Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. AĦna lkoll il-familja t'Alla

3,306 views

Published on

  • Be the first to comment

4. AĦna lkoll il-familja t'Alla

  1. 1. 4. Il-Familja ta’ Alla g ħamilha Ġesù
  2. 2. <ul><li>Il-familja hija importanti ħafna għalina </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Fiha nsibu l-omm u l-missier li jieħdu ħsiebna u jħobbuna </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Insibu wkoll lil ħutna li magħhom nilagħbu u nifirħu </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Iżda Ġesù ġie fid-dinja biex jagħmel lin-nies kollha bħala familja waħda </li></ul>
  6. 6. <ul><li>F’din il-familja l-kbira wkoll għandna min iħobbna u jieħu ħsiebna. </li></ul><ul><li>Għandna l-Missierna tas-sema li jħobbna ħafna u li jieħu ħsiebna. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>F’din il-familja hemm ukoll l-aħwa. L-aħwa huma aħna. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Ġesù għamel il-knisja biex jiġborna lkoll bħala familja waħda b’missier wieħed. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Aħna dħalna fil-knisja ta’ Ġesù meta għamilna l-Magħmudija. </li></ul>

×