Rs

2,060 views

Published on

ภูมิศาสตร์ ม.5

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,060
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
536
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rs

 1. 1. เทคโนโลยี การสำรวจ ระยะไกล ( Remote Sensing )
 2. 2. เนื้อหา <ul><li>เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล </li></ul><ul><li>ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม </li></ul>
 3. 3. เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล <ul><li>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการสำรวจทาง Remote Sensing </li></ul><ul><li>คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า </li></ul><ul><li>กำลังแยกของเครื่องมือสำรวจ </li></ul>
 4. 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล <ul><li>การสำรวจจากระยะไกล = remote sensing </li></ul><ul><li>รีโมทเซนซิง เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุเป้าหมาย แต่ใช้คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ </li></ul><ul><li>remote sensing vs in situ sensing </li></ul>
 5. 5. องค์ประกอบของรีโมทเซนซิง
 6. 6. ขั้นตอนการสำรวจทาง Remote Sensing
 7. 7. อะไรทำให้เราใช้รีโมทเซนซิงในการสำรวจได้ ? <ul><li>เราใช้รีโมทเซนซิงในการศึกษาได้เพราะสิ่งที่เราสนใจมี ... </li></ul><ul><ul><li>ลักษณะเฉพาะด้านการสะท้อน แผ่รังสี </li></ul></ul><ul><ul><li>ลักษณะเฉพาะทางรูปทรงสัณฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ กัน </li></ul></ul>
 8. 8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 9. 9. Passive vs Active remote sensing <ul><li>ระบบ Passive </li></ul><ul><ul><li>พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในการสำรวจมาจากแหล่งกำเนิดอื่น เช่น ดวงอาทิตย์ หรือการแผ่รังสีของวัตถุเอง </li></ul></ul><ul><li>ระบบ Active </li></ul><ul><ul><li>ดาวเทียมเป็นแหล่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในการสำรวจเอง </li></ul></ul>
 10. 10. กำลังแยกของเครื่องมือสำรวจ <ul><li>กำลังแยกของเครื่องมือสำรวจมี 4 ลักษณะที่ต้องพิจารณา </li></ul><ul><li>Spatial resolution </li></ul><ul><li>Spectral resolution </li></ul><ul><li>Radiometric resolution </li></ul><ul><li>Temporal resolution </li></ul>
 11. 11. Spatial resolution <ul><li>1 รอไม่นานก็กลับไป </li></ul><ul><li>2 จอใหญ่สีสดใส </li></ul><ul><li>3 กอไก่วอนขอกินไข่ </li></ul><ul><li>4 ลอไล่ควายหายไป </li></ul><ul><li>5 รอไม่นานก็กลับไป </li></ul><ul><li>6 จอใหญ่สีสดใส </li></ul><ul><li>7 หอไม้เก่าแก่ไฟไหม้ </li></ul>1 รอไม่นานก็กลับไป 2 จอใหญ่สีสดใส 3 กอไก่วอนขอกินไข่ 4 ลอไล่ควายหายไป 5 รอไม่นานก็กลับไป 6 จอใหญ่สีสดใส 7 หอไม้เก่าแก่ไฟไหม้ กำลังแยกลดลงถ้ามีสิ่งมาบดบัง จุดภาพหยาบ = กำลังแยกต่ำ ภาพจะไม่ชัด
 12. 12. Spatial resolution <ul><li>กำลังแยกเชิงพื้นที่ยิ่งมากถ้าสามารถแยกชุดเส้นแนวตั้งแนวนอนที่มีขนาดยิ่งเล็ก </li></ul><ul><li>ในภาพมีชุดแนวตั้งแนวนอนทั้งหมด 25 ชุด </li></ul>
 13. 13. Spectral resolution <ul><li>ภาพขาวดำ เกิดจากเครื่องมือวัดมีกำลังแยกเชิงช่วงคลื่นต่ำ มองเห็นช่วงแสงเป็นช่วงคลื่นเดียว </li></ul><ul><li>ภาพสี เกิดจากเครื่องมือวัดแยกช่วงคลื่นออกจากกัน ( เป็นสีแดง เขียว น้ำเงิน ) จึงทำให้สามารถสร้างเป็นภาพสีได้ </li></ul>
 14. 14. Radiometric resolution <ul><li>กำลังแยกของระดับความเข้มมีเพียง 2 ระดับ ทำให้เสียรายละเอียดของภาพ </li></ul><ul><li>ยิ่งมีกำลังแยกของระดับความเข้มมาก จะได้ภาพที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น </li></ul>
 15. 15. Temporal resolution <ul><li>เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง </li></ul><ul><li>การสำรวจที่เวลาต่างกันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ </li></ul>
 16. 16. Temporal resolution เมื่อ t = 0 สำรวจพบบอลล์ 4 ลูกตั้งอยู่ดังนี้ เวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง สังเกตอีกครั้ง พบบอลล์ 4 ลูกตั้งอยู่ดังนี้ มีการเคลื่อนไหวของบอลล์ทั้ง 4 ลูกหรือไม่ ?
