Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
~
Peraturan-Peraturan
Penggunaan Panggilan
1. Panqqilan hormat baqi seseoranq yanq mempunyai dua atau lebih
gelaran
Amalan...
I
J
.I
3. Penqqunaan Panqqilan Honnat Denqan Gelaran-Gelara.IL~Is<ldemik
Penggunaan panggilan hormat yang betul bagi golon...
SENARAI PANGGILAN
HORMAT(HONORIFIC)
1. Panggilan Turun Temurun
2. PANGGlLAN DlRAJA
2.1 Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja...
1L
~
10
2.2
Pemangku Raja
Pan<IQilan Ho<mat I&!i!!sl 'r:Y.i!n.i1il PanQQifan
t!2mli!!
N K.D.Y.M.M.
Pemangku Raja
Terenggan...
~
11
1 3. PANGGILAN JAWATAN
PanQQilanHormat Lelaki Wanita PanQQilan
Hormat
M.TY.T.
Yangdi-Pertua Isteri Yang di-Pertua Y.A...
:
~
12
'"
 Panqqilan
Lelaki Wanita Panqqilan
Hormat Hormat
j) Y.Bhg. Peguam Negara Isteri Peguam Negara Y.Bhg.
k)
I.Bhg.
P...
.
SEKIAN
TERIMAKASIH
-
~
13
 5. PANGGILAN KEAGAMAAN
1
!poRnaailan Ho.-mat lelaki Wanita Panqqilan
1/
Ho.-mat
/ a.Juan
Haji...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panggilan hormat

