Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ablakfelujitas

1,501 views

Published on

A meglévő ablakok felújításának lehetőségei. Milyen nyílászárót válasszak?

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ablakfelujitas

  1. 1. A meglévő ablak felújításának lehetőségei, előnyei az új, műanyag nyílászáró beépítésével szemben.Bekerülési költségek és megtérülési mutatók, előnyök, hátrányok az egyes nyílászáró-korszerűsítési eljárásoknál.Általános nézet, hogy a nyílászárók hővesztesége az üveg felületeken a legnagyobb. Az újszerkezetek mindössze egyetlen szempontból veszik figyelembe az épületfizikát: ez pedig ahőátbocsátási tényező (U) értéknek egyre kedvezőbbé tétele. Ez azonban egy csupán a számoshőtechnikai mutató és szempont közül. A „korszerű” termékek esetében a gyártott profiloknakcsak bizonyos keresztmetszetén mérhetők jó értékek (4–6 cellát keresztezve), míg azegymásra fekvő (csukódó) részeken egyáltalán nem jók az értékek, vagyis ezeken a helyekenszökik a hő (ezt a thermo-fényképek mutatták ki). A hagyományos kétrétegű (pl. kapcsoltgerébtokos szerkezetű) ablak ezzel szemben úgy viselkedik, mint egy „nappali hőcsapda”vagy mint egy mini klímahomlokzat: a napközben befogadott hőmennyiséget ideális esetbenéjjel átadja a szoba felé. Alkalmazásának másik nagy előnye a lassú, folyamatos légcseremegvalósulása, ezzel egy egészséges és természetes légcserét biztosítanak; míg egy modernablak (tudatosan előállított) tökéletes zárása elősegíti a belső tér relatív páratartalmánakjelentős emelkedését és a penészedést. Ha azonban a megfelelő légcsere érdekében nyitvatartjuk a penészedést kivédő résszellőzőket (az ilyen lyukakat már beépítik az újfajtanyílászárókba), akkor a szellőztető réseken ugyanúgy cserélődni fog a levegő és azzal együtttávozik a hő is, mint egy régi ablaknál. Az új termékek „U” értékének (hőátbocsátásitényezőjének) megadásakor nem veszik számításba ezt a hőveszteséget. Ha ugyanis gépiszellőzés lenne az épületben, akkor elvileg zárva is lehetne tartani a réseket. Amikorbevizsgálnak egy ablakot, még nem lehet tudni, hogy hova kerül majd beépítésre, tehát a zártszellőzőkkel minősítik őket.A következőkben bemutatott számítások során figyelembe vettük azt az általánosan elfogadotttényt, hogy a nyílászáró korszerűsítésével, a helyiségre eső fűtési költség mintegy 58 %-amegtakarítható. Ennek értelmében a megtérülési számítások során, a megtérülés évesmértékét, a különböző fogyasztott éves mennyiséghez tartozó megtakarított mennyiség, jelenlakossági áron számított összege határozza meg.Az egyes esetekben látható megtérülési időszakok hossza eltérhet, hiszen minden helyiségmás és más, így általános módon, konkrét adatot meghatározni nem lehetséges. Az ottbemutatott értékek, azonban megközelítőleg illeszthetők konkrét helyzetekre, a döntésmeghozatalában komoly segítséget jelenthetnek.Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy a nagyon hasonló eredményt hozó megoldásokközül előnyt élvez az alacsonyabb bekerülési költséggel bíró, így hamarabb megtérülőkorszerűsítés. Mellesleg az sem elhanyagolható, hogy ezen túl számos más előnnyel is bír,amelyeket a későbbiekben bemutatunk.Bonyolult számítások elvégzésére egyik megoldás esetében sem kell törekednünk, elég, ha azépítészek által felismert, felhasznált, általánosan elfogadott értékeket vesszük figyelembe,amelyek azonban részleteikben eltérhetnek a konkrét esetekben, de hasonló értéketeredményeznek. A későbbiekben bemutatott eredmények tájékoztató jellegűek, mindenesetben, a sajátosságok ismeretében, konkrét számítások szükségesek és lehetségesek.
