Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Il-Martirju ta' Stiefnu

2,763 views

Published on

  • Be the first to comment

Il-Martirju ta' Stiefnu

  1. 1. Il-Martirju ta’ Stiefnu
  2. 2. Stiefnu kien żagħżugħ nisrani, kellu qalbu tajba ħafna u kien jieħu ħsieb il-fqar.
  3. 3. Kien jitkellem ma kulħadd fuq Ġesù. Il-Kbarat riduh jieqaf imma hu baqa jgħallem.
  4. 4. Għalhekk qatluh billi tefgħulu ħafna ġebel.
  5. 5. Kien l-ewwel li miet biex jibqa’ jagħmel dak li ried Ġesù. Lil Stiefnu nsejħulu l-ewwel martri.

×