Աստղիկ աստվածուհի

7,921 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Աստղիկ աստվածուհի

  1. 1. Աստղիկ աստվածուհի Վահագնի տարփածուն էր Աստղիկ դիցուհին՝ հայոց սիրո և ջրի աստվածուհին, որի պաշտամունքը կապված էր Արուսյակ (Վեներա) մոլորակի հետֈ Աշտիշատում գտնվող նրա տաճարը կոչվում էր «Վահագնի սենյակ», ուր Աստղիկը հանդիպում էր իր սիրած Վահագնինֈ Աստղիկի և Վահագնի ամուսնությունը համարվում էր սրբազան. այդ ամուսնության հետևանքով անձրև էր տեղում երկրի վրա, ծաղկեցնում երկիրը, բերք ու բարիք տալիս մարդկանց:
  2. 2. Բացի Աշտիշատից, Աստղիկին նվիրվածտաճարներ կային Վանա լճի մոտակայքում գտնվողԱրտամետ , Արտաշատում և այլտեղերումֈԱնձևացիք կոչված գավառում նվիրումէին վարդեր և աղավնիներ, որոնք սուրբ էինհամարվումֈ Վարդեր նվիրելու սովորությունից էլըստ երևույթին առաջացել է Աստղիկի«Վարդամատն» (վարդե մատներ ունեցող)մականունը։
  3. 3. Ըստ արիական ավանդույթների՝ստորգետնյա աստվածը արարչականընտանիքից գողանում է Աստղիկին, որիհետևանքով արիների միջից վերանում ենՍերն ու Գեղեցկությունը, նրանցհոգիներում բուն է դնում ատելությունը ևնրանք դառնում են տգեղ ու դժնակֈ ԲայցՎահագնը, հաղթելով Վիշապին, ազատումէ Աստղիկին և, շրջելով Արարատով,արիներին օծում է վարդաջրով, վարդավառէ սարքում և նրանց վերստին օժտումաստղիկյան սիրառատությամբֈՎարդավառը Հայոց աշխարհում անցնում էմեծ շուքովֈ Դա հայերի ամենասիրվածտոներից էֈ Այդ օրը մեծ թե փոքրխանդավառությամբ իրար օծում են ջրով,միմյանց Սեր ու Գեղեցկության են տալիս:
  4. 4. Աստղիկը համապատասխանում է հունական Աֆրոդիտե, հռոմեական Վեներա աստվածուհիներին: Աստղիկի տոնը նշել են հուլիսի կեսին՝ համաժողովրդական մեծ հանդիսություններով և արարողություններով: Վարդավառը Հայ եկեղեցու տաղավար տոներից է և նշվում է որպես Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոն:Հելլենական մշակույթի տարածումից հետո հայ հեթանոսաստվածները նույնացվել են հունականհամապատասխան աստվածների հետ՝ Արամազդը՝Զևսի, Անահիտը՝ Արտեմիսի, Միհրը՝ Հելիոսի, Վահագնը՝Հերակլեսի, Տիրը՝ Ապոլլոնի (նաև Հերմեսի), Աստղիկը՝Աֆրոդիտեի, Նանեն՝ Աթենասի
  5. 5. Վահագն աստվածՎահագնն եղել է հայոց ամենասիրված ևընդհանրական աստվածըֈ Որոշ աղբյուրներումու առասպելազրույցներում նաև վկայվում էորպես արեգակնային աստված: Ըստ ԱնանիաՇիրակացու, ավանդաբար Վահագնի անունըկապվող Հարդագողի ճանապարհը կամ Ծիրկաթինը հայերնանվանել են նաև «Արեգականհին ճանապարհ»։ Ըստ առասպելաբանության, կենսատու լույս անձնավորող Վահագնը, որպես քաջ որսորդ, մարտնչում է խավարը, չար ու վնասակար ուժերը մարմնավորող վիշապների դեմֈ Այդ պատճառով էլ նրան տրվել է Վիշապաքաղ մականունըֈ Հայոց բարձր լեռները դիտվել են իբրև Վահագնի երկրային սրբազան կայաններ:
  6. 6. Վահագնի պաշտամունքը կատարվել է ծիսական մեծ հանդիսություններով: Հայոց տոմարում նրա անունով է կոչվել ամսվա 27-րդ օրը: Վահագնը նույնացվել է պատերազմը խորհրդանշող Հրատ (Մարս) մոլորակին, որին հին հայերն «Ատրահեր» («Հուրհեր») մականունն են տվել:Վահագնի գլխավորպաշտամունքատեղին և սրբավայրըՏարոն գավառի Աշտիշատ ավանում էր՝Քարքե լեռան լանջին: Մեհյանում դրվելեն Վահագնի մեծ, կից սրահներում՝Աստղիկ դիցուհու և Անահիտ դիցամորկիսանդրիները: Աստղիկը համարվել էՎահագնի հարսնացուն :
  7. 7. ՄԻՀՐ Երկնային լույսի և արեգակի աստվածն էր լուսաճաճանչ Միհրը՝ Արամազդի որդին, Անահիտի և Նանեի եղբայրըֈ Նրա գլխավոր տաճարը գտնվում էր Դերջան գավառի Բագահառիճ գյուղումֈ Միհրին էր նվիրված նաև Գառնիի հեթանոսական տաճարըֈՄիհրի պաշտամունքը լայն տարածումուներ հին Հայաստանումֈ Հինհայկական օրացույցի յուրաքանչյուրամսի 8-րդ օրը կոչվում էր նրաանունով՝ Միհր, իսկ յոթերորդ ամիսը,որ համապատասխանում է այժմյանփետրվար ամսին, դարձյալ կոչվում էրնրա անունով՝ Մեհեկանֈ Միհրիանունից են ծագում նաև հին հայոցհեթանոսական սրբավայրերիընդհանուր կոչումը՝ մեհյանֈ
  8. 8. Հին արիական տոնացույցով Միհր աստծո տոնը նշվում է Արևագալի օրը: ԱՐԵՎԱԳԱԼԸ: Այդ պահը կոչվում է Արևագալ և տիեզերական օրացույցով ավետվում է Ձմեռնամուտը կամ Նոր տարին:Նրա գլխավոր մեհյանը գտնվում էրԱրևմտյան Հայաստանում, Դերջանգավառի Բագայառիճ գյուղում:Հնում ՙՄիհրը՚ նույնանունէր ՙուխտ՚, ՙդաշինք՚ բառերին և այդբովանդակությամբ էլ միավորում էրարիական ժողովուրդներին՝տարածվելով Հայաստանից Իրան,Հնդկաստան, իսկ Հռոմեականկայսրության միջոցով՝ նաև Եվրոպա:

×