Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Azzjoni li ssir kuljum Il-pre ż ent
X’jag ħ mlu Toni u Rita kull f i lg ħ axija wara l-iskola?
Meta jaslu d-dar wara l-iskola, Toni u Sara jixorbu tazza ħ alib u jieklu ftit galettini.
F’xi l-erbg ħ a jag ħ mlu  x-xogħol tal-iskola u jmorru l-Mu ż ew.
Kultant Toni joqg ħ od  jilg ħ ab bil-kompjuter fil-waqt li Sara toqg ħ od  taqra .
Qabel jorqdu jie ħ du xawer u fit-tmienja jid ħ lu fis-sodda.
j aslu j ixorbu j ieklu j morru t oqg ħ od t ilg ħ ab j id ħ lu  j aqra j orqdu j ie ħ du
Tfal, meta rridu ng ħ idu li xi azzjoni nag ħ mluha kuljum jew ta’ spiss jew regolari nu ż aw IL-PRE Ż ENT.
Il-pre ż ent jifforma ru ħ u bi ż - ż ieda ta’ j fil- maskil , t fil- femminil u j fil- plural  fil-bidu tal-kelma
L-ewwel ittra tal-kelma tinbidel skont il-persuna. j ixorbu j ieklu j aslu Huma t tixorbu t tieklu t aslu Intom n ixorbu ...
t asal t ixrob t iekol t mur Hija
t oqg ħ od t aqra t id ħ ol t ilg ħ ab Hija
j ixrob j oqg ħ od j asal j iekol Huwa
j oqg ħ od j ilg ħ ab j orqod Huwa
j i k bru j ag ħ mlu j ie ħ du Huma
j aqraw j orqdu j ieklu Huma
Huwa j i ġ bor j ifra ħ j farfar
Hija t i ġ bor t ifra ħ t farfar
Huma j i ġ bru j ifir ħ u j farfru
L-g ħ alliem spiss jg ħ id lit-tfal tal-klassi biex ______ snienhom qabel _____. ( ħ asel, raqad). ja ħ slu jorqdu
Ġanni _____ pulit ħ afna meta ______. (libes, ħ are ġ ) jilbes jo ħ ro ġ
Xi kultant biex _____ il- ħ in waqt li tkun qieg ħ da tistenna o ħ ti t ħ obb toqg ħ od _____. (qatel, qara) toqtol taqra
Kull filg ħ odu Toni _____ ir-rota u _____ g ħ all-iskola. (rikeb, telaq) jirkeb jitlaq
Kull meta ______ l- ġ u ħ _____ bi ċċ a ħ ob ż lil ommu. (qabad, talab) jaqbdu jitlob
Kull darba li l- ġ ar ______ bil-karozza _______. ( ħ are ġ , ħ abat) ja ħ bat jo ħ ro ġ
Missieri u ommi _______ ħ afna g ħ alina. ja ħ dmu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Il-Verb - Il-Preżent

19,217 views

Published on

Il-Verb - Il-Preżent

 1. 1. Azzjoni li ssir kuljum Il-pre ż ent
 2. 2. X’jag ħ mlu Toni u Rita kull f i lg ħ axija wara l-iskola?
 3. 3. Meta jaslu d-dar wara l-iskola, Toni u Sara jixorbu tazza ħ alib u jieklu ftit galettini.
 4. 4. F’xi l-erbg ħ a jag ħ mlu x-xogħol tal-iskola u jmorru l-Mu ż ew.
 5. 5. Kultant Toni joqg ħ od jilg ħ ab bil-kompjuter fil-waqt li Sara toqg ħ od taqra .
 6. 6. Qabel jorqdu jie ħ du xawer u fit-tmienja jid ħ lu fis-sodda.
 7. 7. j aslu j ixorbu j ieklu j morru t oqg ħ od t ilg ħ ab j id ħ lu j aqra j orqdu j ie ħ du
 8. 8. Tfal, meta rridu ng ħ idu li xi azzjoni nag ħ mluha kuljum jew ta’ spiss jew regolari nu ż aw IL-PRE Ż ENT.
 9. 9. Il-pre ż ent jifforma ru ħ u bi ż - ż ieda ta’ j fil- maskil , t fil- femminil u j fil- plural fil-bidu tal-kelma
 10. 10. L-ewwel ittra tal-kelma tinbidel skont il-persuna. j ixorbu j ieklu j aslu Huma t tixorbu t tieklu t aslu Intom n ixorbu n ieklu n aslu Aħna t ixrob t iekol t asal Hija j ixrob j iekol j asal Huwa t ixrob T iekol t asal Inti n ixrob n iekol n asal Jiena
 11. 11. t asal t ixrob t iekol t mur Hija
 12. 12. t oqg ħ od t aqra t id ħ ol t ilg ħ ab Hija
 13. 13. j ixrob j oqg ħ od j asal j iekol Huwa
 14. 14. j oqg ħ od j ilg ħ ab j orqod Huwa
 15. 15. j i k bru j ag ħ mlu j ie ħ du Huma
 16. 16. j aqraw j orqdu j ieklu Huma
 17. 17. Huwa j i ġ bor j ifra ħ j farfar
 18. 18. Hija t i ġ bor t ifra ħ t farfar
 19. 19. Huma j i ġ bru j ifir ħ u j farfru
 20. 20. L-g ħ alliem spiss jg ħ id lit-tfal tal-klassi biex ______ snienhom qabel _____. ( ħ asel, raqad). ja ħ slu jorqdu
 21. 21. Ġanni _____ pulit ħ afna meta ______. (libes, ħ are ġ ) jilbes jo ħ ro ġ
 22. 22. Xi kultant biex _____ il- ħ in waqt li tkun qieg ħ da tistenna o ħ ti t ħ obb toqg ħ od _____. (qatel, qara) toqtol taqra
 23. 23. Kull filg ħ odu Toni _____ ir-rota u _____ g ħ all-iskola. (rikeb, telaq) jirkeb jitlaq
 24. 24. Kull meta ______ l- ġ u ħ _____ bi ċċ a ħ ob ż lil ommu. (qabad, talab) jaqbdu jitlob
 25. 25. Kull darba li l- ġ ar ______ bil-karozza _______. ( ħ are ġ , ħ abat) ja ħ bat jo ħ ro ġ
 26. 26. Missieri u ommi _______ ħ afna g ħ alina. ja ħ dmu

×