Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sumbangan teknologi

1,569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sumbangan teknologi

 1. 1. Sumbangan Teknologi Penggunaan Mesin Dalam Kehidupan Kesan Sampingan Teknologi
 2. 2. MESIN DIGUNAKAN DALAMPELBAGAI BIDANG UNTUKMEMPERMUDAH & MEMPERCEPATSESUATU KERJA.
 3. 3. BEBERAPA PENGGUNAAN MESIN DALAMPELBAGAI BIDANG MANUSIA:- PENGANGKUTAN KESIHATAN & KOMUNIKASI PERUBATAN PEKERJAAN,INDUSTRI,& PERTANIAN PEMBINAAN PENYELIDIKAN PEMJELAJAHAN ANGKASA LEPAS
 4. 4. KAPALTERBANG, LORI,KAPALLAUT, & KERETA – MESINMEMBANTU MANUSIABERGERAK & MENGANGKUTBARANGAN & SATU KETEMPAT DENGAN CEPAT.
 5. 5. PELBAGAI PERALATANPERUBATAN & PEMBEDAHAN –MESIN YANG MEMBOLEHKANPELBAGAI TEKNIK PERUBATANMODEN DILAKUKAN.CONTOHNYA, PEMBEDAHANDENGAN MENGGUNAKANALAT PANCARAN LASER.
 6. 6. MESIN BERTENOLOGITINGGI DIGUNAKAN DALAMKERJA-KERJAPENYELIDIKAN.CONTOHNYA, PERLATANYANG DIGUNAKAN IALAHMIKROSKOP, TELESKOP, &KOMPUTER.
 7. 7. •MESIN SEPERTI KREN & JENTOLAK DIGUNAKAN DALAM KERJA-KERJA PEMBINAAN.•PENGGUNAAN ALAT MEMBOLEHKAN JAMBATAN YANG PANJANG &BANGUNAN YANG TINGGI DAPAT DI BINA.
 8. 8. ROKET & KAPAL ANGKASA – MESIN MEMBOLEHKAN MANUSIA MENEROKAI ANGKASA LEPAS.
 9. 9. PENGANGGURAN MASALAH SOSIAL KEMALANGAN PENYUSUTAN SUMBERPENCEMARAN SEMULA JADI BUMI & KEPUPUSAN HIDUPAN PEPERANGAN KEROSAKAN MUKA BUMI

×