Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimedia interaktif

8,272 views

Published on

  • Be the first to comment

Multimedia interaktif

  1. 1. MULTIMEDIA INTERAKTIF
  2. 2. • Multimedia interaktif merupakan aplikasi multimedia yang membenarkan pengguna unutk berinteraksi secara aktif. Pengguna boleh mengawal apa yang dilihat dan didengar bagi menentukan hala tuju masing-masing semasa berinteraksi. • Interaktiviti merujuk kepada cara bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi multimedia dan program. • Melibatkan interaksi antara pengguna dan komputer dengan menggunakan peranti input seperti papan kekunci,skrin sentuh atau tetikus.
  3. 3. • Terdapat 2 jenis interaktiviti multimedia iaitu : INTERAKTIVITI LINEAR INTERAKTIVITI TAK LINEAR
  4. 4. INTERAKTIVITI LINEAR • Juga dikenali sebagai multimedia tidak interaktif. • Pengguna bersifat pasif kerana tidak mempunyai sebarang kawalan atas perkembangan isi kandungan dalam aplikasi multimedia tersebut. • Isi kandungan dalam multimedia interaktif linear biasanya dalam urutan.
  5. 5. INTERAKTIVITI TAK LINEAR • • Juga dikenali sebagai multimedia interaktif. Pengguna boleh menhawal keseluruhan isi kandungan aplikasi multimedia berdasarkan kesesuaian dan minat mereka dengan mengklik butang, hyperteks atau hypermedia. • Hyperteks – digunakan untuk menyambung perkataan atau frasa ke skrin yang lain. Ia adalah teks yang mengandungi pautan kepada teks yang lain dengan menekan satu atau lebih perkataan y ang bergaris • Hypermedia - digunakan untuk menghubungkan pelbagai unsur media seperti audio dan video. Hampir meneyerupai hiperteks, cuma ia bukan sekadar berasaskan teks sahaja tetapi termasuklah media lain sperti grafik,imej,audio dan video.
  6. 6. PERBEZAAN CIRI-CIRI MULTIMEDIA LINEAR TAK LINEAR • Pengguna tidak mempunyai kawalan terhadap aplikasi • Pengguna boleh mengawal persembahan aplikasi • Multimedia linear biasanya akan bermula dari awal hingga akhir / ia akan mengulang semula maklumat • Contoh : - Iklan TV, klip video, filem dan animasi • Pengguna bebas untuk pergi ke mana-mana bahagian maklumat yang dikehendaki melalui butang navigasi – hyperteks/ hypermedia • Contoh : - Perisian PBBK (courseware), laman web, permainan komputer

×