Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suojaavat tekijät ja riskitekijät
keskiöön mielenterveysongelmien
ehkäisyssä
Valtakunnalliset ehkäisevän työn
päivät 18.- ...
Sisältö
1. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä työ
2. Erilaisia preventiokäsityksiä
3. Ehkäisevän työn vaikuttavuus
4...
Eija Stengård,
2008
Mielenterveysryhmä 3
Tutkimusten lähestymistapoja
mielenterveyteen (Vaillant, 2012)
1. Normaalius (DSM...
Hyvän mielenterveyden tunnus-
merkkejä ovat (Lönnqvist ym.):
• kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus
• ky...
Mielen sairaus ja mielen terveys
- kaksi eri käsitettä
• Mielen sairauksista voidaan tehdä diagnoosi,
niitä voidaan hoitaa...
Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta
Paljon psyykkistä hyvinvointia
Ei
mielenterveyden
häiriötä
Mielenterveyden
häiriö
Vähän...
Mielenterveyden edistäminen
ja ehkäisevä työ
Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
Mielenterveyden edistäminen
(mental health promotion)
• Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka
tarkoituksena on p...
Eija Stengård, johtava psykologi
Mielenterveyteen vaikuttavia
determinantteja
l Rakenteelliset: turvallinen ympäristö,
asu...
Eija Stengård, johtava psykologi
Ehkäisevä mielenterveystyö
• Kohdistuu mielenterveyden riskitekijöiden
vähentämiseen ja s...
Mielenterveyden suoja- ja
riskitekijöitä (Heiskanen ym. 2005)
Sisäisiä suojaavia tekijöitä:
Hyvä fyysinen terveys ja perim...
Eija Stengård, johtava psykologi
Prevention tyypit
l Universaali preventio kohdistuu koko väestöön
l Valikoiva ennalta ehk...
Eija Stengård, johtava psykologi
Hyvinvoinnin ja
elämänlaadun
edistämisen strategiat
Mielenterveyden
edistäminen
(Barry ym...
Erilaisia preventiokäsityksiä
Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
Eija Stengård, johtava psykologi
•Ongelma nähdään
sairautena tai häiriönä.
Myös preventio
suunnitellaan häiriön
perusteell...
Eija Stengård, johtava psykologi
•Tavoitteena on
tunnistaa oireet ja
ehkäistä sairauden
puhkeaminen tai sen
paheneminen.
•...
Eija Stengård, johtava psykologi
•Preventio toteutuu
pääosin yksilötasolla.
•Toimintojen pääpaino
on hoidollisissa
tavoitt...
Mielenterveysongelmat
Mielenterveys
Mielenterveysongelmat
Lasten kaltoinkohtelu
Lähisuhde
-väkivalta
Opintojen
keskeyttämi...
Ongelmat ovat yhteydessä toisiinsa eri tavoin
(Hosman, 2011)
» Yhteinen syytekijä - useita seurauksia
esim. varhaiset trau...
Nijmegen Maastricht Prevention Research Centre 2011
Lasten
kaltoinkohtelu
ja laiminlyönti
Turvaton kiintymyssuhde
Alhainen...
Ongelmien lähestyminen
klustereina (Hosman, 2011)
• Lähtökohtana ongelmakimput, joilla yhteisiä
riskitekijöitä
• Kohderyhm...
Ehkäisevän työn vaikuttavuus
Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
Eija Stengård, johtava psykologi
Ehkäisevän mielenterveystyön
vaikuttavuusongelmat (Wahlbeck,
2012)
• Uusia menetelmiä ote...
Eija Stengård, johtava psykologi
Näyttöön perustuva ehkäisevä
mielenterveystyö (Wahlbeck, 2012)
• Mielenterveyttä edistävä...
Eija Stengård, johtava psykologi
Mitä vaikutuksia tulee
arvioida? (Wahlbeck, 2012)
• Ehkäisevä mielenterveystyö vaikuttava...
Eija Stengård, johtava psykologi
Tehokkaita toimia on tarjolla
l On olemassa kasvavaa näyttöä
mielenterveyden edistämisen ...
Ehkäisevään mielenterveystyöhön
sijoitetun pääoman tuotto eri sektoreilla
kymmenen vuoden seurannassa
Eija Stengård, johta...
