Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regals dels Reis Mags d'en Joel

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Regals dels Reis Mags d'en Joel

  1. 1. Regals de Reis
  2. 2. Scalestrix <ul><li>Una camiseta de l barça que posa joel amb el numero 4 </li></ul><ul><li>Un robot que es diu Roborober telerigit </li></ul><ul><li>Unes sabates de fútbol que porten la marca DalPonte </li></ul>
  3. 3. Robot Roborover <ul><li>M’agrada molt </li></ul><ul><ul><li>Jugo amb la meva familia </li></ul></ul><ul><li>Em diverteixo </li></ul>
  4. 4. DalPonte <ul><li>Les uso </li></ul><ul><li>Les porto </li></ul><ul><li>I em van be </li></ul>

×