Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezzjoni 6

1,899 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lezzjoni 6

 1. 1. Lezzjoni 6: Il-Papa jmexxi l-familja t’Alla fid-dinja
 2. 2. <ul><li>L-ewwel Papa kien San Pietru </li></ul><ul><li>Ġesù għażlu lil San Pietru, u qallu biex jieħu ħsieb il-merħla tiegħu. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>San Pietru obda ħafna lil Ġesù. </li></ul><ul><li>Huwa kien jgħammed insara ġodda. </li></ul><ul><li>Kien jagħżel l-isqfijiet biex jieħdu ħsieb il-familja t’Alla f’artijiet ‘il bogħod. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>San Pietru ħadem ħafna f’Ġerusalem, u wara mar Ruma. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>F’Ruma għallem ħafna fuq Ġesù, sakemm qatluh xi nies ħżiena. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>L-insara kienu jħobbuh ħafna lil San Pietru għalhekk bnew knisja kbira u sabiħa u semmewha għalih. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Din il-knisja kbira llum insejħulha wkoll il-Vatikan </li></ul>
 8. 8. Il-Vatikan <ul><li>Il-Papa għandu d-dar tiegħu u l-post fejn jaħdem fil-Vatikan </li></ul>
 9. 9. Il-Vatikan
 10. 10. Il-Vatikan
 11. 11. <ul><li>F’din il-knisja kbira ġieli naraw lil Papa iqaddes, jgħallem, u jilqa’ nies mid-dinja kollha. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>F’Ruma l-Papa jiltaqa’ mal-isqfijiet biex magħhom imexxi u jieħu ħsieb il-Knisja ta’ Ġesù, mxerrda mad-dinja kollha. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Il-Papa Ġwanni Pawlu II </li></ul>
 14. 14. Il-Papa Benedittu XVI il-Papa tal-lum
 15. 15. <ul><li>Il-Papa j ħobb lin-nies tal-pajjiżi kollha. </li></ul><ul><li>Minn żmien għal żmien jitlaq barra minn Ruma u jmur iżur xi pajjiż ieħor. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Il-Papa jħeġġeġ lin-nies biex ikunu ħbieb ta’ xulxin ħalli ngħixu bħala familja waħda. </li></ul><ul><li>Għax Ġesù ried li l-bnedmin kollha jkunu bħal ngħaġ f’merħla waħda kbira, li hi l-knisja tiegħu. </li></ul>

×