Eija Stengård, johtava psykologi
Lähde: Euroopan komissio, 2011
23.9.2013
Ehkäisevän työn toimintamalleja
Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
Vaikuttavat toimet: lapsuus
• Varhaisen vuorovaikutuksen tuki (VAVU)
• Vanhemmuuden tuki (Ihmeelliset
vuodet, Toimiva laps...
Vaikuttavat toimet: työelämä
• Työttömien elämäntaitojen tukeminen
(Työhön! -ohjelma)
• Työn järjestämiseen liittyvät
inte...
Vaikuttavat toimet: ikä-
ihmiset (Forsman et al 2011)
• Psykososiaalisilla interventioilla voidaan edistää
ikäihmisten mie...
Eija Stengård, johtava psykologi
Tietolähteitä
http://tecathsri.org/knowledge.asp (EBP Database)
http://www.nrepp.samhsa.g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä Eija Stengård

2,908 views

Published on

 • Be the first to comment

Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä Eija Stengård

 1. 1. Suojaavat tekijät ja riskitekijät keskiöön mielenterveysongelmien ehkäisyssä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät 18.- 19.2013 Pori
 2. 2. Sisältö 1. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä työ 2. Erilaisia preventiokäsityksiä 3. Ehkäisevän työn vaikuttavuus 4. Ehkäisevän työn toimintamalleja Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 3. 3. Eija Stengård, 2008 Mielenterveysryhmä 3 Tutkimusten lähestymistapoja mielenterveyteen (Vaillant, 2012) 1. Normaalius (DSM IV; GAF>80) 2. Positiivinen mielenterveys: kyvyt, mahdollisuudet, vahvuudet 3. Kypsyys: kehitystehtävät 4. Positiiviset emootiot 5. Tunneäly, sosiaalinen kyvykkyys 6. Subjektiivinen hyvinvointi 7. Pärjäävyys, sopeutumiskyky (resilienssi) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3363378/pdf/wpa020093.pdf Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 4. 4. Hyvän mielenterveyden tunnus- merkkejä ovat (Lönnqvist ym.): • kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus • kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunneilmaisuun • kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun valvontaan • vaikeuksien kohdatessa työ niiden voittamiseksi, ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten sietäminen ja valmius elämän muutoksiin • todellisuudentaju, jotta osaamme erottaa oman ajatusmaailmamme ja ulkoisen todellisuuden vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressin keskellä • sosiaalinen itsenäisyys, hyvin kehittynyt identiteetti ja yksilöllinen luovuus 23.9.2013 WHO CC / Eija Stengård, 2009 4 Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 5. 5. Mielen sairaus ja mielen terveys - kaksi eri käsitettä • Mielen sairauksista voidaan tehdä diagnoosi, niitä voidaan hoitaa ja parantaa lääketieteen keinoin • Mielen sairauden käsite on lääketieteellinen • Mielen terveys on elämäntaidollinen käsite • Mielenterveys on voimavara, joka vahvistaa toimintakykyä ja luo vastustuskykyä elämän kolhuja vastaan 23.9.2013
 6. 6. Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta Paljon psyykkistä hyvinvointia Ei mielenterveyden häiriötä Mielenterveyden häiriö Vähän psyykkistä hyvinvointia (Tudor, K. (1996). Mental Health Promotion: Paradigms and practice. Routledge, London, New York.) Mielenterveyden häiriö ja vähän psyykkistä hyvinvointia Mielenterveyden häiriö ja paljon psyykkistä hyvinvointia Ei mielenterveyden häiriötä ja paljon psyykkistä hyvinvointia Ei mielenterveyden häiriötä mutta vähän psyykkistä hyvinvointia Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 7. 7. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä työ Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 8. 