 17. 17. Temporal resolution t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 สำรวจทุก 4 ชั่วโมง ลดความถี่ของการสำรวจลงครึ่งหนึ่ง จะพอช่วยให้ประมาณการเคลื่อนที่ได้บ้าง แต่ไม่แน่ว่ามีการสลับแถว หรือ เป็นการเคลื่อนที่ไปตรงกลาง แล้วเคลื่อนที่กลับจุดเดิม ความถึ่ของการสำรวจที่น้อยเกินไปทำให้เข้าใจว่าไม่มีการเคลื่อนที่ของวงกลมสีม่วงเลย การสำรวจด้วยความถี่ที่มากพอ ทำให้รู้ว่าวง กลมสี่ม่วงเคลื่อนที่สลับกันระหว่างแถวซ้าย และแถวขวา สำรวจทุก 2 ชั่วโมง สำรวจทุกชั่วโมง
 18. 18. ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม <ul><li>ส่วนประกอบของดาวเทียม </li></ul><ul><li>วงโคจรของดาวเทียม </li></ul><ul><li>ประเภทของดาวเทียม </li></ul><ul><li>ตัวอย่างดาวเทียม </li></ul>
 19. 19. กำเนิดดาวเทียม <ul><li>2500 Sputnik รัสเซีย </li></ul><ul><li>2501 Explorer สหรัฐอเมริกา </li></ul>
 20. 20. ส่วนประกอบของดาวเทียม <ul><li>ตัวถังของดาวเทียม </li></ul><ul><li>ระบบเครื่องยนต์ </li></ul><ul><li>ระบบพลังงาน </li></ul><ul><li>ระบบสื่อสาร </li></ul><ul><li>ระบบบอกตำแหน่งของดาวเทียม </li></ul><ul><li>ระบบควบคุมระดับความสูง </li></ul><ul><li>ระบบควบคุม และบังคับ </li></ul><ul><li>ระบบสำรวจ / ระบบทวนสัญญาณ </li></ul>
 21. 21. วงโคจรของดาวเทียม <ul><li>ดาวเทียมจะโคจรอยู่ได้จะต้องมีลักษณะการเคลื่อนที่ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ทำให้แรงหนีศูนย์กลาง เท่ากับแรงดึงดูดของโลก </li></ul></ul><ul><ul><li>แรงต้านเนื่องจากบรรยากาศน้อยมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ระนาบของวงโคจรต้องผ่านศูนย์กลางของโลก </li></ul></ul>
 22. 22. วงโคจรของดาวเทียม <ul><li>วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (sun synchronous orbit) </li></ul><ul><ul><li>Polar orbit (500 - 1,000 กม .) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclined orbit (5,000 - 13,000 กม .) </li></ul></ul>
 23. 23. วงโคจรของดาวเทียม <ul><li>วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (sun synchronous orbit) </li></ul><ul><ul><li>Polar orbit (500 - 1,000 กม .) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclined orbit (5,000 - 13,000 กม .) </li></ul></ul><ul><li>วงโคจรแนวเส้นศูนย์สูตร (equatorial orbit) </li></ul><ul><ul><li>Geostationary orbit (36,000 กม .) </li></ul></ul>
 24. 24. วงโคจรของดาวเทียม <ul><li>ดาวเทียมจะโคจรอยู่ในวงโคจรตามอายุของดาวเทียม </li></ul><ul><li>เมื่อหมดอายุการทำงาน ดาวเทียมจะถูกบังคับให้เปลี่ยนวงโคจร </li></ul><ul><ul><li>ออกนอกโลก กลายเป็นขยะอวกาศ </li></ul></ul><ul><ul><li>กลับเข้าสู่โลก เผาไหม้หมดในชั้นบรรยากาศ </li></ul></ul>
 25. 25. ดาวเทียมสำรวจ <ul><li>วงโคจรแบบ ใกล้ขั้วโลก </li></ul><ul><li>ภารกิจ </li></ul><ul><ul><ul><li>สำรวจโลก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>เช่น Landsat SPOT ADEOS IRS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สำรวจบรรยากาศ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>เช่น Sputnik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สำรวจอวกาศ ( ดาราศาสตร์ ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>เช่น Hubble ( ดาราศาสตร์ ) Mars Probe </li></ul></ul></ul></ul>
 26. 26. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา <ul><li>มีทั้งวงโคจรแบบ ใกล้ขั้วโลก และแบบค้างฟ้า </li></ul><ul><li>แบบใกล้ขั้วโลก NOAA(National Oceanic and Atmospheric Agency) </li></ul><ul><li>แบบค้างฟ้า GMS(Geostationary Meteorological Satellite) </li></ul>
