Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alati za e učenje

3,930 views

Published on

 • Be the first to comment

Alati za e učenje

 1. 1. Alati za e-učenje Janko Žufić
 2. 2. Što su alati za e-učenje Trenutno postoji nekoliko različitih definicija alata za e-obrazovanje (eng. courseware tool), no još uvijek ne postoji jedinstvena definicija. izvođenje obrazovnog procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije - Izvor: časopis Edupoint Programi i podaci korišteni u treningu temeljenom na računalu. Izvor: The Free On- line Dictionary of Computing
 3. 3. Što su alati za e-učenje Edukacijski softver: računalni softver dizajniran za edukaciju. Izraz je dobiven spajanjem pojmova course (tečaj) i software (softver). Izvor: Encarta Softver dizajniran za edukacijske namjene - Izvor: Ultralingua.Net Skup medija, knjiga, ilustracija, vrpca i računalnih programa potrebnih za davanje instrukcijskog modula. Ime implicira da postoji softverska komponenta. Izvor: nepoznat
 4. 4. Što su alati za e-učenje Drugi naziv za instrukcijski softver, alat za e- obrazovanje može biti u obliku CD-ROMa, web stranice, diskete, instrukcijskog videozapisa ili programa za učenje. Alati za e-obrazovanje se često koriste za obrazovanje ljudi u korištenju računalnih poslovnih aplikacija, a označava pomoćni materijal u tečajevima korištenja računala. - Izvor: NetLingo Classification
 5. 5. Web 2.0smjer u World Wide Web tehnologiji zasniva se na:socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u stvaranju sadržaja Webapodrazumijeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik.Društveno umrežavanje (eng. social networking) okosnica je Web 2.0 filozofije. Naglasak je na socijalizacijskoj noti pri čemu je korisnik u središtu pozornosti kao stvaratelj sadržaja pomoću raznih mrežnih servisa (blogovi, forumi, osobni mrežni portali, videoservisi, fotogalerije, mrežne enciklopedije itd.)
 6. 6. Web 1.0 i 2.0 Termin Web 2.0 se odnosi na novu, drugu verziju World Wide Weba pri čemu se većinom ne misli na tehnička unaprjeđenja te internetske usluge već na način korištenja same platforme. Najveće razlike između prve generacije – takozvanog Weba 1.0 i druge generacije weba su u tome što je u prvoj komunikacija bila jednosmjerna (web kao izvor informacija), dok je u drugoj dvosmjerna. Umjesto da pristupaju sadržajima na webu, korisnici su sada zaslužni za njegovo kreiranje. Obzirom da se mijenja način na koji ljudi komuniciraju, neki autori navode kako Web 2.0 predstavlja odnos, a ne tehnologiju.
 7. 7. Osnovne karakteristike Web 2.0 otvorenost, sloboda i kolektivna inteligencija. Korisnici mogu koristiti programe preko mrežnog preglednika, dakle Web se definira kao platforma na kojoj korisnici imaju kontrolu nad podacima na nekoj stranici. Sama arhitektura Weba 2.0 korisnike potiče da tijekom korištenja daju svoj prilog nekom mrežnom sadržaju ili programu.
 8. 8. O Web 2.0 alatima Web 2.0 predstavlja novu generaciju i stupanj upotrebe mreže jer korisnik sam stvara sadržaj To zahtijeva i njegovo objavljivanje i aktivnu prezentaciju i zato je razvijen širok spektar internetskih platformi koje služe za njihovu distribuciju; većina su hosting usluge (Web Hosting je usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj mrežnih stranica na mrežnom poslužitelju i za korištenje e- pošte) s dovoljno prostora za objavu vlastitih uradaka. Najpopularnije distribucijske platforme su: blogovi, wiki sustavi,podcastovi, društvene mreže i druge slične usluge.