8. Mielenterveyden edistäminen (mental health promotion) • Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa väestön ja / tai yksilöiden mielenterveyttä • Mielenterveyden edistäminen on yläkäsite, joka sisältää • mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen • mielenterveysongelmien ehkäisyn • mielenterveyspotilaiden elämänlaadun parantamisen • itsemurhien ehkäisyn. Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 9. 9. Eija Stengård, johtava psykologi Mielenterveyteen vaikuttavia determinantteja l Rakenteelliset: turvallinen ympäristö, asuminen, työllisyys, taloudellinen toimeentulo, liikenne, koulutus, kulttuuri ja poliittiset rakenteet l Yhteisölliset: tunne yhteenkuulumisesta, sosiaalinen tuki, kansalaisuus ja osallisuus l Yksilölliset: kyky käsitellä ajatuksia ja tunteita, elämänhallinta, pärjäävyys ja kyky selviytyä stressistä ja vaikeista elämäntapahtumista 23.9.2013
 10. 10. Eija Stengård, johtava psykologi Ehkäisevä mielenterveystyö • Kohdistuu mielenterveyden riskitekijöiden vähentämiseen ja suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ennen sairauden puhkeamista v Riskitekijät lisäävät mielenterveysongelmien ja mielenterveyden häiriöiden kehittymisen todennäköisyyttä ja saattavat lisätä mielenterveyden häiriön kesto ja vakavuutta v Suojaavat tekijät vahvistavat ja suojaavat positiivista mielenterveyttä sekä vähentävät mielenterveyden häiriöiden kehittymisen todennäköisyyttä 23.9.2013
 11. 11. Mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä (Heiskanen ym. 2005) Sisäisiä suojaavia tekijöitä: Hyvä fyysinen terveys ja perimä Myönteiset varhaiset ihmissuhteet Riittävän hyvä itsetunto Hyväksytyksi tulemisen tunne Ongelmanratkaisutaidot Ristiriitojen käsittelytaidot Vuorovaikutustaidot Kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita Mahdollisuus toteuttaa itseään Ulkoisia suojaavia tekijöitä: Sosiaalinen tuki, ystävät Koulutusmahdollisuudet Työ tai muu toimeentulo Työyhteisön ja esimiehen tuki Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet Turvallinen elinympäristö Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät Sisäisiä riskitekijöitä: Biologiset tekijät kuten kehityshäiriöt ja sairaudet Itsetunnon haavoittuvuus Avuttomuuden tunne Huonot ihmissuhteet Seksuaaliset ongelmat Eristäytyneisyys Vieraantuneisuus Ulkoisia riskitekijöitä : Erot ja menetykset Hyväksikäyttö ja väkivalta Kiusaaminen Työttömyys ja sen uhka Päihteet Syrjäytyminen, köyhyys, leimautuminen Psyykkiset häiriöt perheessä Haitallinen elinympäristö 23.9.2013
 12. 12. Eija Stengård, johtava psykologi Prevention tyypit l Universaali preventio kohdistuu koko väestöön l Valikoiva ennalta ehkäisy kohdistuu yksilöihin tai väestöryhmään, jolla on keskimääräistä suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin l Kohdennettu ennalta ehkäisy kohdistuu korkea riskin yksilöihin, joilla on jo havaittavia merkkejä tai oireita mielenterveyden häiriöistä, mutta jotka eivät täytä diagnostisia kriteereitä (Mrazek & Haggerty, 1994). 23.9.2013
 13. 13. Eija Stengård, johtava psykologi Hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisen strategiat Mielenterveyden edistäminen (Barry ym. 2007) Hoito 23.9.2013
 14. 14. Erilaisia preventiokäsityksiä Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 15. 15. Eija Stengård, johtava psykologi •Ongelma nähdään sairautena tai häiriönä. Myös preventio suunnitellaan häiriön perusteella. •Häiriö on ehkäistävissä vain, jos sillä on selvä syy tai riskitekijä, joka tunnetaan. •Ongelmat kehittyvät yksilötekijöiden ja olosuhteiden vuoro- vaikutuksen tuloksena vähitellen vaikutuksiltaan kasautuvana prosessina. •Ongelmia eivät aiheuta suoraviivaisesti yksittäiset syyt. Ongelmat kehittyvät. Kansanterveysmalli Vuorovaikutusmalli 23.9.2013
