ARGUMENTACETéma trhu s elektřinou bylo i téma mé bakalářské práce, kterou jsem zpracovávalaminulý rok. Trh s elektřinou je...
TRH S ELEKTŘINOUTrh s elektřinou je složitý systém s mnoha pravidly. Nejenom, že téměř každá oblastživota je v dnešní době...
od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Rozpad elektrizační sítě (nebo-li blackout) by vsoučasné době znamenal, že by nefung...
s tím související údržbu přenosové sítě a je povinen zajišťovat spolehlivou a kvalitnídodávku (ČEPS, 2012). V případě, kdy...
- přímo daná charakteristika daných parametrů, jež musí splňovat elektrická energie, stanovenkmitočet, frekvece atd., přeh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trh s elektřinou

259 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trh s elektřinou

  1. 1. ARGUMENTACETéma trhu s elektřinou bylo i téma mé bakalářské práce, kterou jsem zpracovávalaminulý rok. Trh s elektřinou je trh výjmečný a zajímavý. Jedná se spíše o osobní zájem odané téma (rodinné vlastnictví vodní elektrárny) než o přímou souvislost se studiem.Název práce byl z jednoznačného zaměření práce lehce odvoditelný.ANOTACECílem následující práce je stručně popsat nejdůležitější funkce hlavních subjektů, jež natrhu s elektřinou figurují. V prvé řadě jsou vyjmenovány stanovené parametry samotnékomodity a dále je nastíněn mechanismus, na jehož základě se stanovuje množstvíelektřiny, jež má být dodáno v konkrétním čase na konkrétní místo. Nakonec je popsánořešení situace, kdy bilance mezi dodávkou a odběrem eletřiny není vyrovnaná.KLÍČOVÁ SLOVAtrh, elektrická energie, odchylka, operátor trhu, Energetický regulační úřad
  2. 2. TRH S ELEKTŘINOUTrh s elektřinou je složitý systém s mnoha pravidly. Nejenom, že téměř každá oblastživota je v dnešní době závislá na této komoditě, ale navíc při výrobě, přenosu a následnédistribuci elektřiny musí být dodrženy určité technické parametry. Z tohoto důvodu na trhvstupují kromě samotných výrobců, konečných spotřebitelů, obchodníků, organizátorůtrhu, provozovatelů elektrizační soustavy i další subjekty, jako jsou operátor trhua regulátor trhu (Energetický regulační úřad). Cílem této práce je vysvětlit, čím se trh selektřinou od ostatních trhů odlišuje a nastínit funkci jednotlivých subjektů na tomto trhu.Elektrická energie patří mezi základní výrobní faktory, na kterých je závislá nejen celáekonomika, ale i další oblasti, a proto je třeba, aby dodávka elektřiny byla kvalitní.Dodávka by ideálně měla být v předepsaném rozsahu napětí a kmitočtu, měla by mít čistěsinusový průběh a především by měla být vždy dostupná, tedy spolehlivá (Chapman,2001). Parametry kvality a garantované standardy dodávek jsou stanoveny vyhláškouEnergetického regulačního úřadu (vyhláška č. 540/2005 Sb.), technickými normami(ČSN EN 50 160 a PNE 33 3430-7) a Pravidly pro provozování elektrizační soustavy.Dle těchto pramenů musí být splněno následující: • kmitočet sítě (frekvence): 50 Hz (v mezích 49,5 Hz až 50,5 Hz) • velikost napětí: o nízké napětí: 230, 400 kV o vysoké napětí: 3, 6, 10, 22 a 35 kV o velmi vysoké napětí: 110 kV (E.ON, 2012) • parametr spolehlivosti dodávky elektrické energie: určuje se na základě četnosti a délky přerušení dodávky v důsledku poklesu napětí či frekvence nebo špatného stavu elektrizační soustavy (Elektrika.cz, 2010)Elektřina musí být vyrobena a do sítě dodána ve takovém množství a čase, v jakémkonečný spotřebitel elektřinu ze sítě odebere. Jinými slovy, musí být zachovánavyrovnaná bilance mezi výrobou a spotřebou. Nedodržením rovnováhy může dojít kpřetížení a následnému rozpadu elektrizační sítě, která zajišťuje přenos a distribuci