 27. 27. ดาวเทียมสื่อสาร <ul><li>วงโคจรแบบค้างฟ้า </li></ul><ul><li>เช่น Thaicom </li></ul>
 28. 28. ดาวเทียมบอกตำแหน่ง <ul><li>โคจรทำมุม 55 o จากแนวศูนย์สูตร </li></ul><ul><li>ความสูง 20,000 กม . </li></ul><ul><li>NAVSTAR ดาวเทียม 21 ดวง ( + 3 ดวงสำรอง ) </li></ul>
 29. 29. ดาวเทียม Landsat <ul><li>โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ แบบ polar orbit (98 o ) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 705 กม 98.9 นาที / รอบ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพซ้ำทุก 16 วัน </li></ul><ul><li>Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) </li></ul>
 30. 30. ดาวเทียม SPOT <ul><li>โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ แบบ polar orbit (98 o ) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 830 กม 101 นาที / รอบ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพซ้ำทุก 26 วัน </li></ul><ul><li>HRVIR </li></ul>
 31. 31. ดาวเทียม GMS <ul><li>โคจรค้างฟ้า (140 o E) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 35,800 กม 24 ชั่วโมง / รอบ </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพซ้ำที่เดิมตลอดเวลา </li></ul><ul><li>VISSR (Visible and Infrared Spin Scan Radiometer) </li></ul><ul><ul><li>0.55 - 1.05  m - ขนาดจุดภาพ 1.25 กม </li></ul></ul><ul><ul><li>7.2 - 7.6  m - ขนาดจุดภาพ 5 กม </li></ul></ul><ul><ul><li>10.5 - 12.5  m - ขนาดจุดภาพ 5 กม </li></ul></ul>
 32. 32. ดาวเทียม NOAA <ul><li>โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ แบบ polar orbit (98 o ) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 850 กม </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพซ้ำวันละ 2 ภาพ </li></ul><ul><li>AVHRR ( Advanced Very High Resolution Radiometer ) </li></ul><ul><ul><li>รายละเอียดของภาพ 1.1 กม . </li></ul></ul><ul><ul><li>ความกว้างของแนวภาพ 2,800 กม . </li></ul></ul><ul><li>TOVS ( TIROS Operational Vertical Sounder ) </li></ul><ul><ul><li>HIRS/2 (High Resolution Infrared Radiometer) </li></ul></ul><ul><ul><li>SSU (Stratospheric Sounding Unit) </li></ul></ul><ul><ul><li>MSU (Microwave Sounding Unit) </li></ul></ul>
 33. 33. ดาวเทียม IKONOS <ul><li>โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ แบบ polar orbit (98 o ) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 680 กม </li></ul><ul><li>Panchromatic </li></ul><ul><ul><li>รายละเอียดของภาพ 1 ม . </li></ul></ul><ul><ul><li>ความกว้างของแนวภาพ 22 กม . </li></ul></ul><ul><li>Multispectral (B G R nearIR) </li></ul><ul><ul><li>รายละเอียดของภาพ 4 ม . </li></ul></ul><ul><ul><li>ความกว้างของแนวภาพ 90 กม . </li></ul></ul>
 34. 34. ดาวเทียม THEOS <ul><li>โคจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ แบบ polar orbit (98 o ) </li></ul><ul><li>โคจรสูง 820 กม </li></ul><ul><li>ขึ้นสู่วงโคจร พ . ศ 2550 </li></ul><ul><li>Panchromatic </li></ul><ul><ul><li>รายละเอียดของภาพ 2 ม . </li></ul></ul><ul><ul><li>ความกว้างของแนวภาพ 22 กม . </li></ul></ul><ul><li>Multispectral (B G R nearIR) </li></ul><ul><ul><li>รายละเอียดของภาพ 15 ม . </li></ul></ul><ul><ul><li>ความกว้างของแนวภาพ 90 กม . </li></ul></ul>TH ailand E earth O bservation S atellite