 16. 16. Eija Stengård, johtava psykologi •Tavoitteena on tunnistaa oireet ja ehkäistä sairauden puhkeaminen tai sen paheneminen. •Asiaan voidaan puuttua vasta ongelman ilmaannuttua (waiting style) etsivän strategian (seeking model) soveltamisen sijasta (Winett ym. 1989). •Preventiossa on oleellisinta ennakoida kehitystä ja estää ongelmiin johtava kehityskulku puuttumalla sen osa-tekijöihin ja prosessiin. Kansanterveysmalli Vuorovaikutusmalli 23.9.2013
 17. 17. Eija Stengård, johtava psykologi •Preventio toteutuu pääosin yksilötasolla. •Toimintojen pääpaino on hoidollisissa tavoitteissa. •Preventio edellyttää hoidollisia yhteyksiä ja asiantuntemusta. •Malli on ”yksilö- ja häiriökeskeinen”. •Osatekijät ovat psykologisia eli yksilötekijöitä tai sosiaalisia eli olosuhdetekijöitä. •Preventio voi toteutua myös muissa kuin hoitokonteksteissa. •Malli ”olosuhde- ja vuorovaikutuskeskeinen”. Kansanterveysmalli Vuorovaikutusmalli 23.9.2013
 18. 18. Mielenterveysongelmat Mielenterveys Mielenterveysongelmat Lasten kaltoinkohtelu Lähisuhde -väkivalta Opintojen keskeyttäminen Nuorisorikollisuus Riippuvuudet Terveyserot Vanhem- muuden puutteet Kiusaaminen Aggressiivisuus ovat yhteydessä sosiaalisiin ongelmiin (Hosman 2011) Positiivista: Sosiaalinen ja taloudellinen pääoma Elämän- laatu Köyhyys Työstressi Tuotannon menetys Somaattiset sairaudet Ylipaino Yksinäisyys
 19. 19. Ongelmat ovat yhteydessä toisiinsa eri tavoin (Hosman, 2011) » Yhteinen syytekijä - useita seurauksia esim. varhaiset traumat » Ongelmaketjut, joissa yksi ongelma laukaisee seuraavat » Kasautuvat,toisiaanvahvistavatongelmat (esim.moniongelmainenperhe) A Ú B Ú C A B C A C BX Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 20. 20. Nijmegen Maastricht Prevention Research Centre 2011 Lasten kaltoinkohtelu ja laiminlyönti Turvaton kiintymyssuhde Alhainen itsetunto Vähäiset sosio- emotionaaliset taidot Depressio, ahdistus Käyttäytymishäiriöt Persoonallisuushäiriöt Syömishäiriöt Alkoholi, huumeet, tupakointi Itsetuhoinen käytös Pitkäaikaissairaudet Sukupuolitaudit Lapsikuolleisuus Health / social service use Economic costs Riskitekijä, jolla tutkitusti pitkäaikaisia ja laaja- alaisia vaikutuksia Vanhempien kyvykkyys Sosiaalinen stressi Mielenterveysongelmat Päihdeongelmat Vanhemmat LapsiUseita toimijatahoja 23.9.2013 Eija Stengård, johtava psykologi
 21. 21. Ongelmien lähestyminen klustereina (Hosman, 2011) • Lähtökohtana ongelmakimput, joilla yhteisiä riskitekijöitä • Kohderyhmänä perheet, yhteisöt ja väestöryhmät, joilla korkea riski • Ongelmia hoitavat tiiviissä yhteistyössä monien toimijoiden muodostamat verkostot • Toimeenpiteet tehdään oikea-aikaisesti ja integroidusti • Terveyden edistäminen –ehkäisy –varhainen puuttuminen • Tavoitteena lisätä ja laajentaa myönteisten tulosten aikaansaamista kustannustehokkaasti. Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 22. 22. Ehkäisevän työn vaikuttavuus Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 23. 23. Eija Stengård, johtava psykologi Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuusongelmat (Wahlbeck, 2012) • Uusia menetelmiä otetaan käyttöön ilman riittävä näyttöä • Ehkäisevän työn tuloksia ei aina arvioida • Tehottomiksi osoitettujen toimien jatkuva käyttö • Uusien, tehokkaiksi todettujen interventioiden viivästynyt käyttöönotto 23.9.2013
