Kelmiet il-Għadd
Tikteb      erbgħa      sebgħa       disgħa Meta tgħid ħamsa.05/14/12
Tikteb      erba’      seba’       disa’ Meta tgħid ħames.05/14/12
Tikteb      erbat      sebat       disat Meta tgħid ħamest.05/14/12
ħamsaerbgħa     sebgħa05/14/12      disgħa
ħameserba’      seba’05/14/12      disa’
ħamesterbat      sebat05/14/12      disat
ħamsa   ħames    ħamestDal-għodu ħriġt mid-dar fid-(disgħa, disa’, disat). In-nannu xtara (erbgħa, erba’, erbat) ifn...
ħamsa    ħames     ħamestXtrajt ktieb sabiħ jiswa(disgħa, disa’, disat) liri.(Sebgħa, Seba’, Sebat) kienjonqosni b...
ħamsa   ħames    ħamestAlla strieħ fis-(sebgħa, seba’,sebat) jum.Il-ġimgħa fiha (sebgħa, seba’,sebat) ijiem.05/14/12
ħamsa   ħames    ħamestWenzu kellu (disgħa, disa’,disat) iqfief mimlijin frott.Fl-(erbgħa, erba’, erbat) ta’Novembr...
Quddiem nomi ta’ sillaba waħda li jibdew b’żewġkonsonanti n-numri 2 sa  10 jieħdu l-ittra twarajhom u n-nom jieħu  l-vo...
(2) żewġt itfal
(3) tlett  isriep
(4) erbat ibniet
(5) ħamest idjar
(7) sebat i fniek
żewġt tletterbatħamest     sittsebattmintdisatgħaxart
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kelmiet il-għadd

6,688 views

Published on

Kelmiet il-għadd

 1. 1. Kelmiet il-Għadd
 2. 2. Tikteb erbgħa sebgħa disgħa Meta tgħid ħamsa.05/14/12
 3. 3. Tikteb erba’ seba’ disa’ Meta tgħid ħames.05/14/12
 4. 4. Tikteb erbat sebat disat Meta tgħid ħamest.05/14/12
 5. 5. ħamsaerbgħa sebgħa05/14/12 disgħa
 6. 6. ħameserba’ seba’05/14/12 disa’
 7. 7. ħamesterbat sebat05/14/12 disat
 8. 8. ħamsa ħames ħamestDal-għodu ħriġt mid-dar fid-(disgħa, disa’, disat). In-nannu xtara (erbgħa, erba’, erbat) ifniek biex irabbihom.05/14/12
 9. 9. ħamsa ħames ħamestXtrajt ktieb sabiħ jiswa(disgħa, disa’, disat) liri.(Sebgħa, Seba’, Sebat) kienjonqosni biex ngħaqqad is-sett.05/14/12
 10. 10. ħamsa ħames ħamestAlla strieħ fis-(sebgħa, seba’,sebat) jum.Il-ġimgħa fiha (sebgħa, seba’,sebat) ijiem.05/14/12
 11. 11. ħamsa ħames ħamestWenzu kellu (disgħa, disa’,disat) iqfief mimlijin frott.Fl-(erbgħa, erba’, erbat) ta’Novembru m’għandniex skola.05/14/12
 12. 12. Quddiem nomi ta’ sillaba waħda li jibdew b’żewġkonsonanti n-numri 2 sa 10 jieħdu l-ittra twarajhom u n-nom jieħu l-vokali tal-leħen i quddiemu.
 13. 13. (2) żewġt itfal
 14. 14. (3) tlett isriep
 15. 15. (4) erbat ibniet
 16. 16. (5) ħamest idjar
 17. 17. (7) sebat i fniek
 18. 18. żewġt tletterbatħamest sittsebattmintdisatgħaxart

×