 9. 9. Karakteristike 2.0 alata Web 2.0 alati skupina su društvenih programskih alata koji korisnicima omogućavaju interakciju i razmjenu podataka te objavu i izmjenu internetskog i drugog digitalnog sadržaja pri čemu korisnik sam stvara svoje sadržaje. omogućuju suradničko pisanje što znači da je skupini korisnika omogućena suradnja pri izradi i objavljivanju na mreži. Podržavaju suradničko učenje te na taj način mogu potaknuti učenike na veću razinu kreativnosti i stjecanje dodatnih IKT vještina. Besplatni su i svima dostupni te se mogu vrlo dobro koristiti u školi kao nadopuna klasičnoj nastavi i svim oblicima izvannastavnih aktivnosti. Na taj način učenje prestaje biti samo „konzumiranje“ sadržaja te se odvija kroz suradnju i stvaranje vlastitog znanja uz pomoć raznovrsnih resursa i korisnika. Preduvjet je „samo“ obrazovanje učitelja za njihovu upotrebu i primjenu.
 10. 10. Termin e-učenje 2.0 Termin e-učenje 2.0 označava novu percepciju učenja koje postaje konverzacijom i načinom dijeljenja ili razmjene sadržaja karakteriziranog otvorenim okruženjima za učenje. Alati Web 2.0 podržavaju „novog učenika”, internet, net, Google generacije i „novo učenje“ jer se temelje na principima stvaralaštva, komunikacije, suradnje i dijeljenja pri čemu je učenik korisnički orijentiran. Na taj način korisnici postaju tzv. prozumeri (engl. prosumers – producer & consumer) – i proizvođači i konzumenti.
 11. 11. Termin e-učenje 2.0
 12. 12. Obrazovni sustav i e-učenje 2.0 Težnja je postići tzv. otvorene škole i održavati otvorenu nastavu u kojoj neće biti zanemaren ljudski čimbenik i uloga učitelja, ali će biti u interakciji s e-učenjem na način da se IKT koristi kao nadopuna klasičnoj nastavi ili da se kombinira klasična nastava s online oblikom nastave (ovakav se oblik nastave naziva kombinirani ili hibridni model)
 13. 13. Obrazovni sustav i e-učenje 2.0 Web 2.0 alati pomažu učiteljima u njihovom dnevnom radu i u razvoju individualnih vještina učenika do maksimuma jer su Web 2.0 alati vrlo praktični. Učiteljima pomažu u organizaciji i upravljanju informacijama s interneta te im istovremeno asistiraju kako bi materijale učinili dostupnima. Web 2.0 može pomoći učiteljima i u proširenju metodičkih alata pomoću novih medija za učenje koji učenike više mogu zainteresirati i angažirati. Alati: wiki, blogova i podcasta učenje mogu učiniti lakšim, zanimljivijim i jednostavnijim što utječe na povećanje motivacije i angažmana učenika. Ti alati učiteljima pomažu u razvoju moderne pedagogije koja pojedinca stavlja u centar iskustva. Promišljeno korišteni, učiteljima mogu pomoći da učenje postane pozitivno iskustvo za sve učenike, na način da preuzimanje odgovornosti za osobno učenje bude ugodan proces.
 14. 14. Podjela Web 2.0
 15. 15. Skupine komponenti e-učenja 2.0 Blog (skraćeno od weblog) je vrsta mrežne stranice na kojoj su periodični zapisi poput novinskih ili zapisa u dnevniku, prikazani su u obrnutom kronološkom redoslijedu (online dnevnik). Upisuju se komentari, opisi događaja, tekstualni zapisi kombinirani sa slikama ili poveznicama na mrežne stanice ili drug weblogove. Blog na određeni način odražava osobni život i posao.
 16. 16. BlogPraktična upotreba bloga: objava osobnih, osnovnih podataka, predstavljanje, pisanje i objavljivanje periodičnih opažanja, komunikacija između pojedinih grupa – suradnja u znanstvenoj skupini pri čemu je moguće pronaći ljude s kojima se surađuje, prezentacija osobnog procesa učenja, domaćih zadaća, bilo individualnih ili grupnih (za učenike). Primjeri usluga za blogove: WordPress, Blogger, Blogeri
 17. 17. Wiki Wiki je vrsta mrežne stanice koja korisnicima dozvoljava dodavanje, uklanjanje, objavljivanje sadržaja na drugačiji način i mijenjanje najviše korištenih sadržaja, vrlo brzo i jednostavno. Vrlo je koristan proizvod i velike su koristi u mogućnosti suradnje između članova tima. Primjeri: Wikispaces, Wikidot, Wikipedia, Wikimapia,
 18. 18. Zvučni i videopodcasting i onlineprezentacije važan nastavni alat jer omogućavaju jednostavno i brzo stvaranje online zvučnih sadržaja kojima je moguće pristupiti u bilo koje vrijeme, preuzeti ih na lokalno računalo ili drugi digitalni uređaj te pomoću njih prezentirati složen ili promjenjiv sadržaj na efikasniji način.