358 views

Published on

PANGGILAN HORMAT

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Panggilan hormat

  1. 1. ~ Peraturan-Peraturan Penggunaan Panggilan 1. Panqqilan hormat baqi seseoranq yanq mempunyai dua atau lebih gelaran Amalan Protokol menyatakan bahawa "jika seseorang itu mempunyai dua tempat dalam satu susunan maka ianya hendaklah mengambil tempat yang tertinggi sekali". Contoh: i) Seorang Ahli Dewan Negara atau Ahli Dewan Rakyat mempunyai gelaran Dato'. Panggilan hormat yang lebih sesuaidengankedudukannya ialah "Yang Berhormat". ii) Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri dan keluarga Dirajal keturunan rajaserta mempunyai anugerah membawa gelaran Dato'. Panggilan hormatyang sesuai ialah Yang Berhormat Tengku Dato' atau Yang Mulia Tengku Dato'. 2. Penqqunaan Unqkapan Mereka Yanq Berketurunan Raja Surat Pekeliling Am No.4 tahun 1966 bertarikh 18 Februari 1967 menetapkan gelaran yang diterima diletakkan selepas nama pangkat keturunan mereka : Contoh: Yang Mulia Raja Tun Ahmad, Yang MuliaTunku Tan Sri Imran Bagi panggilan hormat untuk keturunan berketurunan Arab iaitu 'Syed' atau 'Sheikh' yang menerima darjah kebesaran pula ialah: Yang Berbahagia Tan Sri Syed Abu Bakar 7
  2. 2. I J .I 3. Penqqunaan Panqqilan Honnat Denqan Gelaran-Gelara.IL~Is<ldemik Penggunaan panggilan hormat yang betul bagi golongan akademik ialah panggilan hormat dan gelaran diikuti oleh gelaran akademik. Contoh : Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Ismail Yang Berbahagia Dato' Dr. Ali Panggilan honnat untuk mereka yang bergelar profesor pula ialah gelaran akademik sebelum gelaran anugerah yang diterima. Contoh: Yang Berbahagia Prof. Tan Sri Awang Had Salleh Yang Berbahagia Prof. Diraja Ungku Aziz Panggilan Hormat untuk Hakim-Hakim dan Senator juga menggunakan gelaran jawatan mereka sebelum gelaran anugerah yang diterima Contoh : ¥.A.A. Hakim Tun Dato' Sri Ahmad Fairuz bin Dato' Sheikh Abdul Halim ¥.B. Senator Tan Sri Dato' Seri Dr.Abdul Hamid bin Pawanteh ¥.B. Senator Tan Sri Dato' Nor Mohamed bin ¥akcop 4. Penqqunaan Unqkapan Panqqilan Hormat Pada Jawatan- Jawatan Tentera dan Polis Cara yang betul ialah dengan mendahului pang kat seseorang itu diikuti dengan panggilan hormat. 8
  3. 3. SENARAI PANGGILAN HORMAT(HONORIFIC) 1. Panggilan Turun Temurun 2. PANGGlLAN DlRAJA 2.1 Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja lelaki Wanita d) KD.Y.M.M. e) KD.Y.M.M. Yang di-Pertuan Agong Sultan Kedah Darul Aman Raja PermaisuriAgong Sultanah Kedah Darul Aman Yangdi-Pertuan Besar I TunkuAmpuan Negeri Negeri Sembilan Darul Sembilan DarulKhusus Khusus Sultan Pahang AI-SultanKelantan f) D.Y.M.M.Baginda Sultan Johor g) D.Y.M.M.Paduka Sultan Perak Darul Seri Ridzuan ~ h) D.Y.M.M. i) D.Y.M.M. j) D.Y.M.M. Sultan Terengganu Raja Negeri Perlis Sultan Selangor Sultanah Pahang Raja Perempuan Kelantan Sultanah Johor Raja PermaisuriPerak DarulRidzuan Permaisuri Terengganu Raja Perempuan - Panqqilan Hormat Seri Paduka Baginda K.D.Y.M.M. D.YM.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. D.Y.M.M. - 9 Panqqilan lelaki Wanita Pan!:jqilan Hormat Hormat i) Yang Mulia Tunku Tunku Yang Mulia ii) Yang Mufia Ungku Ungku Yang Mulia iii) Yang Mufia Ku Ku Yang Mulia iv) Yang Mulia Raja Raja Yang Mulia v) Tuan Syed Sharifah Puan/Cik vi) Tuan Sheikh Siti Puan/Cik
  4. 4. 1L ~ 10 2.2 Pemangku Raja Pan<IQilan Ho<mat I&!i!!sl 'r:Y.i!n.i1il PanQQifan t!2mli!! N K.D.Y.M.M. Pemangku Raja Terengganu JI;3,,""";::::da/Tengk:.::hkO" 'r:Y.i!n.i1il PilnQQiliin t!2mli!! V a) K.D.Y.T.M. Tengku Mahkota Tengku Puan Pahang K.D.¥.T.M. Pahang b) D.¥.A.M. Tunku Mahkota lohor Isteri Tunku Mahkota ¥AM. lohor c) D.Y.T.M. Raja Muda Kedah Raja Puan Muda D.¥.T.M. Kedah d) Y.T.M. Tengku Mahkota Tengku Ampuan Y.T.M Kelantan Mahkota Kelantan e) D.Y.T.M. Raja Muda Perak Raja Puan Besar D.¥.T.M. Perak f) D.¥.T.M. Raja Muda Perlis Raja Puan Muda Perlis D.¥.T.M. g) D.