  2. 2. Teljes nyílászárócsere, műanyag nyílászáróra. Bekerülési költségek (költség ablakonként): Az ablak ára 2011.november 29-én: 83.252 Ft + ÁFA (44% kedvezménnyel) A járulékos költségek: 47.944 Ft + ÁFA Összesen: 131.196 Ft + ÁFA (163.995 Ft) A műanyagkeret előnyei: • könnyen tisztítható, festést nem igényel, • ellenáll az UV-sugárzásnak, • kedvező előállítási költség (tömegcikk). Hátrányai: • nem esztétikus, műemlékvédelem alatt álló, városképi jelentőséggel bíró épületeknél nem alkalmazható, homlokzat-torzító hatású, • homogén falszerkezet esetén, egyrétegű (egytokos) nyílászárót alkalmazva, hőhíd alakul ki, rontva a fal hőszigetelő képességét, elősegítve hideg falfelület kialakulását, páralecsapódást eredményezve, (forrás:www.ablakprofilok.hu) • beépítéséhez bontás szükséges, • a gyenge minőségű vasalat a szerkezet gyors elhasználódását eredményezi, amely így nem megfelelő záródást biztosít, a hőszigetelés romlik (a jó minőségű vasalattal szerelt nyílászárók árfekvése magasabb), • a homlokzat helyreállítása költséges, esetenként teljes mértékben nem lehetséges, • a teljes (gyártó által kimutatott) hőszigetelő képesség kizárólag a kamrás keresztmetszeteknél valósul meg, a záródó felületek hőszigetelése a kimutatottnál rosszabb lehet, • előállítása során környezetszennyező melléktermékek keletkeznek, • a szakaszos fűtés esetén (pl.: gázkonvektor) a kamrás szerkezet hamar visszahűl, és hűtő hatást fejt ki a fűtött helyiség irányába, • a műanyag ablakot nem lehet felújítani, és 20-30 év múlva biztosan ki kell cserélni. (A legtöbb egyrétegű, hőszigetelő üvegezéses ablak garanciális ideje 8-10 év.) A hőszigetelő üvegezés gáztöltése idővel elillan, átlagosan 25 év az élettartamuk.Megtérülése az éves fogyasztás és a cserélt ablakok számának függvényében:Éves fogyasztás 1 ablak 2 ablak 3 ablak 4 ablak 5 ablak(m3)900 2,7 5,7 8,4 11,3 14,01000 2,5 5,1 7,5 10,2 12,61500 1,6 3,4 5,0 6,8 8,42000 1,2 2,5 3,8 5,1 6,32500 1,0 2,0 3,0 4,1 5,03000 0,6 1,7 2,5 3,4 4,2Az ablakszárnyak felújítása.
  3. 3. Általában a fa nyílászáró-szerkezetek előnyeiről:Természetes anyagok között élni sokkal jobban hat közérzetünkre a mindennapjainkban. A fahőtágulása rendkívül kicsi, ezért a jó minőségű fa esetében a deformáció által bekövetkezővízszigetelő, hő- és hangszigetelő képesség egy kicsit sem romlik. A régi ablakok, különösena műemlék jellegű épületek esetében, kiváló minőségű faanyagból készültek, ígyidőtállóságuk magas.Az eljárás lényege, hogy a meglévő ablakszárnyak felhasználásával, azokba hőszigetelőüvegezés beépítésével, az illesztések javításával, olcsón, hatékonyan növeljük a nyílászáróhőszigetelő képességét, egyben megőrizzük eredeti megjelenését, hangulatát. Bekerülési költségek (költség ablakonként): A felújítás ára 2011.november 29-én: 60.000 Ft A járulékos költségek: NINCS! Összesen: 60.000 Ft A felújítás előnyei: • bontást nem igényel, • kapcsolódó költség nincs, • homlokzat nem sérül, • épület homlokzati képe megmarad, • gyorsan elvégezhető, • alacsony költségű, • gyorsan megtérülő • természetes anyagok felhasználásával készül, • alkalmazása során környezetszennyező melléktermék nem képződik, • meghibásodás esetén könnyen javítható, • esztétikus, • magasabb komfortérzetet biztosít. Hátrányai: • a tokozat és a fal közötti, a tokozat túlzott elöregedéséből adódó tömítetlenség miatt, esetenként enyhe léghuzat maradhat, amely azonban gátja a páralecsapódás, penészesedés kialakulásának.Megtérülése az éves fogyasztás és a cserélt ablakok számának függvényében:Éves fogyasztás 1 ablak 2 ablak 3 ablak 4 ablak 5 ablak(m3)900 1,0 2,1 3,0 4,1 5,11000 0,9 1,8 2,8 3,7 4,61500 0,6 1,2 1,8 2,5 3,12000 0,5 0,9 1,4 1,9 2,32500 0,4 0,7 1,1 1,5 1,83000 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