 19. 19. Podcast Podcast je digitalna datoteka koja sadrži zvučni ili audiovizualni zapis koji se distribuira preko interneta korištenjem RSS tehnologije, a namijenjen je gledanju (ili slušanju) na računalu, digitalnom prijenosnom playeru poput iPoda ili televizije korištenjem uređaja poput Apple TV-a. Naziv podcast je složenica riječi POD (Personal On Demand) i engleske riječi broadcast.
 20. 20. Podcast - primjeriYouTube (vizualni)Vimeo (vizualni)Odeo (zvučni) – distribucija i preslušavanje velikog broja zvučnih podcastovaWoices (zvučni)MasherSlidesixSlidestoryVeotagYodioStupeflix
 21. 21. Razmjena fotografija Flickr Zoto Aviary Splashup
 22. 22. Društveno označavanje postupak je stvaranja i pohranjivanja popisa označenih adresa mrežnih stranica i korisnih internetskih resursa na javne mrežne stranice. Prilikom dodavanja pojedine adrese mrežne stranice na popis, stranicu opisujemo ključnim riječima (tags) i klasificiramo po određenim područjima – tagiramo (tagging) što olakšava njezin pronalazak. Društveno označavanje korisnicima omogućuje različite poglede na podatke i resurse, ali i pronalaženje pojedinaca s istim područjem interesa što dovodi do društvenog umrežavanja.
 23. 23. Podjela po kategorijama1. Alati za sliku audio i video2. Alati za komunikaciju3. Alati za komunikaciju4. Blog, Web i wiki alati5. Alati za prezentacije dokumenata i tablica6. Nastavni alati7. Društveni i suradnički prostori8. Alati za web sastanke, konferencije i virtualizaciju9. Ostali alati za kolaboraciju i dijeljenje10. Osobni alati11. Twitter aplikacije
 24. 24. 1. Alati za sliku, audio i videoAlati koji omogućavaju uređivanje, kreiranje, čuvanje,... slika, audio i video zapisa  Alati za uređivanje slika  Snimanje ekrana  Galerija slika  Audio uređivanje  Audio streaming  Audio hosting  Kreiranje videa  VIdeo streaming  Video hosting
 25. 25. 1. Alati za sliku, audio i video  Picasa – uređivanje i dijeljenje fotografija – Orlić – 24.4.  Glogster (Edu Glogster) – izrada postera – Lončarić 8.5.  Jing – za capturiranje – Keteleš -17.4.  SnagIt - za capturiranje  iTunes – audio/podcast hostings – Brčina - 24.4.  iTunesU - audio/podcast hostings  Animoto ili Animoto for Education - video creation i editing tools – Maričević – 15.5.  Screencast-O-matic – screencasting tool  Screenr - screencasting tool  TeacherTube - video hosting sites  Vimeo - video hosting sites – Brčina – 10.4.  YouTube - video hosting sites – Mušić – 24.4.  Flickr - Grgec – 24.4.
 26. 26. 2. Alati za komunikacijuOmogućavaju jeftiniju, bržu, realniju komunikaciju između ljudi) Email alati Alati za novosti SMS- tekstualni alati Instant alati za poruke Alati za chatanje Grupni alati Forumi – alati za diskusiju
 27. 27. 2. Alati za komunikaciju Gmail – e-mail alat Čalić – 8.5. Skype - instant messaging tools –Šarić 17.4.
 28. 28. 3. Pretraživači, čitači i playeriNa temelju ugrađenih obrazaca pretraživači omogućuju lakši pristup informacijama  Početne stranice  Desktop aplikacije i playeri  RSS i čitači novosti  Web pretraživači
 29. 29. 3. Pretraživači, čitači i playeri Google Reader – Rupčić – 24.4. iGoogle – Čalić – 8.5. Symbaloo – Maričević – 17.4.