¥.T.M. Raja Muda Selangor Belum Berkahwin - 2.4 Bekas Raja Penna;su,; Agong P<lnQQil<lnHorm<lt lel<lki W<lnita P<lnQQilan Horm<lt a) - - P.aL-r Dh IVM M Permaisuri Agong I). Panggllan ho""atinl ada/ah t.,takfuk kepada panggl/an yang diberJkan di fit3ringkatnegeri apabila baginda kembali ke negeri asal. 2.5 Anak-AnakRajaMemerintah / P<lnQQilanHormat lelaki Wan ita PanQQilan Hormat a) YAM. Anak-Anak Raja Anak-Anak Raja YA M. Memerintah Memerintah NOTA: D.Y.M.M. - DuliYang Mah<lMulia K.D.Y.M.M. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Y.T.M. - Yang Teramat Mulia D.Y.T.M. - Duli Yang Teramat Mulia D.Y.A.M. - Duli Yang Amat Mulia K.D.Y.A.M. - Kebawah Duli Yang Amat Mulia Y.M.M. - YangMaha Mulia Y.A.M. - Yang Amat Mulia
  5. 5. ~ 11 1 3. PANGGILAN JAWATAN PanQQilanHormat Lelaki Wanita PanQQilan Hormat M.TY.T. Yangdi-Pertua Isteri Yang di-Pertua Y.A.Bhg. Negeri Negeri V b) Y.A.B. Perdana Menteri Isteri Perdana Menteri Y.A.Bhg. Ily.A.B. Timbalan Perdana Isteri Timbalan Y.A.Bhg. Menteri Perdana Menteri V d) Y.B. Menteri/ Isteri Menteri/ Y.Bhg. Timbalan Menteri/ Timbalan Menteri/ Setiausaha Parlimen/ Setiausaha Parlimen/ e) Y.B. Yang di-Pertua Isteri Yang di-Pertua Y.Bhg. Dewan Negara/ Dewan Negara/ Dewan Rakyat Dewan Rakyat f) Y.B. Ahli Dewan Negara/ Isteri Ahli Dewan Y.Bhg. Dewan Rakyat dan Negara/ Ahli Dewan Dewan Rakyat dan Undangan Negeri Ahli Dewan Undangan Negeri . 1 PanQQilan Lelaki Wanita PanQQilan Hormat Hormat )Y.A.A. Ketua Hakim Negara Isteri Ketua Hakim Y.A.Bhg. Mahkamah Negara Mahkamah J Persekutuan Persekutuan If Y.A. PresidenMahkamah Isteri Presiden Y.Bhg. Rayuan/Hakim Mahkamah / Besar/ Hakim Rayuan/ Hakim Mahkamah Besar/ Hakim Persekutuan/ Mahkamah Hakim Mahkamah Persekutuan/ Rayuan/ Hakim Hakim Mahkamah Mahkamah Rayuan/ Hakim Tinggi/Hakim Mahkamah Mahkamah Syariah Tinggi/Hakim Mahkamah Syariah i) Y.Bhg. Ketua Setiausaha Isteri Ketua Setiausaha Y.Bhg. Negara Negara
  6. 6. : ~ 12 '" Panqqilan Lelaki Wanita Panqqilan Hormat Hormat j) Y.Bhg. Peguam Negara Isteri Peguam Negara Y.Bhg. k) I.Bhg. Pang lima Angkatan Isteri Panglima Y.Bhg. Tentera Angkatan Tentera flY Bhg. Ketua Polis Negara Isteri Ketua Polis Y.Bhg. Negara / jfr.Bh9. Ketua Pengarah Isteri ketua Pengarah Y.Bhg. Perkhidmatan Awam Perkhidmatan Awam /" n) Y.Bhg. Ketua Setiausaha Isteri Ketua Setiausaha Y.Bhg. Kementerian Kementerian 0) Y.Bhg. Ketua Pengarah Isteri Ketua Pengarah Y.Bhg. Jabatan Persekutuan Jabatan Persekutuan NOTA: T.Y.T. - Tuan YangTerutama Y.A.B. - YangAmatBerhormat Y.A.Bhg. - YangAmatBerbahagia Y.A.A. - YangAmatAnf Y.A. - YangArif Y.B. - YangBerhormat Y.Bhg. - Yang Berbahagia « . PANGGILAN KERANA DIKURNIAKAN DARJAH KEBESARAN Bil Darjah Singkatan Gelaran Gelaran panggilan Hormat panggilan lelaki Wanita Ister; Suami Penerima Isteri Suaml a. arjah U.IVI.I'. - - - - lOllY. IlIldl IdllY IllIdl IdllY "mat ma Seri Oimuliakan Oimuliakan Dimullakan !r a1kotaNe!jara /I Se S.M.N. Tun Tun Toh - Yang Amat Yang Amat Yang Amat laraJa roan Berbahagia Berbahagla Berbahagla M ngku egara ;/ Serl Setia. S.S.M. Tun Tun Toh - Yang Amat Yang Amat Yang Amat Mahkota Puan Berbahagia Berbahagia Berbahagia d. Panglima P.M.N. Tan Sri Tan'Sri roan - Yang Yang Yang Mangku Sri Berbahagia Berbahagia Berbahagia Negara e. Panglima P.S.M. Tan Sri Tan Sri Puan - Yang Yang Yang Selia Sri Berbahagia Berbahagia Berbahagia Mahkota f. Pang lima P.l.N. Datuk Datuk Datin - Yang Yang Yang lasa Negara Berbahagia Berbahagia Berbahagia g. Pang lima P.S.D. Datuk Datuk Datin - Yang Yang Yang Selia DiraJa Berbahagia Berbahagia Berbahagia L Ejaan Data bagi Persekutuan ia/ah Datuk. ii. Ejaan Data bagi semua negeri-negeri berilja dan Pu/au Pinang iaMb Data iii. Ejaan Data bagi negeri Sabah,5arilWiIk -dan Me/aka ia/ak Datuk.
  7. 7. . SEKIAN TERIMAKASIH - ~ 13 5. PANGGILAN KEAGAMAAN 1 !poRnaailan Ho.-mat lelaki Wanita Panqqilan 1/ Ho.-mat / a.Juan Haji Hajah puanfCik IJ{. Sahibus Samahah Mufti - - / c. Sahibul Fadillah Kadi BesarfKadi - - . d. AI-Fadil Tuan GurufUstaz - -

×