Successfully reported this slideshow.

Klasifikasi Makhluk Hidup

8,586 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Klasifikasi Makhluk Hidup

 1. 1. Klasifikasi Makhluk Hidup Oleh Maulia Sari Khairunnisa
 2. 2. Tingkatan/ takson pada klasifikasi makhluk hidup <ul><li>Kingdom (Kerajaan) </li></ul><ul><li>Devisio / filum </li></ul><ul><li>Classis (Kelas) </li></ul><ul><li>Ordo (Bangsa) </li></ul><ul><li>Femilia (Suku) </li></ul><ul><li>Genus (Marga) </li></ul><ul><li>Spesies </li></ul>
 3. 3. Beberapa Tingkatan Kingdom
 4. 4. <ul><li>Kingdom Monera </li></ul><ul><li>Monera adalah organisme yang inti </li></ul><ul><li>selnya tidak mempunyai membran. </li></ul><ul><li>Contoh Monera : bakteri (Eubacteria) </li></ul><ul><li>Dan Archabacteria termasuk di </li></ul><ul><li>dalamnya Cyanobacteria. </li></ul><ul><li>Cyanobacteria telah mempunyai </li></ul><ul><li>klorofil sehingga dapat menghasilkan </li></ul><ul><li>makanan sendiri (autotrof). Cyanobacteria </li></ul><ul><li>merupakan perintis suatu ekosistem. </li></ul>
 5. 5. 2. Kingdom Protista <ul><li>Protista adalah organisme yang inti </li></ul><ul><li>selnya mempunyai membran. </li></ul><ul><li>Protista </li></ul>Protista Mirip Tumbuhan : Alga Protista Mirip Hewan : Protozoa Protista Mirip Jamur : Physarium Sp
 6. 6. 3. Kingdom fungi <ul><li>Jamur / fungi mempunyai klorofil </li></ul><ul><li>Namun ia tidak dapat membuat </li></ul><ul><li>makan sendiri (heterotrof). Sel- sel </li></ul><ul><li>yang membentuk jamur merupakan </li></ul><ul><li>suatu bentuk khusus yang dinamakan </li></ul><ul><li>miselium, miselium terdiri atas </li></ul><ul><li>benang- benang yang disebut hifa. </li></ul>
 7. 7. 4. Kingdom Plantae <ul><li>Tumbuhan tidak berpembuluh </li></ul><ul><li>artinya tumbuhan tersebut tidak memiliki pembuluh angkut (xilem dan floem). Contohnya: Lumut Hati (Hepatophyta), Lumut daun (Bryophyta), dan Lumut tanduk (Anthocerophyta). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>b.Tumbuhan Berpembuluh </li></ul><ul><li>artinya tumbuhan tersebut memiliki pembuluh angkut. Tumbuhan ini telah memiliki akar, batang, dan daun sejati(tumbuhan kormus / cormophyta). Tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan biji. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1. Tumbuhan Paku (Pteridophyta) </li></ul><ul><li>Tumbuhan paku memiliki klorofil. </li></ul><ul><li>contoh : paku Sarang Burung (Asplenium nidus), Selaginella Sp, </li></ul><ul><li>suplir (Adiatum Sp), dan paku ekor kuda (Equisetum). </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2. Tumbuhan Biji (Spermatophyta) </li></ul><ul><li> terbagi menjadi dua yaitu : </li></ul><ul><li>a. Tumbuhan Berbiji Terbuka (Gymnospermae) </li></ul><ul><li> memiliki biji yang tidak ditutupi oleh daging buah. </li></ul><ul><li> Contoh : Ginkgo Biloba, pakis haji, pinus dan melinjo. </li></ul><ul><li>b. Tumbuhan Berbiji Tertutup (Angiospermae) </li></ul><ul><li> terbagi menjadi dua yaitu monocotyledonae dan dycotiledonae. </li></ul>
 11. 11. 4. Kingdom Animalia <ul><li>Hewan Bertulang Belakang (Invetebrata) </li></ul><ul><li>Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, </li></ul><ul><li>Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, </li></ul><ul><li>Echinodermata, Arthopoda. </li></ul><ul><li>b. Hewan bertulang belakang (Vetebrata) </li></ul><ul><li>Pisces, Reptilia, Aves, Amphibia, Mamalia. </li></ul>
 12. 12. Thankyou for your attention
 13. 13. Terimakasih

×