Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

למידה שיתופית ברשת

1,726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

למידה שיתופית ברשת

 1. 1. ‫ולריה לושניצקי, שרית עמר, יעל אופיר, רוית ששון‬
 2. 2. ‫‪Collaborative‬‬ ‫האחר באותה מידה בה הוא מעורב בלמידה של עצמו.‬
 3. 3. ‫‪Collaborative‬‬ ‫תלות הדדית חיובית בין חברי הקבוצה‬ ‫התקדמות משמעותית כתוצאה מאינטראקציה קבוצתית‬ ‫אחריות אישית ומחויבות להשגת מטרה קבוצתית שמותפת‬ ‫שימוש נכון במיומנויות בין-אישיות וקבוצתיות‬ ‫ביצוע תהליכים קבוצתיים העוזרים לשפר את ההישג הקבוצתי )רפלקציה(‬
 4. 4. ‫תלות הדדית חיובית מקדמת את תהליך הלמידה בכך ש:‬ ‫הלומד רואה שעבודתו מביאה תועלת לחברי הקבוצה ועבודתם של חברי הקבוצה‬ ‫מביאה תועלת לו.‬ ‫עבודה בקבוצות קטנות מסייעת ללמידה של כל חברי הקבוצה כאשר הם‬ ‫משתפים את המשאבים תוך כדי תמיכה הדדית ועידוד ונהנים מהצלחה משותפת.‬ ‫תלות הדדית חיובית קיימת כאשר ברור ללומדים ש:‬ ‫נדרש מאמץ של כל אחד מחברי הקבוצה והוא הכרחי להצלחה קבוצתית.‬ ‫לכל חברי הקבוצה יש תרומה יחודית בדרך להשגת המטרה בזכות המשאבים,‬ ‫התפקיד ומשימות האחריות שניתנים להם.‬
 5. 5. ‫–‬ ‫–‬ ‫משיגה את המטרה המשותפת.‬ ‫שיתוף משאבים חיובי – לכל חבר בקבוצה יש חלק מהמשאבים, מידע או חומר‬ ‫הנדרשים לביצוע מטלה משותפת. על מנת להשיג את המטרה הקבוצתית כל‬ ‫הלומדים צריכים לאחד את משאביהם.‬ ‫תפקיד שיתופי חיובי – כל חברי הקבוצה מקבלים תפקידים משלימים ומקושרים‬ ‫שעל הקבוצה למלא כדי להשיג את המטרה המשותפת )תפקידים לדוגמה: קורא,‬ ‫מקליט, בודק הבנה, מעודד השתתפות(.‬
 6. 6. ‫תמיכה וסיוע הדדי‬ ‫שיתוף משאבים ועיבוד מידע בצורה יעילה‬ ‫מתן משובים על מנת לשפר ביצועים עתידיים‬ ‫הטלת ספק במסקנות ונימוקים של חברי הקבוצה על מנת ליצור דיון פורה המביא‬ ‫לפתרון בעיה‬ ‫התנהגות אמינה‬ ‫חתירה להשגת מטרה משותפת‬
 7. 7. ‫חשוב שהקבוצה תדע מי מחבריה זקוק לעזרה, תמיכה או עידוד על מנת להשלים‬ ‫את המשימה. חשוב גם כן שחברי הקבוצה יידעו שהם לא יכולים quot;לתפוס טרמפquot; על‬ ‫חשבון של אחרים.‬
 8. 8. ‫-‬ ‫ככל שה תלמידים מיומנים יותר בהפעלות קבוצתיות וככל שהמורה משקיע יותר‬ ‫בהוראה ותגמול על השימוש במיומנויות חברתיות, כך ניתן לצפות להישגים גבוהים‬ ‫יותר בתוך קבוצות למידה שיתופיות.‬
 9. 9. ‫המטרה של תהליך כזה היא להבהיר ולשפר את תרומתם של הלומדים למאמצים‬ ‫המשותפים להשגת מטרות הלימוד הקבוצתית.‬
 10. 10. ‫‪Online Collaboration Tools‬‬ ‫משותפת, תוך כדי למידה, שיתוף ידע והבניית תוצר משותף.‬ ‫כלי שיתוף אונליין הינו אמצעי טכנולוגי, קל לשימוש וללמידה, המאפשר:‬ ‫תקשורת מתקדמת הגוברת על מרחקים פיזיים‬ ‫שיתוף קבצים מסוגים שונים )וידאו, דיאגרמות, תמונות, מאמרים(‬ ‫אינטראקציה טבעית בין המשתמשים‬ ‫מעודד שיתוף תוכן - למשתמש צריך להיות ברור שמצופה ממנו להזין תוכן )איפה‬ ‫ואיך הוא יכול לעשות זאת( ושפעולותיו תעוררנה תגובה )פידבק(‬
 11. 11. ‫הודעות מיידיות )‪ (Instant Messaging‬כגון מסנג'ר‬ ‫תקשורת קולית משופרת )‪(Skype‬‬ ‫תקשורת מקיפה )‪(Twitter‬‬ ‫שיתוף תמונות )‪(Flickr‬‬ ‫עריכת מסמכים משותפים )‪(Google Docs‬‬ ‫אינטראקציה חברתית )‪(Facebook, LinkedIn‬‬ ‫מיקום גאוגרפי )‪(Google Earth‬‬

×