Զորակոչ

288 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Զորակոչ

  1. 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է Ազգային ժողովի կողﬕց 16 սեպտեմբերի 1998 թ. Երևանի N 198 ավագ դպրոց
  2. 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հոդված 3. Զինապարտությունը 1. Զինապարտությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու` քաղաքացիների սահմանադրական պարտականությունն է: Զինապարտներ են համարվում նախազորակոչային, զորակոչային տարիքի և պահեստազորում հաշվառված արական, ինչպես նաև զինվորական մասնագիտություն ունեցող կամ զինվորական ծառայություն անցած իգական սեռի քաղաքացիները: 2. Քաղաքացիների զինապարտությունն ընդգրկում է`զինվորական հաշվառումը. զինվորական ծառայության նախապատրաստությունը. զորակոչը և զինվորական ծառայությունը. պահեստազորում գտնվելը:
  3. 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հոդված 5. Քաղաքացիների զինվորական հաշվառմը 1. Զինվորական հաշվառումը նախազորակոչիկների (16-18 տարեկան), զորակոչիկների (18-27 տարեկան) և պահեստազորում գտնվող քաղաքացիների հաշվառման հանրապետության զորակոչային, վարժահավաքային և զորահավաքային ռեսուրսների վերլուծության պետական համակարգն է: Զինվորական հաշվառման կարգը սահմանում է կառավարությունը: 2. Զինապարտների զինվորական հաշվառումը կատարում են նրանց բնակության վայրի զինվորական կոﬕսարիատները:
  4. 4.  Հանրակրթական դպրոցներում և ﬕջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, կազմակերպվում և անցկացվում է նախազորակոչային նախապատրաստություն՝ կառավարման սահմանված կարգով:  Նախազորակոչիկները զինվորական մասնագիտությնների ծրագրով զինվորական ծառայության նախնական պատրաստություն են անցնում պաշտպանական բնույթի մարզատեխնիկական կազմակերպություններում, զինվորական կոﬕսարիատի ընտրությամբ և ուղեգրով: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հոդված 8. Նախազորակոչային պատրաստությունը
  5. 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  Պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում 18-ից ﬕնչև 27 տարեկան (բացառությամբ սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքի) արական սեռի զորակոչիկները և ﬕնչև 35 տարեկան առաջին խմբի պահեստազորի սպաները, ովքեր առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել են զինծառայության համար պիտանի` խաղաղ պայմաններում:  Շարքային կազﬕ զորակոչը և զորացրումը կատարվում է Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով` տարին երկու անգամ` ապրիլ-հունիս և հոկտեմբեր-դեկտեմբեր աﬕսներին: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հոդված 11. Պարտադիր զինվորական ծառայ թյան զորակոչը
  6. 6.  1. Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է` հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի կողﬕց առողջական վիճակի պատճառով զինծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված քաղաքացին` հանվելով զինվորական հաշվառուﬕց. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Հոդված 12. Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելը.

×