Asean

23,536 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
123
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean

 1. 2. สัญลักษณ์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 2. 3. ประวัติอาเซียน <ul><li>มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือน ก . ค . ปี พ . ศ . 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผันแปรทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซีย กับประเทศมาเลเซีย </li></ul>
 3. 4. <ul><li>จนกระทั่งต่อมามีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้นจึงมีการมองหาลู่ทางจัดตั้ง องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขึ้นในภูมิภาค &quot; สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ &quot; และ พันเอก ( พิเศษ ) ดร . ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม &quot; ปฏิญญากรุงเทพฯ &quot; ที่วังสราญ - รมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ . ศ .2510 ( ค . ศ . 1967) จาก คำประกาศอาเซียน ( ASEAN Declaration) ซึ่งลงนามโดย รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย และ สิงคโปร์ </li></ul><ul><li>ต่อมาในปี พ . ศ .2527 ( ค . ศ . 1984) ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศที่หก และมีเวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา เข้ามาเป็นสมาชิกตามลำดับ </li></ul>ประวัติอาเซียน
 4. 5. ประเทศสมาชิกของอาเซียน มี 10 ประเทศ 1. ไทย 2. มาเลเซีย 3. ฟิลิปปินส์ 4. อินโดนีเซีย 5. สิงคโปร์ 6. บรูไน 7. เวียดนาม 8. ลาว 9. พม่า 10. กัมพูชา ประเทศสังเกตการณ์ มี 2 ประเทศ 1. ปาปัวนิวกีนี 2. ติมอร์ตะวันออก
 5. 6. ประเทศไทย <ul><li>พื้นที่ 513 , 115.02 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ดีบุก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ ทังสเตน แทนทาลัม ไม้ซุง ตะกั่ว ยิปซั่ม ลิกไนซ์ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 62,828,706 คน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.0 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>อัตราเงินเฟ้อ 4.6 % </li></ul><ul><li>อัตราการว่างงาน 1.5 % ( จำนวน 0.55 ล้านคน ) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 129.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของรถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา </li></ul><ul><li>เม็ดพลาสติก </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 126.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน บาท ( Baht:THB ) </li></ul>
 6. 7. ประเทศมาเลเซีย <ul><li>พื้นที่ 329 , 758 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ดีบุก ปิโตรเลียม ไม้สัก ทองแดง เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ หินแร่ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน คน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ Bahasa Maleyu ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 141.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว </li></ul><ul><li>ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ น้ำมันปาล์ม ยางพารา สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เคมี </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 108.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน ริงกิต ( Ringgits:MYR ) </li></ul>
 7. 8. ประเทศฟิลิปปินส์ <ul><li>พื้นที่ 298 , 170 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง กรุงมะนิลา </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.4 ( เมื่อปี 2549) อัตราเงินเฟ้อ 4.6 % </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 47.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเกี่ยวกับการขนส่ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้ำมันมะพร้าว ผลไม้ </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 51.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน ฟิลิปปินส์ เปโซ ( Philippine peso:PHP ) </li></ul>
 8. 9. ประเทศอินโดนีเซีย <ul><li>พื้นที่ 5 , 193 , 250 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง จาการ์ตา </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทองแดง นิเกิล บ๊อกไซด์ ทอง เงิน </li></ul><ul><li> แร่เหล็ก ป่าไม้ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 240 ล้านคน (61 % อาศัยอยู่บนเกาะชวา ) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ Bahasa Indonesia และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.4 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 102.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันและก๊าซ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้อัด เสื้อผ้าสำเร็จรูป ยางพารา </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 77.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน รูเปียร์ ( Indonesian Rupiah:IDR ) </li></ul>
 9. 10. ประเทศสิงคโปร์ <ul><li>พื้นที่ 699.0 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง สิงคโปร์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ดีบุก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ ทังสเตน แทนทาลัม ไม้ซุง ตะกั่ว ยิปซั่ม ลิกไนซ์ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 4.48 ล้านคน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษมาเลย์ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5-7 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการค้า 507 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล น้ำมันเชื้อเพลิง </li></ul><ul><li>เคมีภัณฑ์ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน เหรียญสิงคโปร์ ( SGD ) </li></ul>
 10. 11. ประเทศบรูไน <ul><li>พื้นที่ 5 , 765 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 379 , 444 คน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ Bahasa Melayu ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.4 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 6.247 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมกลั่น เสื้อผ้า </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 1.481 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน เหรียญบรูไน (Bruneia Dollar : BND) </li></ul>