 24. 24. Eija Stengård, johtava psykologi Näyttöön perustuva ehkäisevä mielenterveystyö (Wahlbeck, 2012) • Mielenterveyttä edistävät ja häiriöitä ehkäisevät toimet perustuvat kriittiseen arviointiin niiden vaikuttavuudesta • Vaikuttavuusnäyttö haetaan parhaimmista tutkimuksista • Myös kohderyhmän valinta perustuu näyttöön tarpeista ja vaikuttavuudesta 23.9.2013
 25. 25. Eija Stengård, johtava psykologi Mitä vaikutuksia tulee arvioida? (Wahlbeck, 2012) • Ehkäisevä mielenterveystyö vaikuttavat mielenterveyden lisäksi myös muihin elämän osa-alueisiin. • Yksilön, ryhmän tai väestön tasolla voi esiintyä vaikutuksia •elämänlaadussa •palveluiden käyttötarpeessa •asenteissa •elinajassa •sosioekonomisessa tilanteessa • Tietoa voi kerätä tutkija, itsearvioinnin avulla tai rekistereistä 23.9.2013
 26. 26. Eija Stengård, johtava psykologi Tehokkaita toimia on tarjolla l On olemassa kasvavaa näyttöä mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän mielenterveystyön tehokkuudesta ja kannattavuudesta 23.9.2013
 27. 27. Ehkäisevään mielenterveystyöhön sijoitetun pääoman tuotto eri sektoreilla kymmenen vuoden seurannassa Eija Stengård, johtava psykologi • monet ehkäisevän mielenterveystyön toimet maksavat itsensä takaisin alle vuodessa, ja suurin osa alle viidessä vuodessa. • monessa tapauksessa sijoitettu pääoma palautuu monenkertaisena. Lähde: Euroopan komissio 2011 A = Sijoitettu pääoma palautuu alle vuodessa B = Sijoitettu pääoma palautuu 1-5 vuodessa C = Sijoitettu pääoma palautuu 5-10 vuodessa D = Sijoitettu pääoma palautuu yli 10 vuoden jälkeen +++ Tuotto on enemmän kuin viisi kertaa sijoitettu pääoma ++ Tuotto on jopa viisi kertaa sijoitettu pääoma + Tuotto on yhtä suuri tai pienempi kuin sijoitettu pääoma, mutta toimenpide tuottaa terveyshyötyä 23.9.2013
 28. 28. Eija Stengård, johtava psykologi Lähde: Euroopan komissio, 2011 23.9.2013
 29. 29. Ehkäisevän työn toimintamalleja Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 30. 30. Vaikuttavat toimet: lapsuus • Varhaisen vuorovaikutuksen tuki (VAVU) • Vanhemmuuden tuki (Ihmeelliset vuodet, Toimiva lapsi & perhe, Triple P) • Koulukiusaamisen ehkäisy • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen kouluiässä (Yhteispeli) Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 31. 31. Vaikuttavat toimet: työelämä • Työttömien elämäntaitojen tukeminen (Työhön! -ohjelma) • Työn järjestämiseen liittyvät interventiot, jotka lisäävät työn hallittavuutta ja parantavat johtamista • Työntekijöiden stressinhallintakeinot (Tietoisuustaidot) • Stressioireiden varhainen tunnistaminen Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 32. 32. Vaikuttavat toimet: ikä- ihmiset (Forsman et al 2011) • Psykososiaalisilla interventioilla voidaan edistää ikäihmisten mielenterveyttä: • Sosiaaliset aktiviteetit • Liikuntaryhmät • Taitojen harjoittaminen • Muisteluryhmät • Sosiaaliset aktiviteetit edistivät merkitsevästi ikäihmisten positiivista mielenterveyttä, tyytyväisyyttä elämään, elämänlaatua ja ehkäisivät masennusta. • Yhteistä vaikuttaville aktiviteeteille oli ikä- ihmisten aktiivinen rooli Eija Stengård, johtava psykologi23.9.2013
 33. 33. Eija Stengård, johtava psykologi Tietolähteitä http://tecathsri.org/knowledge.asp (EBP Database) http://www.nrepp.samhsa.gov/ (NREPP Database) http://www.hp-source.net/ www.cochrane.org www.campbellcollaboration.org Laajasalo, T. & Pirkola, S. (2012). Ennen kuin on liian myöhäistä. Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 47/2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80468/ URN_ISBN_978-952-245-686-1.pdf?sequence=1 23.9.2013

×