  3. 3. od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Rozpad elektrizační sítě (nebo-li blackout) by vsoučasné době znamenal, že by nefungovaly různé systémy a odvětví počínajebankovnictvím až po zdravotnictví (Pačes, 2008, s. 63).K zajištění vyrovnané bilance je třeba dopředu znát v jakém množství a čase se elektřinado (z) elektrizační soustavy (ES) dodá (odebere). Na straně výroby je situace lépeplánovatelná. Výrobci na trhu prodávají závazky dodat v daném čase určité množstvíelektřiny do ES. Na základě uzavřených kontraktů jsou tak schopni dopředu naplánovatvýrobu. Na druhou stranu spotřeba se musí víceméně predikovat. Jaké množství elektřinya kdy odebere konečný zákazník z ES závisí nejen na typu daného konečnéhospotřebitele, ale i na dalších faktorech a událostech, které nejsou dopředu známé(zvýšená/snížená spotřeba elektřiny v důsledku změny počasí, využití novýchelektrospotřebičů, atd.).Protistranou obchodu s elektřinou může být jednak konečný spotřebitel a jednakobchodník, který dle energetického zákona (2000) vlastní oprávnění k prodeji či nákupuza účelem dalšího obchodování (musí být držitelem licence na obchodování s elektřinou).Není vyloučeno, aby výrobce vlastnil danou licenci a mohl tak sám se závazky dodatelektřinu do ES dále obchodovat. Samotné obchodování probíhá většinou formou tzv.bilaterálních smluv na neorganizovaném trhu, kdy se dvě strany dohodnou nadodání/odebrání elektřiny mezi sebou. Další možností, jak obchodovat, je účast naorganizovaném trhu, buďto krátkodobém nebo dlouhodobém. Dlouhodobý organizovanýtrh je v České republice organizován burzou. Obchodování na krátkodobém trhuorganizuje v České republice operátor trhu. Po uzavření kontraktu, ve kterém se jednotlivé strany zaváží dodat (odebrat) vbudoucnosti určité množství elektřiny do (z) ES, dochází k jejímu fyzickému vypořádání.Přenos a distribuce elektřiny se uskutečňuje skrze elektrizační soustavu, tedy přenosovoua distribuční síť. Oblast přenosu a distribuce je neregulovatelná, a proto ERÚ každoročněstanovuje ceny, jež si mohou provozovatelé elektrizační soustavy za poskytnuté službyúčtovat. Energetický zákon (2000) stanovuje povinnosti, jež musí provozovatelé těchtosítí dodržovat. Provozovatel přenosové sítě je primárně zodpovědný za přenos elektřiny a
  4. 4. s tím související údržbu přenosové sítě a je povinen zajišťovat spolehlivou a kvalitnídodávku (ČEPS, 2012). V případě, kdy elektřina dodaná do ES není v určitém napětí čifrekvenci (není dodána / odebrána v požadovaném množství a čase) provozovatelpřenosové soustavy musí dané nesrovnalosti vyrovnat v rámci tzv. systémových služeb.V případě, kdy do (z) elektrizační soustavy není dodáno (odebráno) předem nasmlouvanémnožství elektrické energie, dochází k tzv. odchylce. Možné jsou dvě následující situace: 1. výrobce z rozličných důvodů (např. neplánovaná odstávka elektrárenského bloku) nedodá do ES požadované množství elektrické energie (dodá více nebo méně) 2. konečný spotřebitel odebere z ES větší nebo menší množství, než bylo předpokládáno.Povinnost vyrovnávat odchylky má provozovatel přenosové soustavy. Činí tak zajištěnímtzv. regulační energie. Následné finanční vypořádání odchylek, tedy určení kdo a kolikzaplatí za regulační energie, zajišťuje OTE. Každý výrobce je sankciován za dodánínadbytku (nedostatku) elektřiny do ES.POUŽITÉ ZDROJE[1]ČEPS, a. s..Data do kapsy 2011.[online]. Praha: ČEPS, a. s., © 2012. [cit. 2012-04-26].Dostupné z: http://www.ceps.cz/CZE/Media/Ke-stazeni/Documents/Publikace/Data_do_kapsy_cj_2011.pdf- přehledná data uveřejněná provozovatelem přenosové soustavy, souhrn informací (data dokapsy) o trhu s elektřinou a o jejím toku[2]ELEKTRIKA.CZ. Jak kvalitní energii má dodávat energetika? [online]. Praha:ELEKTRIKA.CZ, 6.06.2003. [cit. 2012-05-12]. Dostupné z:http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-01-15.7797673330- jednoduchý a přehledný popis parametrů pro dodávku elektřiny, článek z webu věnující seelektrické energii určený především pro provozovatele elektráren[3]E.ON Česká republika. Parametry elektřiny – vlastnosti výrobku [online]. České Budějovice:© E.ON Česká republika, 2012. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z:http://www.eon.cz/cs/info/parameters.shtml
  5. 5. - přímo daná charakteristika daných parametrů, jež musí splňovat elektrická energie, stanovenkmitočet, frekvece atd., přehledný zdroj ze stránek jednoho z provozovatelů distribuční soustavy[4]PAČES, V. a kol: Zpráva nezávslé odborné komise pro posouzení ….Praha: Úřad vlády ČR,2008.- rozsáhlá zpráva pro tehdejšího předsedu vlády Topolánka od Václava Pačesa (předsedaAkademie věd v České republice) o obnovitelných zdrojích, dodávkách elektřiny a trhu selektřinou

×