 11. 12. ประเทศเวียดนาม <ul><li>พื้นที่ 331 , 689 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง กรุงฮานอย </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 84.1 ล้านคน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.8 </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 39.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันดิบ ถ่านหิน สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า อาหารทะเล ข้าว ผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารา สินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กาแฟ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน ตอง </li></ul>
 12. 13. ประเทศลาว <ul><li>พื้นที่ 236 , 800 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง เวียงจันทร์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ดีบุก ไม้ ยิปซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก </li></ul><ul><li>ถ่านหินลิกไนซต์สังกะสี ทองคำ อัญมณี หินอ่อน </li></ul><ul><li>น้ำมันและแห่ลงผลิตไฟฟ้า </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 6 .4 ล้านคน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.3 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 982.2 ล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ กาแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดีบุก </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 1 , 376 ล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน กีบ </li></ul>
 13. 14. ประเทศพม่า <ul><li>พื้นที่ 678 , 500 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง เมืองเนปิดอ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ไม้ซุง ดีบุก สังกะสี </li></ul><ul><li> ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว หินปูน ถ่านหิน อัญมณี พลังน้ำ </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 47.4 ล้านคน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.6 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ ไม้และผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ถั่วต่างๆ เยื่อกระดาษ สินค้าประมง ข้าว </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน จ๊าต </li></ul>
 14. 15. ประเทศกัมพูชา <ul><li>พื้นที่ 181 , 035 ตารางกิโลเมตร </li></ul><ul><li>เมืองหลวง กรุงพนมเปญ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ็อกไซต์ ซิลิคน </li></ul><ul><li>ถ่านหิน แมงกานีส น้ำมัน แก็ส ไม้สัก </li></ul><ul><li>จำนวนประชากร 13.9 ล้านคน ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>ภาษาที่ใช้ ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม </li></ul><ul><li>และภาษาจีน </li></ul><ul><li>อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.0 ( เมื่อปี 2549) </li></ul><ul><li>มูลค่าการส่งออก 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สินค้าส่งออกที่สำคัญ สิ่งทอ ไม้ซุง ยางพารา ข้าว ปลา ใบยาสูบ รองเท้า </li></ul><ul><li>มูลค่าการนำเข้า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ </li></ul><ul><li>สกุลเงิน เรียล ( Riel ) </li></ul>
 15. 16. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรม 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 3. เพื่อส่งเสริมให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหารอย่างจริงจัง
 16. 17. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน มีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ของอาเซียน ได้แก่ 1. เขตการค้าเสรีอาเซียน 2. โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 3. ความร่วมมือด้านการบริการ 4. ความร่วมมือด้านการลงทุน 5. การเชื่อมโยงความร่วมมือกับกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ 6. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
 17. 18. วิสัยทัศน์ของอาเซียน ปี 2020 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนในปี 2020 ในส่วนเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกในทุกๆ ด้าน โดยมีวิสัยทัศน์ว่า 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต 3. มุ่งปฏิสัมพันธ์ประเทศภายในสมาชิก 4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
 18. 19. กลไกการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน 2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 2.1 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 2.2 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 3. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน
 19. 20. กลไกการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 4. การประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงานที่แต่งตั้งโดย SEOM อาทิ 4.1 คณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลง CEPT 4.2 คณะทำงานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน 4.3 คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน 4.4 คณะทำงานระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน และคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน 4.5 คณะกรรมการประสานงานด้านบริการ 5. สำนักเลขาธิการอาเซียน
 20. 21. ประวัติเลขาธิการ อาเซียนคนปัจจุบัน ดร . สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 21. 22. ประวัติการศึกษา <ul><li>ดร . สุรินทร์ พิศสุวรรณ เกิดที่ จ . นครศรีธรรมราช มีบิดาเป็นครูมุสลิม </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านตาล </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปี พ . ศ .2505 </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์เมน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ </li></ul><ul><li>จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แมสซาซูเซตต์ สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ </li></ul><ul><li>จาก มหาวิทยาลัยปริสตอล ประเทศอังกฤษ </li></ul>
 22. 23. ประวัติการเมือง <ul><li>สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ . นครศรีธรรมราช ปี พ . ศ . 2529 , 2531 , /1 , 2535 /2, 2538 , 2539 , 2544 </li></ul><ul><li>เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี พ . ศ . 2529-2531 </li></ul><ul><li>ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี พ . ศ . 2531-2534 </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ . ศ . 2535-2538 </li></ul><ul><li>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปี พ . ศ . 2540-2544 </li></ul><ul><li>ปัจจุบันรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 </li></ul><ul><li>ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยจะหมุนเวียนจนครบทุกประเทศ </li></ul>

×