ Dilluns 10’15-11’15 PSICÒLEG Divendres 9’30-11’00

×