Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СЪЗДАВАНЕ НАДИАГРАМИ В EXCEL
Указания за работа:С натискане на бутон    можете да извършитежеланото от вас действиеС натискане на бутон    може...
Цели на урока:Учениците трябва:• Да могат да създават диаграми чрез избиране на  групи от клетки•  Да познават основнит...
Съдържание: Предназначение и видове диаграми Създаване на диаграми
Предназначение и  видове диаграми1. Предназначение на диаграмите2. Видове диаграми
Предназначение на диаграмите   Диаграмите са графически изобра-жения на таблични данни, чрез коитотези данни стават по-н...
Видове диаграми   Excel предлага 14 вида диаграми, всяка откоито има варианти. За да се представят по-ясно ипрегледно да...
Създаване на диаграмиДиаграма се създава по следния алгоритъм:1. Маркират се данните от таблицата, които ще участват в диа...
Нека имаме следната таблица:Да се създаде диаграма, сравняваща среднияуспех на учениците
Chart TypeИзберете вида на диа-грамата и натиснетебутон Next, за да пре-минете на следващатастъпка.        Next
Chart Source  DataИзберете серии-те дали да са поредове или поколони.     Кликни на      Series
В полето Name се задават имената на сериите, ако е необходимо.Ако желаете сегаможе да приключитесъздаването на диа-грамата...
Chart Options - тази стъпка не е задължителна В нея можете да правите допълнителни настройки: - за осите (Axes) - за мрежа...
Chart Location - тази стъпка също е незадължителна В нея можете да ука- жете местоположение- то на създадената диа- грама ...
Вашата диаграма може да изглежда  по един от следните начини
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
MS Excel 2003 - Диаграми
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

създаване на диаграми в Excel

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

създаване на диаграми в Excel

 1. 1. СЪЗДАВАНЕ НАДИАГРАМИ В EXCEL
 2. 2. Указания за работа:С натискане на бутон можете да извършитежеланото от вас действиеС натискане на бутон можете да преминете къмсъответната част от урокаС натискане на бутон се връщате на темата наурока
 3. 3. Цели на урока:Учениците трябва:• Да могат да създават диаграми чрез избиране на групи от клетки• Да познават основните типове диаграми• Да използват вградените възможности на табличния процесор за създаване на диаграми от различен вид• Да включват надписи за скали, етикети, легенда, заглавие• Да извършват основни настройки за печат и отпечатват таблици и диаграми
 4. 4. Съдържание: Предназначение и видове диаграми Създаване на диаграми
 5. 5. Предназначение и видове диаграми1. Предназначение на диаграмите2. Видове диаграми
 6. 6. Предназначение на диаграмите Диаграмите са графически изобра-жения на таблични данни, чрез коитотези данни стават по-нагледни и по-лес-но могат да се интерпретират. Диаграмите улесняват анализа наданните и сравняване на стойностите.
 7. 7. Видове диаграми Excel предлага 14 вида диаграми, всяка откоито има варианти. За да се представят по-ясно ипрегледно данните трябва да се избере най-подходящия вид.Най-често използваните диаграми са следните: 1. Линейна 3. Стълбовидна 2. Кръгова 4. С хоризонтални ивици
 8. 8. Създаване на диаграмиДиаграма се създава по следния алгоритъм:1. Маркират се данните от таблицата, които ще участват в диаграмата2. Изпълнява се последователността от команди Insert/Chart, след което сеотваря диалоговия прозорец Chart WizardСамото създаване на диаграми преминава през 4 последователни стъпки:Ст. 1. Chart Type - за избор вида на диаграмата.Ст. 2. Chart Source Data - за определяне как Excel да интерпретиратабличните данни (по колони или по редове).Ст. 3. Chart Options - за определяне на допълнителните изписвания иобозначения в диаграмата.Ст. 4. Chart Location - за определяне местоположението на диаграмата.
 9. 9. Нека имаме следната таблица:Да се създаде диаграма, сравняваща среднияуспех на учениците
 10. 10. Chart TypeИзберете вида на диа-грамата и натиснетебутон Next, за да пре-минете на следващатастъпка. Next
 11. 11. Chart Source DataИзберете серии-те дали да са поредове или поколони. Кликни на Series
 12. 12. В полето Name се задават имената на сериите, ако е необходимо.Ако желаете сегаможе да приключитесъздаването на диа-грамата с натисканена бутон Finish Next Finish
 13. 13. Chart Options - тази стъпка не е задължителна В нея можете да правите допълнителни настройки: - за осите (Axes) - за мрежа на графиката (Gridlines) - за легендата (Legend) - за допълнителни изписвания върху сериите на графиката (Data Labels) - за покзване на маркираните клетки от таблицата под диаграмата (Data Table) Next
 14. 14. Chart Location - тази стъпка също е незадължителна В нея можете да ука- жете местоположение- то на създадената диа- грама С това работата по създаване на диаграма приключва. Натиснете бутон Finish. Finish
 15. 15. Вашата диаграма може да изглежда по един от следните начини
 • ssuser5381f4

  Jun. 1, 2017
 • radoslavavladimirova3

  Jun. 19, 2015

Views

Total views

16,050

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

319

Actions

Downloads

129

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×