  4. 4. Az ablakcsere bontás nélkül. Bekerülési költségek (költség ablakonként): A felújítás ára 2011.november 29-én: 120.000 Ft A járulékos költségek: NINCS! Összesen: 120.000 Ft A csere előnyei: • bontást nem igényel, • kapcsolódó költség nincs, • homlokzat nem sérül, • épület homlokzati képe megmarad, • gyorsan elvégezhető (akár 1 óra/ablak), • alacsony költségű, • gyorsan megtérülő, • a tokozat lezárásával a körülötte lévő tömítetlenségből adódó enyhe léghuzat is megszüntethető, • a beépített plusz tokozat, nagyobb ablaktávolságot eredményez a külső és a belső ablakszárnyak között, ami tovább növeli a hőszigetelés hatékonyságát.Megtérülése az éves fogyasztás és a cserélt ablakok számának függvényében:Éves fogyasztás 1 ablak 2 ablak 3 ablak 4 ablak 5 ablak(m3)900 2,0 4,0 6,2 8,2 10,31000 1,8 3,7 5,5 7,4 9,21500 1,2 2,5 3,7 4,9 6,12000 0,9 1,8 2,8 3,7 4,62500 0,7 1,5 2,2 3,0 3,73000 0,6 1,2 1,8 2,5 3,1A fenti táblázatban látható megtérülési mutatók nagyon hasonlatosak a műanyag keretesablakra vonatkozóval, ámde ne feledkezzünk meg róla, hogy a műanyagablak költségét, ajelenleg elérhető legnagyobb kedvezménnyel (44 %) számítottuk. A teljes költséggel beépítettműanyag keretes, hőszigetelt ablak megtérülési mutatói, a fent látottaknál közel kétszerrosszabbak, míg a bontás nélküli új ablak beépítésére ezek a mutatók érvényesek. Ezen túlnem számoltunk a várható áremelkedéssel sem, ami a műanyag keretes ablakok esetébenjanuárban bekövetkezik, míg a bontás nélküli ablakcsere költsége biztosan nem változik.Valamint a korszerűsítéssel járó kellemetlenségek, a ráfordítandó idő mértéke semhasonlítható össze.
  5. 5. Megtérülési mutatók, adott esetre vetítve. Ablak mérete: 2200mm x 1550mm (3,41m2). A példaként szolgáló lakás, átlagos gázfogyasztás, régi ablakok (30 m2 ablakfelület, 9 db ablak) esetén, feltételezve, hogy a fűtési költségek több mint felét az ablakfelületek fűtésére fordítandó költségek teszik ki (jellemző adat). 112 Ft/ m3 gázárral számolva (fűtőérték: 34MJ/m3, gázdíj II. árkategória, 20m3 alatti lakossági fogyasztásmérő esetén: 3,290 Ft/MJ, [2011.11.29-i adatok]), a nyílászáró felületre eső gázfelhasználás 900 m3 is lehet, ami 100.800 Ft gázszámlát eredményez csupán a nyílászáró felületek fűtésére (ez nem a teljes fűtési költség!). A felújítást követően (a fenti megoldások bármelyikét választva), 390 m3 körüli érték érhető el, 57.120 Ft megtakarítást eredményezve. A fenti adatok felhasználásával a megtérülési mutatók az alábbiakban láthatóak. (Figyelem! Az adatok 9 db ablak megtérülési mutatóját tükrözik, amely a példában számított lakás teljes nyílászáró-korszerűsítését jelenti.) Műanyag nyílászáró beépítése: Teljes költség: 1.475.955 Ft, Teljes költség: 2.211.849 Ft, (44% kedvezménnyel) (teljes listaáron) Megtérülés/év: 57.120 Ft, Megtérülés/év: 57.120 Ft, Megtérülés ideje: 25,8 év. Megtérülés ideje: 38,7 év. Az ablakszárnyak felújítása: Az ablakcsere bontás nélkül: Teljes költség: 540.000 Ft, Teljes költség: 1.080.000 Ft, Megtérülés/év: 57.120 Ft, Megtérülés/év: 57.120 Ft, Megtérülés ideje: 9,45 év. Megtérülés ideje: 18,9 év. 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft Műanyag ablak beépítése (akciós ár) Műanyag ablak 1 000 000 Ft beépítése (listaár) Ablakszárny felújítása 500 000 Ft Ablakcsere bontás nélkül 0 Ft 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. év év év év év év év év évA fenti diagram adatai, a vizsgált időszak alatt változatlan gázárral, azonos éves fogyasztássalszámítottak. A gáz fogyasztói árának, a fogyasztás mértékének változása minden esetbenazonos módon és mértékben téríti el a megtérülési mutatót az itt látottaktól.
