กิจกรรมท้ายบทที่กิจกรรมท้ายบทที่ 33
วิวัฒนาการของวิวัฒนาการของ
วรรณกรรมสำาหรับเด็กวรรณกรรมสำาหรับเด็ก
1.1. จงบอกลักษณะของจงบอกลักษณะของ
หนังสือต่อไปนี้หนังสือต่อไปนี้
ฮอร์นบุก (Hornbook)
แบตเติ้ลดอร์ (Battledore)
Click Butto...
ฮอร์นบุก (Hornbook)
ฮอร์นบุก (Hornbook)
ฮอร์นบุก (Hornbook)
Hornbook มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยม ปิด
ทับด้วยแผ่นหนังสัตว์ล้อมด้วยกรอบทอง และปิด
ทับด้วยแผ่นเข...
แบตเติ้ลดอร์
(Battledore)
Benjamin Collins ได้คิดทำา Battledore ขึ้นหลัง
จากที่ Newberry เสียชีวิตไปได้สองปี ลักษณะ
ของ Ba...
แบตเติ้ลดอร์
(Battledore)
แบตเติ้ลดอร์
(Battledore)
2.2. จงอธิบายเกี่ยวกับจงอธิบายเกี่ยวกับ
รางวัลรางวัล Newbery MedalNewbery Medal
รางวัล Newberry (John Newberry Medal,
Newberry Medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมเด็ก
รางวัลแรกของโลก ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1922 โดย
F...
รางวัลรางวัล Newbery MedalNewbery Medal
รางวัลหนังสือสำาหรับเด็กในรางวัลหนังสือสำาหรับเด็กใน
สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา
ดูรา...
หนังสือที่ได้รับรางวัล Newbery
Medal 2010
When You
Reach Me
Claudette
Colvin:
Twice
Toward
Justice
The
Evolution of
Calpur...
แหล่งอ้างอิงแหล่งอ้างอิง
เนื้อหา
http://swu141km.swu.ac.th/index.php/หนังสือสำาหรับเด็ก
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/...
สมาชิกในกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มที่ 44
1. รหัสนิสิต 5221342004 นางสาววริสรา เลิศ
เจริญสุข เลขที่ 14
2. รหัสนิสิต 5321342001 น...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กิจกรรมท้ายบทที่ 3 วิวัฒนาการของวรรณกรรมสำหรับเด็ก

1,024 views

Published on

งานส่งอาจารย์ (แล้วจะอัพทำไม)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมท้ายบทที่ 3 วิวัฒนาการของวรรณกรรมสำหรับเด็ก

