Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelmiet il-għadd

7,335 views

Published on

Kelmiet il-għadd

 1. 1. Kelmiet il-Għadd
 2. 2. Tikteb erbgħa sebgħa disgħa Meta tgħid ħamsa.05/14/12
 3. 3. Tikteb erba’ seba’ disa’ Meta tgħid ħames.05/14/12
 4. 4. Tikteb erbat sebat disat Meta tgħid ħamest.05/14/12
 5. 5. ħamsaerbgħa sebgħa05/14/12 disgħa
 6. 6. ħameserba’ seba’05/14/12 disa’
 7. 7. ħamesterbat sebat05/14/12 disat
 8. 8. ħamsa ħames ħamestDal-għodu ħriġt mid-dar fid-(disgħa, disa’, disat). In-nannu xtara (erbgħa, erba’, erbat) ifniek biex irabbihom.05/14/12
 9. 9. ħamsa ħames ħamestXtrajt ktieb sabiħ jiswa(disgħa, disa’, disat) liri.(Sebgħa, Seba’, Sebat) kienjonqosni biex ngħaqqad is-sett.05/14/12
 10. 10. ħamsa ħames ħamestAlla strieħ fis-(sebgħa, seba’,sebat) jum.Il-ġimgħa fiha (sebgħa, seba’,sebat) ijiem.05/14/12
 11. 11. ħamsa ħames ħamestWenzu kellu (disgħa, disa’,disat) iqfief mimlijin frott.Fl-(erbgħa, erba’, erbat) ta’Novembru m’għandniex skola.05/14/12
 12. 12. Quddiem nomi ta’ sillaba waħda li jibdew b’żewġkonsonanti n-numri 2 sa 10 jieħdu l-ittra twarajhom u n-nom jieħu l-vokali tal-leħen i quddiemu.
 13. 13. (2) żewġt itfal
 14. 14. (3) tlett isriep
 15. 15. (4) erbat ibniet
 16. 16. (5) ħamest idjar
 17. 17. (7) sebat i fniek
 18. 18. żewġt tletterbatħamest sittsebattmintdisatgħaxart

×