  6. 6. Megtérülési idő az éves fogyasztás és a választott megoldás függvényében.(Cserélt ablakok száma: 5, alapterület, egyéb változók azonosak.)Éves fogyasztás Műanyag keretes Műanyag Ablakszárny Ablakcsere(m3) ablak keretes ablak felújítás bontás nélkül kedvezménnyel listaáron1500 8,4 12,6 3,1 6,12500 5,0 7,6 1,8 3,7Megtérülési idő években, 6 ablakkal rendelkező lakás esetén, az éves fogyasztás és azalapterület függvényében (gáz lakossági ára: 112 Ft/m3).A statisztikák által kimutatott átlagfogyasztás 1500-1700 m3 körül mozog, azonbannyilvánvalóan akad ezen a sávon kívül eső fogyasztási érték is, ezért ezzel is kalkulálunk.Éves fogyasztás 70 m2 80 m2 90 m2 100 m2 110 m2 120 m2(m3)900 4,2 4,8 5,4 5,9 6,6 7,11000 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,41500 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9 4,32000 1,9 2,1 2,4 2,7 2,9 3,22500 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,63000 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1Alapterület Fogyasztás m3 A fenti táblázatból látható, hogy a nagyobb fogyasztási40 1500 mennyiséghez tartozó megtérülési időszakok hossza52 1000 jelentősen rövidül, ami az azonos bekerülési költségre61 1600 vonatkoztatott magasabb megtakarított összeg eredménye.70 100072 850 A baloldalon látható táblázatban megfigyelhető, hogy egyes80 1220 alapterületek mennyire eltérő gázfogyasztást eredményeznek.86 1725 (forrás: internetes fórumokon, fogyasztók által közzétett adatok)100 1420 A fogyasztás mértéke nem csupán alapterület és nyílászáró-110 3600144 2500 minőség függvénye, hanem függ továbbá a használati200 3500 formáktól, szokásoktól, épület elhelyezkedésétől, és sok220 3300 minden mástól, amelyek felsorolása talán nem is lehetséges.Összességében elmondható a fent felvázolt lehetőségek közül, a saját igényeit, lehetőségeit,lakásának specialitásait figyelembe véve, mindenki kiválaszthatja a számára leginkábbmegfelelő megoldást. A kiválasztás során fontos azonban figyelembe venni az egészségeskörnyezet, a harmonikus lakótér megteremtésének lehetőségét is, amely kizárólag a faanyagfelhasználásával készült nyílászárók által érhető el.Elgondolkodtató továbbá az a tény is, hogy külföldön, az évekkel ezelőtt beszerelt műanyagkeretes ablakok alkalmazásából származó gyakorlati tapasztalatok, arra ösztönzik a lakásoktulajdonosait, hogy műanyag nyílászáróikat faanyagból készültekre cseréljék! Az előrelátóangondolkodó, hosszútávra berendezkedő lakástulajdonosok ezeket a tényeket figyelembe kell,vegyék!

×