 35. 35. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม <ul><li>ประวัติการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในงานป่าไม้ </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในงานธรณีวิทยา </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในด้านสมุทรศาสตร์ และชายฝั่ง </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในด้าน ภัยพิบัติ </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย </li></ul>
 36. 36. ประวัติการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย <ul><li>ก่อนปี 2500 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร </li></ul><ul><li>มติครม . 14 กันยายน 2514 กำเนิดโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ </li></ul>
 37. 37. การประยุกต์ใช้ในงานป่าไม้ <ul><li>หาพื้นที่ป่าไม้ </li></ul><ul><li>ติดตามการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ติดตามการปลูกพื้นที่สวนป่า </li></ul><ul><li>ป่าไม้หนาแน่น ( แดงเข้ม ) </li></ul><ul><li>ป่าถูกบุกรุก ( แดงอ่อน ขาว ) </li></ul>18 ธันวาคม 2530 3 มกราคม 2537
 38. 38. การประยุกต์ใช้ในงานธรณีวิทยา <ul><li>หาพื้นที่แหล่งแร่ แหล่งน้ำ แหล่งพลังงาน </li></ul>
 39. 39. การประยุกต์ใช้ในงานธรณีวิทยา(2)
 40. 40. การประยุกต์ใช้ในด้านสมุทรศาสตร์ และชายฝั่ง <ul><li>การไหลเวียนของน้ำทะเล </li></ul><ul><li>การแพร่กระจายของตะกอน </li></ul><ul><li>การจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง </li></ul>พื้นที่นากุ้ง บริเวณอ่าวสวี ชุมพร
 41. 41. การประยุกต์ใช้ในด้าน ภัยพิบัติ <ul><li>วางแผน ป้องกัน บรรเทาภัยจากอุทกภัย </li></ul>สีฟ้า น้ำเงิน แสดงพื้นที่น้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2538
 42. 42. การประยุกต์ใช้ในด้าน ภัยพิบัติ <ul><li>วางแผน ป้องกัน บรรเทาภัยจากอุทกภัย </li></ul>พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ tsunami
 43. 43. การประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร การใช้ที่ดิน <ul><li>ประเมินผลผลิตการเกษตร </li></ul><ul><li>วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ </li></ul><ul><li>พื้นที่สีคล้ำ แสดงพื้นที่เตรียมทำนา </li></ul><ul><li>ภาพ Landsat TM 12 พฤศจิกายน 2542 </li></ul>
 44. 44. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในพื้นที่ต่างๆ <ul><li>แหลมตะลุมพุก ลักษณะชายฝั่ง </li></ul><ul><li>แหลมผักเบี้ย การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง </li></ul><ul><li>หนองงูเห่า การกระจายตัวของกิจกรรมรอบสนามบินแห่งใหม่ </li></ul><ul><li>บางกระเจ้า พื้นที่สีเขียวของกทม . </li></ul>
 45. 45. แหลมตะลุมพุก <ul><li>เพาะเลี้ยงชายฝั่ง </li></ul><ul><li>ลักษณะพื้นตะกอน </li></ul><ul><li>ร่องน้ำในอ่าว </li></ul><ul><li>ป่าชายเลน ( แสด - แดง ) </li></ul><ul><li>ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ( คล้ำ ) </li></ul>Landsat 5 TM 8 มกราคม 2542 Remote Sensing ช่วยในการจำแนกลักษณะพื้นที่
 46. 46. แหลมผักเบี้ย <ul><li>การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง </li></ul><ul><li>เส้นสีเหลือง </li></ul><ul><li>แสดงแนวฝั่งในปี 2510 </li></ul>Landsat 5 TM 27 เมษายน 2541
 47. 47. หนองงูเห่า <ul><li>Remote Sensing ทำให้เห็น </li></ul><ul><li>การกระจายตัวของกิจกรรม </li></ul><ul><li>รอบพื้นที่สร้างสนามบิน </li></ul><ul><li>หนองงูเห่า </li></ul><ul><li>1 สนามบิน </li></ul><ul><li>2 สนามกอล์ฟ </li></ul><ul><li>3 บ่อปลา </li></ul><ul><li>4 นาข้าว </li></ul><ul><li>5 ถนนวงแหวนรอบนอก </li></ul><ul><li>6 ถนนมอเตอร์เวย์ </li></ul>Landsat 5 TM 9 กุมภาพันธ์ 2542
 48. 48. บางกระเจ้า SPOT 23 ธันวาคม 2532 พื้นที่สีเขียวของ กทม .
 49. 50. ที่มา <ul><li>www.marine.sc.chula.ac.th/course/NatScience/ </li></ul>
 50. 51. จบ <ul><li>จบ </li></ul>

×