 1. 1. กิจกรรมท้ายบทที่กิจกรรมท้ายบทที่ 33 วิวัฒนาการของวิวัฒนาการของ วรรณกรรมสำาหรับเด็กวรรณกรรมสำาหรับเด็ก
 2. 2. 1.1. จงบอกลักษณะของจงบอกลักษณะของ หนังสือต่อไปนี้หนังสือต่อไปนี้ ฮอร์นบุก (Hornbook) แบตเติ้ลดอร์ (Battledore) Click Button เพื่อไป Slide ที่ต้องการ
 3. 3. ฮอร์นบุก (Hornbook)
 4. 4. ฮอร์นบุก (Hornbook)
 5. 5. ฮอร์นบุก (Hornbook) Hornbook มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยม ปิด ทับด้วยแผ่นหนังสัตว์ล้อมด้วยกรอบทอง และปิด ทับด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสอีกทีหนึ่ง ด้ามจับมีรู สำาหรับร้อยเชือกเอาไว้แขวนตามข้อมือหรือเอว เนื้อหาของ Hornbook จะเป็นการสอนอ่าน พยัญชนะและการสะกดคำาง่ายๆ มีข้อความฝึกอ่าน ซึ่งยกมาจากบางตอนในคัมภีร์ไบเบิ้ล Harris เป็น ผู้จัดพิมพ์หนังสือคำากลอนสำาหรับหัดอ่าน ซึ่ง ประกอบด้วยพยัญชนะและบทร้อยกรองสั้นๆ ชื่อ The New England Primer (ค.ศ. 1691) หนังสือ
 6. 6. แบตเติ้ลดอร์ (Battledore) Benjamin Collins ได้คิดทำา Battledore ขึ้นหลัง จากที่ Newberry เสียชีวิตไปได้สองปี ลักษณะ ของ Battledore คือกระดาษแข็งพับเป็นสามส่วน ใช้เป็นแบบสอนการอ่าน สะกดคำาและพยัญชนะมี ภาพประกอบ มีลักษณะคล้ายๆ กับ Hornbook แต่ ใน Battledore จะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอน ทางศาสนาอยู่เลย
 7. 7. แบตเติ้ลดอร์ (Battledore)
 8. 8. แบตเติ้ลดอร์ (Battledore)
 9. 9. 2.2. จงอธิบายเกี่ยวกับจงอธิบายเกี่ยวกับ รางวัลรางวัล Newbery MedalNewbery Medal
 10. 10. รางวัล Newberry (John Newberry Medal, Newberry Medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมเด็ก รางวัลแรกของโลก ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1922 โดย Frederic G. Melcher บรรณาธิการนิตยสาร Publisher’s Weekly ตั้ง เพื่อเป็นเกียรติแก่ John Newberry ผู้พิมพ์และ จำาหน่ายหนังสือชาวอังกฤษ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดา แห่งวรรณกรรมสำาหรับเด็ก รางวัลนี้มอบให้แก่ หนังสือสำาหรับเด็กที่มีเนื้อเรื่องดีเด่น และตีพิมพ์ ครั้งแรกในอเมริกาในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีการ 2.2. จงอธิบายเกี่ยวกับรางวัลจงอธิบายเกี่ยวกับรางวัล Newbery MedalNewbery Medal
 11. 11. รางวัลรางวัล Newbery MedalNewbery Medal รางวัลหนังสือสำาหรับเด็กในรางวัลหนังสือสำาหรับเด็กใน สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา ดูรายชื่อหนังสือที่ได้รับรางวัล Newbery Medal ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1922 – ปัจจุบันได้ที่ : http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgr
 12. 12. หนังสือที่ได้รับรางวัล Newbery Medal 2010 When You Reach Me Claudette Colvin: Twice Toward Justice The Evolution of Calpurnia Tate Where the Mountain Meets the Moon2010 Medal Winner 2010 Honor Books
 13. 13. แหล่งอ้างอิงแหล่งอ้างอิง เนื้อหา http://swu141km.swu.ac.th/index.php/หนังสือสำาหรับเด็ก http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/newbery medal/newberymedal.cfm รูปภาพ http://fteague.myweb.uga.edu/hornbook.gif http://fteague.myweb.uga.edu/hornbk2.gif http://www.library.pitt.edu/libraries/is/enroom/pathfinder/hornbook.jpg http://www.mirroroftheworld.com.au/images/2_hornbooks1.jpg http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/images/Hornbook.GIF http://www.kcl.ac.uk/content/1/c6/06/86/59/hornbook.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battledore.png http://www.iupui.edu/~engwft/slide14lthumb.gif http://www.kcl.ac.uk/content/1/c6/06/86/59/battledore.jpg http://www.hofstra.edu/images/Library/libaxn_spcoll_royalbat.jpg http://swu141km.swu.ac.th/images/3/39/Newberry.jpg http://www.ala.org/img/alsc/images/newbtitl.gif
 14. 14. สมาชิกในกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มที่ 44 1. รหัสนิสิต 5221342004 นางสาววริสรา เลิศ เจริญสุข เลขที่ 14 2. รหัสนิสิต 5321342001 นางสาวจารุภา ทั่ง ทอง เลขที่ 15 3. รหัสนิสิต 5321342004 นางสาวอัจฉรา ทับสุข เลขที่ 18 4. รหัสนิสิต 5321342005 นางสาวสุภาพร ตั้ง

×