Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011

957 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011

 1. 1. Todennetun tiedon merkitys valtiokonserninstrategisen ketteryyden varmistamisessa7.3.2011 Sari Heinonen, Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011
 2. 2. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryyden varmistamisessaValtiokonserni• käsitteiden, sisältöjen ja käytäntöjen osalta ollaan vielä kehitysvaiheessaSitran esitys Valtion konserniohjauksen systeemisestä mallista 2010 (Sitra ja Seppo Määttä, 2010. ”Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Valtion konsernijohdon vaativa mutta mahdollinen tehtävä.” Sitran selvityksiä 21.)• pääministerin johtaman hallituksen käytössä oleva väline poliittis- strategisten tavoitteiden mukaisten vaikutusten tehokkaaseen aikaansaamiseen• sis. prosessit, rakenteet ja johtamismallin, joiden avulla hallitus toteuttaa, arvioi ja päivittää hallitusohjelmaansa sekä sitä täsmentäviä tavoitteita ja toimenpiteitä Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 2 © Sitra
 3. 3. Valtion konserniohjauksen systeeminen malli Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 3 © Sitra
 4. 4. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryydenvarmistamisessaTodennettu tieto – ”Evidence based policy making” poliittisen päätöksenteon tukena• Näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, vaikuttavuusarviointia, ennakointia• Kun tutkimustiedon ja vaikutusarvioinnin käytön kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan, tulee tarkasteluun ottaa tiedontuotannon parantaminen sekä toisaalta tiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa. - Näitä kysymyksiä pohtimaan Matti Vanhasen II hallitus perusti 2009 oman työryhmän (Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin työryhmä POVI, Valtioneuvoston kanslia): -> tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jossa varmistetaan merkittävimpien yhteiskuntapoliittisten päätösten vahva ja horisontaalinen tietopohja -> toimintamallissa arviointi- ja tutkimustietoa käytetään uudistustarpeiden tunnistamisessa, vaikuttavimpien politiikkatoimien valinnassa sekä päätöksenteon ja sen valmisteluprosessin eri vaiheissa -> työryhmän loppuraportti valmistuu keväällä 2011 Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 4 © Sitra
 5. 5. Poliittista päätöksentekoa tukevan tiedonmuodostuksen kansainvälisettoimintamallit• Sitran tilaama selvitys 2010 (Markku Harrinvirta, Pivotal Consulting Oy, 19.8.2010. Tutkimustiedon ja vaikuttavuusarviointien käyttö poliittisessa päätöksenteossa. Kokemuksia Alankomaista, Tanskasta ja Iso-Britanniasta.)• Vaikuttavuustiedon käyttöön liittyen eri puolilla Eurooppaa on käynnissä useita kehittämishankkeita• Vaikuttavuustiedon käytön kehittämiseen luovat painetta kansalaisten odotukset, päättäjien tarpeet ja tietoteknologian kehitys• Mitä opittavaa Suomella on selvityksen kohteena olleista maista? - Tutkituissa on maissa on käynnissä useita kehityshankkeita, jotka ovat Suomelle relevantteja - Kustannushyötyanalyysien laatiminen - Kuulemiskäytännöt - Poikkihallinnolliset politiikka-analyysit - Välittäjäinstituutiot - Evaluaatioiden julkaiseminen Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 5 © Sitra
 6. 6. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryydenvarmistamisessa• Strateginen ketteryys 1. Strateginen herkkyys 2. Resurssien liikkuvuus 3. Organisaation johdon kyky tehdä kollektiivisia sitoumuksia, jossa ajetaan yhteistä asiaa (ei osaoptimointia)• Strateginen ketteryys valtiokonsernissa - OECD:n Suomen julkisen hallinnon arviointi (2010): -> Suomen hallitus ja julkinen sektori tarvitsevat uudenlaista strategista ketteryyttä -> yhä monimuotoisempien ilmiöiden ja haasteiden ennakointia -> kykyä vastata niihin oikealla tavalla ja tasolla- Nopea reagointi ja strateginen ketteryys ovat yksi tulevaisuuden menestystekijöistä -> tähän liittyvä yhteiskunnallinen herkkyys on yksi poliittisen johtamisen ydinosaamisia Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 6 © Sitra
 7. 7. Valtiokonsernin toimeenpanokyky ja strategisen ketteryyden elementit(Sitra ja Seppo Määttä 2010.) Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 7 © Sitra