 30. 30. 4. Blog, Web i wiki alatiAlati za razmjenu ideja, i svega onoga što korisnik želi uraditi- Blog alati- Wiki alati- Alati za web stranice- Alati za forme – obrasce, ankete, glasovanja- RSS alati- Alati za web dodatke
 31. 31. 4. Blog, Web i wiki alati WordPress – Jovanović 8.5. Edublogs Blogger – Mušić -24.4. Wikispaces Google Sites Weebly Google form (obrasci) – Šijanović – 24.4.
 32. 32. 5. Alati za prezentacije dokumenata itablicaKreiranje tesktualnih dokumenata, tablica, prezentacija...- Alati za kreiranje dokumenata- Alati za kreiranje tablica- Alati za kreiranje prezentacija- 3D alati- PDF alati
 33. 33. 5. Alati za prezentacije, dokumenate itablice Google Docs – Pandža – 10.4. OpenOffice – Orlić – 8.5. Etherpad Scribd – Grgec – 8.5. Voicethread Slideshare – Pandža 10.4. PDFCreator – Pajić -10.4.
 34. 34. 6. Nastavni alatiAlati za kreiranje, isporuku, upravljanje (praćenje učenja) i omogućavanje društvenog okruženja za učenje- Alati za predavače tečajeva- Testovi, kvizovi i drugi interaktivni alati- Tečajevi i sistemi za upravljanje učenjem- Alati za društvene učionice
 35. 35. 6. Nastavni alati Udutu - course authoring tools Quizlet – Lončarić – 8.5. Hot Potatoes – Keteleš – 8.5. eFront
 36. 36. 7. Društveni i suradnički prostoriJavne društvene mreže i alati koji omogućavaju kreiranje privatne suradnje za grupe- Javne društvene mreže i platforme za dijeljenje sadržaja- Platforme za grupe, projekte, timove, zajednice i tvrtke
 37. 37. 7. Društveni i suradnički prostori Facebook – Šijanović 24.4. Google+ - Pajić 10.4. LinkedIn – Rupčić – 8.5. Twiter – Šarić – 8.5. Yammer – Buddypress
 38. 38. 8. Alati za web sastanke, konferencijei virtualizaciju Alati za web sastanke, konferencije i virtualne učionice  Adobe Connect Pro (web konferencije i sobe za sretanja, dijeljenje ekrana i razmjena datoteka)  Zipcast (dijeljenje slideshow prezentacije)  Ostali Alati za dijeljenje ekrana  TeamViewer Web casting alati Virtualni svijet
 39. 39. 8. Alati za web sastanke, konferencijei virtualizaciju Big Blue Button Ustream – Mrvić – 24.4. Edusim
 40. 40. 9. Ostali alati za kolaboraciju idijeljenjeAlati koji služe za javno dijeljenje sadržaja...- Društveno označavanje- Dijeljenje datoteka preko računala- Zajedničke “mape uma”- Alati za društvenu kolaboraciju- Kolaborativne “mape uma”- Kolaborativne bijele ploče- Dijeljivi notesi- Alati za sadržaje i servise- Kolaborativno prezentiranje
 41. 41. 9. Ostali alati za kolaboraciju idijeljenje Delicious Diigo Paper.li Scoop.it Storify Remember the Milk Lino.it WallWisher Bubbl.us Mindmeister Google Maps – Brodarić -17.4. Dropbox – Mrvić – 10.4. Livebinders
 42. 42. 10. Osobni alatiAlati osobne prirode, namijenjeni krajnjem korisniku.- Alati za pretraživanje- Istraživački alati- Alati za čitanje pisama- Upozorenja- Alati za sadržaj i servise- Osobni organizator- Alati za osobne “mape uma”- Osobni alati za kalendar- Upravitelj - manager korisničkih računa- Alati za “slovkanje”- Ostali osobni alati
 43. 43. 10. Osobni alati Zotero ReadItLater Evernote Google Calendar – Brodarić – 8.5. Wordle (i na hrvatskom)
 44. 44. 11. Twitter aplikacije(112 aplikacija)http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-t HootSuite paper.li Poll Everywhere Screenr Tweetdeck

×