 8. 8. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryydenvarmistamisessa• OECD (2010) priorisoi Suomen julkisen hallinnon arvioinnissaan strategisen näkemyksen ketteryyden keskeisimmäksi tekijäksi. - Se vaatii kapasiteettia ja osaamista pitkän ja lyhyen aikavälin strategiseen suunnitteluun, jonka lähtökohtana ovat julkisen sektorin tulevaisuuden tavoitetila, yhteinen ymmärrys sekä tietoperusta.• Todennetun tiedon merkitys on keskeinen strategisen näkemyksen ja• päätöksenteon perusta. - Valtiokonsernin johdolla on paljon tietoa käytettävissä, mutta usein se on hajanaista, suurimmaksi osaksi sektorikohtaista sekä paikoin jo syntyessään vanhentunutta. - Sekä poliittinen- että virkamiesjohto todenneet, että hallitukselta puuttuu mekanismi ja toimija, joka kokoaisi ja tuottaisi sektorirajat ylittävää ja samaan ilmiöön kohdistuvaa erilaista analyysitietoa hallituksen esittämistä teemoista sekä toimisi samalla hallituksen keskustelun sparraajana (Hallitustyöskentelyn ketteryys, voima ja tietopohja. Hallitusohjelmakokonaisuuden seurantamenettelyn arviointi ja kehittäminen. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2010). Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 8 © Sitra
 9. 9. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryydenvarmistamisessa: Ennakointi, hallinnonalojen tulevaisuuskatsauksetHallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset• Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset laadittiin ministeriöissä vuonna 2010 kolmannen kerran.• valmistelu virkamiestyönä ministeriöiden kansliapäälliköiden johdolla.• tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi kultakin toimialalta sellaisia tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja keskeisistä policy-teemoista, joihin odotetaan hallitusohjelmatason linjauksia -> tulevaisuuskatsaukset ovat korostetusti yksittäisten ministeriöiden hallinnonaloihin kohdistuvia; horisontaalisia policy-teemoja ei katsauksissa juurikaan esillä• Valtioneuvoston ennakointiverkostolla ansiokas toimintaympäristökuvaus ministeriöiden tulevaisuuskatsausten tueksi - > kukin ministeriö on laatinut oman toimintaympäristökuvauksensa ja em. yhteiseksi tarkoitettu toimintaympäristökuvaus on jäänyt taustalle -> katsausten laadintaprosessiin ei sisältynyt horisontaalisesti tehtyä yhteisten ja koko valtiokonsernia koskevien policy-teemojen tarkastelua -> katsauksista on kuitenkin mahdollista tunnistaa useita policy-teemoja, jotka ylittävät vähintään 3-4 ministeriön hallinnonalarajat; esim. tällainen ilmiölähtöinen teema on tutkimuksen, kysyntä- ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden ja kestävän kasvun kokonaisuus Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 9 © Sitra
 10. 10. Todennetun tiedon merkitys valtiokonsernin strategisen ketteryydenvarmistamisessa: Ennakointi , julkisten tietoaineistojen vapauttaminenEnnakoinnin merkitys Sitran näkökulmasta• Tulevaisuus on hyvin epävarma• Useita potentiaalisia tulevaisuuksia; ei ole evidenssiä, mikä niistä toteutuu -> jotta meillä olisi kykyä reagoida yllättäviin tilanteisiin ja ääri-ilmiöihinkin (esim. ilmastomuutokset), tarvitaan strategista ketteryyttä ja joustavuutta tehtyjen valintojen ja päätösten muuttamiseen ja uudelleen suuntautumiseen• Toisaalta paradoksaalinen tilanne: on tehtävä usein päätöksiä, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen -> tässä ennakointi voi tarjota vaihtoehtoja• Toisaalta perusdilemma myös siinä, että vallassa oleva tehokkuusajattelu poistaa joustavuutta• Siksi joustavuuden kannalta tärkeää kehittää myös sisäänrakennettua ennakointikykyä• Esim. Kansallinen ennakointiverkosto KEV -> Foresight.fi• Julkisten tietoaineistojen vapauttaminen: esim. Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaan kuuluva Helsinki Region Infoshare -hanke Tietojohtamisen verkoston seminaari 8.3.2011, Sari Heinonen 7.3.2011 10 © Sitra
 11. 11. Helsinki Region Infoshare (HRI) 2010-2012• Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Forum Virium Helsinki• Lähtöajatus: julkisin varoin tuotettu julkinen tieto tulee olla kaikkien käytössä ja vapaasti hyödynnettävissä.• Helsingin seutua koskevaa tietoa avataan mutkattomasti ja nopeasti kaikille kiinnostuneille.• HRI on edelläkävijähanke: avoimen tiedon periaatetta toteutetaan ensimmäistä kertaa konkreettisesti, systemaattisesti ja resursoidusti.• Tiedon avaamisen vaikutuksia: - synnyttä uusia palveluita ja liiketoimintaa, - edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä - lisää kansalaisten ymmärrystä ja aktiivisuutta oman alueensa toimintaan liittyen.• Beta-version julkistus 18.3.2011 klo 13.00: helpottaa pääkaupunkiseudun tilastojen avointa löytämistä ja käyttämistä. Lisätietoja: Asta Manninen, johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus, Ville Meloni, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki ja Marja Pirttivaara, johtava asiantuntija, Sitra http://www.hri.fi, alpha-versio http://data.hri.fi/ http://www.forumvirium.fi/hankealueet/%C3%A4lyk%C3%A4s-kaupunki/helsinki-region-infoshare http://www.uusijohtajuus.fi/video/201012/ville-meloni-helsinki-region-infoshare-jakaa-avointa-dataa Marja Pirttivaara 7.3.2011 11 © Sitra

×